pingströrelsen

Besöket i Rom

Det har ju blivit en del rabalder kring att några företrädare för pingströrelsen har åkt på studiebesök till Rom för att bland annat träffa påven. Många ser inget problem alls med detta, utan välkomnar alla sorters försök till ”enhet”. Många anser att de läromässiga och andra skillnader som förut har orsakat konflikt mellan olika kyrkliga …

Besöket i Rom Läs mer »

Folkkyrka eller folkrörelse, valet är vårt!

Jag var på Pingströrelsens rådslag i Norrköping detta år. Det var väl inte så extremt upphetsande som många kanske tror, men det är alltid trevligt att träffa kollegor och stifta nya bekantskaper. Mycket av denna typ av tillställning är ju sådant som rör formalia och andra nödvändigheter i föreningslivet. Lite grann av visionssamtal och framtidsstal …

Folkkyrka eller folkrörelse, valet är vårt! Läs mer »

Vad menar Pelle Hörnmark?

Pelle Hörnmark har nu skrivit ett svar till alla kritiker. Och han har tydligen fått mycket kritik, för han verkar återhållet upprörd. Det verkar ha varit en ganska blandad kritik, för det är mycket han går i svaromål emot. Han försvarar Pastorsakademin och att det åtminstone tillfälligt är ett uppehåll med andra storkonferenser som predikantveckan. …

Vad menar Pelle Hörnmark? Läs mer »

Medlemskap i församlingen och dopet – ny ”utredning”

Som Dagen skriver om idag, så har det kommit en ”utredning” från Institutet för Pentekostala Studier om medlemskapsbegreppet i pingströrelsen. Den heter Medlemskap- En tvärvetenskaplig studie av medlemskap i Pingströrelsen, Jan-Åke Alvarsson, red. (Institutet för Pentekostala Studier, Uppsala, 2011). Utredningen är föranledd av att det gamla medlemskapsbegrepp vi har i många avseenden ”glappar” lite grann …

Medlemskap i församlingen och dopet – ny ”utredning” Läs mer »

Visionen om troendeförsamlingen och församlingstukt

Det har ju debatterats en hel del om ”församlingstukt” på sistone. Framförallt på Stefan Swärds blogg, eftersom han tog initiativ till debatten och själv slog ett slag för just församlingstukt.  Men även på denna blogg har saken dryftats och en av kommentatorerna uttrycker sin stora förskräckelse över att man överhuvud taget talar i termer som …

Visionen om troendeförsamlingen och församlingstukt Läs mer »

John Stott, medlemskap i församlingar, församlingstukt och annat

Jag noterar att den världskände predikanten, kyrkoherden emeritus i All Souls Church, London, England, John Stott, fyller 90 år. Per-Axel Sverker har skrivit en artikel i Dagen om detta. Stott är kanske en av 1900-talets främsta och mest välkända evangelikala teologer och förkunnare. Hans inflytande är enormt och har jämförts med Billy Grahams. Bland annat, …

John Stott, medlemskap i församlingar, församlingstukt och annat Läs mer »

Skapad av ett budskap

Då och då skrivs det om pingströrelsens och frikyrklighetens eller om den kristna församlingens/kyrkans miserabla situation i vårt land. Med det syftar jag på dess allmänna tillbakagång i medlemsantal och inflytande i samhället, samt i inre stagnation. Ibland används begrepp som inre sekularisering för att beskriva tillståndet. Två utmärkta artiklar som nu senast belyser detta …

Skapad av ett budskap Läs mer »

Ekumenik mellan katoliker och pingstvänner…

Världen Idag har en artikelserie som handlar om den nya ekumeniken mellan olika frikyrkliga/protestantiska kristna och katoliker. I dagens nummer återfinns en längre intervju med den förre pingstledaren Sten-Gunnar Hedin, som förutom att ha varit ledare för hela pingströrelsen i Sverige, också varit föreståndare för landet största frikyrkoförsamling, Filadelfiaförsamlingen i Stockholm.

Kristet universitet

Jag har alltid varit positivt inställd till utbildning på akademisk nivå. Detta inkluderar teologiska studier. När jag under min tonårstid började intressera mig för teologi på riktigt, så insåg jag snabbt dels att pingströrelsen som jag tillhörde var utpräglat antiintellektuell och rädd för alla typer av akademisk utbildning om det hade med pastorer att göra …

Kristet universitet Läs mer »

100 år och växer fortfarande

Det är intressant att följa Dagens serie om bl.a. pingstväckelsen i Brasilien. Var femte invånare i Brasilien tillhör någon frikyrka, varav majoriteten tillhör någon pingstkyrka. Det är skillnad mot Skåne det! Ett av pingstsamfunden i Brasilien är grundad av svenska pingstmissionärer och växer fortfarande.