Bör kristna satsa på pacifism?

Pingstpastor Christian Mölk skriver en debattartikel i tidningen Dagen i dag med rubriken Kristna bör satsa på pacifism, i vilken han argumenterar för att kristna ska vara pacifister. Jag menar dock att hans resonemang är mycket tunna ur flera synvinklar. Som pingstpastor vill han bygga sin tro och etik på bibeltexterna, men det är just hans utläggningar av dessa som inte håller. Risken är att han målar upp vad som kan uppfattas som ett hyckleri, att kristna gladeligen ska åtnjuta

Fortsätt läsa

Var verkligen det muslimska Spanien en tid av tolerans och fredlig samexistens? – del 2

Som jag tidigare har skrivit, så har jag läst boken The Myth of the Andalusian Paradise – Muslims, Christians, and Jews under Islamic Rule in Medieval Spain, utgiven 2016, av den amerikanske forskaren Darío Fernández-Morera. Det är en bok vars huvudsyfte är att slå hål på vad som enligt författaren är en traditionell historisk myt, nämligen att det medeltida muslimska Spanien var ett strålande exempel på ett gott mångkulturellt samhälle där muslimer, judar och kristna levde sida vid sida i ömsesidig

Fortsätt läsa

Varför borde du uppskatta kejsar Konstantin den store?

År 306 blev en man vid namn Konstantin kejsare i en del av det Romerska riket. Från 312 härskade han över hela den västliga delen av riket och han hade strax innan blivit kristen! Därför genomförde han att kristendomen från och med 313 blev en tillåten/laglig religion i hela det Romerska riket. Samma kyrka som bara ett par år innan, i början på 300-talet, hade fått utstå sin kanske allra värsta förföljelse, den så kallade diocletianska förföljelsen. Nu blev samma personer som förut blev fängslade

Fortsätt läsa

En av fyra präster i Svenska kyrkan tror inte på Jesu uppståndelse

Vad är Svenska kyrkans lära? Vad tror biskopar och präster i Svenska kyrkan? Svaret är att en av fyra präster inte tror att Jesus uppstått fysiskt ifrån de döda. Vad får det för betydelse för ekumeniken? Det här framkommer av en artikel i Kyrkans tidning som publicerades på webben den 2 mars. I artikeln intervjuas biskopen i Västerås stift, Mikael Moberg, samt prästerna Johan Linnman, Katarina Frisk och Marit Norén. Det sägs i artikeln att prästerna i just Västerås stift

Fortsätt läsa

Var verkligen det muslimska Spanien en tid av tolerans och fredlig samexistens? – del 1

Det sägs ofta att islam är en fredens religion. Det sägs ofta att våld och islam inte hör ihop. Det sägs ofta att islam egentligen är en tolerant religion och att förtryck mot människor från andra religioner, mot kristna eller judar, egentligen är något oislamskt, som inte stämmer med Koranen eller andra islamiska religiösa skrifter. Intolerans och våld sägs ofta vara en misstolkning av islam. Som exempel på denna goda bild av islam anförs ofta det moriska Spanien. Spanien erövrades

Fortsätt läsa

Nio viktiga fakta som kommer att förändra din syn på korstågen

Det är en allmän uppfattning idag att korstågen är någonting som vi i västvärlden behöver skämmas för, i synnerhet vi som kallar oss kristna och i allra högsta grad den Katolska kyrkan. De flesta tror antagligen att vi får skylla oss själva lite grann för all fiendskap som finns mellan västvärlden och stora delar av den muslimska världen, för vi har ju en gång varit imperialistiska och kolonialistiska och angripit de fredliga muslimerna i det heliga landet under korstågstiden. ”Det

Fortsätt läsa

Verkligheten och juluppropet

Jacob Sidenvall har skrivit en ledare i Smålandsposten med rubriken Vårt dramatiska migrationspussel. Den borde alla läsa! Han skriver bland annat: ”Författaren och journalisten Gunnar Sandelin har sammanställt belysande statistik från Migrationsverket. Förra året fick nästan 72 000 personer sin asylansökan beviljad. Det innebär att vi förra året gav asyl till nästan tre gånger fler än nordens övriga länder tillsammans trots att vi har snarlika asyllagstiftningar. Sammantaget med anhöriginvandring innebär det att drygt 150 000 personer fick uppehållstillstånd i Sverige under

Fortsätt läsa

Vem bestämmer vad som är den rätta kristna läran?

I den hårda debatten om hur man ska tolka bibeltexterna om skapelsen och syndafallet, som pågått på bland annat Stefan Swärds blogg men även i kristna tidningar som Dagen, Världen idag och Sändaren, har nu Sune Fahlgren som är universitetslektor på Teologiska Högskolan i Stockholm, i tidningen Sändaren gjort ett kraftigt angrepp mot Stefan Swärd och alla som tycker som honom. Han har buntat ihop dem alla med Donald Trump och menar att de utgör en andlig fara och hotar

Fortsätt läsa

Juluppropets författare förstår inte kritiken

Juluppropets skribenter är missnöjda med den kritik de fått. Och idag har de skrivit en debattartikel som svar i Aftonbladet. Skribenterna visar att de inte förstått vad kritiken gått ut på. Och vi bör komma ihåg att dessa skribenter sannolikt egentligen bara utgörs av ett fåtal frikyrkopastorer – de övriga kyrkoledarna har nog bara skrivit på i god tro. ”Juluppropets författare” skriver först lite allmänt om sina upplevelser och känslor och sina goda kristna värderingar. Och, ärligt talat, finns det

Fortsätt läsa

Adam och Eva – historia eller fiktion?

Det har pågått en intensiv debatt på Stefan Swärds blogg om hur man ska tolka 1 Mos 1-3. Frågan gäller bland annat om hur bokstavligt man ska tolka texterna och särskilt huruvida man som kristen måste tro att Adam och Eva var historiska personer och att syndafallet var en historisk händelse. Stefan Swärd hävdar att det är centralt i kristen tro att tro detta, medan andra (en GT-forskare med stark koppling till Örebro Teologiska Högskola), en Equmeniapastor och en annan frekvent

Fortsätt läsa