Om bloggen

Detta är en privat blogg. Jag skriver om det som intresserar mig mest, om kristen tro och teologi, historia och samhälle. Jag driver inte någon viss rörelses eller kyrkas eller samfunds agenda, utan jag skriver helt enkelt utifrån mina egna intressen – om det som jag tycker är viktigt och spännande och intressant. Och självfallet kan ju det många gånger samstämma med någon kyrkas eller rörelses intressen.

Jag är kristen och tillhör Katolska kyrkan. Min akademiska utbildning är huvudsakligen inom teologi, historia och hebreiska samt en ämneslärarutbildning i religion och historia.

Jag har haft en del olika arbeten i livet. Bland annat som lärare och som pastor.

Sedan hösten 2015 arbetar jag som lärare i religionskunskap och historia på en gymnasieskola.

Dessförinnan arbetade jag som pastor, dels i Pingstkyrkan i Ängelholm, 2008-2013, dels i en EFS/Equmeniaförsamling i Karlshamn, 2014-2015.

Min blogg har alltid varit ett uttryck för mina personliga tankar och reflektioner kring det jag brinner för eller är engagerad i på olika sätt. Och den återspeglar också min personliga andliga resa från pingstpastor till katolsk lekman.

Att vara en läsande och tänkande människa innebär att vara öppen för förändring, och det märks bloggens utveckling. Därför kan jag alltså inte garantera att jag nu idag står för allt jag tidigare skrivit i bloggen. Jag har ju utvecklats i mitt tänkande över tid.

Den som vill läsa lite mer om min teologisk utveckling kan läsa följande inlägg:

Från den 5 december 2013 Jag lämnar pingströrelsen

Från 14 september 2015 Varför jag ändrade dopsyn

Från den 11 oktober 2015 Nu går färden till Rom

Och från den 26 juni 2016 Äntligen katolik!