Hur kan man veta vilken tolkning som är rätt?

Hur kan man veta vilken tolkning av Bibeln som är rätt? Hur kan man skilja mellan sund lära och vilseledande lära?

Dessa frågor är inte på något sätt nya. Kyrkan har brottats med dem i alla århundraden. Här kommer ett citat av kyrkofadern Vincent av Lérins, från år 434. Påfallande modernt och aktuellt.

”Jag har ofta ärligt och uppmärksamt frågat väldigt många män, som är kända för sin helighet och lärdom, hur och på grundval av vilken säker regel jag skulle kunna urskilja den Katolska trons sanning från falskhet och fördärvlig villolära. Och jag har alltid och vid nästan varje tillfälle fått ett svar med denna innebörd:

Om vare sig jag eller någon annan vill upptäcka villolärarnas bedrägerier och snaror alltefter som de uppkommer, och förbli helt och sunt i den Katolska tron, måste vi med Herrens hjälp styrka vår tro på två sätt: Först, genom den gudomliga lagens auktoritet och sedan genom den Katolska kyrkans tradition.

Men här kanske någon frågar, eftersom Skriftens kanon är komplett och tillräcklig i sig själv för allting, och mer än tillräcklig, vad finns det för behov av att förena den med Kyrkans tolkning?

Av detta skäl. Därför att på grund av djupet i den heliga Skrift tar inte alla emot den med en och samma betydelse, utan en förstår dess ord på ett sätt, en annan på ett annat sätt – så att det verkar som att den är möjlig att tolka på lika många sätt som det finns tolkar. För Novatianus utlägger den på ett sätt, Sabellius på ett annat, Donatus ett annat, Arius, Eunomius, Macedonius ett annat, Fotinus, Apollinarios, Priscillianus ett annat, Iovinianus, Pelagius, Celestius ett annat, och slutligen Nestorius på ett annat.

Därför är det väldigt nödvändigt på grund av så många intrikata svårigheter av sådana varierande fel, att regeln för en rätt förståelse av profeterna och apostlarna ska formas i enlighet med den standard som finns i den Katolska och kyrkliga tolkningen.

Utöver det måste man i den Katolska kyrkan själv vidta alla åtgärder för att vi ska hålla fast vid den tro som har trotts överallt, alltid och av alla. För det är verkligen och i den mest strikta betydelse katolskt, vilket som självaste namnet och grundorsaken anger, omfattar allt universellt.”

(Vincent av Lérins, Anteckningsböcker, år 434. Citerat och översatt av mig från Jimmy Akins bok, The Fathers Know Best – Your Essential Guide to the Teachings of the Early Church).

Enligt min tolkning säger Vincent följande:

Hur ska man veta vad som är den rätta katolska tron?

Svar: Genom att hålla sig till Skriften och Kyrkans tradition.

Varför ska man hålla sig till Kyrkans tradition? Är inte Bibeln tillräcklig i sig själv?

Svar: Bibeln har ett sådant djup och är så pass avancerad att förstå att det därför finns hur många tolkningar och tolkar som helst. Därför måste man hålla sig till Kyrkans traditionella tolkning och vägledning för att komma rätt.

 

Denna tro är den tro som ”har trotts överallt, alltid och av alla”. Detta är det sant katolska i det ordets djupaste mening.

Har Vincent inte här ett relevant budskap riktat rakt in i vår moderna samtid?

(Bilden ovan är från en av utsikterna från min arbetsplats)

39 reaktioner på ”Hur kan man veta vilken tolkning som är rätt?”

  1. Även om inte kyrkofädernas skrifter är helig skrift så kan de användas lite som en tidsmaskin. Läs dem och se vad kristna ansåg om kyrkan, påven mm. På 200,300,400 talet osv.

  1. Jesus kanske inte är som alla vi andra?
   Vi som bara pladdrar på i munnen på varandra?
   Hans ord är nämligen noga utvalda och vägda på guldvåg, Han är Ordet!
   ”I begynnelsen var Ordet!”
   Hans Ord väger tyngre än alla katolska traditioner, och alla andra traditioner också fördendelen.
   ”Himmel och jord skall förgå men mitt Ord skall aldrig förgås säger Herren.”
   Bibeln säger det, jag tror det och det är nog för mej.

   1. Jag vet! I jämförelse med Jesu ord är vi nog alla pladder kvarnar, möjligen med ett undantag, det du Mikael skriver på din blogg, det är ju grundat på katolska traditioner

  1. Mikael Karlendal

   Var i Bibeln står det att vi bara behöver Bibeln? Och var i Bibeln står det att det i så fall inkluderar exakt de skrifter vi har i Bibeln nu, särskilt de 27 som ingår i Nya testamentet?

   Eller kan det vara så att listan på vilka böcker som ska ingå i Bibeln är en utombiblisk tradition? Hu, så hemskt!

   1. Mikael allt väsentligt vi behöver veta både för dej och våra medsyskons frälsning finns netecknat i de 39+27 böcker som är samlade i den bibel som varit allmänt gällande i detta land, ändå tills ni katoliker nu med olika tillägg och trix försöker rättfärdigöra era traditioner, påvar, dogmer, helgonbilder, reliker, avlat, celibattvång, Maria dyrkan med dess himmelsfärd och annat bråte utöver vad dessa 66 böcker nämner. Naturligtvis finns det annan litteratur förutom Bibeln som är god läsning till uppbyggelse och undervisning, men försöker man tillföra eller dra ifrån något i bibelns 66 böcker då skapar man endast förvillelse, splittring och tvivel bland Guds folk.
    Alla dessa nyvunna katolska procelyter vi nu ser agera i denna riktning är tydliga exempel på den förvillelse och tvivel på Guds ords tillförlitlighet vi nu ser breda ut sig i vårt land.

   2. Mikael Karlendal

    Inge, du ägnar dig åt ständiga verbala angrepp (för att använda ett milt ord) mot den katolska tron. Ständiga påhitt och falsarier.

    De böcker som ingår i Bibeln vet du inget om. Du har ingen säker kunskap i dig själv att just dessa 27 (för att ta NT) ska ingå i Bibeln. Du kan endast ta emot och acceptera det i tro. Du kan nämligen inte läsa någon bibeltext som säger att just dessa 27 ska ingå. Och enda källan till din tro är den Katolska kyrkan. Det var denna kyrka som först tog emot, accepterade och bekräftade dessa skrifter som heliga och som använde dem i gudstjänsten. Med tiden skrev kyrkan ner dem i en kanonlista. Du kan bara tacka och ta emot, och sedan använda denna katolska gåva som slagträ när du vill slå katoliker i huvudet.

    Splittring, split och förvillelse bland Guds folk kommer inte från den Katolska kyrkan. Det kommer bl a från människor som inte vill lyssna till kyrkan. De protestantiska reformatorerna var några synnerligen framgångsrika sådana personer. Splittring är en protestantisk paradgren.

    Det är Katolska kyrkan som tagit emot och förmedlat Bibeln till oss kristna idag, oavsett vilket samfund eller kyrka vi tillhör. Utan den traditionella kristna förståelsen/läsningen av Bibeln som kyrkan samtidigt har förmedlat, kommer villolära och splittring oundvikligen. Att du inte begriper eller vill begripa olika katolska läror som protestanterna har förkastat sedan 1500-talet, att du inte kan se att de är i fulständig harmoni med Bibeln etc, är inte konstigt med tanke på det land vi lever i och med tanke på den bakgrund du sannolikt har. Och självklart kan jag inte i en kommentar gå in på alla sådana detaljer. De lämpar sig mer för varsin bloggpost.

    Men det är inte tvivel på Guds ords tillförlitlighet som gör att människor blir katoliker eller försvarar traditionell katolsk tro. När protestantiska kristna som varit kristna länge blir katoliker, så blir de det därför att de älskar Bibeln och har studerat den mycket, och därför att de litar på Bibeln. Det är bibelstudium som leder oss till den Katolska kyrkan. Jag skulle snarare kunna påstå att det är brist på bibelstudium och bristande tillit till Guds kraft och ordets tillförlitlighet som gör att sådana som du inte blir katoliker utan i stället bara lever kvar i er aggressivt antikatolska vrångbilder. Men så gör jag inte. Eftersom jag känner många goda protestantiska kristna som studerar sin Bibeln mycket, utan att för den skulle bli katoliker. Men i ditt fall kan man ju undra.

   3. Mikael dina ständiga angrepp på den bibel och den lära som du själv är uppvuxen med förvånar mej? GT s kanon med sina 39 böcker var redan erkänd på Jesu tid. Hela GT vitnar om Jesu ankomst då Jesus är själva Ordet.
    NT s skrifter beskriver Jesu verk och gärning och apostlarnas uppdrag att föra evangeliet vidare. NT s kanon var redan fastlagd och erkänd bland de troende strax efter den siste aposteln död, redan år 100. Att det sedan funnits personer ledda av Gud i kölvattnet av den katolska maktapparaten som vårdat och bevarat skrifterna det har jag aldrig tvivlat på. I den meningen har jag tacksamhet till den katolska kyrkan. Samtidigt måste väl även du erkänna att det var först efter reformationen som bibeln blev tillgänglig även för vanligt folk utanför den katolska inre kärnan.
    Att som du nu gör skapa en osäkerhet i vad som ingår i bibeln, är endast att gå fiendens ärende till mötes.
    Mikael att med verbala ord nedvärdera allt och alla som inte förstår eller attraheras av den katolska sanningen, ja där är möjligen endast din vapenbroder Anders Gunnarsson ett strå vassare.
    Nu är detta din blogg så det är du som bestämmer vad som är rätt och fel, jag har sagt det förut och gör det igen, tack för att du släpper igenom mina kritiska inlägg, men nu skall du slippa mej på ett tag då jag i stället skall ägna mej åt att djupare studera de 66 böcker som utgör Guds ord i bibeln.
    Kanske jag återkommer när DHA i sin nåd undervisat mej och gett mej en djupare förståelse av ordets innebörd.
    Vi kanske hörs igen?

   4. Mikael Karlendal

    NT var ju inte klart på Jesu tid. Och GT fanns inte som begrepp på Jesu tid. Judarna hade en massa heliga skrifter, av vilka de 39 som ingår i vårt GT förekom, även om det inte var självklart med riktigt alla. Dessutom använde judarna flera andra skrifter som heliga skrifter. Man kan gott säga att huvuddelen av vårt GT fungerade som helig skrift för judarna på Jesu tid, liksom de skrifter som i protestantiska sammanhang kallas de gammaltestamentliga apokryferna.

    Jag har aldrig, Inge, angripit Bibeln. Jag tror lika mycket på den nu som förr. Men jag påpekar att varken du eller jag hade haft en aning om vilka böcker som ska ingå i den om det inte hade varit för Katolska kyrkans mottagande och erkännande av dessa skrifter. Både du och jag måste stå på och lita på att Katolska kyrkan gjorde rätt när den gav oss vårt Nya testamente. Och gör vi det, vore det också logiskt att vi litade på Kyrkan när det gäller GT. Och då får vi inte göra som de protestantiska reformatorerna och klippa ut vissa böcker och säga att de inte ska vara med (dvs de gammaltestamentliga apokryferna).

    Bibeln blev tillgänglig för läsning för vanligt folk tidigast från 1450-talet, då Gutenberg uppfann tryckkonsten och biblar därmed kunde tryckas. Men sedan beror det förstås på läskunnigheten. Och när den var allmänt utbredd skiljer sig förstås mellan olika länder. Men det är intressant i sig: Om Skriften allena hade varit Guds tanke från början, hur i allsinadag hade han då tänkt sig att det skulle fungera under kyrkans första 1400 år innan tryckkonsten uppfanns?

    Jag skapar ingen osäkerhet kring Bibeln. Jag påpekar det uppenbara – att vi måste lita på kyrkan, att det är så Gud ordnat det. Därför är det mycket allvarligt när människor sår tvivel på Guds ordningar.

    Jag nedvärderar inte protestantiska teorier verbalt för sakens egen skull. Jag pekar på brister i dessa för att visa på att det finns en bättre väg. Hade jag tyckts att protestantismen varit intellektuellt och andligt och bibliskt hållbar, så hade jag inte lämnat den.

    Lycka till med bibelläsningen!

   5. Björn bloggaren

    Mikael!

    Du skriver: Var i Bibeln står det att vi bara behöver Bibeln? Och var i Bibeln står det att det i så fall inkluderar exakt de skrifter vi har i Bibeln nu, särskilt de 27 som ingår i Nya testamentet?

    – Var i bibeln står det att vi överhuvud taget behöver bibeln för att vandra med den levande Guden?
    Vi skall vandra i Abrahams tro och mig veterligen hade han ingen bibel att följa.

    Bb

 1. Jag instämmer i Anders A o Bertil B påpekande om osäkerheten att förlita sig på traditionen.

  Jesus var inte nådig när han gick så långt att Han kallade de för hycklare, de som försökte få Hans lärjungar att återgå till traditionen, se Mark. 7:6

  Även Paulus varnar för dessa traditioner i sitt brev till Kolosserna i 2:8 där han uppmärksammat att det finns vissa som försöker binda församlingen i detta.
  Mikael jag uppfattar dina ständiga lockrop att få dina läsare in under dessa katolska traditioner, lika förföriska som det som Jesus och även Paulus så kraftfullt varnade för!

  Har du som nybliven katolik nu fullkomligt missat den fulla frihetet i Kristus som vi alla är kallade till enligt Gal. 5:1?

  Vill du verkligen göra dina fd. trossyskon till slavar under traditioner som Kristus genom sin död en gång för alla befriade oss ifrån?

  Eller är du möjligen en av de falska bröder som Paulus i Gal 2:4 varnade för?

  1. Mikael Karlendal

   Det är riktigt att Jesus var kritisk mot vissa judiska traditioner. Du nämnde Mark 7 och Kol 2:8. Det grekiska ordet som används där är paradosis, vilket betyder tradition, det som är överlämnat.

   Samma ord – paradosis – används även i följande bibeltexter:

   1 Kor 11:2 – ”Jag måste berömma er för att ni kommer ihåg allt jag har sagt och håller fast vid det som jag har fört vidare till er precis som jag förmedlade det.” Ordet paradosis är här översatt med ”det som jag fört vidare”

   2 Thess 2:15 – ”Stå alltså fasta, bröder, och håll er till de läror som vi har fört vidare till er, muntligen eller i brev.” Ordet paradosis är här översatt med ”läror”

   2 Thess 3:6 – ”Vi föreskriver er i herren Jesu Kristi namn att dra er undan de bröder som lever utan ordning och inte följer de regler de har fått genom oss.” Ordet paradosis är här översatt med ”regler”.

   Så, hur vill du nu göra med dessa texter?

   Dessa texter visar ju att ordet ”tradition” i sig självt inte är ett negativt ord. Det handlar i stället om vilken tradition vi talar om. Det finns dåliga traditioner och det finns bra traditioner.

   Det katolska talet om Tradition med stort T syftar på den lära, den undervisning som apostlarna gav. Det är den traditionella kristna förkunnelsen av evangeliet och läran, den traditionella förståelsen av Bibeln. Det är i ljuset av den som vi ska läsa och förstå Bibeln. Vi är inte fria att hitta på nya tolkningar som ingen har hört talas om förut. Det är därför Bibeln måste läsas och förstås i ljuset av den Katolska kyrkans tradition, såsom kyrkan alltid förstått den. Annars hamnar vi i villolära.

   Jesus uttalade sig ju kritiskt om judiska traditioner, ja. Men han sade också: ”De skriftlärda och fariséerna har satt sig på Moses stol. Gör därför allt vad de lär er och håll fast vid det, men handla inte som de gör, för de säger ett och gör ett annat.” (Matt 23:2-3)

   Har du läst dessa bibeltexter också? Är det inte hela Bibeln vi måste förhålla oss till? Eller är det bara väl utvalda verser?

   1. Jo jag har läst dessa texter och jag ser inte kopplingen till att rättfärdigöra alla de obibliska traditioner ni katoliker i århundraden försökt tillföra den Kristna tron?

   2. Mikael Karlendal

    Du ska läsa dessa texter och inse att allt som kallas tradition inte är av ondo. Sedan ska du också läsa dem och inse att Bibeln därmed påbjuder oss att hålla oss till den tradition som apostlarna muntliga förmedlade till kyrkan. Det är för att du inte har fattat det, som du kommer med påståenden om att katolska kyrkan kommer med ”obibliska traditioner”.

   3. Hej !
    Jag citerar dig
    ”…Bibeln därmed påbjuder oss att hålla oss till den tradition som apostlarna muntliga förmedlade till kyrkan.”
    Jag är mycket nyfiken på vad innehållet är i den traditionen.
    Tack för svar !
    Mattias

   4. Mikael Karlendal

    Det är bland annat den traditionella förståelsen och tolkningen av vad den kristna läran säger. Det är t ex tradition att förstå Jesu ord i nattvarden som att han bokstavligen talar om sin kropp och sitt blod, dvs när vi tar emot brödet och vinet, så är det egentligen Kristi kropp och blod vi tar emot. Ett annat exempel är att vi förstår Bibeln som att Jesus instiftade ett påveämbete, utifrån Jesu ord till Petrus. Ett klassiskt exempel är också att vi förstår att treenighetsläran är den tolkning av läran och bibeltexterna som är den som är given till apostlarna, även om de inte formulerade den i de orden. Men innebörden i det som gavs som muntlig och skriftlig tradition till kyrkan är densamma som senare (på 300-talet) formulerades i treenighetsläran.

   5. Jag förstår inte det där med att dricka/ta emot Jesu bokstavliga blod.
    Kan du förklara ?
    Mvh
    Mattias

   6. Mikael Karlendal

    Gå in på denna hemsida – catholic.com – och sök efter ”the eucharist”, så får du en del att fundera över.

 2. bertil bertilsson

  Hur kan du veta om en tradition är ingiven av Gud när Jesus själv pekade ut en tradition som i själva verket åsidosatte Guds bud. En tradition kan alltså vara manipulativ och i själva verket åsidosätta Guds bud.

  1. Mikael Karlendal

   Det är riktigt att Jesus var kritisk mot vissa judiska traditioner. Du nämnde Mark 7 och Kol 2:8. Det grekiska ordet som används där är paradosis, vilket betyder tradition, det som är överlämnat.

   Samma ord – paradosis – används även i följande bibeltexter:

   1 Kor 11:2 – ”Jag måste berömma er för att ni kommer ihåg allt jag har sagt och håller fast vid det som jag har fört vidare till er precis som jag förmedlade det.” Ordet paradosis är här översatt med ”det som jag fört vidare”

   2 Thess 2:15 – ”Stå alltså fasta, bröder, och håll er till de läror som vi har fört vidare till er, muntligen eller i brev.” Ordet paradosis är här översatt med ”läror”

   2 Thess 3:6 – ”Vi föreskriver er i herren Jesu Kristi namn att dra er undan de bröder som lever utan ordning och inte följer de regler de har fått genom oss.” Ordet paradosis är här översatt med ”regler”.

   Så, hur vill du nu göra med dessa texter?

   Dessa texter visar ju att ordet ”tradition” i sig självt inte är ett negativt ord. Det handlar i stället om vilken tradition vi talar om. Det finns dåliga traditioner och det finns bra traditioner.

   Det katolska talet om Tradition med stort T syftar på den lära, den undervisning som apostlarna gav. Det är den traditionella kristna förkunnelsen av evangeliet och läran, den traditionella förståelsen av Bibeln. Det är i ljuset av den som vi ska läsa och förstå Bibeln. Vi är inte fria att hitta på nya tolkningar som ingen har hört talas om förut. Det är därför Bibeln måste läsas och förstås i ljuset av den Katolska kyrkans tradition, såsom kyrkan alltid förstått den. Annars hamnar vi i villolära.

   Jesus uttalade sig ju kritiskt om judiska traditioner, ja. Men han sade också: ”De skriftlärda och fariséerna har satt sig på Moses stol. Gör därför allt vad de lär er och håll fast vid det, men handla inte som de gör, för de säger ett och gör ett annat.” (Matt 23:2-3)

   Har du läst dessa bibeltexter också? Är det inte hela Bibeln vi måste förhålla oss till? Eller är det bara väl utvalda verser?

 3. Anders Andersson

  Traditioner kan vara manipulativa och kan i själva verket åsidosätta Guds bud vilket ju Jesus påpekade på sin tid

 4. Anders Andersson

  Mikael, hur kan du ha en övertro på traditioner och mena att dessa alltid i RKK skulle vara ingivna av Gud när Jesus själv på sin tid ifrågasatte en del av de traditioner som de skriftlärde och fariseerna, representarandes den enda sanna kyrkan på den tiden, lärde ut till folket och som man säkert menade var ingivna av Gud på den tiden? Jag är säker på att Jesus idag skulle ifrågasätta en del av RKK:s traditioner och mena att dessa i själva verket är manipulativa. Skrifterna har alltid högsta auktoritet och prioritet och traditioner måste alltid harmoniera med skrifterna.Annars finns en risk att traditioner i själva verket på ett manipulativt sätt åsidosätter Guds bud.

  1. Mikael Karlendal

   Det är riktigt att Jesus var kritisk mot vissa judiska traditioner. Du nämnde Mark 7 och Kol 2:8. Det grekiska ordet som används där är paradosis, vilket betyder tradition, det som är överlämnat.

   Samma ord – paradosis – används även i följande bibeltexter:

   1 Kor 11:2 – ”Jag måste berömma er för att ni kommer ihåg allt jag har sagt och håller fast vid det som jag har fört vidare till er precis som jag förmedlade det.” Ordet paradosis är här översatt med ”det som jag fört vidare”

   2 Thess 2:15 – ”Stå alltså fasta, bröder, och håll er till de läror som vi har fört vidare till er, muntligen eller i brev.” Ordet paradosis är här översatt med ”läror”

   2 Thess 3:6 – ”Vi föreskriver er i herren Jesu Kristi namn att dra er undan de bröder som lever utan ordning och inte följer de regler de har fått genom oss.” Ordet paradosis är här översatt med ”regler”.

   Så, hur vill du nu göra med dessa texter?

   Dessa texter visar ju att ordet ”tradition” i sig självt inte är ett negativt ord. Det handlar i stället om vilken tradition vi talar om. Det finns dåliga traditioner och det finns bra traditioner.

   Det katolska talet om Tradition med stort T syftar på den lära, den undervisning som apostlarna gav. Det är den traditionella kristna förkunnelsen av evangeliet och läran, den traditionella förståelsen av Bibeln. Det är i ljuset av den som vi ska läsa och förstå Bibeln. Vi är inte fria att hitta på nya tolkningar som ingen har hört talas om förut. Det är därför Bibeln måste läsas och förstås i ljuset av den Katolska kyrkans tradition, såsom kyrkan alltid förstått den. Annars hamnar vi i villolära.

   Jesus uttalade sig ju kritiskt om judiska traditioner, ja. Men han sade också: ”De skriftlärda och fariséerna har satt sig på Moses stol. Gör därför allt vad de lär er och håll fast vid det, men handla inte som de gör, för de säger ett och gör ett annat.” (Matt 23:2-3)

   Har du läst dessa bibeltexter också? Är det inte hela Bibeln vi måste förhålla oss till? Eller är det bara väl utvalda verser?

   1. Anders Andersson

    Om nu Jesus förkastade vissa traditioner, vilka är då ingivna av Gud och vilka är inte det. Här menar jag att lärorna om Maria, helgonen, skärselden samt en del andra traditioner, inte var något som apostlarna någonsin lärde ut som ingåendes i apostlarnas lära. Och problemet för RKK är att ni icke kan bevisa tydligt och klart att dessa läror någonsin ingick i apostlarnas lära. Vad som ingår i apostlarnas lära har vi via Jesu egen undervisning i evangelierna samt i apostlarnas brev samt dessutom det som ingår i GT om moral och etik resp. vad som handlar om Jesus Kristus i GT. Detta är faktiskt tillräckligt för den kristne samt de traditioner som är i harmoni med skrifterna. Det finns faktiskt en anledning till varför skrift alltid är överlägsen muntlig tradition. Detta visste Gud om i GT vilket var anledningen till att Mose lag skulle nedtecknas.

   2. Mikael Karlendal

    Ja, du har många åsikter om olika läror. Men du är inkonsekvent. För du kan inte bevisa utifrån Bibeln att all kristen lära nödvändigtvis måste bygga på bara Bibeln. Du kan inte bevisa att Skriften allena är rätt, utifrån Bibeln, då Bibeln helt enkelt inte har någon sådan lära. Du kan inte bevisa att hela apostlarnas lära eller hela Jesu lära finns i Bibeln. Allt detta – allt – tror du. Du tar det för givet. Du kan inte bevisa utifrån Bibeln att de 27 böcker som nu ingår i Nya testamentet ska ingå i NT. Du tror det. Och den tron är baserad på att Katolska kyrkan har tagit emot dessa skrifter och slutligen bekräftat att de ska ingå i det vi kalla kanon. Du bygger med andra ord hela din tro på en katolsk bok som du inbillar dig att du kan tolka själv efter eget gottfinnande och utan historiska kunskaper eller sammanhanget.

   3. Anders Andersson

    Problemet för dig och RKK är i så fall att ni aldrig själva kan bevisa vad som ingick i apostlarnas lära eftersom denna i så fall aldrig nedtecknades fullt ut av apostlarna vilket i så fall måste betyda att du och RKK menar att Gud helt enkelt är en slarver. Apostlarna härledde faktiskt sin lära utifrån GT och både Jesus och fariseerna verkade veta vilka skrifterna var på sin tid.Du och RKK kan aldrig bevisa att lärorna om Maria, helgonen, skärselden, avlatsbreven osv, någonsin ingick i apostlarnas lära. Och lägg märke till ordet bevisa och kom nu inte dragandes med några dunkla passager i GT eller i NT. Detta är problemet för dig och RKK.
    Och tyvärr för dig så skulle Jesus kritisera er lika mycket som Han kritiserade sin tids prästerskap för sina manipulativa traditioner som ju enligt Honom stred mot skrifterna.
    Dvs Jesus menade alltså att skrifterna alltid har en högre rang än aldrig så vackert formulerade traditioner. Dina präster och påvar i RKK är ingenting annat än samma sorts syndare som de skriftlärda och fariseerna var på Jesu tid en del av dessa var lojala gentemot Gud medan andra bara var hycklare precis som i vår tid. När det gäller människan så finns det inget nytt under solen. Du kan heller inte bland de tidiga kyrkofäderna hitta några bevis om exv Maria kroppsliga himmelsfärd, inte ens ett omnämnande ang. detta. Är inte detta väldigt märkligt?

   4. Mikael Karlendal

    Nej, apostlarna härledde inte sin lära från GT. De fick den från Jesus och från Andens vägledning. Och de såg att det stämde med GT. Det var därför de betonade både Skrift och Tradition. Det var därför de från början inte visste hur de skulle göra i omskärelsefrågan, utan var tvungna att överlägga och sedan fatta beslut i frågan (Apg 15). Den frågan var alltså inte klar och löst, förrän man på ett kyrkomöte i Jerusalem hade haft en överläggning i frågan. Sedan konstaterade man att det stämde med en text från GT, men man härledde inte beslutet från GT.

    För övrigt, känns det lite grann som att hälla vatten på en gås att försöka argumentera med dig. För du har aldrig läst mina argument. Du har bara läst och noterat vad jag tror, och sedan ägnar du dig aggression gentemot det. Kom igen när du har ett uppriktigt sinne.

   5. Anders Andersson

    Då har du svarat på min fråga, apostlarna fick sin lära ifrån Jesus och Jesus nämnde aldrig lärorna om Maria, helgonen, skärselden, påvedömet osv för apostlarna. Varför, jo därför att dessa läror aldrig ingick i apostlarnas lära, och om du påstår detta innebär det att alla kyrkor utanför RKK som inte lär ut detta enligt Paulus är evigt fördömda eftersom dessa i så fall predikar ett annat evangelium
    Intressant att du tar upp frågan om omskärelsen, här har du ett exempel på en fråga som klart och tydligt omnämns, men inga möten om lärorna som jag nämnde ovan.
    Det finns helt enkelt inga bevis för dessa läror, och du kan helt enkelt inte presentera ett enda tydligt och klart bevis för dessa läror, varken från Jesus Kristus, apostlarna eller de allra tidigaste kyrkofäderna.

   6. Mikael Karlendal

    Du hopar påstående på påstående. Och allt är fel. Alla dessa läror kan härledas från kyrkans äldsta tid och från Bibeln. Men allt som finns att veta och allt som måste sägas idag om olika läror, finns inte uttryckligen skrivet i Bibeln. Treenighetsläran har t ex sin grund i Bibeln, men såsom den är formulerad och definierad, finns den inte uttryckligen skriven i Bibeln. Men de definitioner och förklaringar på detta som slogs fast på 300-talet och 400-talet är nödvändiga att tro och ha med.

    Du drar märkliga slutsatser. Varför skulle man vara tvungen att säga att kristna som inte predikar om Maria som Guds moder och evig jungfru predikar ett annat evangelium? Varför skulle man vara tvungen att säga att dessa är evigt fördömda pga det? Man kan väl inte säga att kristna som ännu inte förstått allt eller lärt sig allt om den kristna läran predikar ett annat evangelium eller är evigt fördömda pga det!

    Du laborerar med en alltför svartvit syn på saker och ting.

 5. Det jag tycker blir problemet är att vilja hålla fast vid det som trotts ”överallt, alltid och av alla” och samtidigt hävda sådant där de ortodoxa inte är med på tåget.

  1. Mikael Karlendal

   Hur tänker du? Kan inte det argumentet tillämpas även på protestanterna?

   Å andra sidan, kan man ju hävda att öst och väst satt i samma båt fram till 1000-talet, men då gjorde främst det politiska faktorerna att de ortodoxa lämnade skutan. Jag tänker på caesareopapism och sedermera muslimsk överhöghet.

 6. Och frågan är ju då om Rom verkligen vidtagit alla åtgärder för att vara ”Katolsk i den mest strikta betydelsen” (jfr Jud. v 3); tänker dels på det lite väl självsvåldiga tillägget ”filoque nr 2” (även om jag och alla s.k. lutheraner instämmer i det) och främst på dogmer som Marie obefläckade avlelse, i mina ögon gendriven både av Luk. 2 och av tron på hennes död före den kroppslig himmelsfärden (varför dö om hon varken bar egna eller som Sonen andras synder?), och påvens ofelbarhet ex cathedra. Den senare var väl tänkt att garantera det katolska, men är idag ett av de största hindren för exempelvis de ortodoxa kyrkorna att ta sej över.

  ”Utöver det måste man i den Katolska kyrkan själv vidta alla åtgärder för att vi ska hålla fast vid den tro som har trotts överallt, alltid och av alla. För det är verkligen och i den mest strikta betydelse katolskt, vilket som självaste namnet och grundorsaken anger, omfattar allt universellt.”

 7. Hur ska man veta vad som är den rätta katolska tron?

  Svar: Genom att hålla sig till Skriften och Kyrkans tradition.

  – Detta kallas för cirkelbevis.

  1. Mikael Karlendal

   Nej, hur då? Det är ju en beskrivning av den rätta metoden – att läsa Bibeln i harmoni med hur Kyrkan alltid läst den, och inte vildvuxet som om den bara sänkts ner från himlen i en linneduk och utan något sammanhang.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.