Guds moder

Många svenska protestanter känner i dessa dagar ett stort behov av att markera att de inte är katoliker och absolut inte tänker bli det. Ett av argumenten de då tar till är att hävda att katoliker tillber Maria som en gudinna. Ibland påstås det att Maria-kulten har sitt ursprung i gamla hedniska modergudinnekulter från antiken och forntiden. Tidskriften Inblick är ett av de senaste exemplen på denna trend. Se mina tidigare inlägg i ämnet (1, 2, 3). Detta  ämne är

Fortsätt läsa

Är helgon och reliker ett hedniskt arv?

Många protestanter är av den uppfattningen att den katolska tron på Maria och andra helgon, och bön till dem, är hednisk avgudadyrkan och vidskepelse som smugit sig in i den kristna kyrkan under antiken eller medeltiden. Många tror att detta skedde efter att kejsar Konstantin ”gjorde kyrkan till statskyrka”. De tror att bön till Maria har sitt ursprung i hednisk dyrkan av olika modergudinnor, som var vanlig i antikens värld. På samma sätt tror man att vördnaden för reliker är

Fortsätt läsa

Tidskriften Inblick och behovet av att vara anti-katolik

Det är intressant att läsa vad som händer i den protestantiska världen i Sverige idag. Många är uppriktigt rädda! De fruktar att den Katolska kyrkan ska växa och göra Sverige katolskt igen. Och allt detta beror på en handfull konvertiter varav Ulf Ekman och Peder Bergqvist på stiftelsen Berget kanske är de mest kända, samt någon enstaka blivande katolik som jag själv. De sista månaderna har flera artiklar i tidningen Dagen till synes oprovocerat gett uttryck för denna fruktan. Bloggen

Fortsätt läsa

Inkvisitionen – är det dags för en omvärdering?

Alla vet vad inkvisitionen är. Alla vet att det i Spanien och i flera andra europeiska länder från medeltiden och fram till 1800-talet fanns en katolsk domstol som jagade heretiker eller kättare, människor som inte trodde som den Katolska kyrkan lärde. Alla vet att miljontals av dessa stackars människor blev torterade och tvingade till att bekänna saker de inte gjort, och sedan brändes på bål av fanatiska religiösa inkvisitorer. Eller? Är detta verkligen sanningen om vad som hände i Europa

Fortsätt läsa

Konstantin – var det bra eller dåligt?

År 306 blev en man vid namn Konstantin kejsare i en del av det Romerska riket. Från 312 härskade han över hela den västliga delen av riket och han hade strax innan blivit kristen! Därför genomförde han att kristendomen från och med 313 blev en tillåten/laglig religion i hela det Romerska riket. Samma kyrka som bara ett par år innan hade fått utstå sin kanske allra värsta förföljelse. Nu blev samma personer som förut blev fängslade för sin tro i stället gynnade och hedrade

Fortsätt läsa

Inblicks bloggare fäktar i blindo – Mölk missar målet

Pingstpastor Christian Mölk som är en av tidningens Inblicks flitigaste bloggare, har i dagarna publicerat en bloggpost i vilken han på något sätt försöker argumentera mot katolsk tro. Hur lyckas han med det? Jag ska här gå igenom det han skriver punkt för punkt, och förhoppningsvis kan Christian Mölk därefter bli en bättre kritiker. Av praktiska skäl kommer jag därför att citera ganska mycket av det han skriver. Mölk börjar: ”Ofta hör man katoliker påstå att den Romerska Katolska kyrkan

Fortsätt läsa

Vad säger biskop Anders Arborelius om Ekmans väg?

Som en första del av mitt recenserande av Ulf och Birgitta Ekmans nyutkomna bok Den stora upptäckten – vår väg till Katolska kyrkan (Catholica), vill jag här med förlagets tillstånd återge ett längre citat från den katolske biskopen Anders Arborelius förord till boken. I detta ger han en kortfattad bild av den Katolska kyrkans syn på sig själv, en syn som för många kan verka som en stötesten. Han visar att katoliker inte är blinda för att kyrkan består av syndare.

Fortsätt läsa

Hur tidigt blev kyrkan katolsk?

Hur tidigt kan man tala om en Katolsk kyrka? Av många som kommenterat har jag märkt en sorts försök att definiera bort den historiska verkligheten. Genom att definiera ordet ”den Katolska kyrkan” som något som skapats flera århundraden efter apostlarnas tid, kanske rent av efter reformationen på 1500-talet och då med det bortdefinierande uttrycket ”den romerskt-katolska kyrkan”, så försöker många bortförklara och blunda för det faktum att den Katolska kyrkan som institution och ledd av påven i Rom står i

Fortsätt läsa

Den Katolska kyrkan är unik

Många protestanter har svårt att förstå vissa saker som vi som katolskt troende människor skriver. Om jag skriver att det för mig är en samvetsfråga att bli katolik, att jag för min frälsnings skull inte har något annat val än att följa min övertygelse om att den katolska kyrkan är den kyrka som Jesus Kristus grundade och som är nödvändig för frälsningen, då sparkar många bakut. Någon skrev till mig och sade, att det kan verka som om jag skulle

Fortsätt läsa