Aggressiv sekularism fick kristna att rösta mot Clinton

Jag tror att en av de grundläggande orsakerna till att Donald Trump blev vald till president och inte Hilary Clinton är den aggressiva sekularism som den senare representerar – en sekulariserande rörelse som inte bara vill hävda människors frihet från att leva efter traditionell kristen etik, utan snarare vill tvinga kristna att tänka och leva i enlighet med sekulära icke-kristna normer. Jag menar att detta är av avgörande betydelse för att vi ska förstå varför så många kristna röstade på en presidentkandidat – Donal Trump – som i så många etiska och anständighetsmässiga hänseenden framstår som omöjlig att rösta på. För dessa kristna var helt enkelt alternativet mycket värre.

Om man vill hävda att samhället ska vara sekulärt, så kan man göra det genom att hävda att det gäller alla människors frihet från att vara styrd av någon viss religions krav. Då ger man människor och institutioner frihet att leva som man själv vill. Men vissa sekulära krafter vill ju i stället kräva att religiösa människor och organisationer ska efterleva den sekulära livsåskådningens normer och krav. Då vill man påtvinga alla medborgare ett och samma tänkande – de sekulära normerna för vad som är rätt och fel. Religionsfrihet är då reducerad till att vara enbart en sorts inre tankens frihet.

Ett exempel på det i Sverige är Liberalerna. Som Ulf Johnsson skriver i Signum:

”För ganska exakt ett år sedan beslöt Liberalerna på sitt landsmöte att förespråka att staten aktivt ska diskriminera religioner som inte genomför vigslar av samkönade par. Enbart vigselförrättare i samfund som viger samkönade par ska få behålla vigselrätten. Medlemmar i andra samfund ska tvingas gifta sig borgerligt, eftersom deras religiösa syn på äktenskapet inte kan tolereras i ett pluralistiskt samhälle.

I går fick vi ytterligare en bekräftelse på Liberalernas nya religionskritiska linje, när partirådet beslutade att förespråka ett totalt förbud mot grundandet av nya konfessionella friskolor. Att detta enligt både Europrätten och FN:s deklaration om mänskliga rättigheter strider mot religionsfriheten struntar man blankt i. På en direkt fråga till partiledaren Jan Björklund innebär detta att Malmös judar – en redan utsatt religiös minoritet – ska förbjudas att grunda en egen skola för sina barn.  Inget annat riksdagsparti har hittills lika oförblommerat dristat sig till att kräva kännbara  inskränkningar av religionsfriheten. Liberalerna går nu i första ledet. Men de går åt fel håll.”

Tom Nash skriver om hur Clinton och Demokraterna under hennes ledning uppvisar denna ”liberala” mer inskränkande politik i tidningen National Catholic Register. Han tar upp bland annat följande punkter, som jag här refererar mer eller mindre ordagrant.

De sekulariserande krafterna i USA har inte nöjt sig med att bara utmana den tidigare mer traditionellt kristet påverkade kulturen genom att gradvis försöka omforma den, utan man har mer strävat efter att försöka krossa den. De har genom lagstiftningsvägen velat tvinga fram förändringar i människors tänkande och handlingssätt.

Ett exempel på detta är hur man gjort i det så kallade Obamacare. Man har inte bara infört federalt ekonomiskt stöd för abortpiller, preventivmedel och sterilisering (som strider mot klassisk katolsk etik och därför är ett problem för katolska sjukhus och vårdinrättningar), utan man vill också att religiösa institutioner som till exempel den katolska mediaorganisationen EWTN (som har både radio- och TV-program) ska erbjuda och betala sådana medicinska tjänster för sina anställda. Det vill säga, personligt troende och praktiserande kristna som har ett företag ska alltså vara tvingade enligt lag att erbjuda och betala för handlingar som strider mot den kristna etiken, till exempel genom att erbjuda och betala för abort. Om de inte gör det blir de stämda inför domstol med allt vad det innebär i kostnader.

Hilary Clinton har också lovat offentligt att hon skulle tillsätta nya domare i Högsta domstolen som betraktar nuvarande abortlagstiftning och abortpraxis som gällande lag en gång för alla. Här bör vi svenska tänka på att den amerikanska abortlagstiftningen är betydligt mer liberal än den svenska. En Högsta domstol med en majoritet av liberala domare skulle ha en avgörande makt i mycket lång tid framöver och kanske omöjliggöra ett kristet arbete för att minska aborttalet och inte bara omöjliggöra att man vill ta bort det helt.

Clinton har också skarpt kritiserat Donald Trump för att han sagt att han skulle nominera domare som ska kunna upphäva  det så kallade Obergefell-beslutet som gjort samkönade äktenskap lagliga i hela USA.

Hilary Clinton har också uttalat sig i mycket skarpa ordalag om hur människors religion måste förändras, och läckta e-mejl från hennes kampanjorganisation har visat att man också arbetat aktivt för att på olika sätt verkställa detta.

När Clinton 2015 talade på mötet Women in the World Summit, sade hon: ”Djupt rotade kulturella koder, religiösa uppfattningar och strukturella fördömas måste förändras.”

Läckta e-mejl från 2012 avslöjar också att Clintons nära medarbetare John Podesta erkänner att han och andra demokrater har medverkat till att starta ”katolska” dissidentgrupper som Catholics in Alliance for the Common Good och Catholics United, med syftet att påverka och forma ”en katolsk vår i vilken katoliker själva ska kräva ett slut på den medeltida diktaturen och få in lite demokrati och respekt för gender-jämlikhet i den Katolska kyrkan.

Att politiker från ett politiskt parti grundar organisationer som ska verka inifrån en stor kyrka eller något stort samfund i syfte att omforma kyrkans/samfundets tänkande är synnerligen anmärkningsvärt. Svenska kyrkohistoriker har skrivit om hur socialdemokraterna i Sverige sedan 1920-talet och framåt har talat och agerat på ett liknande sätt när det gäller Svenska kyrkan. Resultatet känner vi väl till.

Ovanstående referat om de amerikanska förhållandena, av Tom Nash, är hämtat från en katolsk tidning och gäller mest katolska frågor. Men evangelikala kristna har befarat samma problem om Hilary Clinton skulle ha blivit vald till president. En av dem som tydligast talat om detta är den kände författaren med mera, Eric Metaxas.

 

I USA har den Högsta domstolen mycket stor makt. De kan genom sina beslut, genom sina tolkningar av konstitutionen och lagarna, bestämma vad som är rätt tolkning av dessa. Genom denna tolkningsmakt kan dessa icke folkvalda och på livstid tillsatta domare styra över hur grundlagen och lagarna ska tolkas. Därför är detta av mycket stor betydelse.

Jag har försökt få några kristna mediapersonligheter i detta land att verka för att kristna tidningar i landet tar upp just ovanstående till mer genomgripande analys. Det återstår att se om det händer.

10 reaktioner på ”Aggressiv sekularism fick kristna att rösta mot Clinton”

 1. Den brittiske ärkebiskopen av Canterbury, Justin Welby, uppmanar till bön om ”vishet, insikt och nåd” för Donald Trump.

 2. SÅ Gerdvall skriver: ”Ja, Trump var den bästa president USA kunde fått om man är israelvän. ” SLUT CITAT

  Ju, pyttsan. Trump har redan utsett den ökände antisemitisk och rasistisk Steve Bannon, som applåderas av mörkermän inom Ku klux klan. Trump-regimen kommer orsaka Israel stort lidande. Trump är ingen sann Israelvän, ännu mindre de män han nu utväljer som sina vapendragare.

  Berndt

 3. Anders Andersson

  Rom.13 kap. anger att all auktoritet är given av GUD och att myndigheternas huvudsakliga uppgift är att straffa de som gör det onda och belöna de som gör det goda.Det är själva auktoriteten eller myndighetsutövandet som är givet av GUD. Däremot är det inte själva människorna som utövar auktoriteten som är givna av GUD utan dessa kan antingen utöva denna makt på ett orättfärdigt sätt eller på ett rättfärdigt sätt.
  GUD är inte beroende av vilket system som råder i ett land därför att de olika systemen i världen rubbar aldrig GUDS rike och GUD har trots de olika förhållandena i världen allting under kontroll. Däremot är GUD intresserad av att människor blir pånyttfödda och börjar att ta till sig Hans sanningar på moraletikens område, dvs att vi vänder om och börjar leva rättfärdiga liv och gör det som rätt och riktigt. Dessutom vill GUD att vi undervisar de unga om GUDS rättfärdighet och lär dessa att göra det som är rätt, riktigt och rättfärdigt.
  På detta sättet kan de kristna på längre sikt börja påverka samhällen i världen på alla nivåer.
  Och på grund av detta kan man som kristen inte vara likgiltig när det gäller vilken väg och riktning ett samhälle skall välja när det gäller frågor som livets uppkomst,familjebegreppet, religionsfriheten, yttrandefriheten osv. Detta därför att dessa frågor påverkar framtida generationer. Vi har inte råd att endast tänka på oss själva och vår materiella standard eftersom GUD kan ta allt detta ifrån oss om vi börjar bli själviska och likgiltiga. GUD skulle kunna använda de onda krafterna emot oss själva därför att vi hemfaller åt likgiltighet och avgudadyrkan av det materiella och endast tänker på oss själva.
  Därför är frågan pga av Mikaels artikel som de kristna i Sverige bör ställa sig, vilken riktning har Sverige valt, blir livets uppkomst, familjebegreppet, religionsfriheten, yttrandefriheten belönad i positiva bemärkelser och i enlighet med GUDS moraletik?

 4. Mikael Karlendal

  Denna artikel i Catholic Herald understryker det jag skrivit ovan. Och jag tror att det gäller oavsett om man är evangelikal eller katolik. Kristna i USA är glada över att de som är direkta fiender till kyrkan inte har vunnit valet. De må vara så att man hellre hade kunnat rösta på någon annan republikansk kandidat. Men det viktigaste var att Clinton inte vann.

  http://www.catholicherald.co.uk/commentandblogs/2016/11/12/whatever-you-think-of-trump/#.WCi_03GocZ0.facebook

 5. Tack för dessa fakta!

  Trumph är också den ende som vågat sätta ner foten betr. Soros. Han har vågat säga vad Soros egentligen står för betr. bl.a. New World Order.
  Soros har också sponsrat vänsterligister på väg att framkalla Martial law. (En lag som säger att sittande president – Obama- har rätt att ogiltigförklara valet av president )!!!

  Finns mkt i det fördolda. Men makten tillhör vår Gud!

 6. Anders Andersson

  Bra skrivet Mikael till skillnad från den svart-vita tolkningen av valutgången som svensk media återger, märkligt att Sverige som många gånger har anklagat religiösa människor för att vara svart-vita i sina åsikter nu själva målar upp en svart-vit bild av det amerikanska valet utan att förstå hur den amerikanska demokratin fungerar med sin maktbalans och som ur flera synvinklar faktiskt fungerar bättre än den svenska s k demokratin med sin oerhört trångsynta åsiktskorridor som är allt annat än dynamisk och kreativ. Måtte nu detta innebära en seger för yttrandefriheten och religionsfriheten och respekten för livets uppkomst samt familjebegreppet.

 7. Bra att du tar upp dessa bakgrundsfakta som naturligtvis styrt mångas röstande. Den svenska besserwisser attittyden i valkommentarerna är som vanligt tröttande. Det amerikanska folket har rätt att tycka och rösta efter sitt samvete.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.