Några tankar inför helgen

Denna vecka har varit fylld av intressanta saker att skriva om på bloggen, men jag har har haft en del andra saker att göra och därför har jag inte gjort mer än länkat lite grann via Facebook. Däremot har jag skrivit en lång artikel om min väg från att vara troendedöpare och pingstpastor till att numera vara barndöpare och EFS-pastor. Den kommer att publiceras i tryckt form i höst och jag återkommer till den när det sker. Men jag kan inte låta bli att ändå delge några tankar inför helgen, efter den vecka som varit.

En av de större debatterna tycks ha varit att ett antal präster från Stockholm en debattartikel i Dagens Nyheter med rubriken ”Vår kyrka måste vara öppen för andra religioner”. Budskapet har varit att det finns många vägar till Gud, Jesus är inte den enda. Alla religioner kan vara sanna samtidigt och det är bra för freden i världen om vi alla kan tycka att alla är lika rätta och bra. Kristna, judar och muslimer ber till samma Gud, och därför vore det bra om Svenska kyrkan kunde upplåta sina lokaler även till muslimska gudstjänster. Man kan ha gudstjänster tillsammans med företrädare för andra religioner. Och så vidare. Prästerna menar vidare att de har stöd för detta hos Nathan Söderblom som var ärkebiskop i Sverige i början på 1900-talet. Och de menar att även katolska kyrkan accepterat detta budskap.

Dessa präster har fått rejält svar på tal i DN av bland annat av Stefan Gustavsson, som skrev en totalt nedgörande artikel med rubriken ”Helt olika berättelser kan inte alla vara sanna”. Han visar vilket fullständigt nonsens dessa präster ägnar sig åt. Han påpekar bland annat det logiskt orimliga i att å ena sidan vända sig emot att religiösa ledare gör anspråk på att förmedla en absolut sanning, samtidigt som dessa präster å den andra sidan gör ett absolut sanningsanspråk och hävdar att alla religioner leder till samma mål. Dels visar han att olika religioners olika påståenden om verkligheten inte kan vara sanna samtidigt. Om muslimerna säger att Jesus inte dog på korset, och judarna säger att han dog på korset och förblev död, och de kristna säger att han både dog på korset och uppstod på tredje dagen, så kan inte alla dessa tre ömsesidigt motstridiga påståenden vara sanna. Ett av dem kan vara sant eller så kan alla vara falska, men alla kan inte samtidigt vara sanna. Det är ologiskt. Med ett sådant enkelt resonemang kan man alltså påvisa att religionsrelativism och påståenden om att alla religioner är sanna på sitt sätt, är logiskt sett nonsens.

På samma sätt har andra visat att det är nonsens att mena sig ha stöd från Nathan Söderblom angående detta, då han inte talade om andra religioner, men väl menade att den kristna kyrkan borde kunna enas och inte vara splittrad i flera olika kyrkor. Och det är en helt annan sak än att blanda samman religioner.

Att katolska kyrkan skulle acceptera religionssynkretism och detta skulle grundas på Andra vatikankonciliets text Nostra Aetate, är också det nonsens, vilket bland annat Thomas Idergard SJ visat i en text på Facebook. Det som står i Nostra Aetate och som också står i Katolska kyrkans katekes, är att det finns sanningar i alla religioner, vilket vi som kristna kan erkänna och uppskatta. Men det är bara genom Jesus Kristus det finns frälsning.

Att det finns sanningar inom alla religioner beror på att alla människor är skapade av samme Gud och har ett samvete i vilket Gud har nerlagt den naturliga lagen. Alla människor har en grundläggande kunskap om gott och ont, och om att det finns en allsmäktig Gud som skapat världen. Det är exakt det som Paulus skriver om i Rom 1-2. Som en följd av denna av Gud nedlagda allmänna uppenbarelse inom varje människa, så kan människor i sina livsåskådningsmässiga funderingar komma fram till och säga sanningar om Gud, verkligheten och etiken. Men detta är aldrig fullkomligt och aldrig nog för att vi ska kunna nå frälsning. För frälsning är vi helt beroende av Guds nåd. Exempel på sådana sanningar som kan finnas i flera religioner är till exempel påståendet att det finns en Gud som skapat allt, och att det är fel att stjäla.

Tidningen Dagen har påpassligt nog tagit upp denna tråd på ett rejält sätt, bland annat genom nyhetsartiklar och en ledarartikel av Elisabeth Sandlund.

Det har likaså kommit flera andra reaktioner på dessa präster som är bra skrivna, bland annat en artikel i Jönköpingsposten med rubriken ”Kyrkan i självutplåningens land”. Bloggaren Micael Grenholm har på sin blogg Hela pingsten också ställt den viktiga frågan ”Vågar bibeltroende kyrkor ta avstånd från Svenska kyrkan?

Den sistnämnda frågan tycker jag är ganska intressant. Jag är ju själv pastor inom EFS, vilket är en självständig kristen rörelse inom Svenska kyrkan. Den är en produkt av 1800-talets stora väckelserörelser i Sverige. En del av dessa väckelserörelser utvecklades till egna kyrkosamfund, medan en sådan som Evangeliska Fosterlandsstiftelsen (EFS) förblev inom Svenska kyrkan. I EFS fall fungerar det så, att vi har ett avtal med Svenska kyrkan som innebär att våra präster vigs till präster inom Svenska kyrkan med tjänst inom EFS, av svenskkyrkliga biskopar. EFS har också åtagit sig att följa Svenska kyrkans ordningar i diverse ting. Det betyder bland annat att den som ska förrätta dop och nattvard måste vara prästvigd. Däremot kan man vara anställd av en EFS-förening (församling) som pastor eller predikant utan att vara prästvigd. Men då får man alltså inte förrätta sakramenten. Jag som fram till 2013 var pingstpastor, men sedan 2014 är arbetar som pastor inom EFS, tillhör den senare kategorin. Jag har all teologisk utbildning som krävs, men jag saknar den yrkespraktiska/samfundsspecifika delen av prästutbildningen som krävs för just Svenska kyrkan/EFS.

Men jag kan därför tycka att Grenholms funderingar i detta sammanhang vara ganska intressanta. Han ställer sig frågan varför andra kyrkor särbehandlar just Svenska kyrkan. När det gäller andra heresier (villoläror) som Jehovas Vittnen, så idkar man ju ingen ekumenik med dem; de är ju inte kristna. Varför särbehandlar man Svenska kyrkan som ju också har en högsta ledning som på liknande sätt företräder heresier?

Och det är en mycket bra fråga! Den religionsrelativism som dessa präster från Stockholm gav uttryck för i DN-artikeln är en heresi. Det är inte kristen tro. Det beslut om att ändra äktenskapssynen till att omfatta även homosexuella par och införa sådana vigslar är också heresi. Det mesta av det som kallas feministteologi ingår likaså i detta – att kalla Gud för moder är en annan religion, liksom alla hbtq-certifieringar och så kallade regnbågsmässor. Allt detta är en främmande religion och det är inte kristendom. Jag ställer mig personligen väldigt frågande inför att man inom något man kallar en kristen kyrka har präster och biskopar som företräder en annan religion.

Sådant menar jag att det är väldigt svårt att ha respekt för. Jag kan respektera människor med annan religion, vare sig de är muslimer, hinduer eller något annat. Men att hävda sig vara kristen präst eller biskop och samtidigt företräda annan religion eller heresi – det är osakligt, oärligt och falskt.

Grenholm tycker att andra kyrkor borde avbryta det ekumeniska samarbetet med Svenska kyrkan på grund av detta, trots att han vet att det finns många goda kristna präster, lekmän och församlingar inom Svenska kyrkan. Men han menar att kyrkan som institution och framför allt högsta ledningen är så förfallen, att det vore lika omotiverat att ha ekumeniskt samarbete med den institutionen som med Jehovas Vittnen. Som pastor inom EFS kan jag ju av praktiska skäl inte inta en lika radikal hållning. Men jag har svårt att argumentera mot Grenholm i denna fråga.

För inte allt för länge sedan hade jag en samtal med en god broder som också tjänstgör i inomkyrklig rörelse inom Svenska kyrkan. Vi samtalade om den folkpartistiska motionen till Svenska kyrkans kyrkomöte i höst. Den motionen föreslår att man ska kräva av alla som ska prästvigas framöver, att de ansluter sig till linjen att homosexuella par kan vigas och att de förklarar sig villiga att själva utföra sådana vigslar om behov uppstår. Alla läsare av denna blogg förstår självklart vad jag tycker i sakfrågan, men samtidigt kan jag inte låta bli att sympatisera med min kollega när han sade, att han hoppas att motionen går igenom! För då måste det väl äntligen hända något med alla bibel- och bekännelsetrogna inom Svenska kyrkan! Då äntligen måste de väl inse att det inte kan fortsätta som förut!  Då äntligen måste väl grodorna hoppa ur vattnet i grytan innan det är för sent och de blir kokta!

En rörelse som EFS kommer i sådant fall – om motionen går igenom – att bli tvingad att se över sin situation. Nu är EFS högsta ledning negativ mot homovigslar och uppmanar EFS-präster att inte viga homo-par. Om en sådan motion går igenom – vad gör EFS då? Vad gör ELM? Vad gör grupperna kring Svensk pastoraltidskrift och Kyrka och folk? Vad gör Oas-rörelsen? Det kanske vore dags för lite mer än förnyelsekonferenser för inbördes uppbyggelse?

22 reaktioner på ”Några tankar inför helgen”

 1. Pingback: Svenska kyrkans framtid och frikyrkans respons | Hela Pingsten

 2. Pingback: Storkyrkodebaclet: Länksamling | Rebella undrar

 3. Som jag sagt tidigare: Jag stannar i SvK tills de börjar pilla på den skrivna bekännelsen.

  Om de s.k. bibeltroende kyrkorna skall avbryta samarbetet med SvK så borde de i konskevensen namn också avbryta samarbetet med trosrörselsen, vars förkunnelse saknar stöd såväl i bibeln som i kristen kanon. Där kan man snacka om heresi. Men trorsrörelsen är ju numera ”godkänd”, så det kanske inte passar in riktigt i världsbilden?

  Hur är det nu man säger: Sopa rent framför egen dörr…

 4. Jag verkar ha fått nån eskatologisk influensa. Den vill inte sluta. Det blir bara värre och jag ser snart Harmageddon i varje buske. Läste för inte så länge sedan ett väckelseinlägg i en kristen tidning, det var skrivet på 50talet. Tänk vad man tyckte tiden var ond, människorna i samlad tropp på väg till helvetet, kyrkan en katastrof. Vad hade dessa skribenter sagt idag? Jag tror inte ens de skulle kunnat fantisera så långt. Faktiskt inte.

  Tänk en biskop i en kristen kyrka som använder kyrkans pengar till stora annonser inför Pride-paraden där hon jublar över sin möjlighet att en gång ha fått ”komma ut”, att plötsligt slippa det dåliga samvetet som gnagt och bejaka sin synd! Fantastiskt. Tänk att få gå i samma tåg som läderbögar, s/m-flator och andra härliga människor och känna, att, ja, jag som biskop har mycket mera gemensamt med dessa än de där tråkiga tanterna som satt på bönemötena förr i tiden, rentav med knut i nacken.

  Tänk på präster som inte tycker det presenterade evangeliet är urvattnat nog, som ser de fåtaliga besökarna som vill lyssna på deras vänsterinriktade svada om biobränslen, judestjärnmärkta frukter från Västbanken och annat superintressant, och som sen kommer på tidernas idé till stordriftsfördelar – ja, vi bjuder in alla andra religioner, för vi är ju alla människor på samma lilla jord. Det kan ju inte vara möjligt att Gud menar att det finns en exkluderande sanning. Välkommen Shiva upp på altaret, vi tar ned det motbjudande korset och välkomnar sen imam Abu Sanning, vi ordnar en liten buddhistisk seans och vad kul om vi kunde få se en äkta centralafrikansk andedans!

  Är detta inte exempel på en oerhört kaxighet, ett oerhört hån och skrävlande mot Gud, ett exempellöst avfall, ett uppror mot nån som är mäktigare än Mao, Hitler, Stalin, Putin och Obama tillsammans? Tänk att man vågar. Det har funnits sådana förr, t ex under Noas tid…

  Det rent sekulära Sverige är kaxigt på sitt sätt. Vi behöver inget försvar, vem vill väl anfalla oss, Den Humanitära Stormakten? Vi behöver ingen ordningsmakt, det är samhällets fel att unga kastar handgranater, det kan aldrig vara ett personligt ansvar. Vi behöver inte ordning i finanserna, det går så bra för Sverige (just nu…), vi har hur mycket pengar som helst (fast vi lånar).

  Sammantaget allt detta – hur ska Sverige nånsin klara sig undan domen? Vi drar den över oss själva. Om man säger att vi genom bön klarade oss undan Andra Världskriget, vad ska vi säga idag, när inte ens de superhelgade pingstvännernas bönemöten är så välbesökta eller ens existerar?

  Jag bävar inför framtiden. Jag har skrinlagt alla planer på att köpa fastighet i det här landet. Jag tror att vi måste vara beredda på att fly fort, antingen för en rysk invasion (stackas hbtq-rörelse) eller för interna IS-mullvadar (stackars alla kristna och allt kvinnfolk).

  1. ”Jag tror att vi måste vara beredda på att fly fort, antingen för en rysk invasion (stackas hbtq-rörelse) eller för interna IS-mullvadar (stackars alla kristna och allt kvinnfolk).”

   Du behöver inte oroa dig för en rysk invasion i vare sig Sverige eller Israel. Däremot kan Ryssland mycket väl komma att bli en fristad för oliktänkande Bibeltroende när ondskan har fulländat sin invasion av västerlandet inkl Sverige.

   1. Du tar lite lätt på det där med rysk invasion. Växlade precis över från SvD där den nya boken om de sovjetiska invasionsplanerna från 1989 för Sverige presenterades. Sovjet och Ryssland har samma geopolitiska strategi – att behålla imperiet och att säkra tillgång till världshaven. Militärdoktrinen hos Stalin och Putin är ungefär densamma.

    En regelrätt och bestående rysk invasion tror jag inte på, Sverige har aldrig tillhört det ryska imperiet utan ses som ärkefiende sedan Novgorods dagar. Däremot ett ”lån” av Gotland för att undanhålla Nato-trupper Nordeuropas viktigaste stödjepunkter när man själv gör upp med de förment förföljda ryska minoriteterna i Baltikum. Men för att skydda Gotland mot Nato-angrepp när ”lånet” fullbordats (man har själva byggt Slite hamn) kan det finnas anledning att ”försvara” sig genom att t ex oskadliggöra svensk infrastruktur längs ostkusten. Det är bara att läsa pensionerade underrättelseofficerares bloggar, försvarsanalytiker och fd befälhavare för Gotlands militärområde. Jag är knappast en ensam dystergök.

    För övrigt kan det omvända ske – utmärkta argument gentemot sin egen ryska befolkning att attackera det dekadenta Sverige och eliminera en av världens mest skräniga hbtq-rörelser.

   2. ”Sovjet och Ryssland har samma geopolitiska strategi – att behålla imperiet och att säkra tillgång till världshaven.”

    Ryssland har tillgång till världshaven så länge inte NATO intar Kola-halvön, S:t Petersburg, Krim eller östra Sibirien.

    ”Militärdoktrinen hos Stalin och Putin är ungefär densamma.”

    Kan jag inte tänka mig. Situationen på 1940-talet var helt annorlunda än nu.

    ”Däremot ett ’lån’ av Gotland för att undanhålla Nato-trupper Nordeuropas viktigaste stödjepunkter när man själv gör upp med de förment förföljda ryska minoriteterna i Baltikum. ”

    NATO har ingen ”stödjepunkt” på Gotland så länge inte Sverige går med i NATO.

    NATO har ju många ”stödjepunkter” i östra Europa. De baltiska länderna (som du nämnde), Polen, Slovakien, Ungern och Rumänien. Är NATO så uruselt rustat, menar du, att de även måste ockupera Gotland för att om möjligt kunna ”bestraffa” Ryssland?

    Vad ska de då med Gotland till? Är det ok om NATO invaderar Gotland men inte ok om Ryssland gjorde samma sak?

    Ditt argument stött på HBQT håller ännu sämre. Är Sverige värst menar du? Detta elände växte fram i Kalifornien först och har sitt starkaste fäste där. Från Kamtjakta har Ryssland ett bra läge att avfyra lagom stora missiler mot Kalifornien om behovet uppstår.

  2. ”Tänk att få gå i samma tåg som läderbögar, s/m-flator och andra härliga människor”

   Jag brukar fråga dem varför de, RFSL m fl, diskriminerar dem som utövar tidelag. Tidelag och homosexuella handlingar avkriminaliserades vid samma tillfälle. Tidelag är nyligen återkriminaliserat men inte homosexuella handlingar eller andra perversiteter (förutom lustmord o dyl som aldrig avkriminaliserades). När kommer det att ske? Det finns andra perversiteter såsom nekrofiler. När skall de få gå med i prideparaderna, dragandes på sina kärror med likkistor?

 5. Ett citat ur boken ”Talet om korset – Guds kraft ” (som gavs ut till hundraårsminnet av Bo Giertz födelse, red Rune Imberg):

  ”Bo Giertz fick ett långt liv och kyrkans omständigheter skulle skifta. Andra tider skulle komma. På äldre dagar ökade hans bekymmer för Svenska kyrkans framtid… Det var honom förskräckande men inte främmande, att den – liksom varje annan kyrkoorganisation – skulle kunna hamna i ett läge där den tappade kontakten med levande klassisk kristendom, med Kristus. Omedveten eller medveten om vad den gjorde skulle den då genom officiella beslut kunna försvinna bort ur den kristna trosgemenskapen. Många gånger återkom han till sin farhåga att det pågick ”ett successivt religionsbyte” inom den officiella kyrkoorganisationen. Han talade om och visade på hur den gamla strukturen höll på att fyllas med ett nytt innehåll och ta sig en annan uppgift, hur kyrkans allmänneliga tro på många håll bit för bit ställdes åt sidan…. Det gällde då att stå fast, att inte lockas med….
  Man kunde förändra… gudstjänsten på många sätt, påpekade han, men liturgisk förnyelse utan motsvarande samvetsväckelse var det farligaste av alla program, eftersom det invaggade människor i en falsk religiositet. Liturgi och väckelse hörde samman….”
  (sid. 389-340)

  1. ”Kristi kyrka på jorden lever sitt liv mellan påsk och parusi, mellan Kristi uppståndelse och hans återkomst till jorden. Var det så, frågade Giertz, att Svenska kyrkan, som i tusen år stått fast, nu – kanske just i elfte timmen före Kristi återkomst – höll på att svika Herren och därmed förlora sin krona, livets segerkrona?”
   (”Talet om korset – Guds kraft”,sid. 391)

 6. ”På samma sätt har andra visat att det är nonsens att mena sig ha stöd från Nathan Söderblom angående detta, då han inte talade om andra religioner, men väl menade att den kristna kyrkan borde kunna enas och inte vara splittrad i flera olika kyrkor. Och det är en helt annan sak än att blanda samman religioner.”

  I Charta oecumenica, som har antagits av flertalet svenska samfund, kan man skönja tydliga ansatser till religionssynkretism.

  http://www.skr.org/wp-content/uploads/2012/09/charta_oecumenica.pdf

  Präster och pastorer följer bara sina ledare, blinda eller ej. Trots Mästarens tydliga ord: ”Följ mig”

 7. ”Om muslimerna säger att Jesus inte dog på korset, och judarna säger att han dog på korset och förblev död, och de kristna säger att han både dog på korset och uppstod på tredje dagen, så kan inte alla dessa tre ömsesidigt motstridiga påståenden vara sanna.”

  Vilken formulering!
  (Önskar att jag själv tänkt ut den)

 8. Det är verkligen ett ”ytterst allvarligt läge” nu i svensk kristenhet. Inte bara i Svenska Kyrkan men också i många frikyrkor. MEN när det nu från domprost Hans Ulvebrand, och ytterligare präster i Stockholms domkyrkoförsamling, skjuts skarpt mot det mest centrala i våra kristna tro – bekännelsen av Jesus som Vägen, Sanningen och Livet samt att INGEN kommer till Fadern utom genom Honom – ja, då är det verkligen en djup andlig kris. Nu är det inte några perifera frågor man angriper, utan det absolut mest centrala som tänkas kan: personen Jesus som världens ENDE Frälsare. Han sägs nu bara vara en av flera möjliga frälsningsvägar. Andra ”traditioner” har sina frälsningsvägar, säger man. Om inte detta är ett ”annat evangelium” så vad kan i så fall sägas vara det. Om dem som predikar ett annat evangelium efter det att de kommit till kunskap om sanningen har Paulus något att säga om i Gal. 1:8-9.

  Berndt

  1. Mikael Karlendal

   Ja, medvetet kan man ju säga. Det var ju inte så att jag oskuldsfullt trodde att Svenska kyrkan var kristen tros stora bastion i landet. EFS är dock av vad jag hittills sett en bibeltroende och from rörelse. Inte mer liberalteologisk än pingströrelsen.

   1. Nej, men du är dock medlem i en heretisk rörelse som av Micael Grenholm betraktades som jämförbar med JV, vilket du verkade bejaka.

    Med det mått ni mäter åt andra skall mätas upp åt er, fritt återgivna ord av vår Mästare. Kan Kyrkans massiva anklagelser om judendomens heresier under historien kanske mätas upp åt henne själv nu? Att domkyrkan i Uppsala har en avbildning av en sugga som dias av judar framställda som onda djävlar, är kanske det som skördas nu?
    https://ideellkulturkamp.wordpress.com/2014/10/22/judesuggan/

    ”Jesus sade: ”Till en dom har jag kommit till denna värld, för att de som inte ser ska se och för att de som ser ska bli blinda.” Några fariseer som var med honom hörde det och sade: ”Men vi är väl inte blinda?” Jesus sade: ”Om ni vore blinda skulle ni inte ha någon synd. Men nu säger ni att ni ser. Er synd står kvar.
” Joh 9:39-41

   2. Berndt, ja precis. Men med hövlig ton som anstår en pastor så skulle du istället skriva ”mun”.

    ”Den dagen” kommer att visa vad som är heresi eller inte.

 9. Som medlem i SvK skulle jag uppskatta om de andra samfunden öppnade en andra front och tog avstånd från SvK. Vi bibeltroende har inte fått något gehör eller stöd från svk.s ledning på många år och kommer inte få det heller. För den svenska kristenheten har svk en särställning och når ut till människor som man inte annars når. Detta borde de andra samfunden finna viktigt och därför börja ställa krav på istället för att låta dem bete sig hur som helst. För mig som enskild kristen är svk inte lika viktigt även om det är det som är mitt sociala sammanhang men det finns andra alternativ. Däremot ska inte svk.s möjlighet att nå människor underskattas, men det behövs hjälp utifrån.

  1. ”Som medlem i SvK skulle jag uppskatta om de andra samfunden öppnade en andra front och tog avstånd från SvK. Vi bibeltroende har inte fått något gehör eller stöd från svk.s ledning på många år och kommer inte få det heller.”

   Är själv medlem i SvK. Varför? Ortens SvK är mycket gemytligt. Därtill kommer att om jag begär utträde kan jag inte längre hota med utträde varje gång kyrkomötet hittar på nya dumheter. Jag behåller pilen i kogret. Samtidigt utgör själva kyrkobyggnaderna ett viktigt kulturarv och en påminnelse om den tro våra fäder hade.

   Urspåringen började på allvar när SvK ignorerade Paulus förkunnelse angående kvinnans ställning i församlingen omkr år 1960. Bibeltrogna präster som Gärtner kämpade länge emot men det ena efter det andra i SvK har sedan dess spårat ur. Kan man ignorera en text i Bibeln kan även alla andra texter ignoreras, i tur och i ordning.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.