Is the Reformation over?

Som sammanfattning på en längre artikel, skriver den reformerte teologen Carl Trueman följande, och om detta må vi alla blogga vidare om i fortsättningen:

”When I finished reading the book, I have to confess that I agreed with the authors, in that it does indeed seem that the Reformation is over for large tracts of evangelicalism; yet the authors themselves do not draw the obvious conclusion from their own arguments. Every year I tell my Reformation history class that Roman Catholicism is, at least in the West, the default position. Rome has a better claim to historical continuity and institutional unity than any Protestant denomination, let alone the strange hybrid that is evangelicalism; in the light of these facts, therefore, we need good, solid reasons for not being Catholic; not being a Catholic should, in others words, be a positive act of will and commitment, something we need to get out of bed determined to do each and every day. It would seem, however, that if Noll and Nystrom are correct, many who call themselves evangelical really lack any good reason for such an act of will; and the obvious conclusion, therefore, should be that they do the decent thing and rejoin the Roman Catholic Church. I cannot go down that path myself, primarily because of my view of justification by faith and because of my ecclesiology; but those who reject the former and lack the latter have no real basis upon which to perpetuate what is, in effect, an act of schism on their part. For such, the Reformation is over; for me, the fat lady has yet to sing; in fact, I am not sure at this time that she has even left her dressing room.”

http://www.reformation21.org/shelf-life/is-the-reformation-over.php

69 reaktioner på ”Is the Reformation over?”

 1. Tack Mikael för din vilja att ta upp intressanta ämnen. Det här om apokryferna är en fråga som verkligen är spännande.
  Tyvärr utmärker sig en del frikyrkliga företrädare med att inte vilja diskutera ämnet utan vill ständigt återkomma till att dra upp sin egen förtäfflighet visavi katolska kyrkan vilket gör att kommentarerna ofta blir ointressant läsning och får i vart fall mig att mer och mer ifrågasätta hur länge jag ska kunna vara kvar inom denna del av den kyrkliga familjen. Men fortsätt din gärning, den är välbehövlig.

 2. Pax,

  ”Ullis,
  Kan man inte tänka tänka sig inomkyrkliga grupperingar för dem som känner behov av att betona vissa delar av läran mer än andra?”

  Det görs redan och då gäller det att betona sig inom ramarna för föreningens lära. Mariadyrkan är definitivt utanför EFS lära. EFS är en del av den rörelse som ville/vill komma bort från människodyrkan.

  /Ulrika

  1. Människodyrkan vill man inte ha, det håller jag fullständigt med om, men allt inom RKK är väl inte människodyrkan?

   Hur som helst, det jag tänkte på var att om man nu tänker sig att all kristna förenas inom RKK:s ram, så kan man väl ha vissa grupperingar som betonar Maria mer, och andra mindre?

   För tydlighetens skull vill jag säga att jag själv är skeptisk till att be till Maria om förbön.

   1. Pax,

    (Mild) fråga: Varför anser du att vi ska förenas inom RKK?

    Kan inte RKK förenas med Missionskyrkan i …..Borås eller nåt?

    /Ulrika

   2. Därför att:
    1) Jag uppfattar kristen enhet som mycket viktig för evangeliets spridning, och i enlighet med Guds vilja, se t.ex Joh 17:22-23.
    2) RKK är ursprungskyrkan som vi alla, inklusive missionskyrkan i Borås 🙂 kommer ifrån.

   3. Pax,

    Det är viktigt att vi söker enhet i Guds ord. Jesus ber i Joh 17 att apostlarna och andra som tror ska bevaras i sanningen. Dvs. I Jesu undervisning, Guds ord. Tänker att ursprungskyrkan i NT är det som vi läser om i Apg. Den omvände juden Paulus o de andra vittnar, undervisar och bygger upp kristna församlingar. De vittnar överallt, i synagogorna, i hemmen, på gatan. De omvänder judar, greker o andra genom att vittna om Frälsaren Jesus Kristus död och uppståndelse. Guds apostel Paulus ger diektiv om församlingstrukturen om äldsten, lärare osv och vilka man ska utse. Där har vi urkyrkan i NT. Urkyrkan i GT började med Adam och Eva. Spritt språngande nakna direkt under Guds (den treeniges) ledning.

    /Ulrika

   4. Maria dyrkas = människodyrkan. Det behöver man inte ha speciellt hög IQ för att förstå.

 3. Ullis,
  Kan man inte tänka tänka sig inomkyrkliga grupperingar för dem som känner behov av att betona vissa delar av läran mer än andra? Som t.ex. EFS eller OAS? Det finns väl ganska gott om sådana redan in om RKK, om jag förstår saken rätt?

 4. ”Och den härlighet som du har givit mig, den har jag givit åt dem, för att de skola vara ett, såsom vi äro ett — jag i dem, och du i mig — ja, för att de skola vara fullkomligt förenade till ett, så att världen kan förstå att du har sänt mig, och att du har älskat dem, såsom du har älskat mig.”

 5. Anders,

  Jag undviker texter på annat språk. Om du vill berätta för mig hur det kommer sig att ledare sätter strutar på huvudet får du göra det här.

  /Ulrika

  1. Anders Gunnarsson

   Ulrika

   Mitran är en stiliserad tunga av eld (fr Apg).

   Jag tycker du kan sluta sprida de värsta antikatolska fördomar som Hislop hittat på. Det klär dig verkligen inte att du inte ens vågar spåra dina vansinnesuppfattningar.

   Allt Gott

   1. Anders Gunnarsson

    Ulrika

    När blev den en fiskgudshatt? Referens på det (peer viewed), utanför Hislops hitte-på.

   2. Anders,

    ”När blev den en fiskgudshatt?”

    Det vet jag inte. Jag läste om det där för flera år sedan.

    Hur som helst symboliserar huvudbonaden högmod och fåfänga. Andra exempel på sådant är när exempelvis en hebré smyckade sin huvudbonad med så mycket smycken och tingel tangel att den började likna en julgran. Eller som när tjejer lägger tusenlappar på att färga och krusidulla sitt hår. Vi kanske inte behöver tala om reformationen gentemot katolicismen. Vi kan tala om den ständiga reformation som varje kristen behöver göra i sitt liv. Och då föreslår jag att vi börjar reformera bort fåfängan och högmodet i våra hjärtan. Med på den?

    /Ulrika

   3. Mikael Karlendal

    Huvudbeklädnaden hos katolska präster och biskopar har en judisk/gammaltestamentlig bakgrund. Liknande den som de levitiska prästerna hade enligt Mose lag. Det är en lång tradition som man förvisso kan diskutera, liksom tankarna bakom prästerskapet. Men det är inte fruktbart att ligga på den nivån att man pratar om fiskgudar eller om högmod etc hos dem som ikläder sig detta.

   4. Mikael,

    ” Men det är inte fruktbart att ligga på den nivån att man pratar om fiskgudar eller om högmod etc hos dem som ikläder sig detta”

    Försöker man inte förstå bakgrunden till det man ser att andra gör blir nog strutarna för de flesta som rekvisita i en skolpjäs eller som stjärngossarnas strutar i Luciatåget. Man slutar för en stund att tänka och fångas av den obegripliga ”traditionen” för en stund.

    Nu tog jag upp detta med struten bara som ett exempel för att få svar från Pax vad han trodde skulle reformeras. Och han nämnde detta med Maria. Att alla som anser RKK,s syn på Maria vara avguderi skulle ändra syn finns inte. Att alla som delar RKK,s syn på Maria skulle ända sin syn finns inte heller. Alltså finns det alltid enligt någon grupp behov av reformation.

    Men nu tillhör ju du, och antagligen jag, EFS och där är Maria lika mycket människa som hennes man Josef.

    /Ulrika

   5. Mikael Karlendal

    Som EFS-pastor vill jag då svara, att enligt vad jag läst om katolska kyrkan, så är Maria lika mycket människa som Josef, men dock en väldigt ovanlig människa. Hur skulle hon kunna vara ”vanlig” om hon är Den som fött Guds son till världen? Och hon dyrkas inte, i alla fall inte om man med ”dyrkan” menar den tillbedjan som vi ska ge till Gud. Men hon vördas i allra högsta grad och man kan be henne om förbön. Det sistnämnda är inget jag predikar som EFS-pastor, men självfallet kan jag berätta om det, i min iver att ge upplysning och folkbildning till folket.

   6. Mikael,

    ”och man kan be henne om förbön. Det sistnämnda är inget jag predikar som EFS-pastor, men självfallet kan jag berätta om det, i min iver att ge upplysning och folkbildning till folket.”

    Förstår du inte att du precis predikade inför mig och resten av läsarna med kluven tunga. Jag begriper att alla inte kan bära på exakt samma uppfattning i allt. Dock ser jag ju hur du driver din tro om Maria aktivt på din blogg. Jag köper inte att en pastor gör vad den vill på sin fritid bara den är strikt läromässig på arbetstid. Med det sagt vill jag ändå tacka dig för ett uppriktigt svar.

    /Ulrika

   7. Mikael Karlendal

    Jag predikar inte att man ska be till Maria här på denna blogg heller. Men jag har gett undervisning om den katolska synen och jag har försökt förklara den som en katolik skulle förklara den. På vilket sätt det skulle vara att tala med kluven tunga förstår jag inte.

   8. Mikael,

    Du skrev:”och man kan be henne om förbön.”

    Hur ska jag tolka det på annat sätt än att du säger till mig vad man kan göra till Maria? (Enligt din uppfattning)

    Konkret: Om jag skulle börja tillbe Maria skulle du inte försöka förmana mig om att endast Herren din Gud ska du tillbe.

    /Ulrika

   9. Mikael Karlendal

    Jag skrev att man kan be Maria om förbön, enligt katolsk uppfattning. Jag predikar inte så, varken i kyrkan eller på bloggen, eftersom jag är EFS-pastor. Men jag kan upplysa om vad katoliker säger på ett sakligt sätt. Som pastor och lärare måste man kunna undervisa om och analysera olika uppfattningar. Vad tror du annars en lärare i samhällskunskap i skolan gör när han undervisar om politik – får han bara undervisa om det parti han själv röstar på, enligt dig?

   10. Mikael,

    En lärare i skolan följer som du vet skolplanen. Och en pastor följer den lära som råder inom sitt samfund.

    1.Ska jag tolka ditt senaste svar att du personligen inte tror att man kan be Maria om förbön?

    2. Vad vill du uppnå med att sprida kunskap om katolicismen?

    /Ulrika

   11. Mikael Karlendal

    Med tanke på hur du skriver, så börjar jag tvivla på om du någonsin kommer att förstå vad jag skriver.

    1. Jag ber inte personligen till Maria, men jag känner till flera lutherska präster och lekmän inom Svenska kyrkan som gör det, så det är inte något helt främmande för någon som står inom svenskkyrklig tradition.
    2. På denna punkt kan jag verkligen inte förstå hur du tänker. Det räcker väl i allsinadar dar med att det är intressant, för att man ska skriva om det. Det räcker väl med att man har ett allmänt kunskapsintresse! Men tänker du så snävt, så lär du nog aldrig kunna begripa det svaret.

    Men sedan ör det faktiskt så, att jag önskar uppnå större teologisk allmänbildning hos den läsande allmänheten. Och katolska kyrkan är vårt ursprung. Den är trädet som vi vuxit på och vi är grenen som sågat av oss själva och velat bli ett eget träd. Därför är det helt logiskt och följdriktigt att vi ständigt resonerar teologiskt och återkopplar till var vi kommer ifrån.

   12. Mikael,

    ”Det räcker väl i allsinadar dar med att det är intressant, för att man ska skriva om det”

    Nja, för en kristen är det tillräckligt först då intresset är kopplat till att lära känna honom som heter Sanningen.

    Sant och intressant är sällan samma.

    Men nu vet jag att du anser KK vara trädet.

    Jag tror att Israel är det.

    /Ulrika

   13. Mikael Karlendal

    Ja, Israel är olivträdet, men det var inte Israel som den lutherska reformationen bröt med, det var med den katolska kyrkan. All sanning är Guds sanning. Sanningen om dvärgplaneten Pluto och vad den består av och allt annat om den är också Guds sanning. En kristen behöver inga kvasifromma ursäkter för att studera Pluto. Men jag förstår att detta är utanför din horisont.

   14. Mikael,

    ”men det var inte Israel som den lutherska reformationen bröt med”

    Brytningen med Israel hade man redan genom RKK,s förföljelse mot judarna gjort Och Luther var inte nådig mot judarna han heller. Nu vill man att alla ska sitta i samma båt för en världsvid kyrka. Fastän Bibeln säger att splittringar/partisöndringar måste ske för att den sunda läran ska överleva.

    Noterar att du försvarar pastorer som ber till Maria.

    /Ulrika

   15. Mikael Karlendal

    ”Försvarar” – jag skrev varken för eller emot, jag informerade att det förekommer och att det därför inte är främmande i den kontexten. Det är uppenbarligen så, att om man ska diskutera med dig, så är det bäst att ha en advokat. Allt man säger eller skriver kan användas mot mig i en domstol, tydligen. Du borde ha upplyst mig i förväg att jag har rätt att vara tyst och att jag har rätt till advokat!

   16. Mikael,

    ”Du borde ha upplyst mig i förväg att jag har rätt att vara tyst och att jag har rätt till advokat!”

    Detta hade jag verkligen ingen aning om och med en sådan okunskap från min sida är det nog bästa att jag lämnar här.

    /Ulrika

    Ps. Kanske borde du informera om att denna sajt är en domstol.

   17. Mikael Karlendal

    Det är en aning frustrerande att försöka förklara för någon som inget begriper. Så det är nog bäst stt vi avslutar denna diskussion hör.

 6. För mig är trenden tydlig: Kristi kropp går mot den synliga enhet den så väl behöver, förmodligen i form av en lätt reformerad RKK.

  1. Pax,

   ”Lätt reformerad RKK”

   Påven (och svk-biskoparna) lägger fiskgudstruten på hyllan?

   /Ulrika

   1. Det behövs lite små justeringar här och var, tex borde man tona ner överbetoningen på Maria.
    Men det är ointressant vad jag tycker. Om det sker då är det pga att det är Guds vilja, och då styr Han.

   2. Anders,

    Vet inte vad Hislop är.

    Strutarna (det som de har på huvudet) är en upp och nedvänd fiskstjärt. Härör från tiden då man avgudade fiskguden.

    Om jag har fel kan väl du berätta vad du tror.

    /Ulrika

   3. Ulrika, påvehatten är inte en fiskskärt utan en fiskmun vänd uppåt. Det kommer från fiskguden Dragon. Symboler och riter från de olika hedniska religionerna togs in i kyrkan när man skulle kristna det hedniska Romarriket.

    Jonas, liberalismen har redan en stark ställning inom RKK. Målet är att ena alla religioner till en synkretistisk religiös soppa. Den kommer jag aldrig att äta en sked av. 🙁

   4. SÅ,

    ”Påvehatten är inte en fiskskärt utan en fiskmun vänd uppåt”

    Jag visste väl att du skulle vara mig behjälplig på den punkten.

    /Ulrika

   5. Anders Gunnarsson

    Ulrika

    Jag bad om en referens o du blir eld o lågor av SÅ:s hitte-på!

    hmmm

   6. Ulrika, jag hjälper SÅ gärna till när det gäller att avslöja hedendomen inom RKK. Det är inget hittepå som Anders försöker få oss att tro, det är bara att kolla in hatten. Rättelse: Fiskguden heter Dagon, inte Dragon, men kanske ändå Dragon. 🙂

    ”Den som segrar ska jag göra till en pelare i min Guds tempel, och han ska aldrig mer lämna det. På honom ska jag skriva min Guds namn och namnet på min Guds stad, det nya Jerusalem som kommer ner från himlen, från min Gud, och mitt eget nya namn. Du som har öron, hör vad Anden säger till församlingarna!
”. Upp 3:12-13

    Magnus med flera. Läs noggrant och tänk efter vad Jesus säger här.

   7. SÅ,

    ”Ulrika, jag hjälper SÅ gärna till när det gäller att avslöja hedendomen inom RKK”

    Hjälp dig själv och fundera över det hedniska i nyjudaismen. Säg till om du vill att jag hjälper dig. Jag kan ha kommit på nåt.

    /Ulrika

   8. Ur 1 Kor 1,

    ”I vår Herre Jesu Kristi namn uppmanar jag er, bröder , att ni alla ska vara eniga i det ni säger och inte låta splittring finnas bland er, utan stå enade i samma sinne och samma mening. 11 Av Chloes folk har jag nämligen fått veta om er, mina bröder, att det förekommer stridigheter bland er. 12 Vad jag menar är att ni var och en säger: ”Jag håller mig till Paulus” eller ”Jag håller mig till Apollos ” eller ”Jag håller mig till Kefas ” eller ”Jag håller mig till Kristus”. 13 Är Kristus delad? Det var väl inte Paulus som blev korsfäst för er? Eller var det i Paulus namn ni blev döpta?
 ”

    Tolkning: Varken Ketriel Blad eller Påven dog för oss.

    /Ulrika

 7. Jonas Rosendahl

  Ja må de intellektuella hyckla så mycket de vill över den protestantiska ohållbarheten…vad gav den tillslut? Jo liberalism.

  Men vad beror det på..sola sciptura? Javisst. Men det har sin grund i den relativistiska bibelsynen, där man helt naturligt inte kunnat värja sig mot de historisk kritiska tolkningsmodellerna. Man har kunnat skjuta sank, och progressiviteten har smugit ända in i pingströrelseleden. Bara en tidsfråga innan liberalismen är ett faktum, om man inte upprättar dogmer eller börjar tro på dem, och då finns den historiska kyrkan där…eller hur Mikael? Så tryggt och så säkert då?

  Men som jag citerade förut från G.C Berkouwers bok som har vakat över hur katolska kyrkan försöker värja sig mot moderna tolkningsmodeller av skriften så har man inte helt gått oskadd ur den heller. Men man har förminskad skadan betydligt i och med att man kunnat luta sig mot traditionen och påveämbetet.

  Men man ska inte vara så säker på att katolska kyrkan kommer att kunna värja sig på lång sikt heller….det ska bli väldigt intressant att följa den teologiska utvecklingen där…
  Så akta Mikael så du inte får en backfire med det du skriver..det du skriver finns sparat i molnet nånstans..för alltid..;-) och framförallt har jag ett väldigt bra teologiskt minne..det kanske är värre än servrarna i USA som CIA övervakar..? 😉
  (Jag bjöd på den mitt i semestern 🙂 )

  1. ”Men man ska inte vara så säker på att katolska kyrkan kommer att kunna värja sig på lång sikt heller…”

   Om David Wilkerson såg rätt i den profetiska syn han hade 1973 (beskriven i ”Synen”, utgiven på Marcus förlag), så kommer de liberala att ta över också i katolska kyrkan i framtiden.

   1. Anders Gunnarsson

    Wilkerson har inte mer insikt i historien än vår Herre. Han har lovat att inte ens helvetets portar ska bli Kyrkan övermäktig.

    Därför är jag katolik.

   2. Jonas Rosendahl

    Ja, det skulle inte förvåna mig om RKK på något sätt börjar visa liberala tendenser eller åtminstone till att börja med progressiva tendenser.
    Ska världskyrkan bli ett faktum kräver det nära på en liberaliserad RKK. Det är så att säga sista hindret.
    Vi kommer då på lång sikt ha både en liberaliserad kyrka som helhet i Europa men även en moderat och liberal fåra av Islam i Europa som kan bekänna sig till samma Gud. Men det är mina spekulationer.

   3. Anders Gunnarsson

    Ja ni spår mkt, men Gud rår.

    Tack gode Gud för Kyrkan o att vi därmed slipper de uppror som har sin rot i 1500-talets uppbrott från den ena, heliga katolska o apostoliska Kyrkan.

    De undergångsprofeter, som trott att Kyrkan ska förintas har haft fel i 2000 år. Heresier kommer o går; Guds verk består!

   4. Jag tror det är för enkelt att hela kyrkosamfund med alla dess pastorer o präster o medlemmar går över till världskyrkan. Jag tror att detta kommer skära genom alla kyrkor och alla samfund. En del faller av, en del är ståndaktiga. I världskyrkan kommer man hitta allt från buddhister, muslimer till katoliker, pingstvänner och karismatiker. Lika väl som man hittar samma kategorier utanför världskyrkan, dock inte ihopbuntade.
    Splittringen kommer bli total, det kommer inte gå att lita på gamla samfunds stadgar och dogmer. Det är bara personliga vittnesbörd från resp kyrkas pastor/präst som kommer gå att lita på. Och vilken kyrka man då stödjer med sitt medlemsskap och sina ekonomiska resurser är avgörande för var ens sympatier hamnar.
    Jag har nu glömt var jag läste det förra veckan under semesterstiltjen på jobbet, men det finns tydligen redan pingstkyrkor som anser att muslimer är lika mycket deras bröder som andra pingstvänner. Då har det gått långt. Jag undrar t ex hur pingstförsamlingen i Flen tänkte som sålde sin kyrka till muslimerna.

  1. Mikael Karlendal

   Du har kört med den frågan förut och du tycks ha en extremt frikyrklig tolkning sv vad EFS står för. Men EFS är faktiskt en rörelse inom Svenska kyrkan och med Svenska kyrkans bekännelseskrifter som grund. Och det är inte så frikyrkligt som du verkar andas. Exakt vad är det rent konkret du menar att jag brister i?

   1. Mikael,

    ”Du har kört med den frågan förut och du tycks ha en extremt frikyrklig tolkning sv vad EFS står för.”

    Det stämmer att jag frågat dig vad du gör med din katolicism i EFS. Minns inte att jag fick något svar. Även jag har en del katolicism i mig, eftersom jag är uppväxt inom EFS. Det handlar främst om barndopet, en del av nattvardssynen, gärningslära. Mitt val är att med tiden och Guds hjälp skala bort de obibliska bitarna i min tro. Min mor tog med mig till en EFS församling i en mindre stad. I den församlingen växte jag upp. Den församlingen samarbetade med metodist och baptistförsamlingen. Sällan besökte vi svenska kyrkan trots att den byggnaden låg närmast. Minns dock ett besök i svenska kyrkan då en man vid Stanley Sjöberg kom dit och predikade. Min känsla var att ha hamnat på en annan planet. Det var skönt att komma tillbaka till den lilla EFS kyrkan på andra sidan kyrkomuren igen. Under min studietid bodde jag i Uppsala. Där upptäckte jag den mer Svenskkyrkliga delen av EFS. Om man ser till formerna. Människorna i den talade om Jesus och var mån om att föra in Jesus med mjölkmaten till alla barn och unga som beökte församlingen. Personligen fann jag mig mer hemma i min uppväxtförsamling där man till formerna var mer frikyrkliga men jag ser att de mer ”ytliga” formerna i Uppsala öppnade upp för allmänheten på ett annat sätt. I Uppsalaförsamlingen kunde jag tex gå med mina nyblivna mammakompisar, de som jag fick mitt första barn samtidigt med, på babysång. Sådant fanns inte i min uppväxtförsamling. När vi sjungit ”Min far han har tre brokiga grisar” följde ”Gud som haver barnen kär” Man droppade in sann mjölkmat till allmänheten på bred front. Sedan kom jag till en EFS-församling i norrland. Den är en blandning av de båda ”ytterligheterna” av fri och svensk-kyrklighet som jag tidigare upplevt. Fast vi talar fortfarande bara om formerna. Fokus på alla ställen är Jesus och ingen annan än Jesus. Jag vistades en del i norrlandsförsamlingen och under den tiden blev Guds ord levande för mig och jag ville ta emot troendedopet. Det blev lite diskussioner bakom ridån och jag valde att gå i stället för att skapa spänningar. Jag begärde utträde och trodde länge att mitt medlemskap var struket. Idag tror jag att jag fortfarande står kvar som medlem då jag får deras medlemstidning för medlemmar. Och jag börjar luta åt att inte röra i det utan låta dem ha mig kvar. Jag besökte EFS konferans i Umeå. Mycket glädjande inslag, kryddat med lite katolicism i nattvardsgången. Kanske väljer jag vid tillfälle att samtala med dem om det inslaget, men i det stora hela ville man bara veta av Kristus och ingen annan.

    Du får själv avgöra om jag bär på en extremt frikyrklig tolkning eller inte.

    /Ulrika

   2. Anders Gunnarsson

    Ulrika

    Hur mycket frikyrklig du är eller inte kan nog vara svårt att uttala sig om.

    Vad du skriver tyder dock på en grav antikatolicism, som i stort sett verkar utgå från okunskap, rädsla för det främmande o fördomar.

    Sånt går att bota; OMM (om o endast om) man vill. Vill man inte, går det inte! Själv har jag lyssnat på Anders Sjöberg en hel vecka (EFS högsta höns under typ 13 år).

    Allt Gott

   3. Anders,

    ”Själv har jag lyssnat på Anders Sjöberg en hel vecka (EFS högsta höns under typ 13 år).”

    Ja, det kan man väl göra. Sjöberg har en del erfarenheter inrikes o utrikes o i församlingen o allt. Pröva bara vad han säger, utifrån Guds ord. Under EFS-konferansen talade EFS nuvarande högsta höns om sanningen som bälte runt höfterna. Sanningen är som du vet Guds ord, så starkt förknippat med Kristus självt att han, Kristus, fått namnet ”Sanningen.”

    ”Kristus” ger över 300 träffar i Folkbibeln.se.

    Jag ska läsa dem. En i sänder.
    Ur Gal 6
    ” De som vill göra ett gott intryck genom det yttre försöker tvinga er till omskärelse bara för att inte bli förföljda för Kristi kors. De som låter omskära sig håller inte ens lagen själva, men de vill att ni ska bli omskurna så att de kan vara stolta över ert yttre. För min del vill jag aldrig vara stolt över något annat än vår Herre Jesu Kristi kors, genom vilket världen är korsfäst för mig och jag för världen. Det har ingen betydelse om man är omskuren eller oomskuren, det viktiga är att vara en ny skapelse. Frid och barmhärtighet över dem som följer denna regel, och över Guds Israel.

    Nu får ingen ge mig mer besvär, för jag bär Jesu märken på min kropp. Vår Herre Jesu Kristi nåd vare med er ande, bröder. Amen. ”

    Detta verkar vara det sista som Guds utvalde apostel Paulus för oss hednakristna lät meddela till oss hednakristna. Jag har stor respekt för Guds egendomsfolk judarna. Jag har stor respekt för Paulus undervisning att inte omskära kristna gossebarn. Är jag gravt antijudisk då?

    /Ulrika

    Ps. Nu har jag bara 317 bibelställen kvar om ”Kristus.”

  1. Anders, man drunknar förmodligen andligen när man simmar över Tibern. Jesu församling är de som kallats ut från denna världens system och har sitt hopp till den tillkommande tidsåldern. Därför sägs det om dessa som är födda av Anden att de är lika svåra att fånga i en organisation som att fånga vinden.

   ”Vinden blåser vart den vill, och du hör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den är på väg. Så är det med var och en som är född av Anden.” 
Joh 3:8

   Observera att Jesus talar om de som är födda av Anden, inte om Anden. Är du född av Anden så tillhör du Jesu församling oavsett om du tillhör någon kristen eller judisk organisation eller inte. Man vet om man är född av Anden, man har ett inre vittnesbörd om detta.

  1. Helt rätt, Magnus. Vet kristendomen inte ens att Jesus och vi har samma Gud, så bör man reformeras. Joh 20:17.

   1. Mikael Karlendal

    Helt rätt, Magnus! Kyrkan avgjorde frågan med ett för alla tider auktoritativt beslut, som även ”bible-only-kristna” har i ryggmärgen som tolkningsglasögon när de läser Bibeln. Så både treenighetsläran och Bibelns kanon har vi alltså som gåva från ”the Default Mode”

   2. Mikael, ”the Default Mode” är den odelade Kyrkan vi har ännu ingen RKK 😉 !

   3. Den Nicenska bekännelsen är inte sann i sig själv; utan endast genom att den slår fast och är läromässigt ett uttryck för vad Skriften säger ang spörsmålet.

   4. Mikael Karlendal

    Men om man läser de tidiga kyrkofäderna, så kallar de denna odelade kyrka för den katolska kyrkan. 🙂

   5. Anders Gunnarsson

    Hon kallas i trosbekännelsen t o m EN helig katolsk o apostolisk.

    Vart finns den i Sverige idag?

    I LO, PK, SveK, Smf, EFK eller kanske plymouthbröderna?

    Kata Holicos är ett begrepp som förpliktigar.

    Tack gode Gud för Kyrkan.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.