okategoriserad

Om skillnader mellan protestantisk och katolsk tro

Under våren 2014 skrev jag en artikelserie i Världen idag om skillnaderna och likheterna mellan protestantiskt (evangelisk) och katolsk tro, som publicerades i tre delar. Den direkta orsaken var den uppmärksamhet som då skapats kring paret Ulf och Birgitta Ekmans konversion till den katolska kyrkan. Jag lade inte ut texter då här på bloggen, utan …

Om skillnader mellan protestantisk och katolsk tro Läs mer »

Theofils teologikonferens i september

Jag vill härmed gärna informera om föreningen Theofils teologikonferens i Lund, den 24-25 september 2015. Följande står i broschyren: Historien och Gamla testamentet med professor Martin Heide, som är professor i semitiska språk vid Phillips Universität i Marburg, Tyskland. Han är en uppskattad talare vid ELF (European Leadership Forum). Som forskare arbetar han med textkritik, hebreisk epigrafi, samt med …

Theofils teologikonferens i september Läs mer »

Är Kyrkan en kropp eller en summa av många delar?

När vi protestantiska kristna i Sverige och andra övervägande protestantiska länder ska tala om Kyrkan/Församlingen som helhet i världen (i detta inlägg skrivet med stor första bokstav), så tar vi vår tolkningsmässiga utgångspunkt från vår splittrade kristna verklighet. Det finns tusentals protestantiska samfund i världen. I ett litet land som Sverige kanske det inte finns …

Är Kyrkan en kropp eller en summa av många delar? Läs mer »

Är det verkligen professionaliseringen som är problemet?

Jag har fått en fråga om jag inte skulle ta mig an även den något yngre generationen Halldorf, när jag nu i föregående inlägg skrev om Peter Halldorf. Så jag gör det nu. Joel Halldorf skriver i dagens ledare i Dagen, att professionaliseringen hotar frikyrkorna, som ju egentligen är mer gräsrotsrörelser. Han skriver: Paradoxalt nog tycks …

Är det verkligen professionaliseringen som är problemet? Läs mer »

Vad var klumpigt uttryckt – vad skrev de 22 egentligen?

Tidningen Dagen skriver idag både i nyhetsartikel och på ledarplats om hur Örkelljunga kommun drar in bidraget till Korskyrkan där, på grund av att pastor Timo Lordhem har gett uttryck för ”fel syn” på homosexualitet. Han var nämligen en av dem som skrev på de 22 pingstpredikanternas artikel ”Bibeln tydlig om homosexualitet”. Kommunens företrädare anser …

Vad var klumpigt uttryckt – vad skrev de 22 egentligen? Läs mer »

Tänk så olika man ändå kan tänka!

I helgen höll jag en predikan utifrån denna söndags evangelietext, Joh 15:26-16:4. Med utgångspunkt ifrån den och dess kontext, har jag reflekterat en del över förföljelsen av kristna på Nya testamentets tid och jämfört med vår svenska situation. Detta är inte en nedskriven predikan som jag hållit, utan en efterreflektion. I texten och i sammanhanget …

Tänk så olika man ändå kan tänka! Läs mer »

Vem har rätt att ändra läran?

Jag kan inte låta bli att fundera över varför och när teologin/läran ändrades, och vem som hade mandat att genomföra den ändringen. Jag tänker rent konkret på den svenska pingströrelsens teologi, men i princip är frågeställningen lika relevant för andra samfund som till exempel där jag verkar, EFS och Equmeniakyrkan. Förändringen gäller stora frågor, om …

Vem har rätt att ändra läran? Läs mer »

Kan man både vara för kvinnopräster och samtidigt emot homoäktenskap?

Är man inkonsekvent om man dels anser att homosexuell samlevnad är synd och därför är motståndare mot homoäktenskap, och dels är för kvinnliga pastorer och präster? Det vill säga, om man håller fast vid båda dessa positioner samtidigt. Många som försvarar homoäktenskap anser det. De menar att det är samma typ av bibliskt stöd eller …

Kan man både vara för kvinnopräster och samtidigt emot homoäktenskap? Läs mer »