Visst är vi alla katoliker!

Rubriken ovan är tänkt att provocera! Det kanske inte behöver sägas. Men i en mening är faktiskt alla vi som kallar oss kristna katoliker, vi tillhör nämligen den allmänna kristna kyrkan, den kyrka/församling (ekklesia) som Gud vunnit åt sig med sin Sons blod och som inte är begränsad av våra mänskliga samfundsgränser. Ordet katolik kommer nämligen från ett grekiskt ord som betyder allmän o.d. Ordet förekommer bl.a. i den apostoliska trosbekännelsen som alla kristna kyrkor över hela världen erkänner som

Fortsätt läsa