Jag svarar Stefan Swärd

Av naturliga skäl är Stefan Swärd inte helt nöjd med den kritik som hans och Sven-Gunnar Hultmans artikel fått, och som ca 380 pastorer och andra kristna ledare undertecknat. Jag har ju själv kritiserat artikeln, och nu har Swärd skrivit ett svar på just min kritik.

1. Swärd är inte glad över att jag kallat artikeln ett vänstermanifest och hänvisar till vad Anders Borg och Fredrik Reinfeldt sagt i invandringsfrågan, och till att Annie Lööf tidigare stått för en fri invandring.

Nåväl, jag har inte sagt att alla uppfattningar som är för en fri eller nästan fri invandring är vänsteruppfattningar – Annie Lööfs tidigare uppfattning är det inte, den är snarast en nyliberal uppfattning – men jag skrev att jag uppfattade uppropet som ett vänstermanifest, och det är en annan sak.

Och man kan, enligt min mening, med gott fog hävda att Alliansen ända fram till Hägglunds brytande av isen den 18 december, i praktiken stått mer för ett vänsteralternativ i flyktingpolitiken än för det som egentligen tidigare varit deras egen politik. Om jag inte minns fel, har t ex den borgerlige debattören P J Anders Linder tidigare lyft fram tanken att moderaterna borde föra sin egen invandringspolitik i stället för Miljöpartiets, och då hänvisat till ett moderat förslag om flyktingpolitik från 2008, som då fanns på partiets hemsida, men som sedan plockades bort i samband med att alliansregeringen slöt en uppgörelse med Miljöpartiet. Så andra tankar om hur politiken rent praktiskt ska utformas har funnits i borgerligheten tidigare, men sopats under mattan av politiska skäl, när man gjorde upp om politiken med Miljöpartiet. Därav också den kritik som ofta framförts tidigare att det verkar som om det bara finns Miljöpartiets och Sverigedemokraternas politik att välja mellan. Och om den förra regeringen förde en invandringspolitik som är mer miljöpartistisk än något annat, så förde den de facto en ”vänsterpolitik” i just den frågan.

Nu däremot, efter Hägglunds brytande av isen den 18 december, har många borgerliga debattörer och även en del på vänstersidan hyllat honom för detta, även om de inte per automatik köpt alla hans konkreta förslag på reformer. Nu har det blivit politiskt tillåtet på den borgerliga sidan att diskutera förändringar av invandringspolitiken, vilket det inte var innan Hägglunds utspel. Betänk hur de fyra kristdemokraternas (Annelie Enochsson var en av dem) artikel i DN om förändringar mottogs, och som publicerade några veckor innan Hägglunds utspel.

På den röd-gröna sidan har det dock från partiernas håll varit foten ned och total sågning av Hägglunds utspel. Där heter det, att det bara spelar sverigedemokraterna i händerna.

Swärd & co kunde givetvis inte känna till Hägglunds utspel i förväg och det var en olycklig omständighet att det råkade komma dagen innan. Det ska de inte lastas för. Men som uppropet är formulerat, andan av ensidigt fördömande av sverigedemokraterna och sättet att behandla de frågeställningar som sverigedemokraterna fram tills nu varit den enda tolken av, gör att manifestet framstår som ett vänstermanifest. Jag betraktar Miljöpartiets politik som just vänsterpolitik.

Så, det känns alltså väldigt vänster för mig. Och jag är inte vänstersinnad för fem öre. Så jag vill inte skriva mitt namn på något som kan associeras så.

2. Swärd säger att han inte kunde känna till Hägglunds utspel i förväg. Nej, det förstår jag helt och fullt och jag har heller inte lastat er för det. Men den ensidiga politiskt korrekta och snäva åsiktskorridor som rått i den invandringspolitiska frågan innan Hägglunds utspel, har verkligen inneburit något negativt för samtalsklimatet i landet. Och det sättet att behandla människor och politisk diskussion är i sig moraliskt förkastlig. Därför var det inte bra formulerat manifest. Hägglunds utspel, som ni inte kunde känna till, visar dock att det faktiskt hade varit möjligt att formulera detta på ett bättre sätt, särskilt med tanke på att ni är kristna ledare och inte bara är ute efter att fiska röster till nästa val.

3. Innan Hägglunds utspel den 18 december, kan man säga att SD på ett sätt hade rätt när de sade, att de var det enda oppositionspartiet i den invandringspolitiska frågan. Alla de övriga sju riksdagspartierna och den samlade etablerade massmediakåren tävlade i att uttrycka fördömanden av SD och deras frågeställningar. Och faktum är, att jag nog tycker att det framstod som en sorts kollektiv masshysteri – som ungefär häxbränningarna på 1600-talet måste ha framstått som – inga andra jämförelser avsedda på något sätt. Alla (partier och massmedia) tävlade i att fördöma och i att uttrycka avsky och att säga att de absolut inte kunde tänka sig att samarbeta med SD. Jag tror att sansade bedömare från andra länder med insikt i svensk politik nog skulle tycka att det har varit en form av kollektiv masshysteri i detta. Särskilt intelligent och lyckosamt har det definitivt inte varit.

4. Swärd försvarar sig sedan mot det han tydligen upplever som ett personangrepp. Jag kritiserade detta uttalande av Swärd, som är hämtat från en av hans bloggposter:

Man bör komma ihåg att Hitler hade egentligen inte något emot judar. Han ville inte ha dem i Tyskland. När andra länderna stängde sina gränser så att judarna inte kunde fly, då gasade Hitler ihjäl dem. Hade dagens Israel funnits skulle Hitler knappast ha något problem med Israel. Judarna skulle inte vara i Tyskland, utan skickas bort, det var nazismens grundläggande hållning.

Mest är jag nog förvånad över att Swärd väljer att försvara detta uttalande, och inte bara beklagar att han råkade slinta så.

Jag jämförde det med historierevisionism. Jag tycker att det uttalandet är ett bagatelliserande av Hitlers grundläggande rasism, lägg särskilt märke till det av mig understrukna här ovan. Jag uppfattar det som att Stefan Swärd här utmålar Hitler som egentligen inte särskilt rasistisk och egentligen inte så negativ mot judar, utan den stackarn tyckte bara att det var jobbigt att ha dem i just Tyskland. Konsekvensen ser ju då ut att bli, att om de andra länderna inte hade varit så främlingsfientliga och stängt dörren för judiska flyktingar (läs: som sverigedemokraterna), så skulle inte så många judar ha dödats under kriget. Med andra ord, de andra länderna (läs:sverigedemokraterna) är mer skyldiga till judeutrotningen än Hitler! Jämförelsen och associationen mellan detta med Hitler och nutiden är ju ganska säregen, för att uttrycka det milt!

Jag var dock noga med att säga att jag verkligen tror att Swärd stöder Israel och älskar judarna och inte egentligen vill relativisera nazismens rasideologi. Dvs, jag tror inte och har inte försökt låta påskina att Swärd menat så illa som det ovan kan tolkas. Men jag tror att Swärds vilja att hitta historiska paralleller som målar upp sverigedemokraterna som så onda som möjligt här har fördunklat hans annars ofta klara tänkande. Jag tycker fortfarande att uttalandet ovan i all sin klarhet framstår som ytterst märkligt trots Swärds försök att försvara det. Jag är förvånad att han inte bara säger att det blev fel.

5. Swärd och medförfattaren skriver så här i uppropet:

Många myter och förenklingar om invandringen sprids i dag via främlingsfientliga hemsidor. Invandringen och invandrare lyfts fram som en viktig orsak till ett antal svenska problem, som ökad arbetslöshet, ökad kriminalitet, ökad islamisering och ökad ghettoisering av vissa områden i våra större städer, med mera.

Sedan följer inte någon problematisering av detta, utan bara en massa retorik mot sverigedemokraterna. Och det gör ju att ovanstående uttalande faktiskt låter som att ni säger att invandringen inte är ”en viktig orsak till ett antal svenska problem, som ökad arbetslöshet, ökad kriminalitet, ökad islamisering och ökad ghettoisering…” Det låter till och med som att det inte bidrar till problemen över huvud taget. Det kan låta som att ghettoisering inte finns i Sverige.

Jag är medveten om att ni inte kan säga allt i en kort debattartikel, men här har ni verkligen lyckats formulera er på ett sådant sätt att en tolkning som den ovanstående framstår som ganska självklar. Ytterligare ett bra skäl till att inte skriva under. Med den typen av formulering får man verkligen stå för ett rosig uppfattning om att inga problem finns! Det känns mer som strutsen som sticker huvudet i jorden än som någon klart genomtänkt och sakligt informerad hållning.

6. När det gäller era siffror, förstår jag återigen att ni inte kan få med allt i en kort debattartikel. Men urvalet! Jag tror inte att väljarna som röstade i september bekymrade sig så mycket om 2013 års färdigräknade och måttliga siffror som säkert gläder artikelskribenterna, då de verkar stödja er tes. Men jag tror att väljarna var mer intresserade av vad Fredrik Reinfeldt egentligen menade och syftade på när han höll sitt tal i somras om att ”öppna era hjärtan”, och då han målade upp ett enormt flyktingscenario för framtiden med enorma miljardkostnader. Jag tror att många funderade över det och kanske rent av oroades. Människor i Sverige oroades alltså inte över hur det var 2013, utan mer på hur det var 2014 och hur det kommer att bli, utifrån vad Reinfeldt talade om. Ert val av siffror visar att ni inte har försökt tänka er in i hur vanligt folk ute i landet tänker. Ni har inte försökt tänka er in i vilka frågeställningar som oroar människor och som eventuellt får dem att proteströsta på SD. Ni var alltför ivriga att visa hur duktiga ni var på att protestera mot SD för att sänka er ner till sådant. Hade ni varit seriöst intresserade av reformer av det slag som t ex Hägglund lyfte fram, så hade ni valt ett annat sätt att presentera siffror. Nu ser det snarare ut som att ni har en sluten uppfattning och att ni inte ens hade välkomnat Hägglunds förslag, utan snarare sällat er till de rödgrönas sågning av det.

7. Ni borde kanske inte skrivit något om islam överhuvud taget i er artikel. Nu blev det inte bra. Korstågen kan inte jämföras med den terrorism som utövas av vissa islamistiska grupper. Då bygger framställningen inte på historiska fakta, utan snarare på ideologiska bilder av historien. Korstågen kan mer beskrivas som försvarskrig som var religiöst motiverade, än något annat. De var inte terrorism.

Islamistiskt våld har däremot i viss mån stöd i både Koranen och sunna, i islams tidiga historia. Deras tolkning kanske inte delas helt av majoriteten, men det är inte så helt apart som ni verkar vilja låta påskina. Muhammed var inte bara en andlig ledare, han var politisk ledare. Islam och politik är ett i den islamiska världen. Muhammed och de närmast efterföljande kaliferna ledde islams arméer i stora erövringskrig redan från Muhammeds tid och de närmast följande århundradena. Bara ett hundra år efter Muhammed död sträckte sig det islamiska väldet från nuvarande Spanien i väster längs hela den södra medelhavskusten ända bort till nuvarande Pakistan. Det är ett rejält imperiebygge, det skedde genom erövringskrig. Att därför i en ”kristen” debattartikel som ska motverka främlingsfientlighet komma med ett påstående om ”islams sanna natur” och därvid påstå ”vi begår ett stort misstag om vi säger att dessa islamistiska grupper visar på islams sanna natur” är minst sagt häpnadsväckande.

Vi ska vara glada att majoriteten av världens muslimer idag har en betydligt fredligare inställning till andra stater och religioner än vad som kännetecknade islams tidiga historia.

Det ni skrev var inte bra formulerat och även om ni menade väl och inte vill uppträda som islamiska apologeter, så kan man ju säga att det ni skrev inte var så illa skrivet sett ur islamistisk synvinkel. Och det gör ju också att det fanns en riktigt god anledning till att inte skriva under.

8. Swärd tycker också att det är konstigt att jag skriver om att många kanske lät sig hetsas av grupptryck till att skriva under. Det visar nog mer på att Swärd inte förstår sig på hur andra kan uppleva grupptryck, än något annat. Jag är lika lite som Swärd någon psykologisk expert, men jag tror mig dock förstå vad saker som grupptryck om kamrattryck är för något. De flesta människor vill bli omtyckta av andra och betraktade som en del av gänget. De flesta har därför en naturlig böjelse att infoga sig i gängets normer. Många pastorer flyter nog gärna med utan att tänka själva när denna typ av upprop presenteras och när det basuneras ut successivt att nu har den och den kändisen skrivit under. Snart känner sig pastorn helt ensam om han inte skriver under. För tänk om även den och den kommer att göra det, och jag sen inte har gjort det! Pastorer överlag är nog inte så mycket starkare än vanliga människor. Det kostar inget att vara politiskt korrekt som i detta fallet och skriva under, det kostar mer att trotsa det massmediala trycket.

Sedan var det ju så, att ni lät säga att det viktigaste inte var att man höll med om allt som stod skrivet i artikeln, utan huvudsaken var att man höll med om det viktigaste. Är inte det att sätta en viss press på pastorer att skriva på? Trots att många kanske kände sig tveksamma till saker som de ovanstående. Jag är helt övertygad om att många skrev på utan att tänka närmare på innehållet. Jag tror att många ångrar sig nu. Men det kanske inte är så lätt att erkänna. Det är ju grupptryck mot sådant också.

44 reaktioner på ”Jag svarar Stefan Swärd”

 1. Petrus Hägglund

  Bästa M Östlund

  Som en del av MFS och den så kallade Messianska rörelsen vill jag med bestämdhet korrigera dig lite grann. Det stämmer som du skriver att Lars Enarsson via sitt ministry The Watchman International tagit klar ställning för SD, enligt min mening dessvärre. Så har även min ordförande broder och vän Stig-Åke Gerdvall gjort men som privatperson. MFS är helt och hållet opolitiskt och vår toralärare Ketriel Blad har inte tagit ställning för något parti. Jag kan meddela eftersom min åsikt är offentlig på olika sätt att jag kraftigt opponerat mig mot min ordförande. Ett parti som vill förbjuda brit milah och kosher mat kan aldrig någonsin vara ett parti som tar ställning för Israel och det judiska folket. Och således inget alternativ för den troende människan. Så ligger det till, så kritisera gärna Stig-Åke för hans ställningstagande men håll MFS utanför. Det är så det ligger till.

 2. För övrigt en mycket bra och väskriven artikel, Mikael. Din argumentation kräver rasistkortet (Kjell) eller Nålsticksmetoden (Anders Gerdmar på Swärds blogg) för att åtminstone inför den egna kretsen skenbart övertrumfa.

  Sedan skulle det vara både intressat och viktigt om du kunde ange huruvida du själv hör till Alliansen eller redan gått över Tibern till SD. Du har ju deklarerat att du absolut inte tillhör vänstern (S+MP+V).

  1. Mikael Karlendal

   Förstår inte vad du menar om Tibern och SD. Men jag har ännu inte besökt Italien, faktiskt, och jag har klart angett i något av de senaste blogginläggen, att jag aldrig har röstat på SD och aldrig haft minsta tanke på det. Precis som du, så gläder jag mig över att det verkar ha skett ett uppvaknande inom alliansen nu, att man måste ta de invandringspolitiska frågorna mer på allvar.

   1. Bra. Jag tror det är viktigt att det kommer fram även här, för det finns nog många som vill stämpla dig som SD. Det där med Tibern var lite retsamt mot MFS (den messianska föreingen i Sverige) som helt och hållet med hull och hår verkar ha svalt SD:s lockrop. Deras överkucku, Ketriel Blad, skall enligt uppgift ha skickat uppmaningar till sina lärjungar att rösta på SD. Därav att även deras svenske ledare, SÅ Gerdvall nu är en fullfjädrad sverigedemokrat.

   2. Håller med. Var först för DÖ, men efter att ha hört/läst Odelberg och Littorin, som är två duktiga strateger, har jag ändrat mig.

   3. Anders Henningsson

    Eftersom SD räknar sig som ett mittenparti så har de inte tagit ställning till mellan blocken. Hade alliansen fortsatt minoritets regera trots SDs framgångar så hade det ju varit deras budget som fällts av SD.

   4. Petrus Hägglund

    På tal om Mikael Odenberg så är han något så ovanligt idag som en man med integritet. Avgick som försvarsminister tidigare. Och är nu en av de starkaste kriterna emot decembersveket. Enligt uppgift har han han avböjt middagen på helgens M stämma på grund av decemberöverenskommelsen.

    PS Mikael Karlendal: Tack för ditt ställningstagande

   5. Micael, du skall inte bära falskt vittnesbörd.
    MFS är en partipolitiskt obunden förening och vi sysslar därför inte med partipolitik. Föreningens medlemmar är däremot (som alla medlemmar, även medlemmar i frikyrkliga föreningar) fria att rösta på vilket parti de vill.
    Ketriel Blad har inte heller uppmanat till att rösta på SD, utan påpekade i sitt eget undervisningsforum (Torahgruppen) den viktiga informationen att SD var det enda parti som inte vill ge något stöd till Hamas. Denna israelvänliga inställning är, som du kanske kan förstå, av yttersta vikt för dem som inte bor i det trygga Dalarna utan i Israel.
    Att jag sympatiserar med SD gör jag som privatperson och det anser jag att varje ansvarstagande bibeltroende människa skall göra av flera skäl.
    Hur kan du i Herrans namn rösta på ett Alliansparti som ger miljardbelopp till Hamas och Abbas styre vars mål är att utplåna Guds folk judarna. Tala om att sila mygg och svälja kameler. Hamas är inget annat än IS. De har samma mål, ett muslimskt kalifat som omfattar hela jorden.

    Alla partier utom SD stöder Hamas och sedan förfasar man sig över IS och terrordådet i Frankrike. Man kan ta sig för pannan för mindre.

   6. Geza Vermes sa att judarna väntade på Israels Messias, men istället kom kyrkan.
    Man kan säga ungefär samma sak om MFS:
    De väntade på Israels Messias men istället blev det Jimmie Åkesson.

   7. Anna,

    För ett par år sedan hörde jag en judinna tala i Stockholms synagoga. Det var i samband med en minnesdag för förintelsens offer (eller närliggande rubrik.) Judinnan sade någonting som jag då tyckte verkade jättekonstigt men som jag kanske förstår bättre idag. Hon sade ungefär (innebörden var) att vi ska stå upp mot främlingsfientlighet även i vår tid. Att det som judarna upplevde i Tyskland får muslimer bland andra uppleva i Sverige idag.

    Tror att jag stirrat mig alldeles blind på läror och glömt bort att det är människor som individer och människosyn som är det viktiga. Vilken ande vi vill leva med när vi är Jesu lärjungar.

    Fann idag ett bibelord som kanske är relevant. Om inte så glöm det och använd det senare i stället.

    Ur Rom 2:
    ”Nej, den är jude, som är det i invärtes måtto, och omskärelse är hjärtats omskärelse, en som sker i Anden, och icke i kraft av bokstaven; och han har sin berömmelse, icke från människor, utan från Gud.”

    /Ulrika

   8. Micael, tyckte du att det var en bra jämförelse när vi inte sysslar med partipolitik i MFS?

    Den tiden är förbi då man vinner poäng genom att klistra SD-etiketter på andra eftersom man befinner sig i gott sällskap. Varför skämmas för det enda parti som inte stöder terroristerna i Gaza.
    Man kan på goda grunder säga att sjuklövern stöder antisemitism och är terrorist-kramare. KD försöker att sitta på två stolar i detta, men det ger dålig trovärdighet.
    Jag tycker det är lågt att sympatier för ett parti skall förstöra vänskapen oss emellan. Höj dig lite över detta.

   9. Just nu sysslar hela messianska rörelsen med partipolitik. Det är Jimmie Åkesson för hela slanten.
    Tycker det är djupt tragiskt för alla era medlemmar att stigmatiseriseras i än det ena å i än det andra diket.
    Om en vän till mig röstar på SD, så kan jag leva med det. Men när Ketriel Blad och Lars Enarson kör korståg för Jimmie Åkesson är det så lågt på så många nivåer att jag ryser. De hade ju lovat Messias tillbaka. Vart tog han vägen? Nu är det Jimmie istället.
    De har vilselett människor i åratal inom teologin och lurat dem att de är judar och allt möjligt trams. Nu även i politiken. De är små människor som beter sig på detta vis. De är inte värda den minsta respekt. Och du går i deras ledband, SÅ … så lågt.

   10. Micael: ”Om en vän till mig röstar på SD, så kan jag leva med det. Men när Ketriel Blad och Lars Enarson kör korståg för Jimmie Åkesson är det så lågt på så många nivåer att jag ryser. De hade ju lovat Messias tillbaka. Vart tog han vägen? Nu är det Jimmie istället.”

    – Nu ljuger du igen. Kom med dokumenterade fakta, med då blir det inget eftersom det är lögn det du skriver.
    Micael, jag vet att du reagerar så här genom att föra fram lögner när du fattat agg till någon, men mig skrämmer du inte så lätt som du gör med dina anställda på fabriken. Du får kasta hur många pennor du vill, det rör mig inte i ryggen. 🙂

    Som sagt, upp till bevis om MFS´s ”korståg” och kom inte bara med fantasier.
    Din vän och broder SÅ

   11. SÅ Gerdvall skriver: ”MFS är en partipolitiskt obunden förening och vi sysslar därför inte med partipolitik.”

    Jag citerar ur ett mail från Ketriel Blad före valet:

    ”SD är det enda riksdagsparti som uttryckligen säger nej till bistånd till Hamas (och PLO) …”
    ”Detta var bara en analys av fakta med tanke på den mycket allvarliga situation som Israel befinner sig i, och det betyder naturligtvis inte att jag ställer mig bakom ett visst parti i sin helhet eller uppmanar någon av er att rösta på det.

    Däremot tycker jag det är mycket anmärkningsvärt och sorgligt att bara ett enda riksdagsparti uttryckligen motsätter sig bistånd till Israels fiender.

    Många välsignelser,

    Ketriel”

    Det är upp till läsarna att bedöma huruvida överkuckun i MFS, Ketriel Blad sysslar med partipolitik eller inte. För min del finns inte minsta tveksamhet.

   12. Tack Micael för att du visar att du hade fel. Ketriel uppmanar ju att inte rösta på SD.

    Citat: ”Detta var bara en analys av fakta med tanke på den mycket allvarliga situation som Israel befinner sig i, och det betyder naturligtvis inte att jag ställer mig bakom ett visst parti i sin helhet eller uppmanar någon av er att rösta på det.”

 3. Anders Henningsson

  Eftersom S och SD delar analysen att arbetsgivarna använder invandrare till att dumpa lönerna så tycker SD att valresultatet borde lett en S + SD regering och fällde budgeten i protest. Så att påstå att påstå att pastorsuppropet sitter i knäet på S är helt fel. SD ser sig som ett mittenparti och i så det handlar inte om en vänster eller höger fråga, eller är vänstern ensam om att tala om kristen solidaritet, människovärde och religionsfrihet?

 4. Törs någon kommentera mordbranden i Eskilstuna?

  Vilket parti tror ni våldsverkaren röstade på?

  Vad tror ni resultatet kommer att bli?

  Hur kan Kristus och Beliar komma överens? Eller vad kan den som tror dela med den som inte tror?

  ”Wir haben es nicht gewusst!”

  /Kjell

  1. Först måste det ju bli klarlagt om det var en mordbrand. Och om det var en mordbrand, så är det ju förkastligt oavsett vem som gjort det eller med vilket motiv. Och om det var en mordbrand, så måste det också bli klarlagt vem som gjort det. Det är ju inte säkert att det var ett s k hatbrott. Det kan ju lika gärna ha rört sig om vanlig kriminalitet, om konflikter mellan olika muslimska riktningar, eller konflikter mellan just denna muslimska församling och andra personer etc. Så det vore dumt att säga för mycket innan vi vet mer.

  2. Kjell,

   Väljer Rom 12. Nästan hela kapitlet handlar om hur vi ska vara för varandra inom församlingen men de sista verserna talar om hur vi ska vara för de som inte ännu valt att vara med:
   ”Hållen frid med alla människor, om möjligt är, och så mycket som på eder beror. Hämnens icke eder själva, mina älskade, utan lämnen rum för vredesdomen; ty det är skrivet: ”Min är hämnden, jag skall vedergälla det, säger Herren.Fastmer, ”om din ovän är hungrig, så giv honom att äta, om han är törstig, så giv honom att dricka; ty om du så gör, samlar du glödande kol på hans huvud.” .
   Låt dig icke övervinnas av det onda, utan övervinn det onda med det goda.”

   /Ulrika

  3. Vilka röstade de som orsakade branden på?
   Kanske röstade de inte alls. Har hört att Hizb ut-tahrir är starka där och de uppmanar till att inte rösta över huvudtaget.

   Troligen är det nån intern pajas som lagat mat i ett obefintligt kök. Inget vittne säger längre att någon sprang därifrån. Och om någon kastat in en brandbomb skulle väl det inte i första hand uppmärksammas av en besökare som kommit efter det att branden börjat luktat rök.

   Du är ju snabb med rasistkortet du, Kjell. Du anklagade mig för att ”ambiera till ledande post i SD” när du själv var en av huvudskribenterna på Aletheia. Snacka om att kasta sten i glashus.

   Jag har aldrig stöttat SD med vare sig röst eller med argument. Däremot stöttar jag att Alliansen nu äntligen – lite postfredrik – tar integrations- och invandrarproblemen på allvar.

 5. Ett bra och sakligt bemötande av Stefan Swärd. Stefan Swärds SD-fobi kan aldrig vara överordnat de faktiska sakfrågorna gällande invandringspolitiken. För det är vad saken handlar om: sakfrågor angående invandringspolitiken, och människors rätt till en fri och öppen debatt och ifrågasättanden, och inte för eller emot Sverigedemokraterna.

  Det förvånar att inte Stefan Swärd m.fl. inser att han just genom sin oförblommerade SD-fobi, där det överordnade syftet så klart lyser igenom – att med alla medel svartmåla SD – i själva verket gynnar SD genom att syftet lyser igenom så uppenbart. Stefan Swärd borde inte underskatta väljarnas förmåga till intellektuell analys så grovt. Med mer än tio års akademiska studier bakom mig har jag med åren lärt mig att inte underskatta någon, emedan jag vet att mina kunskaper liksom alla andras är högst begränsade.

  1. Anders Henningsson

   Utrikespolitik: Ska vi stödja IS genom att göra det svårare att fly undan dem?
   Arbetsmarknadspolitik: Ska vi tillåta företagen att hålla nere inflationen genom en hög arbetslöshet?
   Invandrarpolitik: Ska vi gå ur EU så vi slipper den stora EU invandringen?
   Kyrko- och religionspolitik: Måste man tro som SD ledarna för att få kalla sig svensk, Är det OK att vara Muslim, frikyrklig, ateist, ha traditionell samisk tro, än så länge har SD bara angripit muslimer och samer, men de vill uppenbarligen minska vår religiösa och etniska pluralism. De flesta tillhör flera olika minoriteter, SD är en minoritet bland andra minoriteter i Sverige. Är det underligt om frikyrkopastorer känner sig hotade. Även om SD ser sig som en del av arbetarörelsen, så påminner de många om hur National socialisterna började, de valdes demokratiskt, de minskade arbetslösheten genom att skicka arbetslösa till armen och vapenindustrin, de kallade sig kristna men visade sig vara en egen religion, så OM Swärd har SD fobi så beror det på att han anar en mörk framtid för. frikyrkorna och Sverige om SD kommer till makten.

  2. Jag blir så trött på alla dessa utpekanden om fobier. Så fort man inte gillar något så har man en fobi!

   1. Just precis åsikts och yttrandefrihet. Men hur går det ihop med SD representanters åsikt om att vi alla ska ha en samma kultur, samma gud (Sverige) samma kyrka (Svenska Kyrkan), äta svensk husmanskost? SD har inte föreslagit avskaffande av åsikts- och yttrandefriheten, men då många ser likheter mellan SDs nationalistiska ”socialism” och den tidigare nationalsocialismen är många oroliga för att de kommer att inskränka åsikts- och yttrande om de skulle komma i regeringsställning. En oro som även den bör tas på allvar, likaväl som oron för vad Imamer skulle göra det samma om de fick regeringsmakten.

 6. Jag hade gärna sett ett massivt kristet upprop lite innan detta upprop och i en långt allvarligare fråga – nämligen minoritetsregeringens kuppartade beslut att erkänna ett Palestina, inkluderat erkännandet av terror-Hamas som frihetsrörelse och regeringspartner i Gazastyret. Det beslutet av regeringen (S+MP) var ju helt förfärligt – mot oss svenskar, men framförallt mot Israel, Jesus eget folk. Vi vet inte vad det beslutet betyder på sikt för vårt land. Ett massivt upprop från kristna ledare med av Gud givet andligt ansvar hade kunnat väga i vågskålen.
  Ett sådant upprop hade kostat en del. Det upprop som nu gjordes kostade ingen smälek, det var ett upprop i enlighet med även den sekulära majoritetens uppfattning. Det blev en kristen variant av att stå upp mot SD.
  Om man lägger samman det som enligt ovan inte gjordes och det som gjordes, så kan jag också förstå de som upplever att detta var ett vänstermanifest.

  1. Torbjörn S Larsson

   Jag är för min del ganska övertygad om att hade Löve’n inte erkänt Palestina, så hade regeringen suttit kvar idag. Det gick inte många dagar. Änglarna kan påverka mer än vad vi tror.

   1. Hej Torbjörn. Vi får hoppas att det var själva domen, och att många böner från enskilda kammare blev hörda, dock borde ett massivt upprop från andliga ledare varit självklart. Tyvärr har ju det svenska beslutet blivit en indikator för övriga Europa att nu fatta liknande beslut. Jag tror som du att det var en akt från ovan att stenen som regeringen försökte lyfta hamnade på tårna (Sak 12), och man nu får regera från svansposition. Det är ju just det man vill uppnå med Israel, att de ska uppfylla FNs vision och inte Guds. Just att det blev SD som fällde regeringen är intressant – Regeringen kan inte ens tala med SD men begär i sin dubbelmoral av Israel att tala med Hamas. Man ska inte gräva en grop åt andra..

 7. Apropå siffrorna för 2013 så skriver Swärd att: ”det var dessutom ett år med mycket hög invandring.”
  Så jag undrar vad artikelförfattarna ska skriva om de siffror som ALLA ANDRA i media har haft som grund för den nya diskussionen kring invandring, nämligen 2014 siffror och prognoserna framåt. Hur ska de benämnas om 2013 var mycket hög invandring för Swärd?
  Jag letade på synonymer till ”mycket hög” och det var ”skyhög” och synonymer till skyhög det var mycket hög, jättelik, kolossal, gigantisk, himmelshög.
  Så vad blir nästa ord? Massinvandring? Gud förbjude! Måtte de inte sprida myter med nästa ordval!

 8. Invandringsproblematiken i ett längre perspektiv

  De etablerade partierna vill hjälpa flyktingen i Sverige. Sverigedemokraterna vill hjälpa på plats. Tonläget i riksdagen och även i pressen är högt och invektiven haglar. 87% är för fri invandring mot 13% främlingsfientliga heter det i den förenklade argumentationen. Kostnaden i Sverige blir gigantiska säger SD. De är överkomliga säger etablissemanget.

  Hur det nu är, vilken väg skall vi gå, etablissemangets eller skall vi tycka att Sverigedemokraternas restriktivare hållning är bättre? Jag har läst kostnaderna 155 miljarder på fyra år. Nu är det inte bara pengar som ligger i potten. Vi kan med en okontrollerad invandring också bli begåvade med en ny religion. En religion som inte utmärker sig för att respektera de värden som vi vårdar, jag tänker då på alla de grundlagsenliga friheterna vi över tid har kämpat till oss. I de länder där muslimer har makten (även de som vi betraktar som moderata) finns betydande inskränkningar.

  Om en militant religion fått fäste i vårt land kan den inte bekämpas med resonemang och förhandlingar. Den kan bara mötas med ett bättre alternativ. Eftersom Svenska kyrkan i stort har abdikerat återstår inte mycket hopp. När flyktingarna så småningom etablerat sig och kräver inflytande kommer vi så småningom bli impregnerade av ett muslimskt tänkande. I deras ögon är Allah större än vår Gud. Att det har konsekvenser för kristna där Allah är störst har vi förstått. De förföljs och dödas på många platser där muslimsk makt råder.
  Det finns exempel på att mindre, militanta grupper gett sig själva mycket makt i sina länder genom terror och ett hänsynslöst agerande. Anledningen till flyktingströmmarna är ju också ett resultat av terror, i akt och mening att etablera muslimska kalifat.
  De flesta muslimer är fredliga människor men de är exponerade för muslimer med en exklusiv tro, som är allt annat än fredlig. Jag skulle uppskatta om vi kunde få se kraftfulla manifestationer av ledande muslimska företrädare mot den extrema extremism som deras fränder utgör. Hittills har de uteblivit vilket är oroande. Det är nästan tvärtom. Eftersom vi möter främlingen med moraluppfattningar signerade RFSU och RFSL med sina etablerade sanningar, får han svårigheter eftersom de går på tvärs med hans religion där Allah är störst och påbjuder vissa restriktioner. Det betyder slitningar både inom den egna familjen och samhället och så småningom blir det konfrontation.

  Ett större antal frikyrkopastorer har i ett upprop uppmärksammat den nöd som finns i världen och vill visa sin solidaritet med dem, vilket inte i sig är fel. Själv tycker jag att de inte tillräckligt uppmärksammat de problem som ligger långsiktigt inbyggt och som jag försöker peka på här.
  ”En och samma lag skall gälla för den infödde som för främlingen som bor mitt ibland er,” kan även de läsa i Guds ord. Det går alltså inte att särbehandla främlingen, yttrande- religions och andra ramlagar måste gälla lika för alla. Jag tycker att den aspekten inte framkom tillräckligt tydligt i uppropet. Om vi hade ett samhälle där vi hade lagar som främlingen lättare kunna anknyta till och kunde respektera vore det lättare.
  Kristdemokraternas initiativ är vällovligt och bör stödjas.

 9. Mikael,
  tydligt och pedagogisk formulerat. Ett manifest för mig som kristen att skriva under på. Tack! I tider som dessa är det få kristna som står upp och markerar mot politiskt korrekta kristna opinionsbildare. Att kristna herdar skulle börja skingra fåren var oväntat och ytterst beklagligt. Förblindade av att vara med i aktuellt och vilka ”kända” pastorer som skrivit under uppropet. Sådant grumlar synen. Och när man sedan inser vad mobben orsakar för Kristi kropp hade det varit klädsamt med ödmjukhet. Vi får be om uppvaknande för dessa andliga ledare och förbön för de kristna som klassas som rasister.

 10. Torbjörn S Larsson

  I min ungdom läste jag Hitlers bok ”Mein Kampf”. Han talar redan då, tidigt 20- tal om att utrota Judarna. Problemet var då att folk trodde att han menade det bildligt. Stefan S. far ordentligt vilse med sitt påstående om Hitler. Om jag minns rätt hade Adolf inte detta hat från början, utan detta tillkom i samband med någon konstig organisation strax efter WW I. Och säkerligen i form av besättelse.

  1. Du har rätt Torbjörn. Det står i Mein Kampf. Jag har den boken men orkar inte så här i juletider traska igenom tysk frakturstil på flera hundra sidor, det är inte direkt någon nobelpristagare i litteratur som skrivit den. Judehatet i Europa runt första världskriget (märk Dreyfussaffären och dolkstötslegenden) var utbrett. Att vara positiv till judar var på den tiden en politiskt inkorrekt åsikt. Wien var inte någon högborg för judevänliga åsikter och det var där Adolf uppehöll sig när han inte kommit in på konstskolan. Det fanns många politiker, filosofer och tänkare, inte minst i England, som var emot judar. En del såg det stora antalet aktiva judar i den ryska bolsjevismen. Faran (med all rätt) för bolsjevism och kommunism var en av grogrunderna till nazismens framväxt. Många läste Hitlers idéer om judeutrotning som bildspråk. Ingen kunde ana att det skulle bli verklighet. Därför var också de första rapporterna om deportationer och massmord omöjliga att ta till sig för många. Man kunde inte tro att det var sant. Det var ju samtidigt krig och krigspropaganda från endera parten brukar vara fylld med överdrifter.

   Däremot tycker jag det är problematiskt att kalla Hitler för besatt. Det vet vi inte. Det reducerar också hans ansvar och alla de som då, och nu, har samma uppfattning.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: