Om skillnader mellan protestantisk och katolsk tro

Under våren 2014 skrev jag en artikelserie i Världen idag om skillnaderna och likheterna mellan protestantiskt (evangelisk) och katolsk tro, som publicerades i tre delar. Den direkta orsaken var den uppmärksamhet som då skapats kring paret Ulf och Birgitta Ekmans konversion till den katolska kyrkan. Jag lade inte ut texter då här på bloggen, utan länkade enbart. Men jag tänker att det kan vara intressant för läsarna av denna blogg att se vad jag skrev då. Här följer den första artikeln

Fortsätt läsa

Theofils teologikonferens i september

Jag vill härmed gärna informera om föreningen Theofils teologikonferens i Lund, den 24-25 september 2015. Följande står i broschyren: Historien och Gamla testamentet med professor Martin Heide, som är professor i semitiska språk vid Phillips Universität i Marburg, Tyskland. Han är en uppskattad talare vid ELF (European Leadership Forum). Som forskare arbetar han med textkritik, hebreisk epigrafi, samt med översättningar och utgåvor av texter från den sena antiken. Merparten av hans forskning rör texter författade på Arabiska, Ge’ez (klassisk Etiopiska), Syriska, och Hebreiska. Utöver

Fortsätt läsa

Kan man vara katolik inom Svenska kyrkan?

Jag ämnar skriva fler blogginlägg som uppföljning till det föregående som handlande om den kyrkliga splittringen i vår tid, i tusentals samfund. Här kommer endast en kort kommentar som jag tror kan vara av allmänt intresse, i väntan på lite mer utförliga texter. Jag gjorde i det inlägget en beskrivning av rådande splittring. Och jag gav ett kyrkohistoriskt och exegetiskt perspektiv på detta, i vilket jag djupt beklagade den splittring som råder och ifrågasatte det riktiga och rimliga i den. Det har

Fortsätt läsa

Är Kyrkan en kropp eller en summa av många delar?

När vi protestantiska kristna i Sverige och andra övervägande protestantiska länder ska tala om Kyrkan/Församlingen som helhet i världen (i detta inlägg skrivet med stor första bokstav), så tar vi vår tolkningsmässiga utgångspunkt från vår splittrade kristna verklighet. Det finns tusentals protestantiska samfund i världen. I ett litet land som Sverige kanske det inte finns så många, men det räcker nog till. Eftersom kristenheten är så uppdelad i så många juridiskt helt självständiga lokalförsamlingar och sammanslutningar av sådana, och eftersom

Fortsätt läsa

Är det verkligen professionaliseringen som är problemet?

Jag har fått en fråga om jag inte skulle ta mig an även den något yngre generationen Halldorf, när jag nu i föregående inlägg skrev om Peter Halldorf. Så jag gör det nu. Joel Halldorf skriver i dagens ledare i Dagen, att professionaliseringen hotar frikyrkorna, som ju egentligen är mer gräsrotsrörelser. Han skriver: Paradoxalt nog tycks administration, byråkrati och på sina håll även antalet anställda ha vuxit i kyrkorna de senaste decennierna, samtidigt som medlemstalen sjunkit.  

Fortsätt läsa

Peter Halldorf är inte katolik!

Peter Halldorf är inte katolik! Alla som oroat sig kan nu andas ut. Om han är katolik, så är han en mycket liberal sådan. I varje fall har han idag publicerat en artikel i Dagen med rubriken ”Tiden mogen för en kvinna att leda Pingst”. Om han hade varit renlärig katolik, så hade han inte förespråkat kvinnor som högsta ledare i kyrkan. Eller också är han katolik och ser då inte på pingströrelsen som en riktig kyrka. Och är den

Fortsätt läsa

Vad var klumpigt uttryckt – vad skrev de 22 egentligen?

Tidningen Dagen skriver idag både i nyhetsartikel och på ledarplats om hur Örkelljunga kommun drar in bidraget till Korskyrkan där, på grund av att pastor Timo Lordhem har gett uttryck för ”fel syn” på homosexualitet. Han var nämligen en av dem som skrev på de 22 pingstpredikanternas artikel ”Bibeln tydlig om homosexualitet”. Kommunens företrädare anser nämligen inte att man får ha uppfattningen att homosexuella handlingar är synd, då kan man inte få bidrag från kommunen. Läs gärna nyhetsartikeln för att

Fortsätt läsa

Tänk så olika man ändå kan tänka!

I helgen höll jag en predikan utifrån denna söndags evangelietext, Joh 15:26-16:4. Med utgångspunkt ifrån den och dess kontext, har jag reflekterat en del över förföljelsen av kristna på Nya testamentets tid och jämfört med vår svenska situation. Detta är inte en nedskriven predikan som jag hållit, utan en efterreflektion. I texten och i sammanhanget varnar Jesus de tolv för förföljelse. Jesus säger bland annat: ”Om världen hatar er, kom då ihåg att den har hatat mig före er. Om

Fortsätt läsa

Vem har rätt att ändra läran?

Jag kan inte låta bli att fundera över varför och när teologin/läran ändrades, och vem som hade mandat att genomföra den ändringen. Jag tänker rent konkret på den svenska pingströrelsens teologi, men i princip är frågeställningen lika relevant för andra samfund som till exempel där jag verkar, EFS och Equmeniakyrkan. Förändringen gäller stora frågor, om synd, frälsning och dom. Inom vissa samfund där teologin ändras med tiden, så sker det först efter långa och intensiva debatter. Inom svensk pingströrelse har

Fortsätt läsa

Kan man både vara för kvinnopräster och samtidigt emot homoäktenskap?

Är man inkonsekvent om man dels anser att homosexuell samlevnad är synd och därför är motståndare mot homoäktenskap, och dels är för kvinnliga pastorer och präster? Det vill säga, om man håller fast vid båda dessa positioner samtidigt. Många som försvarar homoäktenskap anser det. De menar att det är samma typ av bibliskt stöd eller brist på bibliskt stöd i båda fallen.

Fortsätt läsa