När korsfästes Jesus och hur gammal var han?

Andreas J Köstenberger och Justin Taylor skriver i en intressant artikel i tidskriften First Things  om det troliga datumet för Jesu korsfästelse.

Deras resonemang går i korthet ut på följande:

 1. Johannes Döparen började sin tjänst i det femtonde året av kejsar Tiberius regering (Luk 3:1). Det tidigaste möjliga datumet för när det året började är 19 augusti år 28 och det senaste datumet när det året kan ha slutat är den 31 december år 29. Så däremellan började alltså Johannes tjänst.
 2. Förmodligen gick det några månader efter att Johannes började sin tjänst och att Jesus kom och blev döpt av honom. Så Jesu tjänst kan därför ha börjat någon gång mellan slutet av år 28 som tidigast och år 30 som senast.
 3. Enligt Johannes evangelium deltog Jesus i åtminstone tre påskfiranden i Jerusalem. Det gör att år 30, vilket är det vanligaste datumet som forskare tror att Jesus blev korsfäst på, är mindre sannolikt. Det är mer sannolikt att Jesus började sin  tjänst sent år 29 eller i början av år 30, och därefter gick upp till Jerusalem för att fira påsk under tre år. Det gör att år 33 är det mest sannolika årtalet för Jesu korsfästelse.
 4. Enligt Johannes korsfästes Jesus på förberedelsedagen, det vill säga på fredagen före sabbaten i påskveckan. Dagen innan höll han sin sista måltid med lärjungarna. I den fariseeiskt/rabbinska kalender som var mest vanlig på Jesu tid, inföll påsken alltid på den 15 Nissan, som började vid solnedgången på torsdagen och slutade vid solnedgången på fredagen. År 33 inföll denna dag den 3 april, vilket gör att den 3 april år 33 är det mest troliga datumet för Jesu korsfästelse.

Och hur gammal var då Jesus när han korsfästes? Samme författare skriver om detta i  en artikel i Christianity Today.

 1. Enligt Matteus evangelium föddes Jesus innan Herodes befallde att alla pojkar i Betlehem upp till två års ålder skulle dödas (Matt 2:16). Och Herodes dog på våren år 4 f.Kr. Så Jesus borde alltså ha fötts på på hösten år 5 eller 6 (inklusive december, förstås).
 2. Och om vi då betänker att år 0 inte finns, så betyder det att Jesus därför troligtvis var i åldern 37-38 när han blev korsfäst år 33.

Inget av dessa detaljer om årtal är givetvis av någon avgörande betydelse för den kristna tron som sådan. Jesus kan ha fötts ett annat år och korsfästs ett annat år. Men för många av oss troende kan detta ju ändå tyckas vara lite intressant. Och vill du veta mer om detaljerna i resonemangen, så läs artiklarna jag hänvisat till. Jag har bara sammanfattat i korthet.

8 reaktioner på ”När korsfästes Jesus och hur gammal var han?”

 1. Nog borde väl Guds ord ha något att säga om födelsetiden för Guds Ord, Jesus? Det gör de också! Följ med på en vandring genom Skriften.

  Lukas 1:5 säger ”På den tid Herodes var kung över Judeen, levde en präst vid namn Sakarias, av Abias’ dagsavdelning.” Parallellstället till denna vers är 1 Krön. 24:10, 19. Sammanhanget där talar om de 24 olika avdelningar per år som skulle göra tjänst inför Herren i templet. Vers 10 lyder: ”den 7:e för Hackos, den 8:e för Abia.” Vers 19: ”Detta blev den ordning i vilken de skulle göra tjänst, när de gick in i Herrens hus.” Med andra ord, 24 avdelningar/år ger en halv månad per avdelning. Abias avdelning var den åttonde och skulle då göra tjänst den andra hälften av månad fyra. 2 Mos 12 talar om påskhögtidens instiftande. Vers två säger: ”Denna månad ska hos er vara den främsta månaden, den ska hos er vara den första av årets månader.” Israels januari är alltså påskmånaden som på hebreiska heter Nisan. Den infaller under mars och april. Se illustrationen här eller Illustrerad Bibelhandbok sid 112-115, EFS-förlaget.

  Lukas 1:23-24 säger: ”Och när tiden för hans (Sakarias) tjänstgöring hade gått till ända, begav han sig hem. Men efter den tiden blev hans hustru Elisabet havande och höll sig dold i fem månader.” Hon blev alltså gravid när Sakarias’ tjänstgöring var slut i månad fyra, Tammus, som infaller under juni/juli. Lukas 1:36 säger: ”Och se, din släkting Elisabet ska på sin ålderdom också få en son…hon är nu i sjätte månaden.” Detta textsammanhang är Marias bebådelse, vilken alltså inföll sex månader efter det att Elisabet blivit gravid. Då är vi framme vid månad 10, Tevet, vilken infaller under december/januari. 9 månader senare föds Jesus. Då är vi framme vid månad 7, Tishri, som infaller under september/oktober.

  Med tanke på att Gud representeras av siffran 7 genom hela Bibeln, är det inte så konstigt att Guds Son föddes månad 7 av det hebreiska året. Vad hände under månad 7 för Israels barn? Bland andra högtider de skulle fira under denna månad var den stora försoningsdagen och tabernakelfesten. Försoningsdagen var Guds sätt att förebildligt framställa sin försoning av människosläktet med sig själv genom Jesus. På samma sätt var judarnas firande av deras påsk med slaktandet av påskalammet, Guds sätt att pedagogiskt, förebildligt framställa Jesu kommande död, slaktandet av Guds offerlamm, den kristna påsken. Tabernakelfesten i månad 7 syftar på vad Johannes 1:14 säger i dess grekiska grundtextversion: ”Ordet (Jesus) blev kött och (tabernaklade) bodde bland oss.”

  Två intressanta vetenskapliga stöd för allt detta är vad som nämndes i Dagens Nyheter 20/12-84, respektive 16/9-93. Den brittiske astronomen Percy Seymour har i ett planetarium i Plymouth med hjälp av datorer och uppgifter om planeternas rörelser, återskapat stjärnhimlen vid tiden för Jesu födelse. Den 15/9 år 7 f.Kr närmade sig planeterna Jupiter och Saturnus varandra så mycket att ett vandrande ljusfenomen uppstod på himlen. Det var detta som vägledde de vise männen. En brittisk astronom vid namn David Hughes vid universitetet i Sheffield, har kommit fram till att astronomiska och historiska data tyder på att Jesus föddes 15/9 år 7 f. Kr. Den lysande stjärna som vägledde de tre vise männen var enligt Hughes, den effekt som uppstod när planeterna Jupiters och Saturnus’ banor korsades. Detta sker vart 840:e år, bland annat år 7 f. Kr.

  Den 15/9 är enligt judisk kalender den 15:e i sjunde månaden, Tishri. Mycket riktigt kan vi läsa i 3 Mos 23:34 ”På 15 dagen i sjunde månaden är Herrens lövhyddohögtid”. Den högtiden kallas också tabernakelfesten till minne av Guds ledning och beskydd under ökenvandringen då folket bodde i tält och lövhyddor. Tabernaklet var ju ett tält som leviterna satte upp och demonterade under den 40 år långa ökenvistelsen. Paulus talar om kroppen som vårt jordiska tält, osv.

  Tabernakelfesten var framför allt en glädjehögtid med inslag av skördefest, processioner, trumpetfanfarer, vattenoffer, facklor och ljusfest då templet belystes. Den skulle hålla på i sju dagar. Ren semester alltså! Faktiskt befallde Gud folket att ”göra sig glada under sju dagar inför Herrens, er Guds, ansikte.” 3 Mos 23:34-43. Av allt vi kan glädja oss över som Guds barn, är väl ändå det störst, att Gud lät Jesus födas som människa till vår frälsning och evigt liv! Det var ju därför som ängeln sa till herdarna att ”Se jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket, ty idag har en frälsare blivit född åt er i Davids stad, och han är Messias, Herren.” (Apropå herdar i detta sammanhang. Än idag har inte mellanösterns herdar sina får utomhus under de regniga december och januari månaderna. Men i september skulle ängeln mycket väl stött på herdar utomhus.)

  Sakarja får veta att under 1000-årsriket ska ”alla överblivna ur alla de folk som kom mot Jerusalem, år efter år dra ditupp, för att tillbe kung Herren Sebaot, och för att fira lövhyddohögtiden. Men om någon av jordens folkstammar inte drar upp till Jerusalem, för att tillbe konungen Herren Sebaot, då ska över den inte komma något regn. Detta blir den hemsökelse som Herren ska låta drabba de folk som inte drar upp för att fira lövhyddohögtiden.” Sakarja 14:16-19. Vi ser av denna text att Bibeln likställer lövhyddohögtiden med att tillbe Herren Sebaot. För i vers 17 nämns bara tillbedjan av Herren Sebaot, men i vers 19 nämns bara firandet av lövhyddohögtiden. De båda sakerna måste vara synonyma. För sammanhanget talar om en och samma sak: vad hednafolken ska göra i Jerusalem varje år efter Jesu återkomst och under hans 1000-åriga fredsrike på jorden.

  Den 15 Tishri infaller olika varje år beroende på den judiska kalenderns konstruktion. Det judiskt ortodoxa året har 354 dagar mot vårt år som har 365. Såsom illustrationen är ritad infaller den 15/9 den 1:a Tishri, men 1993 inföll lövhyddohögtiden den 30/9. Vilket ändå motsvarar den 15:e Tishri.

  Olof Amkoff

  1. Jag tycker du har träffat rätt. Enligt traditionell judisk tro framträder Messias i Lövhyddohögtiden, och det gjorde Han med besked och efterklang ända bort i fjärran östern.

   1. Ändå sedan jag tog emot Jesus i mitt liv så var det något i mig som fick mig att tro att Jesus ej var född den 25e december så jag började leta och söka efter svar. Det lustiga är att den katolska kyrkan satte den 25e december som Jesu födelse och studerar man andra tros inriktningar så ser man att Mohamed föddes då och Buddha samt värdshärskaren Nimrods son m.fl. Olof Amkoff har en hemsida som jag snubblade in på för några år sedan med mkt bra undervisning och där hittade jag denna undervisning om Jesu födelse. Jul är en hednisk högtid precis som Midsommar och som överlåten kristen bör vi ej fira dessa världslig högtider, eftersom Gud befaller oss att inte göra som världens barn.
    Han nämner inte heller i sitt ord om att vi ska fira hans födelse eller hans uppståndelse. Titta på ”Easter & Christmas are Pagan! DO NOT CELEBRATE IF YOU ARE CHRISTIAN!” på YouTube
    https://youtu.be/ypLbl_Xc7lA

 2. På tal om Jesu korsfästelse och när vi står mitt uppe i påskfirandet läser jag en artikel av Martin Lembke om hans syn på Jesu ställföreträdande död på korset.
  Tror inte jag läser rätt när han redovisar sin syn på detta.
  Tror du han har rätt i det han skriver om detta. Jag skulle gärna höra din syn på detta viktiga ämne om det finns tid.
  Jag har kanske inte förstått vad han menar…förhoppningsvis??

  1. Mikael Karlendal

   Martin Lembke har väl inte uttryckt sig klart på det sätt som Dagens läsare skulle önska. Jag tror att han spetsar till det för att få en debatt, och han sitter nu och väntar på chansen att få förtydliga sig.

   Jag har för avsikt att skriva om detta framöver, men jag har inte tid just nu i helgen och kan inte säga säkert när det blir.

   Men jag kan försäkra dig om att vi katoliker tror att Jesus dog gör våra synder, han blev slagen för våra missgärningar, hans offer är ett försoningsoffer för våra synder, vi är friköpta med Jesu blod, och så vidare.

   Det Martin har velat diskutera är teorin kring hur detta exakt fungerar – och då säger jag som C S Lewis skrev, att det är inte de intellektuella teorierna om försoningen som frälser oss, utan det är Jesu död på korset och hans uppståndelse som ger oss frälsning.

   Glad påsk!

 3. Har du nån kommentar till hur gammal Maria var när Jesus föddes? Det är nu många år sedan, men jag kommer ihåg att det skapade en hel del kritik i min barndoms kyrka när någon predikant talade om en ”tonårsflicka, kanske 14 år”. Pedofili tyckte många även om man inte använda det ordet såvitt jag minns. Underförstått, har jag senare förstått, var det också det faktum att Josef påstods vara så oerhört mycket äldre, kanske i 60-årsåldern. Det började kanske bli likt Muhammed.

  1. Mikael Karlendal

   Jag kan inte minnas att jag skrivit något om Marias ålder. Men av vad jag minns rent allmänt om vad jag läst om den tidens seder och bruk, så tror jag att kvinnorna räknades som kvinnor vid rätt tidig ålder. Så hon var säkerligen tonåring.

   När det gäller uppgiften att Josef skulle ha varit mycket äldre, så är det bara en teori bland flera. Orsaken till den skulle vara att förklara varför Jesus hade ”bröder och systrar” fast Maria var jungfru även efter att Jesus föddes. Enligt den teorin skulle Josef ha varit gift innan och fått barn i tidigare äktenskap. Syskonen skulle då alltså ha varit Josefs barn, men inte Marias. Denna teori är såvitt jag vet dock en minoritetsuppfattning. Men om den vore sann, så kräver det ju faktiskt inte mer än att Josef strax under 30. Maria skulle kunna ha varit 18. Bara som rent exempel.

   Så likheten med Muhammed är inte så stor. Hans yngsta fru var ju 9.

   1. Jag har läst din reflektion om Jesu ålder vid hans död.
    Problemet med år 33 är att då får inte Paulus plats inom historiens ramar. Vi vet att apostlamötet i Jerusalem hölls år 49. Efter Paulus omvändelse reste han till Arabien för en 3-årsperiod, föra att 14 senare närvara vid mötet Jerusalem. Allt enligt hans egna uppgifter. Paulus omvändelse bör då ha skett år 32 vilket för att Jesu död troligen ägde rum år 30. Då skulle Jesus ha varit 35-36 år, vilket bättre stämmer överens att han var ca 30 år när han började sin offentliga gärning.
    Min tro är att kejsare Tiberius samregerade 2 år med Augustinus, då hänger tidsföljden ihop.

Lämna ett svar till Lars W Avbryt svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: