Juluppropets författare förstår inte kritiken

Juluppropets skribenter är missnöjda med den kritik de fått. Och idag har de skrivit en debattartikel som svar i Aftonbladet. Skribenterna visar att de inte förstått vad kritiken gått ut på. Och vi bör komma ihåg att dessa skribenter sannolikt egentligen bara utgörs av ett fåtal frikyrkopastorer – de övriga kyrkoledarna har nog bara skrivit på i god tro.

”Juluppropets författare” skriver först lite allmänt om sina upplevelser och känslor och sina goda kristna värderingar. Och, ärligt talat, finns det verkligen någon kritiker som har ifrågasatt det? Jag känner i alla fall inte till någon.

Sedan skriver de:

Desinformation. Vår önskan om att barn ska få vara med sina familjer har av vissa medvetet misstolkats som uppmaning till oreglerad invandring. Juluppropet handlar inte om att återgå till situationen som rådde hösten 2015 utan till det regelverk vi hade då. Det är stor skillnad. Vi räds inte debatten men en anständig diskussion tillskriver inte någon åsikter som den inte har.”

Det är en missvisande retorik och visar att de inte har förstått kritiken.

För ingen kritiker har väl tillskrivit Juluppropets författare en åsikt om att de skulle vilja ha en återgång till ”situationen som rådde hösten 2015”. Däremot har åtminstone jag diskuterat vad som blir konsekvenserna av den politik som juluppropets författare förespråkar, om den blev verklighet.

De vill de ju enligt egen utsago i bland annat artikelcitatet ovan ha en återgång till det regelverk som rådde hösten 2015. Och läser man texterna på deras hemsida så gäller det även till tidigare praxis. Det vi kritiker har hävdat är, att en återgång till tidigare regelverk och praxis innebär att vi löper en överväldigande risk att vi i framtiden kan få uppleva en liknande eller kanske ännu värre situation i nära framtid som den som rådde hösten 2015. Det är om detta kritiken handlar. Vi tillskriver alltså inte juluppropets författare någon viss åsikt, vi diskuterar vad som skulle bli de orimliga konsekvenserna av deras politik.

I texten till juluppropet på deras hemsida läser vi följande:

”Under 2015 sökte över 70 000 barn skydd i vårt land (enligt Migrationsverket)…”

” Under 2016 har det skett en drastisk förändring i svensk asyl- och flyktingpolitik. I juni röstade riksdagen för en ny och restriktiv asyllagstiftning. Men inte bara lagen, utan också myndigheternas tillämpning har stramats åt…”

Sedan står det att de som undertecknar uppropet därmed uppmanar regeringen att ”undanröja praktiska hinder mot familjeåterförening”

I bakgrundstexten läser vi:

” I praktiken innebär detta att Sveriges kyrkor önskar att riksdagen snarast möjligt beslutar om att en återgång till ordinarie lagstiftning.

Det innebär bland annat att återinföra:

– permanenta uppehållstillstånd som norm

– rätten till familjeåterförening för alla som beviljas asyl i Sverige

– återgå till den tidigare, mer generösa, tillämpningen av särskilt och synnerligen ömmande omständigheter som grund för uppehållstillstånd.”

Jag menar att ovanstående citat och artikeln i Aftonbladet gör det fullständigt klart att juluppropets författare förespråkar en återgång till tidigare politik. De vill ha tillbaka tidigare regelverk och praxis. Men då måste man ju få diskutera vad som kan bli konsekvenserna av detta om det genomfördes! Och det är detta vi som kritiserat juluppropet har velat diskutera.

För hur många anhöriga skulle det exempelvis innebära om 70.000 ensamkommande skulle få ta hit sina anhöriga? Om var och en till exempel tar hit tre anhöriga, hur många blir det? Och det handlar ju nu inte bara om dessa 70.000 i praktiken, utan även om alla de övriga asylsökare som kommit under samma period och efter. Vad skulle det få för praktiska konsekvenser när det gäller arbetslöshet, utanförskap, bostäder, no-go-zoner, brottslighet, hedersrelaterat våld, och så vidare?

Vi tillskriver inte juluppropets författare någon åsikt i dessa frågor, utan vi vill snarare veta vad de faktiskt tycker om detta? Hur har de tänkt att det ska fungera i praktiken? Har de överhuvud tagit tänkt? De skriver att de inte vill återgå till situationen under hösten 2015, men vilken situation vill de då ta oss fram till? För det är ju tidigare regelverk och praxis som orsakade den kaotiska situation som rådde under hösten 2015, och inte tvärtom! Och de som nu vill återgå till tidigare regelverk och praxis, måste väl då tala om varför det skulle bli annorlunda nu? Vad blir konsekvensen av deras politik om den genomförs.

Här duger det inte med att stoppa huvudet i sanden och vara missnöjd över att få kritik. Det är inte kritikerna av juluppropet som sysslar med ”desinformation”, utan kanske snarare den person som skrev denna artikel i Aftonbladet och som helt och hållet duckar för diskussionen om konvekvenserna av Juluppropets politik, genom att felaktigt försöka låtsas som att han eller hon blivit tillskriven någon åsikt som vederbörande inte har. Ingen har tillskrivit juluppropets författare någon åsikt, det är konsekvenserna vi försöker diskutera.

Och har det inte måhända gått inflation i alla dessa upprop och gemensamt undertecknade artiklar? Är det verkligen ett klokt sätt för präster, biskopar och pastorer att synas i samhället? Men det är en annan diskussion som jag inte tar här.

21 reaktioner på ”Juluppropets författare förstår inte kritiken”

 1. Anna Dahlberg i Expressen:

  ”UNHCR lyckades under förra året skrapa ihop 30 miljarder kronor i donationer från världens länder. Det kan jämföras med de svenska kostnaderna för migration, etablering och kompensation till kommunerna som uppgick till 75 miljarder kronor samma år. FN hade alltså inte ens hälften av den svenska budgeten för att hjälpa världens 65 miljoner människor på flykt.”
  (expressen.se/ledare/anna-dahlberg/lofven-borde-akta-sig-for-alternativa-fakta)

 2. Förra året kom det 50 000 anhöriginvandrare och detta året förväntar sig Migrationsverket en kraftig ökning. Att i det läget öppna upp för ÄNNU MER anhöriginvandring är otroligt korkat. Sysselsättningsgraden bland utomeuropeiska invandrare är katastrofalt låg – det finns helt enkelt inga pengar. Om man skulle göra som uppropsförfattarna vill då måste man också lägga ner välfärdsstaten och låta alla klara sig själv. Då skulle vi få över en miljon hemlösa eftersom de flesta av den senaste 15 årens invandrare är i princip oanställningsbara.

 3. Kan det var så , att vår så kallade välfärd är och har blivit en guldkalvslära !? Där förnöjsamheten, saktmodet ,tacksamheten tynar bort och kärleken kallnar eftersom vi tror materialismen är en välsignelse från Gud !?
  Tänker på vad profeten Daniel såg och berättar i kap 7 :
  19.
  Därefter ville jag hava tillförlitlig förklaring angående det fjärde djuret, som var olikt alla de andra, det som var så övermåttan förskräckligt och hade tänder av järn och klor av koppar, det som uppslukade och krossade och sedan trampade under fötterna vad som blev kvar; 

  .Då svarade han så: ”Det fjärde djuret betyder att ett fjärde rike skall uppstå på jorden, ett som är olikt alla de andra rikena. Det skall uppsluka hela jorden och förtrampa och krossa den. 
  Kan det vara så att denna beskrivning är den globala industrialiseringen som hade sin början i mitten av 1800talet och nu ser vi frukterna av detta , (miljöförstöringen (tänder av järn )
  klor av koppar elektriciteten med kärnkraften ? detta har ju aldrig förekommit tidigare , eftersom det står det var olikt alla föregående .
  Det som nu sker i vårt land med korruption och laglöshet m.m. så är nog invandringen ett svar på vår tidigare inslagna väg med vårt land Lagom och neutral , detta förhållningsätt håller inte i längden vi måste välja antingen eller ! Eller är någon Lagom och neutralt gift med sin fru !?
  .

 4. En annan bloggare som skriver om detta tema är Dag Sandahl i blogginlägget ”Vi står upp för godhet – och möts av förakt” (27/1-2017).

  Enligt en av kommentarerna till det blogginlägget så ”kostade de ensamkommande flyktingbarnen under 2015 staten drygt 60 mdr. Dessutom kostade barnen kommunerna okänt belopp. Som jämförelse kostade hela den svenska gymnasieskolan under samma år ca 30 mdr kr. Försvaret drygt 40 mdr.
  Ingen vet vad migrationen kostar netto. Mycket talar för att kostnaden ligger på mellan 140-220 mdr kr/år och är snabbt ökande.”

 5. Det är lögnen, undanhållande av fakta, förskönande av omständigheter som regerar landet Sverige i migrations- och integrationsdebatten. I många andra teman är det noga att hålla sig till fakta. Dock icke här. Det finns tillräckligt med fakta, till och med i ett land som försöker mörka, att visa på att landet Sverige som vi känner det sedan 150 år kommer att gå under om man fortsätter med den ”generösa” invandringspolitiken (generös för vem?).

  Det som mindre har diskuterats är den ”godhetsvurm” som exploderat. Var kommer den ifrån? Varför finns den inte i andra sammanhang? Varför fanns den inte på detta sätt när Sverige var mycket mera kristet än idag? Jag har inte hittat några bra förklaringar till detta fenomen.

  Min spekulation är att människan gjort sig till Gud. Man känner sig som Gud, man kan bete sig som Gud, generöst ge till andra – eftersom det inte är ens egna pengar och eftersom man inte, som Gud, begriper sig på de långtidskonsekvenser det innebär. Ett land med troende kristna som i bön går till verket med Guds hjälp skulle aldrig agerat på detta ansvarslösa sätt. Ett land med troende kristna hade dels förstått att man inte är skuldfri, icke-kriminell till sitt DNA, om man råkar vara av annan nationalitet än svensk – bland folk som vill hoppa bock över många års hårt arbete till vår nivå av välstånd är det nästan ett krav att man själv har en stor portion av frisinne till lagar och regler. Annars kommer man inte dit man vill. Nej, tidigare hade man hållit fast vid lag och rätt, på vilket hela vårt samhällssystem och alla samhällssystem i historien, bygger. Man hade på ett helt annat sätt också diskuterat att man låter en uttalat kristendomsfientlig religions företrädare etablera sig i landet som en slags femtekolonn-verksamhet. Med mina historiska glasögon föraktar man och omintetgör tusentals européers död i krig mot Osmanska riket och andra muslimska arméer från Spanien till Wien.

  Om man nu verkligen kan läsa GT på detta vis, generöst mottagande av flyktingar utan begränsningar, så hade det lett till, som någon redan sagt, att Israel utplånats som folk eller uppblandats så mycket med främmande religioner att dess särart försvunnit. Det kan aldrig nånsin ha varit Guds vilja att det skulle ske. Därmed kan det aldrig nånsin heller vara Guds vilja att vi själva ska utplåna oss för att ge våra framtida bödlar tillträde till ett behagligt liv på generationers mödosamt uppbyggda grundvalar och en stöld av framtida generationers välstånd och säkerhet.

  1. Hur ser du det härifrån? Som jag ser det kommer vi från en katastrofal situation ur en kristen synvinkel; sekulära vänstervärderingar hade fullständigt raserat Sverige. Ja, vi kunde gå trygga på gatorna, men det fanns inget liv. Ja vi hade det materiellt gott ställt men det fanns inget framtidshopp. En välfärdsstat som hade och har ersatt människors behov av Gud. En kyrka, ingen nämnd ingen glömd, som har förlorat sin förmåga att leda människor till pånyttfödda liv i Kristus. Jag gjorde en överslagsräkning för ett tag sen och kom fram till att cirka 2 av 1000 personer utan kyrklig bakgrund avgör sig för Kristus, sannolikt är det lite mer men det är fortfarande skrämmande få.

   Vad jag menar är att vi som kristna inte ska verka för en återgång till ett samhälle som har varit katastrofalt för den kristna trons utbredande. Sekulära röster har inte det perspektivet, i deras ögon var Sverige paradiset på 80-talet men som kristna kan vi inte se det så. Sekulariseringen hade i det läget redan gått långt. Det vi nu ser av muslimsk massinvandring är en följd av ett samhälle som har vänd sig bort från Gud. Det är alltså bara en följd av den sekularisering som har pågått under många decennier. Det har till och med gått så långt så att kristna frikyrkoledare som Stefan Swärd verkar för ökad islamisering och försvarar ”det sanna islam”.

   Tyvärr tror jag att människor väljer Jesus först när allt annat har fallit ihop. Vårt enda hopp om en massväckelse i Sverige är i så fall en samhällskollaps. Vi kanske ska se invandringen just så, att det kanske är den enda möjligheten för svenskar att på allvar söka Gud.

   Jag har med behållning läst inlägg av dig och du gör som jag ser det en korrekt problembeskrivning. Men lösningen och vägen framåt ur ett kristet perspektiv saknar jag. Hur tänker du här?

   1. Lösningen framåt ligger i Guds hand. Det behövs ett uppvaknande bland präster och pastorer. De är våra herdar och de leder oss inte alls resp leder oss fel. Eller uppstår någon ledare ur folkdjupen, som skedde under 1800-talet, och det leder fram till regionala väckelser. För oss som troende kristna finns inget att göra än att agera för bibeltrohet, rätt och sanning, att vara ett salt i förruttnelsen både i kyrkan och samhället, samt givetvis att be.

    Att aktivt be om straff, krig, förödelse, det kan jag inte se är vår uppgift. Min mor gick igenom andra världskrigets fasor. Jag har förstahandsinformation om hur det är, förmedlat otaliga gånger sedan vi var barn, mamma var bra på att berätta (det är många som inte kunnat eller velat berätta). Ingen av oss förstår vad ett krig innebär. Jag har hört kristna sucka till Gud om en andlig förändring, även om så krig måste komma. Sekunderna efter kan de bli irriterade på att en glödlampa går sönder, eller bussen kommer för sent. Kort sagt – vad krig är måste man uppleva, det är något totalt djävulskt, det innebär total förödelse, hemlöshet, hungersnöd, våldtäkter, masskjutningar och är inte något snyggt litet epos som försvinner över en helg för att en hjälte med en enorm bazooka tog död på alla. Detta är inget vi kan ropa till Gud efter. Och det är inte så säkert att det omvänder en befolkning, särskilt en befolkning som inte tror på något.

    Vi har släppt in femtekolonnare i landet, muslimer som till stora delar är fredliga och snälla medborgare ända till den dag islamister eller mer radikala muslimer kräver lydnad av dem, en lydnad som enligt deras tro står över en sekulär stats regler och värderingar. Det kommer inte finnas många muslimer som kommer motsätta sig sina andliga ledares upprop till jihad eller motstånd mot det kristna samhället, så sekulära som de kan verka idag. Muslimerna skriver själva att man ska förhålla sig lugnt och behärskat tills man utgör en större procentsats av en kommuns, regions eller lands befolkning. Sedan kan man på rent demokratiskt väg ta makten och undertrycka de kristna, de troende likaväl som de fåtroende, de som har korstatueringar, kors i örhängen och runt halsen, men inte tror alls. Men symbolen kommer räcka för en radikal muslim för att döda.

    Vi får be Gud om nåd för våra personliga felsteg, för vårt lands enorma felsteg och be att han måtte ha förbarmande med oss ännu en gång och istället för att tillåta förödelse komma över oss låta andligt starka personer ur kändiskretsar eller ur folkdjupen träda fram och skapa skillnad.

   2. Naturligtvis menar jag inte att vi ska be om krig och andra hemskheter. Jag menar att synden får konsekvenser och detta kaos som vi bara har sett början på är resultatet av en Gudsfientlig politik som började långt innan flyktingkaoset började. Tänk om i alla fall några (någon!) offentlig kristen person skulle ha modet att säga det och inte bara falla in i det politiskt korrekta vänsterledet.

   3. Micael Gustavsson

    Jag kan förstå (även om jag inte håller med) om man intar andra ståndpunkter och gör en annan bedömning än tex Stefan Swärd, men det är rent förtal att säga att Stefan skulle verka för ökad islamisering eller försvara det sanna islam ( vad nu det är). Om man läser vad Stefan skrivit både på sin blogg och i böcker som Efter Detta (om helvetet och dubbel utgång) och Inte Utan Korset (om försoningen), och om man hört honom predika och sett hur mycket han engagerat sig för evangelisation, så är det självklart att Stefan vill att alla skall bekänna Jesus som Herre.

   4. Hej Micael, jag har inte läst några böcker av Stefan Swärd men jag förutsätter att artiklar som bär hans namn också representerar hans åsikter. Jag saxar från 380-artikeln (ViD 19/12-14):

    ”Vi begår ett stort misstag om vi säger att dessa islamistiska grupper visar på islams sanna natur. Det är ett lika stort misstag som att säga att korstågen under medeltiden visar på den kristna trons sanna natur. Flyktingar som kommer hit vill leva ett liv i fred och trygghet.”

    Kristen tro är något gott men förvrängdes av korstågen. Islam är något gott men förvrängs av islamistiska grupper. Hur menar du att man kan dra någon annan slutsats av dessa meningar? Strunta i böcker, blogginlägg, artiklar och predikningar för ett ögonblick. Vad är den språkliga betydelsen av citaten ovan från 380-artikeln?

    Stefan Swärd har väldigt kraftfullt och ensidigt agiterat för invandring som vi vet framför allt består av människor från muslimska länder. Att Stefan Swärd verkar för ökad islamisering är inte förtal, det är helt enkelt resultatet av (mass)invandring av muslimer till Sverige. Skjut inte budbäraren, är du snäll.

    Denna islamisering, som innebär ett existentiellt hot mot kristendomen i Sverige, drivs alltså framåt av Stefan Swärd tillsammans med stora delar av pastorskollektivet. Pastorer, om några, borde veta vilket fruktansvärt hat mot Jesus och hans heliga de släpper lös i landet.

   5. Micael Gustavsson

    Jag läser textavsnittet som en tillämpning av den gyllene regeln, att lika lite som vi som individer vill bli beskyllda för saker som kristna gjort i historien som vi inte vill ställa oss bakom, lika lite ska vi beskylla individuella muslimer för saker de inte ställer sig bakom.

    Jag är inte helt säker på vad du menar med ”islamisering”, men dels är en del av dem som kommer trötta på islam och öppna för det som inte är islam (inklusive kristendomen, men även mindre bra saker som ateism), dels skulle med all sannolikhet de muslimer som fortsätter att vara muslimer även vara muslimer i sina hemländer, så antalet muslimska själar i världen ökar inte för att de kommer hit, däremot ökar chansen att de ska vinnas för Jesus. Har man som Stefan både varit samfundsordförande i ett samfund som, och pastor i en församling som, har missionärer i muslimländer (som verkar under radarn så att säga), så är knappast målsättningen att islam ska växa.
    Jag vet inte exakt vad Karlendal har för regler kring länkar, så jag kommer att lägga lite länkar från vanliga utländska sekulära medier, som visar hur evangeliet växer bland muslimska flyktingar, i en separat kommentar.

   6. Micael, du kan läsa texten upp och ner om du vill. Det är inte intressant hur du uppfattar den, det viktiga är vad texten de facto betyder, vilket budskap som de går ut med. Att försvara det sanna islam och dra direkta paralleller (lika stort misstag) till korstågen kontra kristen tro är hårresande, särskilt när det kommer från stora delar av det frikyrkliga pastorskollektivet.

    Jag skriver inte att Stefans målsättning är att islam ska växa. Är detta vad som uppfattas vill jag korrigera det och be om ursäkt för att jag har varit otydlig. Jag tror inte att Stefan har något annat än goda avsikter. Men ökad islamisering blir ändå effekten av hans politiska agitation. Afghanistan blir inte mindre muslimskt för att delar av deras befolkning fly(tta)r till Sverige. Däremot blir Sverige mer muslimskt om den muslimska andelen av befolkningen ökar. Med islamisering menar jag att det svenska samhället anpassar sig till islam; barnäktenskap ses mellan fingrarna (enligt svensk lag är detta våldtäkt av barn), separata badtider införs för kvinnor och män, osv. Anpassningen av Sverige till islam kommer öka i takt med att andelen muslimer ökar. Idag är det badtider och i morgon kanske det är begränsningar för hur kvinnor får klä sig på badstranden. I slutet av den här anpassningen kommer kristna tvingas välja mellan att betala jizya eller att hängas på torget. Du ger uttryck för samma naivitet som Stefan i 380-artikeln. Det är som att den onda världen där borta aldrig kan nå vårt trygga Fylke. Guess what, den är redan här!

    Det är underbart att muslimer kommer till tro på Jesus. Här ges de en möjlighet att bli kristna som de förvägras i sina hemländer. Men den finns en baksida av detta som (nu vågar jag skriva) ni inte är ärliga med. Med en befolkningstillväxt på sju procent per år fördubblas (den muslimska) befolkningen på tio år. Det går fort. Micael, vad tror du kommer hända? Är du och Stefan beredda att ta ansvar för er politik den dag samhället övergår i kaos? När kyrkor bränns ner eller när muslimska milisgrupper attackerar allt som går emot sharia. Hur långt bort är det? 5, 10, 2 år eller två månader? Vi ska be och verka FÖR våra samhällen, inte för dess upplösande!

    Det som oroar mig är att Gud inte skyddade länderna i Nordafrika och Mellanöstern. De föll för muslimska invasionsstyrkor på bara några tiotals år. Slaget vid Poitiers utkämpades bara hundra år efter Muhammeds död. I vägen för ett troligt islamiserande av Västeuropa stod ett ensamt infanteri mot det muslimska kavalleriet. Egentligen en omöjlig uppgift för Charles Martel, hammaren. I alla fall, Nordafrika och Mellanöstern har varit under muslimskt mörker sen dess. Det bysantiska riket är sen länge utdött och idag nästan helt bortglömt. You get my point. Även om vissa invaderande muslimer omvände sig till Jesus under dessa första år var resultatet för kristendomen förödande. Kommer Sverige överleva detta som ett land där kristen tro kan utövas fritt? Nej, inte om detta fortsätter i obruten takt. Vem vet vad framtiden för med sig men valet kommer att stå mellan underkastelse och motstånd. Stefan Swärd är som en liten pojke som tar på sin pappas kostym när han talar om invandring. Det är fördel på fördel och i den mån det finns nackdelar löser det sig ändå inom ett par generationer. Ni måste väl ändå märka vad som händer i samhället, just nu! Förorterna är krigszoner, våldtäktstalen är h-o-r-r-i-b-l-a, kostnaderna gigantiska. Nu när ni verkar ha blivit politiker hela högen får ni också ta ansvar för de negativa konsekvenserna av den politik ni har verkat för, ni kan inte bara att sitta i ert hörn och rabbla bibelverser.

 6. Håller med dig Mikael, igen.
  Men just nu pågår två intressanta diskussioner hos Herr Swärd och på aletheia. Båda är intressanta och följa, dock Adam och Eva debatten känns lite som dopet, inte frälsningsavgörande men ack så viktigt ändå. Jesu tillkommelse på aletheia kittlar en hel del, har läst bloggposten och alla drygt 100 kommentarerna. Intressant måste jag säga för egen del. Har du Mikael läst något av detta eller tar ”påven” för mycket av din tid.
  Obs det sista var bara på skoj och jag hoppas du inte tar illa upp. Ber om ursäkt för att jag går helt utanför ämnet och även nämner andra bloggar.
  Hoppas du har överseende.

  1. Ingen fara. Ja, jag har läst lite av det som skrivs på de bloggarna. Dock inte alla kommentarer. Jag brukar ju ibland interagera med andra bloggar, och dessa två har jag gjort det med förr.

   När det gäller Jesu tillkommelse har jag inga specifika kommentarer i dagsläget. Det är intressant det Gärdeborn skriver, men jag tror dock inte personligen på det. Debatten om Adam och Eva har jag ju kommenterat lite grann.

   1. Jo precis såg det sedan och jag har ju även läst det. Jo jag tycker också debatten om Jesu tillkommelse är intressant. Faktiskt i detta fall också kommentarerna. Intressant hur han hitta andra slutsatser av profetiorna i Daniels bok, med en lite annan tideräkning. Sen är han väldigt ödmjuk och ärlig trotts att en del vill sätta honom på plats.

   2. Jo inte som en själv, och då menar jag bara mig. Drar inte in dig i den slutsatsen
    Dessutom hövlig att svara alla som undrar. Där är ju också du ett föredöme….

   3. Där har Stefan Swärd lite att lära, drar ofta igång debatter sen försvinner han lika snabbt som en månadslön…

 7. 70 000 ensamkommande plus 3 anhöriga per person blir 280 000 nya invånare. Till dessa kommer även alla andra som ansökte eller beviljades uppehållstillstånd. Ett nytt Malmö på ett år. Om man inte fattar att detta är en utmaning som gränsar till omöjlighet är man naiv. Mycket naiv.
  En generös välfärd och öppna gränser lockade människor att resa genom hela Europa (länder som skulle kunnat duga att söka asyl i, s.k. Säkra länder) för att komma till Sverige. Om vi återgår till det gamla regelverket igen riskerar vi att Sverige kommer öka med en storstads storlek årligen. Med den takt vi lyckas integrera dessa människor på arbetsmarknaden blir detta inte hanterbart.
  Detta är fakta och inte åsikter.
  Det finns en faktaresistens idag som skrämmer mig. Många argumenterar utifrån känslor. Precis som barn gör. Vi kan inte hantera så här viktiga frågor utifrån hur det känns. Vi måste använda fakta som beslutsunderlag och göra val. Allt är inte kul i livet. Inte för oss eller för de som flyr krig. Men vi måste fatta beslut ändå. Mogna beslut.
  Sen finns det en tendens att tävla i godhet idag i debatten. Alla vill vara snälla. Alla som vill reglera invandring av rädsla för att köra landets ekonomi i botten blir anklagade för att fiska i mörka vatten.
  Det är klart att våra kristna ledare vill vara goda och därför tar de inte diskussionen om vad som kan göras annorlunda eller smartare.
  Naivitet eller snällhet tror jag ligger bakom många av ledarnas motiv till att ställa upp i dessa upprop.
  Tyvärr.

 8. Ja. Det som oroar mig är att den muslimska världen står i brand från Atlantkusten till Fjärran östern. Sharia- och hädelselagar införs alltmer. Det är inga problem för Sverige att öppna dörrarna på vid gavel för den muslimska världen, som ligger närmast oss, men islams andemakt kommer knappast göra halt vid den svenska riksgränsen, ta av sig hatten, buga och bocka och hälsa artigt i ödmjukhet. Nej, med två miljoner muslimer kommer vi se samma situation här som annanstans. Generösa kristna och humanister glömmer gärna bort att Muhammed och de första muslimerna var framgångsrika erövrare och det är vad många muslimer har som föredöme.

  Kristna som vill öppna portarna hänvisar ofta till Gamla testamentets ord att vi ska vara generösa mot invandraren. Okej, låt oss antaga att Israel hade öppnat gränserna för olika folk, för baalsdyrkare och andra. Kanske 700 000 ur olika folk, med Baal, barnoffer och svartkonst. Det hade förintat Israel som nation och det hade omintetgjort Guds vilja.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: