Vems lära?

Den amerikanske kändispredikanten Rob Bell fortsätter sin bana utför. Nyligen förklarade han på Operah Winfreys show, att kristna som citerar 2000 år gamla brev, när man har att göra med levande människor av kött och blod som vill leva i homosexuella förhållanden, är irrelevanta. Enligt Bell kommer även de evangeliska kristna kyrkorna inom en snar framtid att utvecklas dithän att de bejakar sådant. Bell följer här ett tydligt mönster.

Klassisk kristen tro hävdar att Gud en gång för alla har gett de kristna en lära som gäller för alla tider, som Judas skriver: ”… kämpa för den tro som en gång för alla har anförtrotts de heliga” (Jud v 3).

Evangeliska eller protestantiska kristna hävdar att vi kan få kunskap om och förstå denna lära genom att studera Bibeln. Bibeln är enda källan och högsta auktoriteten för vad vi ska tro, vad vi ska lära ut. Därför ägnar sig evangeliska kristna åt idoga bibelstudier för att komma fram till vad detta är. De mest sunda av protestanterna studerar här också Bibeln i samklang med kristen tradition; man inser att man inte är först på banan, utan att kristna i gångna tider gjort en hel del grundläggande arbete. Men grundfrågan man ställer är: Vad är den en gång för alla givna läran som Gud avser att lära ut genom Bibeln i sin helhet? Hittar vi svaret på det, så vet vi vad vi ska predika. Och detta oavsett om människor som lyssnar tycker om det eller inte.

Katoliker hävdar att ”den tro som en gång för alla har anförtrotts de heliga” gavs till kyrkan inte bara i form av skrifter utan också i form av muntlig undervisning. Jesus instiftade också ett kyrkligt läroämbete i form av apostlarna under ledning av Petrus, som hade till uppgift att föra detta vidare och förklara vad det betyder. Här är alltså Bibeln inte enda källan till läran – även den muntliga traditionen är en källa. Bibeln är inte högsta auktoriteten, därför att en bok kan inte vara det, då den måste tolkas. Och den tolkas som bekant olika av olika kristna. Men kyrkan har sitt läroämbete som fått fullmakt av Kristus att  slutgiltigt avgöra vad som är rätt tolkning. Men grundfrågan som katolikerna ställer är: Vad är den en gång för alla givna läran som Gud avser att lära ut genom Bibeln och traditionen? Hittar vi svaret på det, så vet vi vad vi ska predika. Och kyrkans läroämbete kan vägleda oss här. Och även detta, oavsett om människor som lyssnar tycker om det eller inte.

Trots olikheterna mellan katoliker och protestanter, så finns det alltså en grundläggande likhet mellan dem: Båda frågar efter vad Gud avser att vi ska lära ut. När vi vet det, så ska vi lära ut det, oavsett om människor som lyssnar tycker om det eller inte. Detta gemensamma skiljer klassiska protestanter och katoliker från liberalteologiska protestanter och katoliker.

Till de senare hör Rob Bell och de som följer hans sätt att tänka. De ställer frågan annorlunda. De frågar: Vad kan vi lära ut idag om vi vill vara relevanta? Det vill säga, vad vill människor att vi lär ut? Vad Gud eventuellt säger i frågan, är alltså av sekundär betydelse. Och detta är egentligen liberalteologin i sin grundform. Man frågar inte efter vad Gud gett för lära/tro en gång för alla till de heliga, man frågar efter vad vi ”kan säga” till människor idag. Liberalteologi bygger på principen om maximal anpassning och förändring av läran till den egna samtiden. Det gällde på 1800-talet, det gäller 2015. Vad man kan lära ut skiljer sig en aning mellan 1800-talet och 2015, men grundprincipen är densamma.

En viktig fråga i sammanhanget är naturligtvis: Vart är kristenheten i Sverige på väg?

Många frikyrkopastorer och svenskkyrkliga präster som idag till exempel inte vågar predika om att homosexuellt levnadssätt är synd och att just det kan sätta en människas eviga frälsning på spel, skulle inte acceptera att bli kallade liberalteologer. Men om de följer Rob Bells grundprincip och tror att strävan efter ”relevans” och efter att säga ”det människor idag kan höra”, så bygger de i praktiken på en liberalteologisk grund och de kommer förr eller senare att skörda frukten.

Frågan är när vi får höra  i nyhetsflödet att stora frikyrkoförsamlingar i Stockholm och Göteborg nu öppnar upp och intar samma inställning i homovigsel-frågan som Svenska kyrkan har. Frågan är om man inte genom att underlåta att undervisa om vad den kristna läran säger i dessa frågor, i praktiken redan har ändrat på läran. Frågan är när vi får höra att det numera inte längre spelar någon roll om man har för avsikt att följa Bibelns lära i detta avseende eller inte – man kan ändå bli medlem i församlingens högsta beslutande organ, dvs bli medlem i församlingen?

Evangeliska kristna som har som främsta tolkningsprincip att ställa frågan om ”hur vi kan bli relevanta” eller ”vad kan människor idag höra” riskerar alltså i praktiken att utvecklas till rena liberalteologer. De lägger grunden för en sådan utveckling och eroderar grunden för kristen tro på lång sikt.

65 reaktioner på ”Vems lära?”

 1. Jonatan Fransson

  Gal 1:8-9

  Men om det än vore vi själva eller en ängel från himlen som predikade evangelium för er i strid med vad vi har predikat, så skall han vara under förbannelse. Det vi redan har sagt säger jag nu än en gång: om någon predikar evangelium för er i strid med vad ni har tagit emot, så skall han vara under förbannelse.

 2. Vems lära? Bra fråga!
  Det finns flera kyrkor som har stadgar och förordningar VID SIDAN av skriften, inte minst RKK.
  Då ska vi tacka Jesus som har tagit på sig alla gamla testamentliga stadgar och spikat dem fast på korset.
  Och därigenom gjort det ENKELT att följa HONOM. Han har gjort ALLT för oss. Vi behöver endast lita 100% på Gud i vår vardag SAMT älska vår nästa som oss själva.
  VARFÖR KOMPLICERA DEN KRISTNES VANDRING genom att göra MÄNNISKOSTADGAR. När GUDS stadgar i GT har blivit spikat på korset.
  ”Av nåd ären ni frälsta, inte av gärningar!”
  Ef. 2:15
  ”har han satt lagen ur kraft med dess bud och stadgar, för att i sig själv göra de båda till en enda ny människa och så skapa frid.”

 3. Anders Gunnarsson

  Curt

  Du har ett binärt ärkeprotestantiskt tänkande. Gud är X, Y, Z; alltså kan Han inte ge en människa egenskap X, Y, Z.

  Men läs Invändning 67 , (klicka på fältet & läs om en helt annan invändning, men med samma tankefel).

  Hela poängen med Kyrkan/inkarnationen/”det kristna livet” o s v är att Gud ger sig själv. Han blir som oss, för att vi ska bli gudomliggjorda (se vad Petrus skriver i 2 Petr 1:14).

  Hela poängen m Petri ämbete är just att Gud ger Honom en delaktighet i något gudomligt; klippfasthet. Därför är jag katolik o slipper kastas runt i er totalsubjektivistiska soppa av diverse hitte-på-tolkningar om allt möjligt (typ omgifte, fostermord, johannesdop, etc, etc ad infinitum).

  Du fattar inte min poäng eller Kyrkans lära eller liv eller bekännelse.

  Därför slår du in öpppna dörrar o är hätsk mot något du ö h t inte känner till. Sånt går att bota (jag vet; ty jag har gjort resan själv; från en inbildad tro att jag vet hur Kyrkan tror: till en vetskap om vad Kyrkan de facto tror).

  Allt Gott o katolskt önskas dig. I Jesus Kristus, med Maria, på den ekklesia som är bergfast grundat, bortanför påverkan av kungar, partier o splittringar (av t ex väckelsepastorer som i all välmening bryter sig loss, o förlorar sig i splittringslavinen där egot är tolkningsauktoriteten).

  Vincit omnia Veritas et amor vincit omnia!

  1. Jonas Rosendahl

   Gunnarsson,

   Måste kännas skönt att inte kastas hit och dit längre, att få tankepaketet presenterat och sen skriva under.
   Rationalismens sköna underverk ! 😉

   Den stora och mest intressanta frågan är NÄR tar RKK steget till att bli mer liberal. Idag är ju läran som påven är satt att bevaka i mångt och mycket milsvid ifrån det praktiska katolska livet för miljoner katoliker.
   Men så länge en stat i staten accepteras och 200 livvakter bevakar och de ekonomiska tillgångarna är enorma, så går det men hur länge till? Vad händer vid kriser och staten sätter tryck på ministaten?
   Detta är den absolut intressantaste religiösa frågan att följa i mitt tycke.

   1. Anders Gunnarsson

    Jonas

    1. Din kommentar är först respektlöst surmulen. Det kan jag leva med, o tryggt fortsätta ignorera.

    2. Sen avslöjar du en fatalistisk otro . Det verkar som du inte tror Gud har något i sin makt. Det verkar som om vi katoliker har större tro o tilltro till Guds verk. Komiskt!

 4. Anders Gunnarsson

  Curt

  Jag tror på hela uppenbarelsen, inte bara fragment, som DU själv klipper-o-klistrar ihop. Det har inget med dHA att göra att tro sig själv vara ofelbar bibeluttolkare. Det är just högmod.

  Kyrkan är oförmögen att hitte-på något eget. Vi är bundna vid uppenbarelsens fullhet (dock ofta buren i trasiga lerkärl).

  Ni protestandar kan tro på precis exakt vad som helst. Är omgifte ok? Abort, omdop, snickers o coca-cola på nattvarden? Månggifte (läs om Luthers hållning; i smyg), sambo, samkönade äktenskap? Etc, etc ad infinitum…

  Att tro att motstridiga trosuppfattningar är den väg dHA verkar på är… tja minst sagt otroligt!

  Vänd om o tro HELA EVANGETLIET. Kata Holicos. Med allt omfamnande, helheten, totaliteten, det överallt o i alla tider trodda.

  Att sitta o hitte-på en egen tro kan vem som helst göra. Det är motbjudande okristligt (läs Matt 4).

  Tack gode Gud för Kyrkans gudomliga ljus. O att få slippa protestantismens tolkningsträsk av käbbel, subjektivism, gräl, hat, okunskap o ren o skär intellektuell lättja.

  Curt, jag kan rätt väl ana hur du tror. Det du skriver, tyder på att du totalt saknar kunskap om Kyrkan; hennes tro, liv o lära.

  Sånt går att bota omm man vill. Vill man inte, kan man inte ändras en millimeter.

  Allt gott

 5. Anders Gunnarsson

  Curt

  Du gör en falsk dikotomi.

  Jag tror som Kyrkan alltid gjort, överallt o av alla. Vi tror att Jesus är Gud. Han är Klippan, med stort K.

  Petrus har genom sitt ämbete del av Guds egenskap. Det är en gåva. En gåva bättre än någon annan grund, som kopiorna har (kopior pekar just mot orginalet -> En Helig Katolsk o Apostolisk Ecclesia). Gud valde att grunda Kyrkan så.

  Det står i Skriften (ja hela dito). Därför är jag katolik o inte en man som klipper-o-klistrar ihop en egen tro av godtyckliga lösryckta bibelord o tolkningar (precis som Matt 4).

  Pax et bonum

  1. Anders, din första paragraf är 100%.
   Men att sedan gå och ”beating around the bush” och komma fram till att helt plötsligt ”någon annan än Gud själv är klippan” är helt falskt. För då talar bibeln emot sig själv.
   Och det finns ingen växling mellan ljus och mörker i Gud.
   Då är det någon annan än Gud som gör anspråk på den högsta platsen. Djävulen vill alltid lyfta sig upp ovanför Gud.
   Men om du har tagit emot den Helige Ande så fråga honom. Ty Han ALLTID leder dig in i ALL sanning!

   1. ”Men att sedan gå och ”beating around the bush” och komma fram till att helt plötsligt ”någon annan än Gud själv är klippan” är helt falskt.”

    Där får jag en sällsynt anledning att ta Anders i försvar. Han skrev ju:
    ”Vi tror att Jesus är Gud. Han är Klippan, med stort K.”

    Det är vad jag tror och det enda jag kan tro.
    (Men finner det märkligt, och även glädjande, att inte Petrus kommer med bland kandidater)

   2. Helt klart är Jesus KLIPPAN med STORT K.
    När Jesus talade till Petrus ”Du är ”Petros” så talar han till Petrus om vem Petrus är.
    När Jesus fortsatte med att säga ”och på denna ”Petra” ska jag bygga min församling. Så talar här Jesus OM SIG SJÄLV SOM PETRA dvs KLIPPA , på svenska Hälleberget Och det är Jesus.
    Det var detta jag ville säga!.☺

   3. Anders Gunnarsson

    Du slår in öppna dörrar!

    Och fäktas mot imagenära väderkvarnar.

    Allt gott o katolskt tillönskas dig!

   4. Anders, jag klistrar in en text som du skrev i denna blogg i ett svar till mig.

    ”Petrus har genom sitt ämbete del av Guds egenskap. Det är en gåva. En gåva bättre än någon annan grund, som kopiorna har (kopior pekar just mot orginalet -> En Helig Katolsk o Apostolisk Ecclesia). Gud valde att grunda Kyrkan så.”

    Här skriver du att Petrus är denna KLIPPA som Jesus bygger sin församling på.

    Hur kan du förklara detta? Och sedan vidhålla att Jesus är enda Klippan.

 6. Anders Gunnarsson

  Alla ni kära protestanter som vill vara bibeltrogna och inte liberalteologiska, kan väl först förklara vart det står att vi ska läsa bibeln som han i Matt 4 och förklara varför detta är en bra väg till enhet, sanning och kunskap.

  Den vägen jag mött i protestantismen är en klipp-o-klistra teologi, där det jag förstår/känner för kan tros på.

  Det är helt subjektivt och själva essensen i liberalteologin.
  Jag tror på allt Kristus uppenbarar i sin kropp; Kyrkan.

  Jag tror och bekänner ALLT, hon tror, lär o bekänner. Det är klippfast.

  Bygg inte hus på grus, kanske verkar det ok, men du får ångra dig.

  Du får bygga huset en gång till o en gång till o en gång till o en gång till o en gång …

  Ni måste bygga huset på ett berg, på en stadig grund som inte rubbar sig…
  Då kan åsiktsvindarna vina. Jag har frid på hälleberget. Jag har min arkimediska punkt.

  Vad har ni (mer än käbbel, grälsjuka, subjektivism och oenighet o katolikskräck)?

  Det enda ni vet är att ni inte kan enas o att påven har fel, fel o fel (på 1000 olika sätt).

  Kristenheten är större än sånt intellektuellt moras.
  Tack gode Gud för Kyrkan.

  1. Anders, vad sant och fint du skriver. Det är också det EXAKT som jag har påpekat många gånger.
   Vi ska inte bygga på grus (dvs petros betyder liten sten) och vi bygger inte hus på små stenar. Men vi bygger på KLIPPAN som Jesus själv sa. Och det är Jesus som är KLIPPAN. (PETRA)
   Tyvärr så bygger vatikanen på grus eller små stenar (petros).
   Men du Anders bygger ditt hus på KLIPPAN och inte på petros (liten sten).
   Om du studerar lite så finner du att det är sant vad jag skriver.
   Om du använder dig av en elektronisk bibel som e-sword för laptop eller mysword för smartphone så hittar du många referenser.
   Men det här är ibland det bästa som du skrivit! Well done Anders!☺

   1. Anders Gunnarsson

    Snälla Curtan.

    Jag vet mkt väl skillnaden på lithos o petros, se här

    Läs på. O överge din Matt 4-position o läs biblen bibliskt = katolskt!
    Allt Gott

   2. Anders, man kan ju ”gotta sig” med att läsa allt i GT och NT om ”hälleberget”. Vilket du mycket riktigt bekänner att vara ongen mindre än Gud själv. Och som det står i 2 Samuel 22:32 ”Vem är Gud förutom HERREN, vem är en klippa utom vår Gud.”
    Ps. 18:2 och Ps. 18:31, Rom. 9:33.
    Allt Gott också till dig!
    Alltså är inte Petrus en klippa.

   3. Anders Gunnarsson

    Curtan

    Läste du vad jag skrev (enda alt är du läst o inte förstått)…

    Läs om, och försök – för Guds skull – förstå vad någon meningsmotståndare faktiskt menar; INNAN du sablar ner dess tes.

    Allt Gott

   4. Anders, jag läste. Men eftersom både du och jag bygger vårt liv på Klippan. Håller vi oss till Klippan och går inte ut i lös sand där man diskuterar meningar om Kefas. Eftersom vi bara bygger vårt hus på Klippan så är ALLT annat skriveri onödigt.
    Anders, inte backar du någonsin av från HERRE vår KLIPPA???

 7. Bästa bröder i denna bloggen!
  När Åke Gren gjorde sin mycket omtalade predikan EMOT homosex och fick gå igenom alla instanser i rättsväsendet upp till Högsta Domstolen. Då hade han mycket NOGA förberett sin prrdikan till det yttersta. Det var teologiska ecperter från alla håll som granskade VARTENDA ORD i hans predikan. Men på grund av att han höll sig 100% till Bibelns lära kunde inte ens Högsta Domstolen fälla honom.
  Därför mina bröder håll er endast till vad som är skrivet. Ty Gud är mäktig att hålla er upprätta för Han vakar över sitt ord och bekräftar det genom er som står på odet ALLENS.
  Detta gjorde Petrus när han hörde Jesu ord ”kom” och steg ur båten och gick på vattnet, tills han tog ögonen från Jesus och började sjunka. Men Jesus var mäktig att hålla Petrus PÅ vattnet, trots Petrus svaghet!

 8. ”Pope Francis has reportedly suggested that he may be open to the idea of married men being ordained priests in the Roman Catholic Church, saying that the issue “is in his diary,” reports The Tablet.”
  Påven ändrar sig om ogifta präster, och kan tänka sig gifta präster. Därmed måste han också ändra DOGMA!
  Men Gud ändrar sig aldrig. Det är dags som Mikael skriver att KÄMPA för vad som är skrivet i bibeln. Den tron som levererades SKRIFTLIGEN. Ty Jesus åberopade ALLTID skriften.

  1. Micael Gustavsson

   Curt, i katolska kyrkan är celibatet en ordningsfråga, och inte en lärofråga, så det blir inte fråga om att ändra någon dogm. Om det är en bra ordning kan däremot diskuteras. I de österländska riterna inom katolska kyrkan är dessutom prästerna i stort sätt alltid gifta. Obs, jag är inte katolik, bara vän av ordning.

   1. Ett klargörande inlägg om celibatet, användbart på andra företeelser som gärna missförstås.

   2. Mikael, enl. 1 Tim 4. Så är det i högsta grad fel att förbjuda äktenskap. Det är hypokrytiskt står det. Alltså får det unte praktiseras. I föregående kapitel står det som vi diskuterade MÅSTE vara gift samt alla dessa hårda krav på en ledare.
    Och Gud ställer extra hårda krav på en ledare. Alltså man kan inte bara ”pick and choose” utan man MÅSTE uppfylla ALLA krav som det står. Jämför Leviticus där prästerna också har hårda krav.

    Folk sèr upp till ledare och följer dem. Därför ställs dessa hårda krav.
    En förkunnare får hårt straff om han lär fel. Här kallas det för VARNING!
    Man får ABSOLUT INTE släppa in homosexuella pastorer. Men jag är övertygad att du också har den tron, eller????

   3. Micael Gustavsson

    Jag tror vi förstår texterna olika. 1 Tim 4 handlar om att det är fel att förbjuda äktenskap för alla troende. Och som Karlendal påpekat, så gäller texten kapitlet innan hur pastorn ska vara om han är gift.

   4. Micael,
    OM pastorn är gift…?
    Vill du nu med stöd av bibelns skrifter bevisa att pastorn har ETT ALTERNATIV att välja i denna fråga.
    Kom tillbaka med din skriftliga bevisning som är i harmoni med bibeln.
    Broder, jag väntar…?☺

   5. Micael Gustavsson

    Jag tror som sagt att du läser texten på fel sätt. När det står ” en kvinnas man’, så är det i betydelsen att han inte får ha flera, inte. Betydelsen att han måste vara gift. Paulus var celibatär. Det nämns inte heller på ett båda ställe i Bibeln någonting om en hustru till Timoteos.

   6. Micael, du ger ingen bevisning från skriften.
    1. Paulus var ingen presbyter.
    2. Paulus själv skrev att en presbyter MÅSTE vara gift. Han gav INGET alternativ.
    3. Var står det att Timoteus var en presbyter?
    4. Vi måste bevisa skrift med skrift om vi vill vara trovärdiga.

   7. Micael Gustavsson

    Nu handlat ju i och för sig 3 Tim inte om att utses till episkopos inte presbyteros, så om du vill hårdra ledarskapstermer (det trodde jag mest var högkyrkliga som absolut vill skilja mellan biskopar och präster som gjorde), så stämmer ditt påstående inte. Paulus hade helt klart en överordnad ledarskapsfunktion, och det framgår även av texterna att Timoteos ordinerats till en viktig ledsrfunktion genom handpåläggning trots att han var ung.

    I övrigt gällde min kommentar i första hand att du inte skulle tillskriva katolikerna läror de inte har.

   8. Micael,
    Detta är vad det står i 1 Tim.3:1

    ”Om någon gärna vill ha en församlingsledares tjänst, så önskar han sig en god uppgift.”
    Med andra ord episkopos.
    Och varken Paulus eller Timoteus var episkopos.
    Säger du att med stöd av bibelns text att de var episkopos?
    Paulus var en apostel. Han var inte församlingsledare! Ej heller Timoteus. Men de var smorda för sin uppgift. De var avskilda genom bön och handpåläggning.
    Allt detta bevisas genom skriften.
    Jag väntar på att du kan bevisa med skriften NÅGOT som du skriver!!☺

   9. Micael Gustavsson

    Du förutsätter fortfarande väldigt starka avgränsningar mellan olika ämbeten, vilket jag tror är fel. Om man ska läsa in skarpa gränser, så gäller texten i Tim endast episkope ämbetet. Paulus ger rekommendationer för Timoteos när han ska tillsätta episkopoi. Du har varken visat från skriften att det råder absoluta gränser mellan ämbetena, eller att Paulus instruktioner till Timoteos ska tolkas som du gör. Se Karlendals svar ovan.

   10. Micael, gott att du kommer med din syn samt ifrågasätter bibelns ord. Gud svarar ALLTID enligt Hans Ord.
    Precis ALLT i Guds skapelse handlar om FAMILJER. Vi ska föröka oss. Även djuren och växtriket har familjer. Carl von Linné har visat detta.
    Vi är samlade i familjer i himlen. Församlingen här på jorden består av familjer. Hur ska då en ledare som är ensamstående kunna hålla ordning i Guds hus, då han har INGEN ERFARENHET SJÄLV. Hur kan detta vara ett ideal. Om du annonserar ut en tjänst i en världslig tidning och där ställer vissa KRAV. Kommer du då att bli övertalad av någon som inte uppfyller kraven och ge honom tjänsten? Svar: Nej!
    Det är inget krav på att en evangelist ska vara gift, inte heller måste det vara en manlig evangelist. Jesus sa ”Gå ni ALLA (män och kvinnor) ut i HELA världen och predika evangelium. Det står också att vi ”ska göra en evangelists arbete”. Alltså helt klart att det är inga krav på att vara en gift familjefader med troende barn.
    Men en presbyter eller biskop måste FÖRST OCH FRÄMST vara en succesful FAMILJEFADER och ha tränat upp sina barn i tron. Han måste därför råda i sin familj eller hur eljest kan han råda i en församling. Där det finns total, hundratals familjer. Hur ska han kunna ge dem några råd när de har problem om han själv inte är gift.
    Moses satt hela dagen och löste familjetvister bl.a. Men Moses var gift och hade barn.
    Det är mycket noga med en presbyter/biskop. Vi kan bara se tillbaka inom katolismen och se hur det har gått för HUNDRATALS präster genom åren. De håller inte måttet pga att ORIMLIGA krav ställs på dem VILKET DE BEVISLIGEN INTE KAN HÅLLA. Lusten brinner inom dem och DE SKA vara gifta. I Titusbrevet står det SKA. (Ska är en laglig term).

   11. Micael Gustavsson

    Nej, jag har inte ifrågasatt Bibelns ord, bara din tillämpning av det. Ditt långa textstycke visar att du läser Bibeln utifrån en speciell förförståelse, som alla inte självklart delar. Du delar för övrigt med katolikerna den mycket skarpa uppdelningen mellan olika ämbeten.

   12. Micael, förstår jag dig rätt att du inte har några skrifter som backar upp vad du skriver. Hittills har du inte visat något. Men kom igen och visa genom skriften att jag är okunnig!

   13. Micael Gustavsson

    Du förutsätter en massa saker. Sedan säger du att jag ska ta fram skriftstöd på att dina förutsättningar är fel. Hur vore det i stället om de tog fram skriftstöd för att dina förutsättningar är rätt.

    Det framgår för övrigt rätt tydligt av både Apostlagärningarna och Breven, att Paulus agerade som församlingsledare för de församlingar han grundade, innan han tillsatte nya ledare när han drog vidare. Det framgår även av breven att han fortsätter ha ett pastoralt ansvar för de församlingar han grundat. Han är inte bara en kringresande evangelist som är anställd av de lokala församlingsledarna, utan han tar både ansvar för och tillrättavisar både församlingsledare och församlingar. Enligt dina argument skulle han inte kunna göra det, eftersom han inte har fru och barn. Och vad anser du att Timoteos var om inte presbyteros/episkopos? Det framgår ju tydligt av pastoralbreven vilken typ av ansvar han hade. Mitt skriftstöd är det samlade vittnesbördet från apg och breven.

   14. Micael,
    1. Paulus skriver i första versen i nästan ALLA brev att Gud hade kallat honom till Apostle.
    2. Han stannade i Efesus i två år i Tyrannius skola och diskuterade Bibeln.
    3. Det står inte skrivit någonstans att Gud kallade honom till presbyter/biskop.
    4.En apostel får vara ogift som Paulus och Gift som Petrus.
    5. Petrus var kallad till att vara en herde. Han var gift.
    6. Paulus fick det från Gud och gav instruktioner till Timothy. Tillsätta GIFTA MÄN som har familjer.
    Man måste dela Guds ord rätt. Vilket jag just har gjort.

 9. Mikael, en fråga till dig? Om inte kraven på en gift präst gäller i 1 Tim. 3. Vad är det då för krav i bibeln på en OGIFT präst. Var står det någonstans?
  Varför MÅSTE då präster vara OGIFTA enl. katolismen. Var i bibeln kommer det ifrån?

  Paulus skrev ju till Timoteus att han ska tillsätta äldste (presbyter) i varje stad, och de SKA vara gifta.
  Talar Paulus emot sig själv här? Men Paulus var ingen presbyter!
  Inte menar väl du att Paulus var en hypokryt!

 10. Angående påvens inställning till homosrxualitet. Detta är vad det står i wikipedia.:

  Franciskus är den förste jesuiten och den förste icke-europén som valts till påve sedan Gregorius III år 741, 1272 år tidigare.

  Franciskus, vars livsgärning kännetecknats av ödmjukhet, har beskrivit sig som ”en son av kyrkan” och bekräftat traditionell katolsk doktrin. Samtidigt har han förespråkat ny betoning, inklusive uppvärdering av kvinnor i kyrkans organisation, motstånd mot marginalisering av homosexuella, förpliktelser gentemot fattiga och behövande i en optimistisk anda samt ansträngningar till dialog mellan människor från skilda bakgrunder och religiösa livsåskådningar. Därutöver har han inlett reformer av den romerska kyrkan.

 11. Mikael,
  Ordet ”måste” finns 105ggr i bara NT och 55ggr är det översatt måste. Och man kan inte använda ”traditionen” (mänskliga traditioner) för att göra Guds Ord till intet, overksamt. Jesus sa att ”the traditions of men makes the word of God of no effect”.
  När skriften säger:”Så säger Herren” så betyder det inte ”si och så”.
  När Gud säger att t.ex. ”du måste dö pga du har brutit mina bud. Då är detta också sant, om inte (du) människan gör bot och bättring. Då ändrar Gud sig från din dom och ger dig nåd.
  Men i fallet om dessa krav som Gud ställer på en ”presbyter” så ÄNDRAR Gud sig inte. Inte heller kan vi åberopa våra mänskliga traditioner för att ”ta bort” ordet måste. Alla dessa krav på en äldste är MÅSTE KRAV. Det förklaras ju klart och tydligt att om du inte kan råda i din egen familj, hur ska du då råda över Guds församling. Du är en förebild av Guds ”mönster familj”. Du ärar din fru så att Gud kan lyssna på dina böner. Du lär dina barn disciplin. Din fru är en Guds fruktande kvinna som kan lära de yngre kvinnorna i församlingen. Du har erfarenhet att styra din familj i Guds kärlek.
  En gift man och kvinna är ETT. Det är ett mysterium säger Bibeln, men det är ett exempel av Kristus och församlingen.
  Vi måste handha Guds Ord på rätt sätt ”utan att fila ner kanterna” för då väcker det inte någon. Paulus säget i 2 Tim.2:15
  ”Gör allt du kan för att bestå provet inför Gud…..” grek. Dokimos. Det var en människa som kollade att mynten hade SAMMA VIKT” Alltså de nedfilade mynten såg likadana ut, men de hade inte SAMMA VIKT. Om vi ändrar ordet måste till ”borde” då har det inte samma vikt. Och då handhar jag ordet

 12. Sinnebilden för enkelheten i budskapet om frälsning har vi väl i rövarens bön om en tanke från Jesus. Han hade väl heller inte så många alternativ. Det har emellertid vi och fler och fler blir det, de alternativa vägarna alltså. Man vill samla ihop alla detaljer till att rymmas under en hatt så att säga. Hur många detaljer hänger evangeliet på?

  Om de som har ansvar som lärare har svårt att ena sig om det vi kan se, det skrivna ordet, hur kan vi fästa avseende vad vad det står ”mellan raderna”, traditionen, Blir inte det bekymmersamt, och blir inte den smala vägen bra mycket bredare? Det har utvecklas många traditioner i pingst t.ex. bara under min tid.

  Mikael skriver:
  ”Vad är den en gång för alla givna läran som Gud avser att lära ut genom Bibeln och traditionen? Hittar vi svaret på det, så vet vi vad vi ska predika. Och kyrkans läroämbete kan vägleda oss här. Och även detta, oavsett om människor som lyssnar tycker om det eller inte.”

  Har inte lärarna, predikanterna hittat svaret på vad Gud har sagt i sitt ord ännu? Söker ni fortfarande? Vet ni då vad ni söker efter?
  Och söker ni i någon sorts ekumenisk anda, i andra religioner, då far ni vilse.
  Vad människor, åhörare, mötespublik tycker måste väl få vara helt ointressant. Men, om ni vill göra dessa nöjda genom fortsatt anpasslighet, då kommer många att missa målet.

  Vi har en annalkande storm framför oss. Låt oss inte kasta bort tid på det som är oviktigt, låt inte vapenrustningen ligga oanvänd. (Ef: 6)

  1. Stig, en eloge till dig.
   Har man inte de principiella grunderna enl. Heb. 5-6 klart för sig och inte flyttar sig från dem. Då kan man INTE GÅ VIDARE. Man står då och stampar på samma fläck, och behöver lägga grunden IGEN. (Efter 2000 år.)

  2. Håller med dig Stig!
   Prästen under min skoltid (jo, vi hade faktiskt ”äkta” religionsundervisning fortfarande), menade att vi inte skulle lyssna så noga på hans ord efersom han fortfarande sökte efter svaren. En herde som håller kartan upp-och-ned, en herde som leder sin hjord till en rasbrant istället för till gröna ängar. Är det en herde? Vore det inte bättre att en sån präst – och det finns x gånger fler såna idag än på 1970-talet – gjorde nåt helt annat?

   Grunderna i evangeliet har predikanter hittat svaret på sedan många tusen år. Det är frälsningens kraft. I detaljer, ibland tämligen oviktiga för gemene man, kan det fortfarande finnas frågor som kräver ett svar. Låt då dessa frågor ligga och predika evangeliet till omvändelse – det räcker! Det är därför enkla bönder ofta orsakade mer väckelse än lärda kyrkoherdar.

   1. Får jag ge ett exempel på vad en praktiserad doktrin är, som HELT strider emot bibelns lära. Och då speciellt vad apostle Petrus själv praktiserar. För vi vet att han var gift och en äldste. För en äldste måste vara gift.
    Nämligen dogma 277 kanon (hoppas att numret stämmer)
    ”En präst måste vara OGIFT”
    Detta är en människo tolkning som är rakt emot bibeln vad bibeln lär.

   2. Mikael Karlendal

    Det är nog ganska få bibeltolkare som skulle hålla med dig om att en äldste måste vara gift. Men om han är det, måste han förestå sitt hus på ett bra sätt. Paulus tar upp sig själv och Barnabas som exempel på dem som frivilligt har avstått från äktenskap för evangeliets skull. 1 Tim 5 tycks handla om änkor avgett livslångt celibatlöfte – och eftersom det kan vara svårt att hålla om man är ung när man avger det, så rekommenderar Paulus att unga änkor inte ska avge sådant, utan gifta sig.

   3. Mikael, Paulus var ingen präst, och han var ingen äldste. Däremot säger Petrus själv att han var en äldste och vi vet att han var gift. Här gäller det att rätt dela på Guds Ord.
    En kvinna kan inte bli en presbyter eller en äldste, eftersom en äldste måste vara gift med en hustru. Vara en kvinnas man.

   4. Mikael Karlendal

    Det jag menar är, att det står ingenstans att en presbyter måste vara gift. Men på Paulus tid var de flesta sådana det. Därför skriver Paulus att han ska vara ”en kvinnas man” – vilket ju i och för sig skulle vara ett viktigt budskap i sig att lyfta upp i vår tid. Men du hittar inte stöd i skriften för att en presbyter (äldste) måste vara gift, bara att om han är det (vilket alltså var vanligast på den tiden) så måste han vara ”en kvinnas man”.

    Eftersom Petrus kallar sig presbyter, så är det inte orimligt att även Paulus skulle ha kunnat kalla sig det om han velat. Han kallade sig ju ”fader”. Men oavsett om han gillat att använda termen presbyter om sig själv eller inte, så var han ogift. Och poängen är att vissa andliga ledare i den tidiga församlingen var ogifta.

   5. Mikael, när det gäller både Petrus och Paulus så hade de en särställning som apostlar. Inom detta mandat är det väl naturligt att säga att de även var äldste? Men kan man likställa det med att vara äldste såsom äldste sedan utvaldes med tanke på apostoliskt mandat?

   6. Jonas,, korrektion, Petrus var gift och han var äldste. Som apostel finns det ingen regel för att vara gift. Paulus var ogift, och han ENLIGT skriften var ingen äldste. Han hade ingen familj att råda över och naturligtvis inga troende barn. Men detta hindrade inte honom att fungera som apostel.

   7. Den enda reflektion jag kan bidraga med är att Paulus var missionsledare över större delen av det dåvarande romerska riket. Tog han betalt för allt det arbete detta medförde? Bort det! Han försörjde sig som tältmakare, sydde sina tält, vandrade till fots och betjänade sina bröder och systrar. Han vägrade att ligga någon, vare sig fattig eller rik, till last.

    Dagens s k ”missionsledare” kräver stora löner. S k biskopar kräver miljoner i årslön. Vem tar hem största vinsten i slutändan av alla dessa? Paulus 😉

 13. Gud har lämnat ALL dom till Hans Son Jesus Kristus. (Joh. 5:22) Som ÄR Guds Ord. (Joh. 1:1) Synd är i grund och botten att inte tro på Guds Ord och därigenom är OLYDIG. (Heb. 4:11, 3:19, 3:12 ) Allt har med vår olydnad att göra till Guds Ord. Och inte om vi är olydiga till andra skrifter som strider EMOT Guds Ord.
  Vi ska vara lydiga till de lagar som vårt land har, så länge de inte strider EMOT GUDS ORD. (1 Tim. 2:1)
  Om vi inte står på Ordets grund, så är det risk att ”den onda anden” säger samma till dig som han sa till Skevas sju söner ”Jesus känner jag, och Paulus vet jag vem han är. Men vilka är ni”. (Apg. 19:14)
  Djävulen känner till Guds Ord, och vet att han har blivit BESEGRAT av ORDET en gång för alla. (Matt. 4:4, 4:6, 4:7, 4:10)
  Han vill därför TA BORT ORDET FRÅN VÅRT HJÄRTA. (Lukas 8:12) Så att det faller på stenig mark. Om inte Gud är vår klippa, så bor vi på lerig mark eller sanden. (Matt. 7:24)
  Om vi säger att Petrus är KLIPPAN så har vi inte ordet i oss. (Matt. 16:18, 1 Joh. 1:10) Vi måste ha Ordet i oss. Endast Gud är vår klippa, (2 Sam. 22:32, 1 Sam. 2:2, Ps. 18:31, Ps. 78:35, Ps. 94:22, 1 Kor. 10:4) det finns ingen annan klippa, bara stenar, och vi är LEVANDE STENAR (1Pet. 2:5).
  Vi kan endast bekämpa djävulens attacker på samma sätt som Jesus själv bekämpade dem i vildmarken, när Han sa till djävulen ”DET STÅR SKRIVET”. (Matt. 4) Och Han refererade HELA TIDEN till Bibelns texter.
  Djävulen ifrågasätter ALLTID Guds Ord med, ”Har Gud verkligen sagt …….?.” (1Mos. 3:1) Och så lyckades han att få människan på fall! Djävulen attackerar ALLTID vår grund och vill få oss bort från Ordets grund. Jesus förklarade detta för oss?
  Att säga att Bibeln inte är relevant idag och att det är 2000 år gamla brev, är samma som att säga att Guds ord inte är relevant, låt oss ”ta bort och lägga till något” till Bibelns texter. (Matt. 5:18, 24:35, Mar. 13:31, Lukas 16:17, 21:33)
  Eller skriva paralella tilläggstexter eller förodrningar som strider med Ordets mening.
  Vi behöver ingen ny översättning, men bara lyssna till Den Helige Ande, ty Han leder oss in i ALL SANNING. (Joh. 16:13, 1 Joh. 2:27) Han tolkar bibelns ord för oss. Jesus började med Moseböckerna och profeterna och visade vem Han var för Emmausvandrarna. (Lukas 24:27) Alltså börja igen och läs Biblen från pärm till pärm. För du skall inte leva av bröd allena utan av VARJE ORD SOM UTGÅR FRÅN GUDS MUN.(Matt. 4:4)
  Apollos var en duktig evangelist som ”MOTBEVISADE NÄMLIGEN JUDARNA MED KRAFT OCH BEVISADE OFFENTLIGT UTIFRÅN SKRIFTERNA att Jesus ÄR MESSIAS. (Apg. 18:28)
  Det är på detta sätt vi kan föra en framgångsrik krigföring! (Judas 3, Ef. 6:13, 2 Kor. 10:4, 1 Tim. 1:18)

 14. Det är svårt att påvisa att det är ren liberalteologi.
  Det är ju detta som är det luriga.
  Rent teologiskt gör man alltså ett plockepinn, och jag skulle snarare vilja säga att grunden blir det subjektiva försoningsläran, där kärleksbudskapet får vara dominerande, på det sättet lyckas man med ”mellanläget”.

  1. Mikael Karlendal

   Nej, det är inte ren liberalteologi. Men grunden är densamma, dvs detta att teologins innehåll ska bestämmas av vad man uppfattar att människor idag kan höra/ta emot eller inte. Man kan alltså börja med en tämligen evangelisk teologi, men utifrån den principen börja skala bort sådant som man uppfattar som svårt för nutidsmänniskan. I Sverige skalar man då t.ex. bort tankar på Gud som en helig Gud som blir vred över synden, tankar på dom och straff, tankar på att man kan gå evigt förlorad om man väljer att leva på ett visst sätt, osv. Vad som människor ”idag” inte kan höra varierar självklart från tid till tid och från land till land. Och de som följer detta sätt att tänka, anpassar sig glatt därefter. Egentligen är det häpnadsväckande hur människor med öppna ögon kan följa en så naiv teologisk metod!

   1. Mikael, jag håller med din beskrivning om att man vill göra evangeliet relevant och i sin framställning gör det ensidigt, och därmed skalar bort.
    Det betyder dock inte att grunden är liberalteologi, vissa kan fortfarande ha personligt en traditionell uppfattning men väljer en framställning som är avskalad. Jag står naturligtvis inte bakom ett sådant sätt att framställa evangeliet eftersom jag ser faran med den typen av ”urvattnat” evangelium, däremot har jag haft stora svårigheter med att kategorisera in detta förhållningssätt, och har försökt finna kyrkohistoriskt var det kan passa in, och än så länge är det ett plockepinn, och det lutar nog snarare mot ett mellanläge där man är påväg åt endera hållet, och risken är uppenbar att det slutar i liberalteologi, men det är inte där ännu. Därmed bör man vara försiktig med att använda ordet liberalteologi även om man kan finna vissa av komponenterna…

   2. Det hör snarare till Jesus-orden om man är för honom eller emot honom. Något mittimellan finns inte. Även om det måste erkännas att det finns grader inom ”för” och ”emot”.

    Vad hjälper det om jag vet vad evangeliet säger och om jag vet att det är detta som räddar mina medmänniskor undan evig dom, men att jag av bekvämlighetsskäl, naivitetsskäl, rädsloskäl, vad vet jag, inte predikar det? Utifrån betraktat ser det ju inte bättre ut än att jag är en liberalteolog.

    Man blir inte en hård och dömande predikant om man predikar klarspråk. Det finns även nåd. Idag verkar bara ”nåd” finnas. Och det är ologiskt. Finns det ett straff, finns det nåd. Finns inget straff behövs ingen nåd. Finns varken straff och därmed inte nåd behöver vi ingen kristendom med läran om den dubbla utgången. Då kan vi lägga ner.

   3. Wildwest. Det är lätt att skriva som du gör, men om man börjar se på de olika tolkningarna kring försoningsläran så ser det inte så glasklart ut längre. Jag tvivlar på att du skulle ha så stor chans att argumentera mot te x 1800-talets Waldenström, tillika ledare för vårt dåtida största frikyrkoförbund. Han var exceptionell kunnig i grundtexten och han var en framstående evangelist som vann skaror för Gud och han kunde retoriskt galant framlägga sin sak både i predikningar, i andra kammaren i riksdagen och i den välkända dåtida skriften pietisten. Med det menar jag inte att han i allt har rätt, men det finns en svensk frikyrkohistorisk tyngd bakom dessa sätt att framställa evangeliet som inte bara sådär har sin rot i liberalteologi, och det vill jag bara påpeka.

   4. Mikael Karlendal

    Jag tror inte att jag är oenig med dig, Jonas, på denna punkt. I alla fall inte som jag tolkar dig. Jag menar att principen om att teologin ska anpassas maximalt till tidsandan, är själva grundprincipen i liberalteologin. Men man kan alltså anamma den och börja följa den, utan att för den skulle bli liberalteologisk när det gäller innehållet i ens teologi, och på alla teologiska punkter. Och det är ju lite det som är poängen i det jag skriver ovan. Många frikyrkopredikanter som följer ovanstående princip och vill låta den styra allt i förkunnelsen, är inte själva liberalteologiska på alla enskilda läropunkter, kanske knappt på någon. Men kanske har de börjat rucka lite här och lite där, kanske främst på förkunnelsen om den dubbla utgången, om eviga straff och domen, om kravet på omvändelse och ett rättfärdigt liv, om den kristna sexualetiken. De har börjat där, för sådan är tidsandan i vår tid i vårt land, men det finns inget som säger att de kommer att sluta där. Eller att deras åhörare och efterföljare kommer att sluta där.

   5. Ja på ett sätt är det lite av ”samma andas barn” och den förs ju in genom lärosätena. Intressant att studera missionsskolan inom missionsförbundet till exempel, där Waldenström själv hade förpassat den moderna bibelkritiken till vad man kallade giftskåpet. Men när han var död, så var det ju fritt fram, och då kom den fåran in på allvar inom frikyrkligheten.Detta var så tidigt som runt 1920. Sedan sprids detta sätt att tolka allteftersom och på tur tycks pingströrelsen stå. Men jag menar på ett mellanläge just nu åtminstone.
    En annan intressant reflektion gjort av kanske den mest kände baptistteologen Millard Ericsson, är att han bedömer att liberalteologerna har gått så långt att de i själva verket svänger tillbaka, emedans de traditionella fortsätter motsatt till de upptäcker faran och det är väl ett böneämne att man ska upptäcka faran innan man gått för långt…

 15. Mikael, detta är viktigt! Att kämpa för tron …Judas 3. Du nämde aty svenska kyrkan och frikyrkorna tolkar bibeln på det sättet att homosex/lesbian är OK! Det är sant och det finns mycket bevis för det. MEN du glömde att denna påven vill gärna också ge sitt OK till bl.a. homosexuella präster o.dyl. Han ska ju enl. Katolsk tradition vara en RÖST för Gud. Och han representerar miljoner katoliker. Du får inte sopa detta under mattan.
  Men det är mycket bra att du tar upp det här.
  En sak till den HÖGSTA AUKTORITET ÄR BIBELN och inte människans tolkning. Inte heller räknas en ÄNGELS röst från himlen ha auktoritet on han talar emot bibeln. Gud har lyft upp ORDET över han själv.

 16. Starkt skrivet för att vara ”idag”. Imorgon blir det vågat/riskabelt, med risk att förlora sitt arbete som pastor/präst.

  Mikael du skrev något väldigt intressant som alla ska fundera på,
  ” Men grundfrågan man ställer är: Vad är den en gång för alla givna läran som Gud avser att lära ut genom Bibeln i sin helhet? Hittar vi svaret på det, så vet vi vad vi ska predika.”

  Min fråga blir, varför har så många svårt att se grundstenen i församlingsbygget? Vad hände på pingstdagen egentligen? När syndarna blev överbevisad av Petrus ord, vad sa de då? Varför är detta bibelställe borttaget i våra hjärtan? Varför ser ingen det?

  Mitt svar är att det är en andemakt som inte vill att vi ska tro detta.

  ”När de hörde detta, kände de ett styng i hjärtat. Och de sade till Petrus och de andra apostlarna: ”Bröder, vad skola vi göra?” Petrus svarade dem: ”Gören bättring, och låten alla döpa eder i Jesu Kristi namn till edra synders förlåtelse; då skolen I såsom gåva undfå den helige Ande. Ty eder gäller löftet och edra barn, jämväl alla dem som äro i fjärran, så många som Herren, vår Gud, kallar.”
  (Apg. 2:37-39)

  Vad härligt det kändes när Gud överbevisade oss att vi är syndare. Vad underbart det kändes när Gud visade sanningens väg som blev möjlig för oss. Tack Gud för att du öppnade våra ögon att se med, då världen hade matat oss med blindhet. Vår uppriktiga omvändelse, knäböjda inför Gud om Hans förlåtelse som sker i dopet till den Gud som vi tror på. I ord och gärning är vi döpta i en och samma Ande, i Herren Jesu Kristi namn. Vart tog förkunnelsen vägen? Vart försvann Apg. 2:38-39?

  Passade det inte in i Matt.28:19? Svar: Jo det uppfylde Herrens namn till fullo. På pingstdagen förstod de heliga vem Jesus var. Han är Herren som steg ner till jorden från himmelen. Vår Gud.

  Kärnan i hela evangeliumet är Efe. 4:5 och Apg. 2:38-39

  Guds frid
  lärjungen

 17. Att jag tycker det är bra skrivet, innebär inte att jag instämmer i allt.

  Om jag har fattat saken rätt, är det här en utmärkt formulerad sammanfattning:
  ”Trots olikheterna mellan katoliker och protestanter, så finns det alltså en grundläggande likhet mellan dem: Båda frågar efter vad Gud avser att vi ska lära ut. När vi vet det, så ska vi lära ut det, oavsett om människor som lyssnar tycker om det eller inte. Detta gemensamma skiljer klassiska protestanter och katoliker från liberalteologiska protestanter och katoliker.”

  I den mån NT inte formades efter den tidens ”dåtid”, är frågan varför den ska läsas så idag. Vad jag förstår var Jesus väldigt ”uppkopplad” och aktuell. I vilket skede ska realtid ratas? När vi vill höra Jesu status går vi tillbaka många år. När vi inte efterfrågar Satans status matas vi med den ändå, i nutid, i direktsändning. Varje dag.

  Inte jämförbart, visst. Men grundförutsättningen finns där på något sätt. Vi backar klockan och lägger skeendet i den religiösa boxen, som inte får sprängas för någon angelägenhet i den linjära tiden.

  I den världsliga lagstiftningen görs av nödvändighet en ständig avvägning mellan ordalydelsen och risken för det obsoleta. Om inte annat så av hänsyn till ”omsättningsintresset” görs en praxisanpassning efter rådande förhållanden. ”Vad som skäligen kan begäras…” är en formulering som är tidsbeständig. Men det får inte tolkas som att skäligheten ska jämföras med ”då” rådande men för länge sedan drastiskt ändrade förutsättningar. Om ersättning ska utgå efter så eller så många skålpund, så blir det bort i tok om inte regeln anpassas efter ett gångbart betalsystem. Det är när den tolkas efter dåtid som en obefogad avvikelse från lagstiftarens intentioner sker.

  ”De frågar: Vad kan vi lära ut idag om vi vill vara relevanta? Det vill säga, vad vill människor att vi lär ut? Vad Gud eventuellt säger i frågan, är alltså av sekundär betydelse.” Finns ett självklart samband mellan en tidsanpassad tolkning och ett budskap som människor vill höra? Anpassningen kan väl leda till något som människor uppfattar som aktuellt men ändå inte vill veta av. Även om det möjligen inte är så just Rob Bell fungerar.

  Hur som helst så tiger inte längre kvinnan i församlingen- och inte annars heller. Och det kanske är den samstämmigheten som är en del av poängen.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.