Mikael Karlendal

Tolerant tydlighet och intolerant postmodernism och kristna som förstår att allt inte är lika viktigt

Det här är ett svarsinlägg till en del av dem som kommenterat på mitt tidigare inlägg ”Tydlighet och tolerans”. Erica har stora problem med att jag förespråkar en tydlig teologi inom den kristna församlingen. För henne är allt relativt, tron är inte en vetenskap, och därför finns det inget rätt och fel, utan man måste …

Tolerant tydlighet och intolerant postmodernism och kristna som förstår att allt inte är lika viktigt Läs mer »

Tydlighet och tolerans

I en intressant artikel i Dagen skriver pastor Bengt Svensson från Gislaved om att en tydlig kyrka är bra för mångfalden. Svenssons artikel går i huvudsak ut på, att om kristna församlingar är tydliga med sin tro och frimodiga att tala om den, så skapar det samtidigt utrymme för mångfald. Han tar bl.a. exempel från …

Tydlighet och tolerans Läs mer »

Maria och påven

Idag bedrivs det en hel del ekumenik som för någon generation sedan skulle ha varit fullständigt otänkbar. Ledande företrädare för riktningar som pingströrelsen, Livets Ord o.d. samtalar med ledande företrädare för den romerskt-katolska kyrkan, och vissa synliga uttryck för samarbete kan ses, bl.a. i form av deltagande i varandras konferenser, gemensamt skrivna artiklar eller böcker, …

Maria och påven Läs mer »

Bibeln är grunden

Jag vill här delge några lösa och ganska osystematiserade tankar angående vår evangelikala bibelsyn. Bibeln är grunden för all sund teologi, för all sund predikan och undervisning i den kristna församlingen. Det är på den grundvalen vi ska pröva allt annat, alla former av s k karismatiska yttringar, profetior, tungotal, under och tecken, diverse s …

Bibeln är grunden Läs mer »

Det centrala först och det andra sedan…

Efter att ha läst Olof Djurfeldts artikel i Dagen i tisdags och Carl-Henric Jaktlunds referat av Pelle Hörnmarks predikan vid Pingst FFS rådslag, gör jag några reflektioner. Se även detta och detta. Olof Djurfeldt skriver: ”Ofta har det under senare decennier talats om ’den heliga bråten’ som hindrar människor från att uppleva kärnan i evangeliet. Med …

Det centrala först och det andra sedan… Läs mer »

Om inlägg och kommentarer

André skriver, i en tankeväckande kommentar till mitt inlägg om Eldeboartikeln, om problemet att skilja mellan sak och person när vi deltar i bloggdebatter av dessa och liknande slag. Jag tycker att hans kommentar är tankeväckande och uppfordrande till oss alla, jag tar själv åt mig. Det gäller att vara väldigt noggrann med, att när …

Om inlägg och kommentarer Läs mer »

Teologi – vad är det och vad ska vi ha det till?

När jag växte upp i pingströrelsen på 70-talet, hade vi ingen teologi- och/eller pastorsutbildning. (Man kunde läsa kortare period på folkhögskola, men det var allt). Alla var emot sådant. Det ansågs strömlinjeforma predikanterna för mycket och det ansågs farligt för tron. Det enda man visste om teologi var, att de som innan teologistudierna var brinnande …

Teologi – vad är det och vad ska vi ha det till? Läs mer »

Om Eldebos apologia pro Gardell

I den artikel som Runar Eldebo skrev i Dagen den 28 april, finns det flera konstigheter. Han uttryckssätt att vi ”konstruerar” vår kristna tro är också missledande. Uttrycket behöver inte tolkas konstigare än att vi alla gör oss en bild av, skapar oss en uppfattning om, vad som är en vettig kristen tro. Men uttryckssättet …

Om Eldebos apologia pro Gardell Läs mer »

Oklar Eldebo

Runar Eldebo skriver en artikel i Dagen under rubriken ”Fyra kriterier för trons utveckling”. Det är för mig ganska oklart vad han egentligen vill säga med artikeln. Kanske han bara skämtar och vill provocera, kanske han bara vill kolla om Dagenläsarna är vakna, men… Det är en hel del (rätt så många) konstigheter… milt sagt. …

Oklar Eldebo Läs mer »