Lyssna – om äktenskap, samboförhållande och skilsmässa

Den 22 januari i år hade jag den stora äran att få hålla två bibelstudier i Helsingborgs pingstförsamling om ämnet äktenskap och samboförhållande. Jag passade på att väga in frågan om skilsmässa också, eftersom de bibeltexter som behandlar det ämnet i sig avslöjar så mycket vad äktenskap rent faktiskt innebär i positiv bemärkelse. Jag slår fast att äktenskap enligt Bibeln alltid är frågan om ett äktenskap enligt lagen, dvs enligt Bibeln skulle inga sambopar räknas som gifta. Man räknas inte

Fortsätt läsa

Om skilsmässa och omgifte

Jag noterar att en del kommentatorer har en del högst berättigade frågor med anledning av vad jag skrivit om skilsmässa och omgifte. I mitt inlägg har jag refererat lite kortfattat vad den evangelikala  teologen David Instone-Brewer har skrivit om ämnet. Inlägget bestod i huvudsak av ett referat av en artikel i Christianity Today, vilken jag tyckte var väldigt intressant när jag läste den. Och efter att sedan ha läst en av hans böcker, blev jag än mer övertygad om att

Fortsätt läsa

Får man skilja sig och gifta om sig, enligt Bibeln?

Dagen skriver idag om en förskräcklig händelse i Egypten, om en kvinna som blivit misshandlad till döds av sin man, några dagar efter att den koptiska kristna kyrkan hon tillhörde bestämt att hon inte fick skilja sig från sin misshandlande man. Därför finns det anledning att påminna om vad jag skrivit i ett tidigare inlägg om ämnet skilsmässa. Detta skrivs inte för att specifikt peka ut den koptiska kyrkan; alla kyrkor har eller har haft en extrem strikt syn på

Fortsätt läsa

Celibat, äktenskap och lite om skilsmässa

Vi lever just nu i tider som inte är så roliga för dem som tillhör den romerskt-katolska kyrkan. Pedofiliskandalerna duggar tätt och växer. I detta sammanhang blir det aktuellt att ta upp den gamla klassiska stridsfrågan om prästernas celibat, men även om äktenskap och skilsmässa. Jag vill på en gång säga, att detta inlägg inte är tänkt som ett angrepp mot landets katoliker, inte tänkt som ett slag mot den som redan ligger osv. Jag är kritisk till tanken på

Fortsätt läsa

Äktenskap och samboförhållande

Jag ser att Stefan Swärd för en intressant diskussion på sin blogg om äktenskap, samboskap och sex. Det är bra, det behövs verkligen att vi kristna samtalar om dessa frågor. Inga gamla sanningar är någonsin så självklara och skrivna i sten att de inte ständigt måste beröras igen. Jag tänker inte skriva något längre inlägg just nu, men bara ge några kommentarer. När Bibeln skriver om äktenskap, så syftar den faktiskt på en juridisk handling (minst). Det är inte som

Fortsätt läsa

Pingströrelsen om homovigslar

Vi lever i turbulenta tider när det gäller den kyrkliga kartan. I Dagen idag skriver tre svenskkyrkliga präster en artikel där de säger, att den lokala ekumeniken krackelerar. Det är Carl-Erik Sahlberg (St Clara, Stockholm), Christian Braw (författare, docent vid Åbo akademi) och Bengt Holmberg (professor emeritus i Nya testamtent). De tre herrarna andas ett beklagande att Svenska kyrkan från att i 1900-talets första hälft varit drivande i ekumeniska frågor med personer som Nathan Söderblom i ledningen, numera avlägsnar sig

Fortsätt läsa

Svenska kyrkan – ord och handling

Jag konstaterar att det kan få allvarliga konsekvenser om man talar som folk gör mest, i Svenska kyrkan. Den frispråkige prästen Dag Sandahl är nu kallad till Växjöbiskopen för uppsträckning. I den kyrkan är det mycket allvarligt om man i sitt tal uttrycker ”fel åsikter”, för det är det som det egentligen handlar om, och inte om vissa grova uttryckssätt. Att teologin och därmed praxis sedan länge gått fullständigt åt helvete (jag menar bokstavligt!) inom Svenska kyrkan, är det numer

Fortsätt läsa

Homovigslar igen

”Homovigselbeslut borde utretts bättre” är rubriken i Dagen. Det är en av de ledamöter i Svenska Missionskyrkans styrelse som reserverat sig mot styrelsens beslut att öppna för samkönade vigslar, som säger så. Det är väl på ett sätt bara att hålla med, på ett sätt…

Fortsätt läsa