Vad ska ske innan Jesu återkomst?

Tommy Dahlman har på sin blogg efterlyst mer tal om den yttersta tiden, om de eskatologiska tingen. När det gäller sättet att se på dessa saker har Tommy och jag samma bakgrund, men jag har dock successivt kommit att modifiera mina uppfattningar mera än han. Här är några punkter som jag brukar ta upp när jag predikar om detta, och givetvis då med mer utläggning utifrån Bibeln och mer förklaringar och motiveringar:

Genom sin död och uppståndelse besegrade Jesus Kristus ondskans makt och vann evig frälsning åt oss. Han sitter nu på Guds högra sida i himlen och regerar. Han har fått all makt i himlen och på jorden och har gett sin kyrka/församling uppdraget att göra alla folk till hans lärjungar. Och han har lovat att vara med sin kyrka för alltid. Kyrkan är de människor som redan nu blivit medborgare i det rike som Jesus ska upprätta när han kommer tillbaka. Vid sin återkomst ska Jesus slutgiltigt besegra och förinta all ondska och skapa nya himlar och en ny jord, där de rättfärdiga för alltid ska få skåda Gud och leva i hans gemenskap.

Men vad ska ske på jorden innan Jesus kommer tillbaka? Vad är tecknen?

1. Evangelium ska först predikas för alla folk. Så sade Jesus själv (Matt 24:14) och det är i linje med Jesu missionsbefallningen om att kyrkan ska gå ut och göra alla folk till hans lärjungar.

2. Innan Jesu återkomst, kommer det en sista men kort period av svårt lidande/vedermöda i världen, då kyrkan ska förföljas kraftigt (se bl a Matt 24) och i samband med det kommer det ett stort avfall. Samtidigt kommer de som inte avfaller att bli starkare och kyrkan mer levande. Man kan gott tolka liberalteologin och liknande sekulariserande strömningar inom kristenheten som en början på avfallet.

3. Antikrist ska uppträda som en inflytelserik härskare i världen och med ett stort hat gentemot kyrkan. Han kommer att förfölja Guds folk och försöka utrota kyrkan/församlingen.

4. Det judiska folket ska komma till tro på Jesus och omvända sig till honom, och ta sin rättmätiga plats i kyrkan/församlingen. På Paulus tid var det endast en minoritet av judarna som kom till tro på Jesus, i den sista tiden blir det tvärtom.

5. Därefter kommer Jesus tillbaka och sätter sina fötter på Olivberget. Då kommer uppståndelsen och domen, och nya himlar och en ny jord. De som tillhör Herren får leva med honom i den nya skapelsen. De som inte tillhör honom får evigt straff.

Av ovanstående punkter kan man alltså inte säga att det antingen blir en stor väckelse i den sista tiden eller ett stort avfall. Det blir både och. Evangelium ska predikas överallt, för alla folk. Och församlingen kommer att växa. Det kommer också en kort tid med extra stor förföljelse och lidande – det som många kallar ”den stora vedermödan” – då det också sker ett stort avfall. Men jag ser alltså detta som möjligt på samma gång. Tänk t ex på hur det har varit länge nu i länder som Kina.

Antikrist är en person, en människa, som får eller tar sig stor politisk makt. Jag spekulerar dock inte vidare om detaljerna, när, hur, vilka stater/unioner, vilken religion han har från början osv. Men visst är det intressant!

Jag tror att både Apg 3:19-21 och Rom 9-11 talar om ett andligt uppvaknande för Israels folk, att den stora majoriteten av det judiska folket kommer att komma till insikt om att Jesus är Messias, och omvända sig till honom. De kommer då att bli en del av kyrkan. Jag spekulerar inte om staten Israel och gränser hit eller dit. Men jag tycker det finns stöd i bibeltexterna för att kunna förvänta sig att Jesus när han kommer tillbaka, ska sätta fötterna på ett Olivberg som finns i en judisk stad, Jerusalem. Texten i Hes 36 kan t ex läsas som en profetia om att det ännu ej omvända judiska folket samlas i landet Israel, och först därefter kommer till ett andligt uppvaknande och liv.

När det gäller synen på staten Israel, anser jag det vara oerhört viktigt att vi kan inse att det finns mycket goda skäl att vara vänner till staten Israel och stödja det judiska folkets rätt till en egen stat i det land de fått av Gud, på rent utombibliska grunder. Dvs, det finns goda skäl till att vara vän till Israel alldeles oavsett ens syn på olika profetietolkningar. I en tid som denna kan det finnas extra goda skäl till att lyfta fram just detta, och att argumentera för detta bland människor som inte tror på profetior över huvud taget. Antisemitismen (och antisionismen) ser jag som en andlig fråga. Hatet mot judarna och mot Israel har vissa rationella skäl, men framför allt har det mera djupt liggande andliga skäl. Djävulen hatar det folk Jesus kom ifrån mer än han hatar andra folk.

Jag tror inte att Jesus kommer i flera etapper. Jag tror inte på att det finns ett så kallat ”uppryckande” av församlingen som ska ske några år innan Jesus sätter sina fötter på marken. Den tanken uppstod i vissa kretsar på 1800-talet och är tidigare helt okänd i kyrkohistorien, och den är dessutom helt omöjlig att få ihop med bibeltexterna. En lära som är okänd i kyrkohistorien före 1800-talet och som de flesta av världens bibelläsare genom historien inte kan få att stämma överens med bibeltexterna och den kristna lära om dessa ting som är hävdvunnen tradition, ska man inte tro på. Gör man det, beror det på att man är fostrad in i ett system där man bibringats väldigt starka tolkningsglasögon som i detta fallet förvrider synfältet. Ingenstans i Bibeln står det att församlingen ska försvinna från jorden i sju år.

Jag tror inte heller på ett bokstavligt tusenårsrike, dvs att Jesus först kommer tillbaka och uppväcker de döda som tillhört församlingen, sedan regerar med dem i tusen år på jorden, sedan släpper lös Satan för ett sista uppror, innan den slutgiltiga segern över Satan och den yttersta domen och den nya skapelsen.

Det står bara på ett enda ställe i bibeln om dessa tusen år (Upp 20), och den texten är enklare att tolka och förstå mer symboliskt i ljuset av allt annat i Bibeln, än att man ska tolka den som en bokstavlig beskrivning av ett bokstavligt tusenårsrike.

Upp 20 talar om den tid som är nu, när Kristus sitter på Faderns högra sida och regerar. Djävulen är bunden på det viset, att han inte kan samla alla jordens nationer till gemensam strid mot Guds församling. Djävulen kan inte hindra att folken får höra evangelium och genom tro på Jesus övergå från döden till livet, från Satans makt till Gud. Men i slutet av kyrkans tidsålder ska han släppas lös i det avseendet för en kortare tid (se ovan) och orsaka en kraftig förföljelse och strid mot Guds församling. Men det kommer Jesus att stoppa genom sin ankomst.

De döda som fått liv är de som lidit martyrdöden för Kristi namns skull. De har fått andligt liv i himlen och regerar tillsammans med Kristus i himlen just nu. Den fysiska uppståndelsen för alla inträffar när Jesus kommer tillbaka.

Det är några korta punkter som jag brukar ta upp. För jag tillhör alltså dem som faktisk predikar om detta ämne. Och givetvis skulle jag i sammanhang som tror på ett uppryckande före vedermödan (pretribulationism) eller mitt i vedermödan (midtribulationism) och på ett bokstavligt tusenårsrike mellan Jesu återkomst och den yttersta domen (premillenialism), motivera mig mera utförligt och lägga fram de bibliska bevisen för att de tankarna är feltolkningar. Och det finns goda positiva skäl till att tolka tusenårsriket på det sätt jag beskrivit här ovan (förutom och inte minst att det är den vanligaste tolkningen genom kyrkohistorien).

När jag växte upp på främst på 1970-talet, predikades det mycket om de yttersta tingen. Det spekulerades frodigt och man fastslog årtal och förutsade detaljerat olika framtida skeenden och gränser med mera. Mycket av det blev som bekant motbevisat av den historiska utvecklingen. Men som en reaktion på mycket av dessa överdrifter, har kanske en stor del av predikantkåren hamnat i andra diket, att de knappt talar om dessa ting, och om de gör det, så blir det ganska allmänt hållet. Ingen vågar ju spekulera. Jag tror det vore bra om vi började prata lite mer om detta igen. På den punkten håller jag med Tommy Dahlman. Detta är en central del av den kristna läran.

36 reaktioner på ”Vad ska ske innan Jesu återkomst?”

 1. Bibeltroende judar kan aldrig bli en del av kyrkan. De kristna kan bli en del av den judiska församlingen i den mån de omvänder sig till bibeltro.

  1. Mikael Karlendal

   Den första kristna församlingen/kyrkan som beskrivs i Apostlagärningarna bestod enbart av Kristustroende judar. Med tiden kom även Kristustroende icke-judar att ansluta sig.

 2. I de sista tiderna vet vi att det kommer ett avfall från tron. Därför vill jag dela Heb. 6 med er, och visa i korthet vad Gud har visat mig från det kapitlet.

  Om du har problem med dessa grundstenar så kan du som präst och förkunnare INTE GÅ VIDARE. Vi kan bara gå vidare om vi har accepterat (LOGOS) ordet, vad ORDET säger om dessa ting, för det är nämligen grunden du står på. Du kan inte ta upp grundstenarna och byta ut dem när du står på dem.
  En av dessa är läran om dopen (plural). Det är ett dop som består i tre delar, om jag får använda det uttrycket. Det diskuteras om t.ex. barndop. Då har man inte förstått ordet. ”Om du tror och bliver döpt, ska du bli frälst”.
  Det är mycket bättre att acceptera vad ordet säger, och be Den Helige Ande att ”leda in i all sanning”. Men du får inte brottas med denna frågan eller om de andra grundstenarna, ty risken för avfall ÄR STOR.
  Jesus sa att den vise mannen bygger sitt hus på klippan. Och då måste man förstå ordet, annars kommer djävulen och snappar bort ordet i ditt hjärta. Sedan kommer han (djävulen) att plantera något annat ord som strider emot Guds ord. Och raset av det huset BLIR STORT.
  Moderskökan ska ju också rasa, därför att den inte är baserad på Guds Ord.

  Låt oss därför lämna bakom oss de första grunderna i Kristi lära och föras mot fullkomningen, och inte lägga grunden igen med omvändelse från döda gärningar och tro på Gud,

   2  med undervisning om dop * och handpåläggning, om de dödas uppståndelse och evig dom.

  1. Micael Gustavsson

   Jag menar att ni har olika definition av vad ” kyrkan” är, och då får ni självklart olika ståndpunkter ang om Jesustroende judar tillhör/kommer att tillhöra kyrkan eller inte. Karlendal anser att kyrkan är den ” ekklesia” , den ”Kristi kropp”, som NTs skrifter talar om. Han anser att Petrus, Paulus och Jesu broder Jakob utgjorde kyrkans ledarskap etc. Du anser väl att kyrkan är något annat som uppstod senare. Då blir det givetvis olika svar. Jag tror att du och Karlendal är helt ense om att framtida Jesustroende judar ingår i samma andliga gemenskap som apostlarna och församlingen i Jerusalem. Ni är oense om ifall detta kan kallad kyrka.

   1. Det finns bara en kyrka, men det ordet finns inte i grundtexten, vi talar ju om en ”synagoga eller församling” samma sak. Och naturligtvis är det den första församlingen som gäller. Grunden är ALLA 12 apostlarna och Jesus är hörnstenen. Alltså inte någon annan avart som bara säger sig följa en apostel. Det är viktigt att man får klart för sig vad grunden är. Jesus är klippan, Han är hälleberget, det finns inte någon annan klippa, endast vår Herre Jesus Kristus är vår klippa. Vi följer inte något som har formats hundratals år efter detta, och som har en annan grund. Gemensamt så står vi kristna och kristna judar på samma grund. Ganska precis som Mikael har skrivit, eller som jag tycks mig läsa.

 3. Mikael Karlendal,
  Du skriver: ”Det judiska folket ska komma till tro på Jesus och omvända sig till honom, och ta sin rättmätiga plats i kyrkan/församlingen.”

  Ha-ha-ha! Du är rolig du. Tror du att judarna kommer att anpassa sig tilll kyrkan? Kyrkan är per definition judefientlig (även om det finns grader i helvetet) och har i sitt väsen utvecklats med uppsåt att bli en motsats till judendomen.

  I Apg 1:6 hade lärjungarna fortfarande Israels återupprättande för sina ögon. Det fanns ingen påtänkt kyrka då. Och eftersom detta samtal fördes precis innan himmelsfärden, så blev det inte tid att tala om någon kyrka sedan heller.

  Det där har du fått alldelses om bakfoten, Mikael.

  Och om du nu nödvändigtvis skall hålla dig till kyrkans tradition, så kan du glömma judarna. Enligt kyrkans tradition skall alla löften som givits till Israel istället tillfalla kyrkan.

  Men du skall få en intressant sak att fundera över:

  Om det överhuvudtaget kan talas om en sjuårig vedermöda, så finns i sådana fall förlagan till det i de sju svåra åren som omtalas i slutet av 1 Mos. Här kommer det intressanta. Det talas om exakt när i denna sjuåriga perioden av plåga, som Josef ger sig till känna för sina bröder:

  ”I två år har det nu varit hungersnöd i landet, och det kommer fem år till då man varken skall plöja eller skörda.” (1 Mos 45:6)

  Josef, som i många stycken är en närmast perfekt förebild för Jesus, ger sig till känna för sina bröder (judarna) efter det att det gått två år av de sju svåra åren.

  Josef är då ”hednifierad” och har ett hedniskt namn, hedniska kläder och hör till Egyptens pantheon, d.v.s. han känns inte igen av sina bröder. Josef anklagar bröderna för att vara spioner och det utspelar sig ett drama från kapitel 42 och framåt.

  Det är inte så i detta drama att bröder helt plötsligt förstår att mannen de har framför sig är Safenat Paneach (Josefs egyptiska alter ego). Det fantastiska i dramat är att de förstår att mannen de har framför sig är deras egen bror.

  Din tes blir i detta sammanhang blir som om bröderna skulle komma till tro på Safenat Paneach och konvertera till att bli egyptier. Detta är ju inte alls vad berättelsen om Josef och hans bröder handlar om. Det är ju snarast tvärtom. Josef förvandlas från att vara hedningarnas härskare till att bli en bland sina bröder. Detta efter det att Josef pressat dem och gillrat fällor för dem så att de till slut får visa att de inte är spioner utan bröder.

  Och detta sker efter det i två år varit hungersnöd i landet, och det kommer fem år till då man varken skall plöja eller skörda.

  1. Jag tror att Sven Reichmann i sina böcker om Historiens Gud har redovisat några tankar i det här sammanhanget som är värda att uppmärksammas. Han skriver om att vägen till seger går genom underordnande och tar några exempel. Josefs väg till upphöjelse gick genom den djupaste förödmjukelse. En lång tid vara han slav, och under många år satt han i fängelse för falska anklagelsers skull. Josef som till sist skulle välsigna sina bröder fick först böja sig under deras övermakt.

   Ett annat exempel är Job som utan eget förvållande råkade in i en serie tragedier. Hans vänner ville hjälpa honom men i stället trampade de på honom. Till sist kom Guds dom och den drabbade vännerna mycket hårt och de blev faktisk så att Job fick be Gud förlåta vännerna och blev själv upprättad

   Både Josef och Job fick ödmjuka sig inför både Gud och människor. Förnedringen var inget tecken på att guds kallelse hade upphört.
   Personligen tror jag därför, skriver Sven Reichmann, att denna tidens slut kommer när judarna ber för den kristna kyrkan alldeles som Job bad för sina vänner och eftersom jag väntar mig detta tycker jag det är särskilt viktigt att läsa Guds bistra ord till en av vännerna:

   ”Min vrede är upptänd mot dig och dina båda vänner, ty ni har inte talat om mig vad som är rätt, så som min tjänare Job har gjort. Tag er därför nu sju tjurar och sju baggar och gå till min tjänare Job och offra dem som brännoffer för er, och min tjänare Job skall be för er. Jag skall visa nåd mot honom och inte göra mot er som er dårskap har förtjänat. Ty ni har inte talat om mig vad som är rätt, så som min tjänare Job har gjort.” (Job 42: 7-8)

   Den som målar upp en bild av sista tiden säger oftast att den kristna församlingen först skall ryckas upp på skyar för att möta Herren. Judarna får däremot vara kvar och utstå den sista tidens elände. Detta i sin tur beror på att vi är rättfärdiga i Kristus medan de inte är det. Kyrkan har nu fått löftena i judarnas ställe, säger kyrkan. Hm.

   Predikaren skriver:
   ”Det som blivit gjort, kommer att göras igen, och det som hänt, kommer att hända igen. Det finns inget nytt under solen.
   Finns det något om vilket man säger: ”Se, detta är nytt”, så har det redan funnits i gamla tider som varit före oss. Ingen minns längre det som har skett förut. Inte heller skall det som sker härefter bli ihågkommet av dem som kommer sedan.”

   Jag tycker nog att Sven Reichmanns undervisning är en frisk källa att ösa ur. Han visar på parallella händelser, förebilder som jag tror vi kan dra lärdom av.

  2. Micael Gustavsson

   Nu är det väl så att du och Karlendal inte använder samma definition av termen kyrka, eftersom du till skillnad från honom anser att kyrkan är något annat än NTs ekklesia.

 4. Vi ska regera med Jesus i millenium. Som är Guds rike som har kommit till jorden. Precis som alla ber, ”tillkomme ditt rike”. Detta har nu kommit till jorden. Jesus predikade att Guds rike skulle komma. Det står 70 gånger i NT och minst en gång i GT (2 Mos. 19:6).
  Jesus befallde oss att predika om Guds rike, det som skall komma på jorden. Där regerar vi som kungar och präster, för de som är utanför staden Jerusalem, de är utanför portarna, det finns bara kungar och präster innanför portarna. Han har gåttbort för att bereda DETTA rum för oss. Vi ska vara i denna positionen i 1000 år, men sedan vet vi inte vad vi ska göra, utan bara följa Jesus vart han än går.
  AMEN!

 5. Hej Mikael!
  Tack för ett bra inlägg om ett viktigt ämne. Intressant att se din svängning från premilenialist (eller någon av de liknande varianterna) till amilenialist.

  Jag delar din skepsis till ofta allt för spektakulära tolkningar om tusenårsrike osv. Jag har likt du svårt att se de bibliska stöden och dess syfte. Men jag är själv ännu inte amilenialist.

  Skulle vara intressant att mer ingående läsa din bibliska grund för din hållning.

  Mvh. Henrik Åström

 6. See också Zech. 14:4
  På den dagen skall han stå med sina fötter på Oljeberget, mitt emot Jerusalem, österut. Och Oljeberget skall delas mitt itu, från öster till väster, till en mycket stor dal genom att ena hälften av berget viker undan mot norr och andra hälften mot söder

  1. Jesus kommer en gång i rymden (se nedan). Och en gång sätter han sina fötter på oljeberget.
   1 Tess 4:17
   Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland skyar tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren.

 7. ”Men om den dagen och den stunden vet ingen något, icke ens änglarna i himmelen, ingen utom Fadern allena.”
  Kan vara bra att hålla i minnet.

   1. Fadern har reserverat en del beslut för sig själv. Jesus bad ske din vilja, inte min vilja.
    Jesus sa också att ENDAST Fadern bestämmer vem som ska sitta på Hans högra sida. Fadern har också lyft upp sonen över sig själv för en tid, men sedan blir Fadern över allt och alla.

   2. Ja. Det som som gör att det inte stämmer är begränsningen i det mänskliga förnuftets förmåga att till fullo kunna förstå treenighetens natur. Likväl är den en realitet – en Gud med tre sidor.

    Jag har förstått att detta är en stötesten för dig, så jag befarar att vidare debatt i ämnet är fruktlös.

 8. Det är intressant att mitt i allt resonemang om Maria och hennes betydelse också få läsa om sådant som bibeln talar väldigt tydligt om, att Jesus skall komma tillbaka.

  Bibeln är tydlig ATT Jesus skall komma, där slutar också tydligheten, nämligen om när och hur det skall ske. Därför blir också ämnet föremål för mycket spekulation. Jag vill som intresserad av ämnet, instämma i det som Mikael lägger fram. Det görs på ett övergripande trovärdigt sätt och så långt jag förstår, bibelenligt. Det går naturligtvis inte att ta med alla detaljer i en artikel för att beskriva ett för mänskligheten så genomgripande händelse och dess konsekvenser, men att Mikael aktualiserar ämnet är enligt min mening positivt i sig. Det förtjänar ett seriöst samtal.

  En detalj, du skriver:
  Jag tror att både Apg 3:19-21 och Rom 9-11 talar om ett andligt uppvaknande för Israels folk, att den stora majoriteten av det judiska folket kommer att komma till insikt om att Jesus är Messias, och omvända sig till honom. De kommer då att bli en del av kyrkan.

  Jag tror att den sista meningen är lite feltänkt. Jag tror att det är vi, kyrkan som kommer att bli delaktiga. Vi, kyrkan, hedningen, är trots allt inympade i roten, Israel.

  Rom 11: 18 Om du förhäver dig ska du veta att det inte är du som bär roten utan roten som bär dig

  1. Kyrkan är inte bara de hednakristna, utan också de judekristna. Och de judekristna var först, sedan kom vi andra in. Så det betyder att när de judar som nu inte tror på Jesus som Messias börjar göra det, så kommer de att inympas i det olivträd de av naturen hör hemma i. Då kommer de att ympas in i det gudsfolk som i Nya testamentet kallar ”ekklesia” och som Bibel 2000 översätter som antingen församlingen eller kyrkan. Församlingen/kyrkan är alltså inte en beteckning på enbart hedningar som tror på Jesus, utan på både judar och hedningar som tror på Jesus (och är döpta etc).

   1. Men judar skall inte bli kristna och grunda sin tro på kyrkans dogmer som uppfanns av kyrkofäderna. När Riket kommer i sin fulla kraft så är det vi hedningar som får lära oss av judarna vad som gäller. Messias kommer inte förrän han inbjuds av judarnas andliga ledare i Jerusalem. Då kommer han att regera över Jakobs hus i alla evighet, enligt ängelns löfte. Där får vi vara med, men inte på ”kyrkans” villkor, den har då redan fått sin dom. Men du är sundare än de flesta kristna förkunnare.
    Tack pastor Mikael!

 9. Curt Larsson.
  Vi är många som kan publicera bibelutläggningar… – men vad anknyter dina skrivelser till anförd text av Karlendal ?

  1. Nils, Mikael talar om de sista tidens tecken och vad som ska hända innan Jesus kommer tillbaka.
   1. Skökan ska ju få sin dom!
   2. Vem är då skökan?
   3. Det finns kristna där som måste komma ut därifrån, innan Jesus kommer tillbaka.
   4. Alla kristna ska ju möta Jesus i skyn PÅ SAMMA GÅNG! Detta inkluderar ju de kristna som för närvarande håller hus i skökan.
   Det är ju inte så att de ska komma separat efteråt.
   Alltså tycker jag det är viktigt att identifiera denna sköka!
   5. Vi är ju också uppmanade att räkna ut vildjurets tal som är 666. Det är ju en människas tal. Det bör då finnas en människa vars titel summerar till 666.
   Allt detta hör till sista tiden, innan Jesus kommer!
   Har du flera tankar om detta.

   1. Curt, var inte ledsen p g a Anders påhopp. Han gillar inte att bli påmind om skökans dom. 🙂

 10.  9  * Här krävs ett sinne med vishet: de sju huvudena är sju berg som kvinnan sitter på. De är också sju kungar.
  1. Det krävs visdom för att förstå detta. Mao det är ite uppenbart för det naturliga sinnet.
  2. Där det står berg gr. ”oros” förmodligen från ett gammalt uttryck ”oro” som betyder ”att resa sig” eng.”to rise or to rear” ”a mountain (as lifting itself above the plain, hill)
  3. Rom kallas också ”Septicollis Roma”. Vi vet att Rom är känt över hela världen för ”staden med de sju kullarna” (inte bergen utan kullarna).
  4. I den staden ska det finnas en ”feminin religion”. Det talas om ”kvinnan och skökan” alltså feminin.
  5. EU var grundat i Rom 1957.
  6. Uppb. 16:19 ”den stora staden rämnade i tre delar”. Andligt man skulle kunna tänka sig att:
  a) där accepteras det kristen religion.
  b) där accepteras det också judendom
  c) där accepteras det också ”hedendom” såsom islam och alla andra östern religioner, är inbjudna och välkomna.

 11. Du skriver inte något om den stora skökan, mysteriet Babylon. För där finns det kristna som Gud kallar att komma ut, så att de inte för samma straff. Det vore intressant att höra dig utveckla något om detta.
  Eftersom Gud har VARNAT de folk som befinner sig i skökan. Staden var delad i tre delar. Kan då EU vara en del? Och denna religion en annan del. Det måste ju vara en religion eftersom det faktiskt finns kristna där? Men Gud har ju förbannat denna religion eftersom Skökan är dödsdömd.
  Eller…?

 12. Karlendal (och andra teologer) !
  2 viktiga frågeställningar:

  Jag har under en längre tid varit frågande = ifrågasatt talet om ”den sista tidens väckelse”.
  Det tillhör väckelsetraditionen att väva in talet om den sista tidens väckelse, där man också motiverar det genom att ”det händer så mycket nu”. Och ”du vill väl vara med i den sista tidens väckelse”.

  Men, men, men.
  Jesus yttrade sig om den sista tiden: ”Måtte jag finna tro på jorden”.
  Detta måste absolut förstås som att inte ens Jesus var säker på att inför sin ankomst att det skulle finnas en ”väckelseskara av troende”.

  Jag hittar inget stöd i Bibeln som talar ÖVER JESU EGNA ORD !
  Även du Karlendal beskriver väckelsetider i kombination med förföljelse i samband med kommande svåra tider.

  Det som också talar emot väckelsetider är en annan Jesu beskrivning om de kallade inför hans återkomst:
  ”De blevo ALLA sömniga… ”’
  Det ligger ingen väckelse i detta.

  Varför övertolkar väckelseförkunnare med löfte om den kommande väckelsen som jag inte kan finna bibliskt stöd för ???

  1. Nils, jag pressar inte på i denna fråga så dogmatiskt som kanske vissa andra gör. Men jag tror det är rimligt utifrån olika texter att tänka sig en tillväxt av kyrkan i vissa regioner, samtidigt som det sker förföljelse och samtidigt som det är avfall i andra regioner. Så jag påstår alltså inte att det ska bli en stor väckelse överallt.

  2. Jesus Kristus vår skapare vet ALLT och är säker på ALLT. Han vet också exakt hur många hårstrån vi har på huvudet. Gud vet allt, till och med oss INNAN jorden var skapad. Inget är dolt för Honom. Och ingen kan dölja sig från Honom! Jesus och Fadern är ETT. Han känner ALLA våra tankar. Han vet om ALLA våra känslor. Han känner våra njurar (eng. Seat of our emotions).

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: