Demokrati och lära

Konstaterar att en av frikyrklighetens Akilleshälar kommer till uttryck i en debattartikel i Dagen av Gunilla Hjälmåker, kommunikationschef, Svenska Missionskyrkan.

Demokrati och lära Läs mer »