Sommar, kardinal och försvenskning

 

Sverige har fått sin första katolska kardinal. Mycket glädjande, enligt min mening. Exakt vad det kommer att betyda för ekumeniken i Sverige är dock osäkert. Någon har antytt att det betyder att Svenska kyrkan nu måste maka på sig lite för solglansen från en kardinal, som ju står i högre kyrklig rang än en ärkebiskop.

Själv är jag lite osäker på att så blir fallet. Jag tror att Svenska kyrkan både till sin egen självbild och i hur hon blir betraktad av sin svenska (både frikyrkliga, svenskkyrkliga och sekulära) omvärld fortfarande tror att hon är ”Kyrkan” i Sverige och står som värd och förmyndare för alla andra kyrkor och samfund i landet.

Kardinal Arborelius är ju dessutom samme ödmjuke person nu som han var innan, så jag antar att han inte kommer att förändra sitt beteende nämnvärt i de ekumeniska sammanhangen.

Men det är förstås onekligen så att Katolska kyrkans ställning inför den svenska omvärldens ögon successivt förändras. Att vår biskop i just katolskt hänseende har uppgraderats till kardinal gör förstås att det lokala katolska stiftet blir mer synligt. Det blir fler och fler katolska mässor som direktsänds eller sänds i efterhand på SVT.

Katolska kyrkans röst internationellt ökar också mer och mer. Talet om religionernas död och ickebetydelse i vår sekulära omvärld blir allt mindre trovärdigt.

Men det finns andra saker som kanske kommer att få kanske lika stor eller större betydelse för hur man ser på Katolska kyrkan i Sverige på lite längre sikt – dock bör man inte ställa dessa saker mot varandra – och det är bland annat att vi får fler och fler svenskfödda präster och/eller konvertiter som inte bara förstår den svenska kulturen i egenskap av infödda i landet, utan dessutom har god förmåga och erfarenhet att formulera sig på svenska om katolsk tro.

Jag tänker här mer specifikt på den tidigare ordföranden för Moderata ungdomsförbundet, Thomas Idergard. Du kan se ett bra klipp med en bra intervju med honom här, i vilken han ger ett tydligt kristet svar på de frågor han får från SVT:s journalist.

Jag tror att vi står inför en period i Sverige där Katolska kyrkan går från att bara vara en tolererad invandrarkyrka som lever ett stilla liv inne i garderoben, till att vi får se mer och mer av katolsk evangelisation och utåtriktad verksamhet. Att polacker, kroater och filippinare som kommer till Sverige som arbetskraftsinvandrare är nöjda med att bevara hemlandets katolska kultur inom en sorts katolsk ”utlandskyrka” är en sak. Men nu blir vi fler och fler – både infödda svenskar och utlandsfödda, både de som är födda som katoliker och de som konverterat – som faktiskt vill sprida vår tro.

Och vi är mest intresserade av att nå ut till de som inte nu har en levande kristen tro. Vi tror självklart i enlighet med katolsk lära att den Katolska kyrkan är den kyrka som Jesus Kristus grundade och som alla kristna borde tillhöra. Men prioriteten är självklar. Sekulariserade människor, muslimer och andra bör vinnas för Kristus.

Som katoliker måste vi gå från att bara vara invandrarkyrka och bevarare av en katolsk kultur för invandrare, till att bli en missionerande och evangeliserade kyrka bland Sveriges på Jesus Kristus ännu icke troende befolkning. I den meningen måste Katolska kyrkan i Sverige ”normaliseras” och bli en svensk kyrka på riktigt. Och detta finns tydligt och klart i vår lära, så det handlar egentligen bara om att vi börjar leva som vi lär i denna fråga.

För övrigt är det som många uppmärksamma läsare säkert redan märkt sommar nu. Det betyder att jag skriver mindre än vanligt. Jag ägnar mig åt sedvanliga sommaraktiviteter med familjen. Förhoppningsvis, kommer jag också att hinna läsa en del som framöver kan vara till nytta i skrivandet. Jag har dock inte totalsemester från bloggen och skrivandet, utan det kan hända saker som snabbt triggar igång mig till intensivt skrivande.

 

Glad sommar!

16 reaktioner på ”Sommar, kardinal och försvenskning”

 1. Mikael skriver:
  ”Men det är förstås onekligen så att Katolska kyrkans ställning inför den svenska omvärldens ögon successivt förändras. Att vår biskop i just katolskt hänseende har uppgraderats till kardinal gör förstås att det lokala katolska stiftet blir mer synligt. Det blir fler och fler katolska mässor som direktsänds eller sänds i efterhand på SVT.” SLUT CITAT

  Så lär det bli. Och nu på tisdag den 15 augusti kl. 17.00 i Svt 1 direktsänds Tacksägelsemässa från Katolska Domkyrkan i Stockholm då man kommer fira att biskop Anders Arborelius blivit utnämnd till kardinal.

  Detta kommer också att kunna ses i SVT Play till 11 feb (6 månader)

  DAGEN skriver om detta:
  http://www.dagen.se/kardinalen-anders-arborelius-firas-i-direktsandning-1.1006072

  Berndt Isaksson

 2. Pingstpastor Ales Jones vittnesbörd om hur han bröt upp från sitt framgångsrika sammanhang som pingstpastor och blev katolik är ett starkt vittnesbörd. Han vittnar om detta som ”att-äntligen.komma-hem” – dvs samma uttryck som både du Mikael och Ulf Ekman m.fl. använder om hur det var att konvertera till Katolska kyrkan.

  https://www.youtube.com/watch?v=mxDumU0TSrY

  Berndt

  1. Ja det finns många vilsna själar som vandrat båda riktningarna, och uttryckt sig exakt likadant. Eller tror du den riktning du nämner är den enda möjliga/rätta?

   1. Och precis i detta nu på rapport, nya avslöjanden om utsatta barn, förstörda av en organisation som här upphöjd. Något är galet.

   2. Jag bara konstaterar att precis som det finns vittnesbörd från sådana som lämnat Katolska kyrkan och tycker sig ha kommit rätt, så finns det också många motsatta vittnesbörd från sådana som lämnat sina protestantiska sammanhang och konverterat till Katolska kyrkan och beskriver det som en ”komma hem känsla” eller som Alex Jones beskriver det; ”att alla pusselbitarna kom på rätt plats”.

    För egen del känner jag mig hemma i det sammanhang jag står i och förnimmer inte alls någon kallelse att söka mig till Katolska kyrkan. För inte alls särskilt länge sedan så tillhörde jag dem som ansåg det tveksamt om katolikerna ens ska anses som våra trossyskon. Det synen har jag definitivt fått omvärdera. Även om det finns katolska dogmer jag inte kan bejaka så handlar det dock om att vi är ett och samma Guds folk genom Jesus och hans försoningsverk.

    Berndt

 3. Mikael skriver: ”Kardinal Arborelius är ju dessutom samme ödmjuke person nu som han var innan, så jag antar att han inte kommer att förändra sitt beteende nämnvärt i de ekumeniska sammanhangen.” SLUT CITAT

  Det ska bli intressant att i morgon, söndag den 16 juli, lyssna till Anders Arborelius Sommarprat i P1. Han har ju genom åren blivit uppskattad för sin ödmjukhet och enkla livsstil. En föredömlig motvikt till de internationellt kända lyxpredikanterna.

  Berndt Isaksson
  Equmeniapastor
  http://berndtisaksson.dinstudio.se/text1_360.html

 4. Visst kan fler konverterade präster bli präster i Katolska kyrkan, bara man inte tar ut något i förskott och ser det som ett villkor för konversionen. Andra faktorer som spelar in är förstås ålder och om man är gift (då dispens krävs) eller inte.

 5. DAGEN skriver:
  ”Dokumentet, Declaration on the Doctrine of Justification, har nu skrivits under av både den Romersk-katolska kyrkan, Lutherska Världsförbunder (LWF),metodisterna i World Methodist Council (WMC) och de reformerta kyrkorna i Internationella reformerta nattvardsgemenskapen (World Communion of Reformed Churches (WCRC).” SLUT CITAT

  Kärnan i detta dokument sägs vara att man enats om att det är ”nåden som räddar oss, men att detta också innebär att vi visar vårt nya förhållande till Gud genom goda handlingar.” Alltså att man nu skulle ha undanröjt den stora ”stötestenen” som blev till den stora splittringen på 1500-talet.

  Det blir intressant att se om denna överenskommelse – Declaration on the Doctrine of Justification – blir ett avstamp till en fördjupad kristen enhet eller om det bara blir en skrivbordsprodukt till intet förpliktigande.

  Berndt Isaksson
  Equmeniapastor

  Refererat:
  http://www.dagen.se/protestanter-och-katoliker-skrev-under-ekumenisk-overenskommelse-1.993972

  1. Mikael Karlendal

   Tack själv, Torbjörn! Det var mycket trevligt! Tur att det gick att ordna, trots att vi bor i motsatt ända av landet.

   1. Ja, det är något särskilt med att ses ansikte mot ansikte! (Tur och tur förresten, det var väl förutom försynen och er goda vilja mest tack vare Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro ;o)

 6. Absolut borde katolska kyrkan bli en mer svensk kyrka som tar ansvar för evangelisationen bland hittillsvarande svenskar. Inte bara för sin egen skull utan också för folkets skull nu när ”svenska kyrkan” alltmer blir en ljudande malm och en klingande cymbal.

  Fler infödda svenskar borde bli präster. Det finns ju ett antal konverterade svenskkyrkliga präster. (Och fler blir det kanske?) Borde inte fler av dessa kunna kallas att bli katolska präster? Då skulle kyrkans kontaktyta mot svenskar väsentligt kunna öka.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: