Relevant kyrka?

Dagenjournalisten Carl-Henric Jaktlund ställer en relevant fråga i sin Dagenblogg idag. Frågan går i korthet ut på hur vi som församling/kyrka ska kunna vara relevanta i vår tid, utan att förlora vår identitet, vår själ. Det är inte helt lätt att besvara den frågan. Jag har inget patentsvar.

Fortsätt läsa

Sanningens Ande

I helgen firar vi pingst och då är det lämpligt att varje pingstpastor, med ett minimum av känsla för rörelsens historia, predikar om Anden. Det gör väl för övrigt förmodligen även de flesta inom andra samfund. Något som jag särskilt tänker på denna gång är, att den helige Ande kallas ”Sanningens Ande.” Jesus säger:

Fortsätt läsa

Behovet av ett tydligt evangelium

Jag har i flera inlägg på denna blogg förespråkat att vi kristna måste vara tydliga i vårt budskap. Vi måste vara tydliga i vår lära och vår förkunnelse. Det är extra viktigt i en tid som vår, med den tidsanda som nu råder, att vi kan säga tydligt vad som är kristen lära och teologi. Jag förespråkar inte någon återgång till någon tänkt guldålder i  kristendomens historia, det vore omöjligt. Utan jag tror, för att generalisera en aning, att vi

Fortsätt läsa

Även pingstväckelsen öppnar för andra kristna…

Sten-Gunnar Hedin skriver i en krönika i Dagen att också pingstväckelsen öppnar för andra kristna. Äntligen!?! Han skriver en del tankeväckande saker om varför det tidigare under 1900-talet har varit så svårt för pingstvänner att öppna upp för gemenskap med andra kristna. Historien har gjort att vi i huvudsak har definierat oss själva utifrån vad som skiljer oss från andra. Det har främst varit pingstvännernas andliga erfarenheter och tolkning av ”andedopet” med medföljande tungotal som varit den definierande faktorn. Nu

Fortsätt läsa

Ekumenik, medlemskap, mm

Sitter och funderar över de kommentarer jag läst här på bloggen, samt på en artikel i Dagen av samfundsledarna för Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Svenska Missionskyrkan, där de pläderar för en sammanslagning av sina tre samfund till ett, samt även Stefan Swärds senaste (19/5)  blogginlägg Om församlingsmedlemskap. Det här blogginlägget blir därför en sorts fundering kring allt detta. Personligen eftersträvar jag ju en starkare evangelikal medvetenhet i lära och liv bland alla kristna som delar denna gemensamma evangelikala bibeltro och teologi,

Fortsätt läsa

Tolerant tydlighet och intolerant postmodernism och kristna som förstår att allt inte är lika viktigt

Det här är ett svarsinlägg till en del av dem som kommenterat på mitt tidigare inlägg ”Tydlighet och tolerans”. Erica har stora problem med att jag förespråkar en tydlig teologi inom den kristna församlingen. För henne är allt relativt, tron är inte en vetenskap, och därför finns det inget rätt och fel, utan man måste lämna utrymme för alla sorters tro. Vi som talar som jag, försöker skaffa oss tolkningsföreträde, vi förenklar och vi dömer, och att försöka skapa renläriga

Fortsätt läsa

Tydlighet och tolerans

I en intressant artikel i Dagen skriver pastor Bengt Svensson från Gislaved om att en tydlig kyrka är bra för mångfalden. Svenssons artikel går i huvudsak ut på, att om kristna församlingar är tydliga med sin tro och frimodiga att tala om den, så skapar det samtidigt utrymme för mångfald. Han tar bl.a. exempel från hjälparbete i krisdrabbade områden i Pakistan, där muslimer kände sig tryggare med kristna hjälporganisationer än med sekulariserade, därför att de kristna i alla fall trodde

Fortsätt läsa

Maria och påven

Idag bedrivs det en hel del ekumenik som för någon generation sedan skulle ha varit fullständigt otänkbar. Ledande företrädare för riktningar som pingströrelsen, Livets Ord o.d. samtalar med ledande företrädare för den romerskt-katolska kyrkan, och vissa synliga uttryck för samarbete kan ses, bl.a. i form av deltagande i varandras konferenser, gemensamt skrivna artiklar eller böcker, osv.

Fortsätt läsa

Bibeln är grunden

Jag vill här delge några lösa och ganska osystematiserade tankar angående vår evangelikala bibelsyn. Bibeln är grunden för all sund teologi, för all sund predikan och undervisning i den kristna församlingen. Det är på den grundvalen vi ska pröva allt annat, alla former av s k karismatiska yttringar, profetior, tungotal, under och tecken, diverse s k manifestationer. Vi ska även pröva allt vi säger och gör som kyrka och församling utifrån Bibeln. Det betyder att alla s k bekännelseskrifter, trosbekännelser,

Fortsätt läsa

Det centrala först och det andra sedan…

Efter att ha läst Olof Djurfeldts artikel i Dagen i tisdags och Carl-Henric Jaktlunds referat av Pelle Hörnmarks predikan vid Pingst FFS rådslag, gör jag några reflektioner. Se även detta och detta. Olof Djurfeldt skriver: ”Ofta har det under senare decennier talats om ’den heliga bråten’ som hindrar människor från att uppleva kärnan i evangeliet. Med det kan man avse ’snårskogen’ av kyrkliga traditioner och frikyrkliga beteendemönster men också tron på Bibeln som Guds ord till oss och som det avgörande

Fortsätt läsa