Behöver vi dogmer?

I senaste numret av tidningen Inblick, som kommer ut idag, så finns en väldigt spännande opinionsartikel – Behöver vi dogmer – som jag med chefredaktörens benägna tillstånd även publicerar här på bloggen. Bakgrunden till att jag skrev just denna text, är den något märkliga inställning som man då och då kan få höra i vissa kristna sammanhang – nämligen att församlingen inte behöver mer dogmer och läror, utan att det räcker med att bara läsa Bibeln och säga lite grann utifrån den. Liknande tankegångar har ju till exempel nyligen framförts av känd samfundsledare som även nyligen aviserat sin avgång. I denna artikel visar jag hur grovt fel och obibliskt ett sådant resonemang är:

 

Behöver vi dogmer?

Mikael Karlendal | 23 jul , 2015
Många kristna idag ställer sig frågan om vi verkligen behöver vi fler dogmer och läror? Har vi inte för mycket av mänskliga läror och traditioner som splittrar oss? Är det inte nog med bara Bibeln och den Helige Ande? Räcker det inte att bara älska Jesus och leva i nåden?
2015_v30---OPINION-1---STOR
Hade vi ställt den frågan till Paulus, hade han med största sannolikhet undrat om vi var kristna över huvud taget. För de första kristna var nämligen läran av allra största vikt. Att bli kristen innebär nämligen att man tar till sig, tror på och blir införd i en lära, inte att bli en religiös person som knåpar ihop en egen livsåskådning utifrån någon bok. Paulus skriver: ”Ni var slavar under synden men valde att av hela ert hjärta lyda den lära som ni blivit införda i.” (Rom 6:17).

De första kristna – de vi läser om i Nya testamentet (NT) – hade nämligen ingen Bibel på det sätt som vi har en bibel. De hade Gamla testamentet – men alla hade inte råd att äga en egen uppsättning av de skrifterna. Någon mer helig skrift hade de inte. Under de första kanske 20 åren av den första kristna tiden, handlade all förkunnelse om Jesus Kristus och om vad han gjort och om vad det betyder – det vill säga det som Nya testamentet handlar om – enbart en muntlig undervisning. Först därefter började Paulus och en del andra att skriva brev. Med tiden skrevs evangelierna, och så vidare. Men från början var allting enbart en muntlig och systematiskt noggrann undervisning – en lära.
Nya testamentets olika skrifter kom till för att komplettera den muntliga undervisningen (2 Thess 2:15). De kom till för att stödja den och ge skriftligt underlag för den (Luk 1:1-4). De kom till för att påminna församlingarna om vad de redan fått lära sig muntligen (1 Kor 15:1-2) och korrigera dem på punkter där de missuppfattat eller förvrängt eller gått fel på annat sätt (se t ex 1 Kor 11:17-33). Och av bland annat dessa anledningar har den kristna kyrkan med tiden fått de 27 skrifter som utgör vårt Nya testamente. Den första kristna församlingen byggdes alltså upp på en lära, inte på en bok. För boken fanns ännu inte.

Och allt detta handlar om sanningen. Det handlar om den sanne Guden och hans Son, om vad den sanne Guden gjort. Det handlar om skapelsen, syndafallet och frälsningen. Det handlar om vem Jesus är, vad han gjort och vad han ska göra. Det handlar om hur vi blir Guds barn och om hur Gud vill att vi ska leva, med mera. Den kristna läran gör anspråk på att säga sanningen om det som är allra viktigast i verkligheten. Den gör anspråk på att säga som det är. Den kristna läran är sanningen oavsett om någon tror den eller inte.
Det är därför Paulus skriver till Timoteus, som han insatt till högste församlingsledare i Efesos:”Redan när jag gav mig i väg till Makedonien bad jag dig stanna i Efesos och förmana somliga där att inte förkunna avvikande läror… ” (1 Tim 1:3). Sanningen är av avgörande betydelse, därför är läran av avgörande betydelse. De som inte vill tro på och ta till sig sanningen, drar en dom över sig (2 Thess 2:10f). Att inte vilja ta vara på sanningen och följa den är mänsklighetens grundproblem – alltifrån syndafallet, då människan lyssnade på Ormen som sade ”skulle då Gud ha sagt”. Det är när människan inte tar vara på sanningen utan börjar tro på lögnen, som det går utför (Rom 1:18-32). Det är det som leder till synd mot Gud och därmed till dom.

Men församlingen är ”sanningens pelare och grundval” (1 Tim 3:15) och församlingens ledare har fått ansvaret att vaka över läran och föra den vidare i generation efter generation. Det är därför Paulus (i 2 Tim 3:10-4:5) berömmer Timoteus för att troget ha följt Paulus i hans lära och uppmanar honom att fortsätta med det. Att han ska komma ihåg vilka lärare han haft, att han ska stå fast vid den undervisning han fått och vid de heliga skrifterna (i hans fall Gamla testamentet), och att använda detta genom ständig undervisning av andra. Han uppmanar Timoteus att kämpa för den sunda läran: ”… Förkunna ordet, träd upp i tid och otid, vederlägg, tillrättavisa, vädja – tålmodigt och med ständig undervisning. Det kommer en tid då människorna inte längre vill lyssna till den sunda läran utan skaffar sig den ene läraren efter den andre, därför att det kliar i dem att få höra sådant som de önskar. De slår dövörat till för sanningen… Men håll alltid huvudet kallt, var beredd att slita ont, gör vad som åligger en förkunnare och fullfölj din tjänst.” (2 Tim 4:2-5).

Lägg märke till vad som åligger en förkunnare!
Det räcker inte med att bara läsa Bibeln och hänvisa till bibelcitat. Även Djävulen gör det (Matt  4:1-11). Det måste vara rätt tolkning av bibeltexterna också. Villolärare i alla tider har alltid citerat Bibeln ymnigt, men de har förvrängt det som de citerar (2 Pet 3:15-16). Det måste vara rätt förståelse och användning av texterna, och det ansvaret åligger dem som är förkunnare, de som är satta som pastorer i församlingen.
Den helige Ande går inte vid sidan av detta. Han vill leda församlingens pastorer rätt och verka genom deras undervisning. Läser man breven till Timoteus och Titus och sammanhanget som ovan refererats, så ser man tydligt att det är pastorns uppgift att predika, undervisa, förmana, tillrättavisa, korrigera, vederlägga människor och få dem att hålla sig till den sunda läran. Det är pastorns läroansvar.

Behöver vi då dogmer och läror? Ja, i en tid då kunskapen om kristen tro minskar, då bibelkunskapen minskar, då behövs kristna förkunnare som undervisar i läran mer än någonsin. I en tid då människor säger att allt är ”relativt” när det gäller andlighet och religion och moral, när man säger att det inte finns några sanningar – då är det ur andlig synpunkt kriminellt att inte ägna sig åt läran. För detta handlar om sanningen! Då behöver vi dogmer och läror mer än någonsin. Då behöver vi få veta vad som är rätt tolkning av Skriften. Då kan vi inte nöja oss med att höra Djävulen citera Bibeln och gäspande säga att den tolkningen är lika god som någon och att var och en kan tro som han vill. Vi behöver pastorer som gör vad som åligger en förkunnare och fullföljer sin tjänst.

104 reaktioner på ”Behöver vi dogmer?”

 1. De 7 (första?) ekumeniska koncilierna nämns ovan.
  De som tror att deras åsikter är resultatet av självstudier i NT borde kolla i hur många fall de kommer till samma slutsats som koncilierna.
  Statistiskt är sannolikheten 1/128!
  Jag frågade en gång Sten-Gunnar Hedin om vilka koncilier som erkändes av svensk Pingströrelse och han sa Nicea 325 & Konstantinopel 381.
  Ändå har jag aldrig hört en pingstpastor tveka på att Jesus var både Gud och människa, d.v.s. ägde de två naturer som kyrkomötet i Chalcedon 451 talar om.

  Vi får inte heller glömma att beslutet i Nicea 325 om vilka böcker som skulle ingå i NT fick fullt genomslag långt senare.
  Inte p.g.a. lärofrågor, men p.g.a. autencitetstvivel.

  Om man tror samma som de sju koncilierna beslutat så är man starkt präglad av traditionen, vare sig man vill eller inte.

 2. När det gäller dogma. Vi kan ta dopsynen t.ex.
  Så ska man också vaka på vad man har i hjärtat. Hjärtats tankar.
  För det är skrivet:
  Bedrägligare än allt annat är hjärtat, det är obotligt sjukt. Vem kan förstå det?
  Gen 6:5 SFB14 Och HERREN såg att människornas ondska var stor på jorden och att deras hjärtans alla tankar och avsikter ständigt var alltigenom onda.
  Mat 15:19 SFB14 För från hjärtat kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott, sexuell omoral, stöld, falskt vittnesbörd och hädelser.

  Hjärtats övertygelse behöver inte vara den rätta. Speciellt om man inte kan finna något i Guds ord som bekräftar det.
  Varför tror ni att det står att vi ska vaja över våra hjärtan. Tror du verkligen inte att djävulen kan lägga in SINA tankar där. Jesus sa att i människors hjärtan finns det tankar om mord, hädelser etc.
  Som kristna MÅSTE vi vandra i Ordet.
  Absolut inte vandra i någon dogma som strider emot Guds ord.
  Har vi fel dopsyn och kan inte riktigt ”få ihop det” så är man i behov an mjölk.
  Heb. 5
  Ni borde ha blivit lärare för länge sedan, men nu behöver ni någon som lär er de första grunderna i Guds ord igen. Ni behöver mjölk, inte fast föda!

 3. Pingback: Vad kan ett tappat yxjärn betyda? | Viktigt och oviktigt

 4. Anders Gunnarsson

  Magnus

  ”Varför inte göra Maria till siurrogatmamma” skriver du…

  Jag hoppas du skämtar (men tror inte det).

  Menar du att man gör en dogm, så att det passar MIN teologi.

  Guds Moder FÖDDE (enl trosbekännelsen som bekänns varje mässa) en person som är Gud av Gud. Hans mänskliga natur är just denna Jungfru, Moder till. Det förpliktigar. Sanningen förpliktigar.

  Att sitta o hitte-på o klippa-o-klistra ihop snygga sagor är ingen gren på det kristna trädet (även om flera protestanter tror sig veta bättre än vår Herre).

  Tack gode Gud för GudsModern. Hon som är salig, fläckfri o alltid pekande mot sin Son. Detta är luthersk, ortodox o katolsk lära, som trotts överallt, alltid o av alla (t sk från ditt försök till hitte-på).

  1. Maria föder som surrogatmamma Jesus; ingen skillnad när det gäller födandet från RKK:s teologi. Poängen med Maria som surrogatmamma är att hon inte behöver vara syndfri för att föda Jesus eftersom han inte har erhållit sin mänskliga natur från henne 😉 .

   Magnus

   1. Anders Gunnarsson

    Magnus

    Marias renhet kommer just från hennes Son. Guds största mästerverk förtar inget från Skaparen. Vad är du rädd för egentligen?

    Och varför vill man hitte-på eget dogma för att förminska vår fru???

    Ibland chockar protestanter t o m mig.

   2. Inte rädd för något men håller mig till Skriften i frågan. Maria bär och föder Jesus och är hans mor. Tillblivelsen är ett Guds verk likt den förste Adams (även han utan biologisk mor). Marias syndfrihet finns inte belagt i Skriften 🙂 .

   3. Anders Gunnarsson

    Magnus

    Jo det finns det. Ingen före typ 1850-talet ifrågasätter det.

    Kecharotomene betyder just överfull av nåd.

    Du tolkar Skriften med mörka mariologiska tolkningsglasögon. Sånt går att ändra omm man vill.
    😎

   4. De svarar väldigt luddigt, eller hur? Ingen hänvisning till någon text i Skriften där det tydligt och klart redovisas det de påstår.

   5. Eleasar,
    Jag tycker det samma som du. MK talar om traditionen, det är odefinierbart, eller som du säger ”luddigt”.
    Guds ord är klart och skarpare än ett tvåeggat svärd.
    Med detta svärd vi har seger över djävulens ALLA attacker. Och dessutom är Guds Ord högre än något annat. Fadern har lyft ordet över sitt eget namn. Jesus är den högste tills ALLA hans fiender är hans fotapall.
    Och här talar vi inte om några traditioner. De 7 sönerna av Sceva försökte åka snålskjuts på Jesus och Paulus, men de blev besegrade. Man måste ha en personlig tro på Jesus vår Frälsare och tro på Hans ord för att komma någonstans.
    Ps.107:20 mirakel och Guds helande kraft genom Ordet.
    Tack Eleasar för ditt inlägg!

   6. @Anders Gunnarsson: Ifrågasättandet från protestantiskt håll kom genom fixerandet av dogmen.

    Yep, jag delar din uppfattning att hon fick mottaga en alldeles speciell nåd; vilket det ju givetvis är när man blir utvald att föda världens frälsare och Herre Jesus 🙂 .

   7. Magnus, du har helt rätt. Men är det inte intressant att Jesus, hennes förstfödde inte någon gång kallade henne för mor. Utan använde ordet kvinna när han talade med henne!

 5. Mikael Karlendal

  Om det är någon som önskar en enkel beskrivning över skillnaden i bibelanvändning mellan normala frikyrkokristna å ena sidan och katoliker å den andra, läs detta:
  http://www.catholicconvert.com/blog/2015/07/23/differences-between-catholic-and-protestant-approaches-to-the-bible/

  På den protestantiska sidan finns ju även en s k mellanposition, enligt vilken man medvetet läser Bibeln tillsammans med och i ljuset av kyrkans samlade tradition, dvs tillsammans med och i dialog med kyrkans lärare från gångna århundraden. Detta i motsats till den renodlade linjen ”bara-jag-och-min-bibel”. Detta är inte en helt oproblematisk position heller och jag är medveten om den kritik man kan rikta mot den från katolskt håll. Men jag tar inte i den frågan just nu.

 6. Mikael du verkar nu att mer och mer dras mot det katolska tänkandet! Kan du svara ja eller nej på följande påstående?
  ”Anders Gunnarssons påstår att han inte kan ge ett enda exempel på en katolsk dogm som INTE är grundad i Skriften!”
  Delar du Anders påstående? Ja eller Nej?

  1. Mikael Karlendal

   På den frågan kan man svara ja, utan att vara katolik. Man kan nämligen erkänna att en lära (en tolkning) är grundad i Skriften utan att för den skull erkänna att den är en korrekt tolkning av Skriften. (Jag erkänner t ex att den baptistiska dopsynen är grundad i Skriften, även om jag anser att den är en felaktig tolkning och därmed en felaktig lära). Hade jag varit övertygad om att exakt alla katolska läror varit helt korrekta, hade jag varit katolik. Men att de katolska lärorna är grundade i Skriften hyser jag ingen tvekan om – fast i varierande grad (ur protestantisk synvinkel).

   En lära som treenighetsläran, inkarnationen och liknande anses av alla kristna vara starkt grundade i Skriften. Läran om att enbart troende kan döpas är svagare grundad i Skriften.

   En lära som åtminstone ur protestantiskt synvinkel är ännu svagare grundad i Skriften, är dogmen om Marias upptagande till himlen. Men det finns bibeltexter och framför allt resonemang utifrån vad som står i bibeltexter som katolikerna anför till stöd för denna dogm. Jag kan alltså erkänna att denna dogm är grundad i Skriften, även om jag som protestant skulle tycka att stödet är svagt. Och jag kan inte påstå att det är en dogm som är mot Skriften. Om man tänker protestantiskt (utifrån sola-scriptura-tänkandet) är detta en dogm som man får anse som onödigt spekulativ och därför inte på något sätt nödvändig att tro på. Man kan dock inte hävda att den är en villolära. Om man däremot är katolik och erkänner kyrkans läroämbete i form av påven och har en katolsk syn på Skrift och Tradition, så är det inget problem överhuvud taget att erkänna denna dogm. Den har varit en allmänt förekommande tro inom den katolska världen sedan senantiken, även om den först på senare tid blivit upphöjd till dogm.

   1. Mikael, utifrån den logiken kan man också erkänna att Jehovas Vittnen och i viss mening Mormonerna grundar sina läror på Skriften =) .

   2. Anders Gunnarsson

    JV o mormonerna har växt fram i de godtyckliga tolkningarnas favoland. Detas tolkningsmetodik har extremt mycket stor lilhet med protestantism (de är dess barndom).

    Kyrkans tolkning är något annat. Hon skrev NT (o traderade dess innehåll), bevarade, avskrev, försvarade, kopierade o missionerade världen.

    Dess tolkningsmetod finns i 2000 år o har överlevt alla kulturer/heresier/kätterier.

    Hon är orginalet, som era kopior pekar mot. JV är en kopia av kopian som pekar mot antiintellektuell sekterism.

    Det är världsvid skillnad.

   3. Anders! Personligen likställer jag mormonernas tramsiga läror och JV:s högst ansträngda tolkningar med RKK:s motsvarande varianter när det gäller Marias syndfrihet, förblivande jungfrulighet och himmelsfärd =D .

   4. Mikael Karlendal

    Du kanske skrev detta skämtsamt, men om man ska ta det på allvar, så uppvisar den synen på dogmer, dogmhistoria, dogmutveckling och kyrkans tradition, på att du har ett synsätt som gör att det inte är så stor skillnad rent metodologiskt mellan dig och Jehovas Vittnen eller mormonerna.

   5. Mikael Karlendal

    Ja, nu var det ju inte direkt ett heltäckande svar jag försökte ge. Jag gav bara ett kort svar baserat enbart på de ord som Inge använde. Men det är riktigt att JV och mormonerna försöker grunda alla sina läror på Bibeln. Deras problem är dock att de har fel tolkning av Bibeln. För att ha rätt tolkning måste man utgå ifrån den apostoliska lära som Gud en gång för alla gav till sina apostlar; man måste läsa Bibeln utifrån kyrkans tradition, inte mot den. Men JV och mormoner använder Bibeln, citerar otaliga bibelord som stöd för sina läror och försöker i den meningen grunda dem på Skriften. Och så har alla villoläror genom tiderna gjort. Så gjorde även deras upphovsman, se Luk 4:1-13. Och det är precis detta som jag menar visar att vi behöver dogmer, massvis med dogmer och massvis med systematisk teologi. Och det visar att det inte räcker med bara Bibeln, med att bara läsa och citera den. Man måste ha en lära och undervisning i läran. Man kan alltså inte vara en ”Bible-only-kyrka”. Man måste vara en konfessionell kyrka med bekännelseskrifter.

   6. @Mikael! Självklart måste man ha bekännelser och det har protestanter i regel haft genom historien. Vet inte hur det är med pingströrelsen (jag är inte pingstvän 😉 ) men är det Bible-only-principen som råder där eller?

   7. Mikael Karlendal

    I den svenska pingströrelsen med flera liknande församlingar och eventuellt samfund, så råder i princip Bible-only-principen – i teorin eller till idealet. Verkligheten är självklart en annan, man har en omedveten inre trosbekännelse som utgör tolkningsglasögon. Och just därför är ju den svenska pingströrelsen just nu stadd i en sådan snabb förändring (jag använder inte ordet ”utveckling” här, eftersom det kan ge intrycket av att det är något positivt som sker) när det gäller flera viktiga läror. Om man inte är medveten om att Bibeln alltid läses utifrån en tradition och utifrån traditionens tolkningsglsaögon, om man inte är medveten om att man har egna läromässiga tolkningsglasögon, om man rent av förringar behovet och nyttan av att ha en genomtänkt teologi, så är man självfallet bara ett hjälplöst offer för tidsandans vindar.

   8. Anders Gunnarsson

    Precis som alla heresier.

    Att tolka fritt är en protestantisk paradgren. Det är synd!

   9. Med ditt sätt att resonera så måste du nog även erkänna JHV lära som grundad i Skriften.
    Du anser alltså att inte ens den katolska Mariadogmen är en villolära som avviker från skriften?

   10. Mikael Karlendal

    Jag erkänner att JV försöker grunda sina läror i Skriften. Men de tolkar fel. Och deras tolkningar av t ex läran om Gud och Kristi gudom är så fel, att det kan leda människor till helvetet. På grund av det allvaret är det mer än bara feltolkning, det är också villolära.

    Katolska kyrkans dogmer om Marias syndfrihet och upptagande till himlen är inte villoläror. Som protestantisk pastor kan jag inte utifrån en protestantisk syn på Bibeln och dess roll, kräva att någon ska tro på dessa dogmer. Men jag kan inte påstå att de är villoläror. Ur protestantisk synvinkel är de som värst bara spekulativa tolkningar. Men man kan tro på dessa dogmer även som protestant. Även som protestant kan man läsa Bibeln i ljuset av traditionen och tillsammans med den, och komma fram till vissa slutsatser som ”Bible-only-protestanter” skulle bäva inför.

    Katolska kyrkan är en kristen kyrka – den kristna kyrkan skulle somliga säga. Alla vi protestanter har vårt ursprung i den kyrkan (den är vår moderkyrka, skulle man kunna säga), men vi separerade oss från den på 1500-talet. Jehovas Vittnen och mormoner är inte kristna kyrkor; de är villoläror. De har brutit sig loss från den kristna kyrkan i sin helhet. De är inte kyrka.

    Den protestantiske, reformerte teologen Carl Trueman skriver någonstädes om detta och hävdar att katolska kyrkan är grundinställningen i västra Europa (default mode). Endast om vi kan motivera en fortsatt schism från den katolska kyrkan och ge rationella skäl till varför vi inte är underordnade påven, kan vi med gott samvete förbli protestanter. Annars borde vi återgå till ”default mode”. Det kan sägas, att Trumman själv menar att det finns skäl till fortsatt separation. Men han skulle inte godkänna en ”Bible-only-kristendom”; han förespråkar en kyrka med bekännelseskrifter. Se hans bok The Creedal Imperative.

   11. Mikael Karlendal

    Så här skriver denna Carl Trueman i en bokrecension med rubriken ”Is the Reformation over?”:

    ”When I finished reading the book, I have to confess that I agreed with the authors, in that it does indeed seem that the Reformation is over for large tracts of evangelicalism; yet the authors themselves do not draw the obvious conclusion from their own arguments. Every year I tell my Reformation history class that Roman Catholicism is, at least in the West, the default position. Rome has a better claim to historical continuity and institutional unity than any Protestant denomination, let alone the strange hybrid that is evangelicalism; in the light of these facts, therefore, we need good, solid reasons for not being Catholic; not being a Catholic should, in others words, be a positive act of will and commitment, something we need to get out of bed determined to do each and every day. It would seem, however, that if Noll and Nystrom are correct, many who call themselves evangelical really lack any good reason for such an act of will; and the obvious conclusion, therefore, should be that they do the decent thing and rejoin the Roman Catholic Church. I cannot go down that path myself, primarily because of my view of justification by faith and because of my ecclesiology; but those who reject the former and lack the latter have no real basis upon which to perpetuate what is, in effect, an act of schism on their part. For such, the Reformation is over; for me, the fat lady has yet to sing; in fact, I am not sure at this time that she has even left her dressing room.”

    http://www.reformation21.org/shelf-life/is-the-reformation-over.php

   12. Mikael skrev:
    *Katolska kyrkans dogmer om Marias syndfrihet och upptagande till himlen är inte villoläror. Som protestantisk pastor kan jag inte utifrån en protestantisk syn på Bibeln och dess roll, kräva att någon ska tro på dessa dogmer. Men jag kan inte påstå att de är villoläror. Ur protestantisk synvinkel är de som värst bara spekulativa tolkningar.

    **Om ovanstående dogmer ytterligare givit den katolska folkfromheten vatten på sin kvarn när det gäller dyrkandet av Maria på ett otillbörligt och avgudamässigt sätt; borde då inte dylika läror i själva verket anses som villoläror?

    Magnus

   13. Mikael Karlendal

    Nej!

    Lika lite som det skulle vara rätt att hävda att kristna måste vara helnykterister bara för att några missbrukar vin. 🙂

   14. Och protestantiska resp frikyrkliga pastorer som hävdar att utlevd homosexualitet inte är synd utan en högst tillämpbar livsstil, därtill särdeles modern, är alltså också rena virr- och villolärare i och med Pauli ord att de som utövar homosexualitet inte kan tillhöra himmelriket, dvs de vill gå evigt förlorade.

    Predikar man så för man människor till helvetet. Man är isåfall inte bättre än mormon- eller JV-pastorer.

   15. Mikael Karlendal

    Att lära ut att det inte skulle vara synd att leva i homosexuella relationer, att viga eller välsigna homo-par, att låta framskina att homo-relationer inte skulle vara synd eller att de rent av är något positivt i Guds ögon – allt sådant är villolära. Att förtiga Bibelns undervisning om detta eller att omtolka den till att säga något annat än vad kyrkan i alla tider lärt om detta, är villolära.

   16. Mikael påstår!
    ”Katolska kyrkans dogmer om Marias syndfrihet och upptagande till himlen är inte villoläror.”

    Bibeln säger!
    1 Joh 1:8
    Om vi säga att vi icke hava någon synd, så bedraga vi oss själva, och sanningen är icke i oss.

    Om detta stämmer, det som du och Katolikerna påstår att Maria var syndfri så behövde alltså inte Maria ta del av Jesu försoning på korset?

    Inser du inte att detta är ren förvillelse?

   17. Mikael Karlendal

    Enligt katolsk tro har Maria fått del i Kristi försoning. hon blev frälst redan innan hon avlades. Hon frälstes genom Kristi försoning av Kristus från att födas med arvsynd och från att falla i synd under livet.

   18. Varför inte tänka om Maria som surrogatmoder åt den andre Adam då slipper man göra Maria syndfri för att bära och föda Jesus. Jesus blir alltså människa på samma sätt som den förste Adam 😉 .

   19. Djävulen kommer inte med en villolära. Han refererar till bibelns text på ett fel sätt, och det leder till helvetet!
    Om någon kommer med en fel referens till bibelns ord, SÅ ÄR DET LÖGN. Det finns inga halvsanningar.
    Vi ska inte lyssna på alla pip. Bibeln är vår HÖGSTA AUKTORITET! Till och med HÖGRE än en ängels röst från himlens.

   20. Du skriver att du inte tror på Baptistiska dopläran. Vilken doplära tror du då på?
    Detta är en viktig fråga eftersom det gäller den principiella grunden i Hebr. 6:1-2.
    Här får ingen kristen vackla eller byta grund alltså lägga ny grund!

 7. Behovet av dogmer och en gemensam lära är skriande uppenbart, med tanke på den ofantliga mängd disparata bibeltolkningar som kommer i dagen, såväl här som på andra forum.

 8. Jag är inte teolog, men som jag ser det så är det ingen motsättning mellan att hålla fast vid Skriften och kyrkans dogmer – utan tvärtom ska dessa hjälpa oss att hålla fast vid Skriften och inte komma vilse. Det är så jag t ex förstår C.S. Lewis som jag citerade i en kommentar ovan. Med dogmer så menar jag de grundläggande dogmer som alla sanna kristna är överens om: T ex Treenigheten, Jungfrufödelsen, Uppståndelsen .

  1. Treenighetsdogmen saknar stöd i Skriften. Gud kan inte vara tre när Bibeln säger att Gud är en.

   ”Du tror att Gud är en. Däri gör du rätt; också de onda andarna tro det och bäva.”
   (Jak. 2:19)

   Till de två övriga finns tydligt stöd i Skriften.

   1. Anders Gunnarsson

    Ingen hävdar att det finns 3 gudar heller.

    3 personer i en gudom. Enhet i en mångfald.

   2. 1 Mose. 1:1
    I begynnelsen skapade Gud = Elohim plural.
    Elohim är alltid plural. Låt OSS skapa människan till VÅR avbild.
    Du finner Elohim 2334 gånger i Gamla testamentet.

   3. Jonas Rosendahl

    Elohim avser inte alltid plural, det där är typiskt lite hittepå teologi. Men det avser ibland i plural.

    Slå upp i te x Millard . J Ericksons ”Christian Theology”, 3 edition. Sid 298.
    Han är konservativ evangelikal och dessutom baptist, så han kan du lita på 😉

    ” The plural form commonly interpreted however as an indication of majesty or intensity rather than multiplicity within God’s nature

    Det är så enkelt idag att läsa på grundläggande..om man anstränger sig lite granna..då tillgänligheten på bra teologisk litteratur både är prisvärd och ibland gratis ulagd på nätet. Själv köpte jag en hel serie till kindle för typ 2 dollar, ett tillfälligt vrakpris.

    Googla först bara på teologen så du inte fastnar i liberalteologin…

   4. Jonas Rosendahl

    Bara för att du inte får treenigheten att gå ihop med mänsklig logik så betyder det inte att den är osann för det.
    Treenigheten framkommer tydligt i Skriften, den inspirerade skriften.
    Däremot finns ingen utläggning kring den. Varför finns det olika teorier om, förmodligen för att det var så självklart, ungefär som med dopfrågan.
    När villoläror däremot började florera var man tvungen att samla ihop sig för att utveckla teologin kring det och fastslå.
    Framförallt har Fadern och Sonen – beskrivandet av det inbördes förhållingsättet dem emellan varit utmanande och är det än idag, och därför finns det olika teologiska modeller för hur man ska beskriva det. Framförallt var det en del som ville förminska Jesus så pass att han tappade sin del i gudomen, då var det dags att markera.

    ( Karlendal har för övrigt skrivit utmärkt om treenigheten, månne han vill lägga ut länk till startsidan)

 9. När Jesus kämpade trons kamp med djävulen i vildmarken så svarade Jesus ALLTID med vad SKRIFTEN SA:
  ”Det är skrivet……!” Är det inte det exemplet vi SKA följa!
  Alltså vi tilltalar inte djävulen med ”dogman säger ….”
  För vi slåss inte mot kött och blod utan med himelska onda makter. Och vi BESEGRAR DEM med vårt vittnesbörd och Lammets blod. ENDAST!!!

  1. Anders Gunnarsson

   Curt

   Att tolka Skriften som han i Matt 4 är en protestantisk paradgren (inte katolsk). Ni har ingen objektivitet ö h t. En sån sumpmark av godtykligt klipp-o-klistrande av egna favodogmer är just huvudlöst.

   Ad fontes!

  2. Behovet av dogmer torde vara uppenbart.
   Det finns tre huvudsakliga grupperingar inom kristenheten katoliker, ortodoxa och protestanter.
   Men den protestantiska kyrkan är dessutom uppdelad i mängder av olika undergrupper och riktningar.
   Här finns anglikaner, lutherska, metodister, presbyterianer, reformerta, episkopaler, adventister, amisœh, kväkare, karismatiska, baptister m.fl.
   Enbart i Sverige finns det 50-60 olika samfund, till exempel Adventistsamfundet, Evangeliska frikyrkan, Frälsningsarmén, Metodistkyrkan, Svenska kyrkan, Pingströrelsen, Alliansmissionen, Baptistsamfundet, Svenska frälsningsarmén, Svenska missionskyrkan, Jehovas vittnen, Trosrörelsen, Vännernas samfund, Brobyggarna, Maranata etc etc.
   Till denna skara av samfund kan vi även lägga till alla mer eller mindre udda sekter som t.ex. Knutby.
   Är det inte ganska ironiskt att det är just protestanter som protesterar emot ett behov av dogmer.
   Jesus bad om att vi kristna ska vara Ett. En tro, En ande.
   Ovan illustrerade mångfald av protester härstammar i slutändan på något sätt till protester mot urkyrkan.
   Undrar vad Gud tycker om detta. Han som varnade oss för just detta fenomen.
   2Tim 4:3
   ”Det kommer en tid då människorna inte längre vill lyssna till den sunda läran utan skaffar sig den ene läraren efter den andre, därför att det kliar i dem att få höra sådant som de önskar.”
   För mig skulle det kännas förmätet att förkasta 2000 tusen års erfarenhet på grund av nya ”uppenbarelser eller insikter”. Att lägga till eller ta bort något från sanningen är lika illa.
   För övrigt önskar jag er allt gott.

   1. Gud kallar de sina (Guds folk) ut ifrån skökan, som har fått sin dödsdom.
    Vi är uppmanade att räkna ut talet på dess ledare, ty det talet är 666.
    En titel är ”vicarius filii dei” men det finns flera titlar som blir samma tal (666).
    Alltså när det gäller dogma så bör vi hålla oss LÅNGT IFRÅN vad som deras lära är.
    Vi älskar dessa bröder och systrar som.är därinne. Ty Gud säger ”Kom ut!”

   2. Anders Gunnarsson

    Trams!

    Höj nivån. Ingen vettig människa kan tro på sånt lågvattenmärke.

    Allt Gott. I Kristus med Maria.

   3. En nivå som jag inte kommer att bemöda mig om att besvara.
    För övrigt önskar jag dig allt gott Curt.

 10. Väl formulerat Mikael och viktigt! Håller med 🙂 . Detta borde dock vara en självklarhet för kristna idag.

  Några övriga reflektioner.
  Personligen hade jag lagt lite mer betoning på faktumet att den muntliga undervisningen el. läran och kerygmat också grundades i och legitimerades genom (tolkningen av) de hebreiska Skrifterna (d.v.s. Guds Ord) som sannolikt fanns i en eller annan form i församlingarna. Läran stod m a o inte på egna ben utan korresponderade mot Skrifterna (GT).

  Mikael anser du att läran (el. lärorna) nu en gång för alla är fixerad genom NT:s kanon eller finns det flexibilitet; en slags lärans kontinuitet i dina ögon? Om så är fallet hur ser då en sådan ut?

  Magnus

  1. Mikael Karlendal

   Jag tror följande:

   – Att uppenbarelsen är avslutad i och med den siste apostelns död (och därmed skrivandet av NT:s skrifter)
   – Att uppenbarelsen för apostlarna inte är begränsad till vad de skrev ner
   – Att vår förståelse av den lära som finns nedlagd i uppenbarelsen kan växa och fördjupas (Treenighetsläran är ett exempel på en lära som tydligt finns nedlagd i uppenbarelsen – den har gediget bibliskt stöd – men som inte är verbalt färdigformulerad i Bibeln. Förståelsen och insikten i hur man skulle formulera den i ord växte successivt fram. Kyrkan visste från dag ett rent intuitivt hur det var, men fick ta några århundraden på sig för att formulera det i ord. Men eftersom man redan hade den intuitiva förståelsen, så kunde man också avvisa villoläror alltefter som de dök upp.
   – Att den helige Ande, enligt Jesu löfte, har lett kyrkan till att formulera läran rätt. Därför är de det som beslutades i lärofrågor under åtminstone kyrkans sju första koncilier bindande för alla kristna.

   1. Jag tror också så, men är det helt orimligt att tänka sig att.läran kontinuerligt kan justeras eller förfinas i detaljer, givetvis under dHA ledning?.Jag menar inte grundläggande läror, som t.ex. uttrycks av den apostoliska trosbekännelsen, utan mer perifera frågor.

    Ungefär på liknande sätt som den naturvetenskapliga modellen av universum kontinuerligt förfinas.

 11. C.S Lewis jämför dogmerna med en karta och skriver bl. a:

  ”För det första bygger kartan på upptäckter som tusen och åter tusen människor gjort när de seglat på den verkliga Atlanten. På det viset är den uppbackad av erfarenheter som är lika verkliga som det du själv skulle kunna uppleva på stranden. Det är bara det att din egen erfarenhet inte skänker mer än en enstaka glimt av havet, medan kartan ger en samlad bild av många människors olika erfarenheter.
  För det andra är kartan helt nödvändig om man vill åka någonstans. Så länge som man nöjer sig med strandpromenader, har man mycket större nöje av sina egna vyer över havet än av att titta på kartan. Men man har mer nytta av kartan om man ska ta sig till Amerika.”
  (Ur ”Kan man vara kristen?”)

 12. Församlingen är Kristi kropp. Behöver den kroppen ett skelett? Behöver skelettet senor och ligament? Behöver kroppen en hjärna med två delar och en så kallad förlängd märg – lillhjärnan där koordinationscentrat ligger? Behöver kroppen ett blodomlopp? Behöver kroppen luft (pneuma) för att inte dö?

  Vem var det som blåste liv i förste Adam och gav oss liv och övernog i den andre? Paulus förklarar allt för oss både för judar, judekristna och hedningar. Paulus har rätt att påstå, att hans lära är den enda rätta. Som jag ser det utan teologisk utbildning och utbildning i dogmatik. Tack Mikael!

  1. Du har rätt. Paulus sa ju också vad ni har sett i mig det ska ni lära och observera och göra. Vi får inte luras att följa vindar som vill blåsa oss bort från Klippan som vi står på!
   Vem är det som vill få våra ögom bort från Ordet (Rhema) och Logos.

 13. Då lär denna bloggpost handla om vad som är rätt lära! För även de som tror, tolkar och läser på annat sätt än t ex jag tror och anser att de har rätt lära.´

  En närbesläktad frågeställning är då – när övergår rätt lära till att bli en irrlära?

  Paulus var ju irriterande smalspårig på det här området, han hade betraktats som stenåldersfundamentalist och narcissist idag när han hela tiden hävdar att den lära han lärt ut är den rätta och alla andra läror är fel.

  Om man lär ut att homosexualitet är helt okay – vilket just nu är starkt på modet – men i övrigt predikar synd, nåd och dubbel utgång – är man irrlärare då? Eller ska man omfattas som kristen predikant och broder?

  Om man bara predikar klimatförändringar, rättvisemärkning, kvinnors rättigheter, är man irrlärare då?

  Pratar man dogmer som man ska hålla sig till för att få räkna sig som kristen, då måste det finnas en ökenliknande yta på andra sidan dogmen (likt Edens lustgård) som innebär att jag inte är kristen och inte heller kristen förkunnare/pastor/präst, utan möjligen har något som liknar ursprunglig lära, men inte är den (varianter av ulv i fårakläder).

  Och här nånstans verkar det här med dogmer och lära plötsligt inte spela nån praktisk roll längre eftersom ingen offentligt (så vitt jag spontant kommer på) har avgränsat sig från en annan pastor/präst/församling och sagt att denna har drag av kristendom men inte är en kristen församlnig. Vad spelar då lära och dogmer för roll när man inte tar konsekvenserna av dem? Om vi omfamnar alla men fortfarande pratar dogmer är vi bara en klingande cymbal som skräller.

 14. Jag är av den åsikten att även om en ängel eller dogma säger någonting emot vad som står i skriften, så må han vara förbannad (cursed).
  Eller om man tar bort något från skriften eller lägger något till skriften så får man vederbörligt straff. I skriften ÄR liv och vi kan inte blanda våra tankar med Guds tankar. Ty Guds tankar är HÖGRE än våra tankar. Hela skriften är inspirerad av Gud och är nyttig för uppbyggelse, korrektion i rättfärdighet. Kan vi då väga Ordet i en skål och dogma i den andra och säga att de väger lika. Då har vi just jämställt människans ord med Guds Ord.
  Den ondes syfte är att myfta upp sig själv över Guds kunskap. 2 Kor. 10:3-5. Vi är instruerade att kasta ner varje tanke som reser sig upp emot Gud och tvinga dem till Kristi lydnad.
  Det finns gott om katolska dogmer som inte alls är grundade i bibeln. Ska vi då följa dem. Bort det!

  1. Micael Gustavsson

   Fast Mikael sa väl aldrig att dogma och skriften var jämförbara kategorier som kunde vägas mot varandra? Blir inte din invändning rätt märklig.

   1. Han sa att vi behöver dogma.
    Jag säger egentligen samma som Jesus: ”Man ska inte leva av bröd ALLENA utan av VARJE ORD SOM UTGÅR FRÅN GUDS MUN.
    Inget tal om dogma här. Jesus hade inte mycket till övers för människoläror.
    Om en instruktion är i motsats till BIBELNS lära, så ska den förkastas.
    T.ex. om en kyrka grundar sig på apostle Petrus, som var gift, då bör väl deras pastorer också vara gifta och inte följa någon annan doktrin. Om en doktrin tillåter att böja knä inför människor, påvar döda eller levande, simply då fäljer man inte apostle Petrus som FÖRBJÖD att böja knä.

   2. Anders Gunnarsson

    Curt

    Hur vet du att Petrus levde som gift efter Jesu död? Levde hans fru då? Levde de tillsammans? Se gärna not 4 o 5 (Luk 18:28ff) till
    här</A

   3. Anders,
    Om vi sak diskutera det som INTE står i skriften. Då tar det ju ALDRIG slut. Men om diskussionen är BASERAD på vad skriften säger, Ja då kan vi komma någonstans.
    Så som det står vi ska göra
    1 Kor. 2:13
    Det förkunnar vi också, inte med ord som mänsklig visdom lär oss utan med ord som Anden lär oss, när vi förklarar andliga ting med andliga ord.
    Jag tycker också mycket om den här texten:
    2 Tim. 2:15
    Gör allt du kan för att bestå provet (grundtexten ”dokimus”) inför Gud, som en arbetare som inte behöver skämmas utan rätt delar * sanningens ord.

    ”Sanningens ord”=Bibelns ord.
    dokimus kallades den som var ansvarig för myntets korrekta vikt. Ingenting mer eller mindre än korrekta vikten accepterades.
    Alltså den människan som inte accepterar något mer eller mindre än Guds ord, är TROVÄRDIG.

   4. Anders Gunnarsson

    Curt

    Hmmm. Du försökte inte ens svara.

    Då blir det liksom ingen ide att föra samtal ö h t.

    Allt Gott

   5. Anders,
    Förlåt det var inte min mening att göra dig besviken. Jag vet inte mer om Petrus än vad som står i skriften.

   6. Micael Gustavsson

    Hej Anders. Utan att beröra er diskussion i övrigt, så verkar det i 1Kor 9:5 som om Petrus hade med sin hustru på sina visitationsresor.

   7. Anders Gunnarsson

    Curt

    Eftersom urKyrkan levde strax efter apostlarna kan det vara klädsamt att också lyssna på henne.

    Om du inte vet mer, går det att ta reda på mer info genom de första kristna.

    Så om du är extremt allergisk mot celibat, går det att jmf med vad urKyrkan trodde, levde o lärde.

    På så sätt kan faktiskt försomar dödas.

    Allt Gott i studierna. Din tolkning kanske inte är identiskt med hur det var.

   8. Bäste Anders,
    Vad jag inte kan förstå, varför håller vi oss inte bibeln. Och varför måste det tefereras till andra texter utanför bibeln. Bibeln har och är den enda lösning jag gör. Med ytters få undantag. Och ska inte det räcka, att leva av varje ord som itgår från Guds mun.
    Den är god för instruktion i rättfärdig levnad, och kortektion och uppmuntran!

   9. Anders Gunnarsson

    Micael

    Nu är inte Petrus samliv/ej samliv något som är en katolsk dogm eller något jag vill driva.

    Dock finns goda skäl för just celibatärt liv bland apostlarna, då Luk på flertal ställe talar om att lärljungarna lämnat ALLT (inkl familjeliv).

    Frågan är högst sekundär…

   10. Micael Gustavsson

    Jo, jag vet allt det du skriver. Det var därför jag skrev att det inte var ett inlägg i er diskussion i övrigt. Det var mera typ en faktaupplysning. Paulus som celibatär hade antagligen större inflytande än hur Petrus levde.

   11. Micael,
    MK säger att traditionen är högre än Ordet (Skriften). Och Ordet kommer på andra plats.
    Ja då finns det verkligen någon som lyfter sig upp ovan Ordet.
    Men Fadern har lyft upp Ordet över Hans Namn.
    Det finns bara en som vill lyfta upp sig över order och det är ormen, djävulen, satan.
    Jes. 14: 13-14
    Du sade i ditt hjärta: ’Jag skall stiga upp till himlen, ovanför Guds stjärnor skall jag upprätta min tron. Jag skall sätta mig på mötesberget längst upp i norr. * xref-1

    14 Jag skall stiga upp över molnens höjder, jag skall göra mig lik den Högste.’

   12. Mikael Karlendal

    Om det är mig du åsyftar med MK, så har jag ingenstans sagt att traditionen är högre än Ordet (Bibeln). Däremot har jag citerat bibelverser som bl a 2 Thess 2:15, där det tydligt framgår att man åtminstone på apostlarnas tid fick tillgång till Ordet (Guds tilltal till människan) både genom den muntliga förkunnelsen och genom det skrivna ordet. Jag har också påvisat att den första kristna församlingen inte hade något Nya testamente, men de hade fått del av Guds ord och läran. De fick läran flera decennier innan de fick del av apostlarnas skrifter. Alltså kom läran kronologiskt sett före de nytestamentliga skrifterna.

  2. Anders Gunnarsson

   Kan du ge ett enda exempel på en katolsk dogm som INTE är grundad i Skriften?

   Jag kan det inte.

   1. Katolska präster får inte gifta sig. Bibeln säger att en präst (presbyter) SKA vara en enda kvinnas man!
    Då är det ytterst märkligt att man inte finner knappast någon gift präst. Jag vet att det finns någrs men då har de fått dispens av påven.

   2. Mikael Karlendal

    Curt Larsson, detta är helt utanför ämnet för bloggposten. Lägg ner denna diskussion!

   3. Anders Gunnarsson

    Curt

    Ditt svar visar djup okunskap.

    I de flesta riter (20+) finns gifta präster. Endast i en (romersk) är celibatet numera påbjudet. Det är något rätt sent o defintivt ingen dogm (utan praxis).

    Praxisen finns för att man följer Jesu, Marias o St Paulus m fl:s linje (troligtvis levde alla apostlarna celibatärt efter Jesu död).

    Att kalla någon för EN kvinnas man är f ö inget argument för att man måste ha just en fru. Hur tänkte du då.

   4. Endast med respekt för Mikael ger jag inga mer kommentarer, i detta ämne, du får ursäkta mig Anders!

   5. Anders Gunnarsson

    Min enkla åsikt är att du Curt inte behöver ge fler svar, då du gjort bort dig tillräckligt.

   6. Curt, byt namn till Anders Gunnarsson så får du växla ämne o tala fritt om vad du vill hur länge du vill. Eller så kanske du kan behålla ditt namn om du byter till AG,s väg. Här har katoliker företräde.

    /Ulrika

   7. Fantastiskt bra skrivet Ulrica, då får man dessutom vara väldigt oförskämd dryg otrevlig och icke kunnig.

   8. Mikael Karlendal

    I så fall skulle man ju kunna tro att du är katolik, Ulrika, med tanke på hur många kommentarer du skriver. Och beträffande ”Läsare”, så kan man ju undra om han med en sådan kommentar vill sätta standarden för trevlighet?

   9. ”Den 8 december högtidlighöll den romersk-katolska kyrkan Jungfru Marias utkorelse och fullkomliga renhet. Vad innebär den bakomliggande trossatsen (den sedan år 1854 definierade dogmen) att Jesu moder Maria avlades utan synd, och vad innebär den besläktade trossatsen (den sedan år 1950 definierade dogmen) att Maria med kropp och själ upptogs till himlen? Att dessa båda dogmer inte är tydligt formulerade i Bibeln behöver inte sägas, ”

   10. Anders Gunnarsson

    Se länken. Där finns utförlig argumentation för att båda dogmerna finns i Skriften.

    Att du inte ser det säger mer om dig o dina tolkningsglasögon än något annat.

  3. Mikael Karlendal

   Paulus skriver: ”Men om någon, vore det så jag själv eller en ängel från himlen, skulle förkunna ett annat evangelium än det jag har förkunnat för er – förbannelse över honom!” (Gal 1:8). Lägg märke till att han inte skriver om att man inte ska förkunna något mot Skriften, utan mot den muntliga förkunnelsen! Läran kommer alltså först, sedan Skriften – om man ser till den kronologiska ordningen. Det betyder att vi först har en lära som visar vad som är den rätta tolkningen av Skriften – av de brev och evangelier som sedan skrevs som komplement till den tidigare givna muntliga undervisningen. Läran förklarar det som står i Skriften och gör det tydligt vad som är den kristna tron, det som alla kristna förväntas tro. Genom historien har alla villolärare alltid citerat och använts sig ymnigt av Bibeln, alltifrån Markion, gnostikerna, arianerna, Jehovas Vittnen etc. Men villolärarna har inte förstått Bibeln rätt; de har haft fel tolkning, oavsett hur många bibelverser de kunnat citera och oavsett hur mycket grekiska och hebreiska de har kunnat.

   Det är därför vi behöver en tydlig lära och tydliga dogmer.

   1. Är det inte Den Helige Ande som är vår Lärare. Han leder ju oss in i all sanning. Var kommer Den Helige Andes tjänst in i denna fråga om dogma?
    Petrus och Johannes själv var olärda män. De instruktioner de följde var Jesu ord! Alltså vad Jesus lärde dem.

    Men folk respekterade dem för de KÄNDE JESUS.

   2. Anders Gunnarsson

    Curt

    Om dHA leder alla olärda frifräsare rätt, hur kan det då finnas 1000-tals olika motstridiga tolkningar/läror?

    Det är Kyrkan dHA lovat leda fram till HELA sanningen. Hon som är Sanningens pelare o grund.

   3. Jesus har sänt Den Helige Ande till varje kristen, och Jesus sa att Den Helige Ande bor i oss. Han andades på lärjungarna och sa ”ta emot Den Helige Ande ”.
    Större är Han som är i oss än han som är i världen. Det är Den Helige Ande i oss som är större än jan som är i världen! Den Helige Ande är en prrsonlig följeslagare!

   4. Har vi problem med de första principiella grunderna i KRISTI LÄRA då kan vi inte gå vidare som förkunnare. Ty vi har då ingen grund att stå på!
    Här varnar skriften oss att avfall är nära och att det är omöjligt att bli konverterad en andra gång.
    I sista tiderna blir det avfall från tron, och här är de 6 viktiga grundstolparna i vårt liv.
    Du kan inte ändra på någon av dem.

    1. Omvändning från döda gärningar.
    2. Tro på Gud.
    3. Undervisning av dopen (eng. plural)
    4. Handpåläggning.
    5. De dödas uppståndelse.
    6. Evig dom.
    Heb. 6:1-2

   5. ”Om dHA leder alla olärda frifräsare rätt, hur kan det då finnas 1000-tals olika motstridiga tolkningar/läror?”

    Det finns med största sannolikhet betydligt fler än så. Varje relation är unik. Varje troende människa har sin unika relation med sin evige Fader.

   6. Tänk Curt, vad fantastiskt det måste vara att vara så viss och övertygad om att själv besitta den enda sanna tolkningen på Guds ord.
    Jag är grön av avund och tycker synd om alla andra protestantiska samfund som inte begriper vad du har fattat.
    Eller så kanske det är så att alla medlemmar i alla dessa olika protestantiska samfunden tror precis som du Curt. Att just de har den självklara och rätta tolkningen.
    Hur ska jag kunna veta vem av er alla som har den rätta tolkningen? Lösningen kanske ska vara att jag startar ett eget samfund så får jag leva efter mina egna lärosatser. Tänk så praktisk och bra.
    Splittringen/anarkin är total inom protestantismen.
    Det är uppenbart att det behövs dogmer.

    För övrigt så önskar jag dig Curt allt gott.

   7. Mikael,
    Satan besegras av ORDET inte lätan. Ordet är mina fötters lykta och en lamps på min stig.
    Ordet är ett två eggat svärd och ingen kan stå emot det. Jesus sa att mänskluga traditioner gör GUDS ORD om.intet. GUDS ORD kommer alltid på första plats. Det är tre som vittnar i himlen FADERN ORDET OCH DEN HELIGE ANDE. läran vittnar om inget. Det är Den Helige Ande som vittnar om sanningen. Guds Ord är Sanning. Inte läran. Då vandrar man i.mörker. Och det är ENDAST Guds Ord som kan ge oss ljus@

   8. Mikael Karlendal

    Satan citerar också Bibeln, enligt berättelsen om Jesu frestelse i öknen. Jesus citerar Bibeln. Om båda citerar Bibeln, vad är skillnaden? Den ene, Jesus, citerar utifrån en korrekt förståelse och inte utifrån en förvrängd förståelse. För att ha en korrekt förståelse måste man ha en rätt lära, för en rätt förståelse är en rätt lära.

   9. Mikael, förstår vad du säger. Men skillnaden mellan Jesus och djävulen, var att Jesus refererade skriften i harmoni i kontext. När djävulen inte alls förstår ordet och tar ordet ”out of context”!
    Jesus gick inte in på någon lära ALLS, han sa aumman av Ordet. Och summan av Ordet är sanning. Alltså det är inte ”läran” som är sann. Guds Ord är sanning. ”Läran” är ett luddigt uttryck. Men för den som är fylld av Helig Ande, så LEDER Den Helige Ande in i all sanning. Inte någonstans står det att ”läran” är sanning.
    Vi ska veta att satan har som mål att upphöja sig över Gud. Men Fadern har upphöjt Ordet över sitt eget Namn.
    Ps. 138:2 eng. Bibel
    I will worship toward thy holy temple, and praise thy name for thy lovingkindness and for thy truth: for thou hast magnified thy word above all thy name.

   10. Mikael Karlendal

    Då föreslår jag, Curt, att du nu sätter dig ner och läser igenom Paulus två brev till Timotheos och brevet till Titus. Läs igenom tre gånger och begrunda. Skriv inga fler kommentarer här innan du gjort det. I de breven kommer du att finna ett och annat om läran.

   11. Mikael, tack det ska jag göra.
    Jag bjuder dig också aty läsa HEB 5 och Heb 6 och begrunda. Läs gärna också lika många ggr som jag läser det du bjuder mig!
    Have we got a deal?☺

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.