Hur tidigt blev kyrkan katolsk?

Hur tidigt kan man tala om en Katolsk kyrka? Av många som kommenterat har jag märkt en sorts försök att definiera bort den historiska verkligheten. Genom att definiera ordet ”den Katolska kyrkan” som något som skapats flera århundraden efter apostlarnas tid, kanske rent av efter reformationen på 1500-talet och då med det bortdefinierande uttrycket ”den romerskt-katolska kyrkan”, så försöker många bortförklara och blunda för det faktum att den Katolska kyrkan som institution och ledd av påven i Rom står i

Fortsätt läsa

Den Katolska kyrkan är unik

Många protestanter har svårt att förstå vissa saker som vi som katolskt troende människor skriver. Om jag skriver att det för mig är en samvetsfråga att bli katolik, att jag för min frälsnings skull inte har något annat val än att följa min övertygelse om att den katolska kyrkan är den kyrka som Jesus Kristus grundade och som är nödvändig för frälsningen, då sparkar många bakut. Någon skrev till mig och sade, att det kan verka som om jag skulle

Fortsätt läsa

Varför blir en teolog och kyrkohistoriker katolik?

Den som vill ha en snabb och relativt översiktlig och samtidigt djupsinnig förklaring till varför en teologiskt bildad man blir katolik, kan med fördel se denna intervju med Dr David Anders, Ph.D i teologi. Han växte upp som en typisk evangelikal presbyterian i USA. Han utbildade sig vid Wheaton College och Trinity Evangelical Divinity School, de klassiska och stora evangelikala lärosätena i USA. Och doktorerade sedan med en avhandling om Jean Calvin, den franske reformatorn verksam i Genève. Intervjun är

Fortsätt läsa

Nu går färden till Rom

Idag den 11 oktober har ett brev från mig till Kristofferkyrkans församling i Karlshamn blivit uppläst på församlingsmötet. I detta förklarar jag, att jag sagt upp mig från min tjänst som pastor och att orsaken till detta är att jag numera tänker och tror som den Katolska kyrkan och därför vill slå in på vägen till Rom. Av privata och helt andra skäl kunde jag inte själv närvara denna dag, därav brevformen.

Fortsätt läsa

Pingstvännens väg till den katolska kyrkan

Vissa författare man läser är extra lätta att identifiera sig med. Det kan vara att man har liknande bakgrund som författaren, tänker likadant eller har samma åsikter och värderingar. Den bok jag recenserar i detta blogginlägg hör till denna kategori. Författaren kommer från en liknande bakgrund som jag och verkar tänka teologiskt i samma banor som jag. Vi har till och med liknande bloggerfarenheter. Det är före detta pingstvännen Henrik Engholm som tillsammans med sin fru nyligen konverterat till katolska

Fortsätt läsa

Varför jag ändrade dopsyn

I senaste numret av tidskriften Svensk Pastoralstidskrift (nr 19, 11/9 2015) har jag en artikel införd. Den heter ”Vägen från troendedöpare till spädbarnsdöpare”. Jag tog ju i november 2013 steget att gå från en renodlat troendedöpande uppfattning till den mer allmänkristna uppfattningen, som säger att troende kristna skall låta döpa sina späda barn så fort som möjligt. Detta skrev jag om i en serie blogginlägg och debattartiklar från slutet av 2013 och en bit in på följande år. Den artikel som

Fortsätt läsa

Enhet i Kristus

Utifrån dagens tema i Svenska kyrkan enligt kyrkoåret – ”Enheten i Kristus” – vill jag dela med mig av några teologiska reflektioner, utifrån en del av det jag var inne på under dagens predikan. Dagens bibeltexter är Hes 37:15-22; Ef 4:1-6 och Joh 17:9-11. Det som följer här nedan är alltså inte ett predikomanus, utan vidareutvecklande tankar kring en del av predikans innehåll. Paulus skriver i Ef 4:1-6, ”Jag uppmanar er alltså, jag som är fånge för Herrens skull, att leva

Fortsätt läsa