Jorden är rund och slaveri är synd

Ovanstående rubrik kan tyckas självklar för de flesta människor idag. Men har det alltid varit så? Alla ”vet väl” att den kristna kyrkan tidigare stått på ”fel sida av historien?” Nja, inte om man ser till fakta. Följande inlägg är ett kort referat av en del av ett längre blogginlägg av Kevin DeYoung, som jag gärna vill delge läsarna.

När Christoffer Columbus ville segla jorden runt och mötte invändningar och opposition mot det, så var det faktiskt inte för att folk då trodde att jorden var platt, utan för att hans samtida trodde att han hade beräknat jordens omkrets fel (vilket han mycket riktigt hade). Det var allmän och etablerad tro på den tiden att jorden var rund. Både den Vördnadsvärde Beda (673-734), biskop Vergilius av Salzburg (700-talet), Hildegard av Bingen (1100-talet) och Thomas av Aquino (1200-talet) lärde att jorden var rund – och alla dessa räknas dessutom som helgon i den katolska kyrkan.

Och visst har kristna många gånger tagit ställning för slaveri och även haft slavar, men det var faktiskt också kristna som såg till att slaveriet i världen försvann, även om det fortfarande finns lite grann av det i vissa delar av världen. Redan från medeltiden och framåt finns det uttalade exempel på kristna som kämpat mot slaveriet. Det finns också flera fördömanden av slaveriet från olika påvar från 1400-talet och framåt. Och i England var det en evangelikal kristen som William Wilberforce som var den ledande personen i kampen för att avskaffa slaveriet inom det brittiska imperiet. Medan t.ex. ledande Upplysningsfilosofer som Hobbes, Locke, Voltaire och Montesquieu alla var för slaveriet. Och på den tiden som slavar fördes från Afrika till Amerika, så var det ändå så att de olika afrikanska och muslimska staterna som sålde slavar till de europeiska slavhandlarna, faktiskt hade mer slavar själva än som såldes till Amerika.

Inget av detta ovanstående är skriver för att på något sätt förringa eller förneka att kristna ofta har gjort stora misstag eller ofta haft grovt felaktiga uppfattningar förr. Men allt måste sättas in i sitt sammanhang, i rätt proportioner. För referenser och längre och mer utförlig om och kring detta, läs Kevin DeYoungs text.

En poäng med detta är, kort och gott, att man inte kan generalisera och säga att kyrkan trodde att jorden var platt och var för slaveriet, till dess att den tvingades till bättre vetande – vilket fördomarna ofta säger. Tvärtom, var det tydligt att det på ledande kristet håll snarare var precis tvärtom. Och det kan ju vara intressant att veta.

 

 

24 reaktioner på ”Jorden är rund och slaveri är synd”

 1. Anders,

  en liten avrundning. Den som inte gärna tar till sig det som står på raderna hamnar gärna i beråd när han läser mellan raderna.

  Det finns två typiska sätt att reagera på meningsmotståndares bristande kunskaper. Det ena är att sätta fingret på bristerna. Det andra är att blankt anspela att kombattanten är den av de två som inte har tillräckliga kunskaper för att få rätt ens i frågor där motsägelsefullheten är tillräckligt avslöjande – utan särskilda bakgrundskunskaper hos den som påtalar motsägelserna.

 2. Du trivialiserar genom argumentationsknepet att relativisera: ”Min fråga är då, begår pingstledare övergrepp? Eller är de upphöjda över sånt?”

  Celibatet är inte riktigt min grej, höll jag på att undslippa mig. Jag nöjer mig med USA-exemplet med långtidsdömdas – även heteros – sexuella övergrepp och tar till mig resultatet av det du säger, att de frivilligt avhållsammas färre könshormoner inte hindrar allt för många av dem att begå sexuella övergrepp mot pojkar. Det är i mitt tänkande en än värre bedrift än om deras könshormoner varit lika många som andras.

  Vad är det som behöver bevisas, i sak?

  1. Anders Gunnarsson

   Hans

   Allt måste in i sitt sammanhang. Vad jag förstår är du övertygad om Kyrkans uscHelighet.

   Det kan man vara. Det måste inte vara sant för det.

   Övergrep är en farsot.

   Så din medicin till katoliker är – om jag läser rätt mellan raderna – bli plattkyrka o låt alla präster gifta sig!

   Låter rätt platt o märkligt när du inte ens förstått bakgrunden (en rätt diagnos, kan bara göras om du har rätt kunskap).

   Nu orkar inte jag käbbla mer om detta underlivsperspektiv på Kyrkan.

   Slut.
   Allt Gott.
   Slutet gott o allting gott!
   Anders Gunnarsson

 3. Du har naturligtvis inte sagt att pedofilskandalen var bra. I vart fall var den inte bra för Kyrkan. Däremot har du i högsta grad trivialiserat och relativiserat. Det är inte heller bra: ”Men en ytterst relevant fråga är; är ungdomsamlingen i pingst eller fotbollsklubben säkrare?”

  Tala om pedofilskandal i katolska kyrkan, om celibatet… Det verkar som om de minderåriga flickorna lämnades i fred i pedofilnästet. Jesus fastade i, var det fyrtio dygn? I vart fall vet vi, att omsider blev han hungrig. (Omsider är ett underbart uttryck för en utsvulten.) När det gäller celibatet ska jag tydligen bibringas tron att avhållsamheten fungerar som en mot hungern motsatt funktion. Det är inte så det låter i kommentarerna om den utbredda homosexualiteten bland USA:s långtidsdömda.

  1. Anders Gunnarsson

   Hans

   Jag trivialiserar inget.

   Vad man faktiskt kom fram till i rapporten i USA var att nästan alla fall berörde yngre pojkar/män.

   Därför är det stopp på prästkandidater med homosexuell läggning.

   Celibat är definitivt inte grundorsaken. Avhållsamhet ger faktiskt mindre könshormoner.

   Motbevisa gärna mina fördomar…

 4. Vad föranleder frågan om pingstledare begår övergrepp? På vilket sätt skulle det råda oklarhet om det? Jämför vi klimatet i Sahara och i Stockholm, så är det väl en föga upplysande fråga om det inte alls finns sol i Stockholm. Du vet vad frågan gäller.

  I vart fall är celibatet ett mindre problem inom de kretsar du jämför Katolska kyrkan med. Och när problemen sätts under lupp så följer osunda förnekanden av krampaktiga ursäkter som inte säger något om det hierarkiska system som skapar den miljö där Kyrkans företrädare hämtar sin luft och – som det alltför ofta visat sig – sin lust. I en platt organisation är detta inte möjligt.

  1. Anders Gunnarsson

   Hans

   Är du go eller…

   I en platt organisation är övergrepp inte möjliga. Menar du det?

   Fakta i frågan är just vad jag hävdar; övergrepp sker precis överallt. Mindre i Kyrkan (just pga bl a celibatet, vilket ger faktiskt mindre sexualdrift) o mer i andra sammanhang, mest i t ex fosterhemsmiljöer.

   Sverige har en stor harva att ta i här, men gör det inte.

   Läs Philip Jenkin (ej katolik). Han är Auktoriteten inom området.

   Och Pingst/SvK har en hel del fall att reda ut. Övergrepp/synd är inget katoliker har monopol på.

   1. Den som säger att det är gott om soltimmar i Sahara har väl inte därmed påstått att solen lyser med sin frånvaro i Stockholm. Den som hakar på uppgiften om sexuella övergrepp inom Katolska kyrkan med dess (ofelbarhets)hierarki har inte sagt att det saknas övergrepp inom andra religiösa områden. Framför allt har jag inte sagt något om hur pingstledare fungerar som fosterförälder

    Katolska kyrkan fungerar enligt pyramidsystemet. Högst upp en smal topp som hålls uppe av ett brett fundament av underlydande som förväntas veta sin plats, vilket fall ur verkligheten illustrerar att de gör. Det visar sig inte bara i det frågan gäller här utan också i hur det systemet inverkar på kommentarer, som här, om skeendet.

   2. Anders Gunnarsson

    Hans

    Alla fungerande organisationer är hierarkiska, överallt, alltid o på alla platser.

    Så även Kyrkan.

    Ock!!!

    Du försöker vadå, hurdå, just nu???

    Uppfattar jag rätt att du går ad hominem och med en halmgubbeavrättning?

   3. Må halmgubberetoriken gå samma väg som årligen bocken i Gävle.

    Du fortsätter på samma argumentationsspår när det gäller jämförelse. Jämför inte Katolska kyrkans hierarkiska ordning med en – i jämförelse – platt och jämför inte organisationen med en påve i toppen med en svensk frikyrkoförsamling! I den mån en fri församling inte är platt, så är överhetsuppbyggnaden i vart fall inte jämförbar med den inom Katolska kyrkan. Varför låtsas att detta inte är allmänt känt?

    Vad jag vill? Jag vill peka på riskerna med en osund stark hierarki, som skapar vissa typiska problem. (Klassiskt talar man om principal-agent-teorin – eller arbetsgivare-anställd – som typiskt handlar om beroenden som i sin tur påverkar den svagares sätt att skydda sig mot en starkare. Vi har exempel i lex Sarah, där en ung flicka väckte medial storm genom att våga ifrågasätta uppåt. Att principalen ifrågasätter ifrågasätts inte.) – Som exempelvis att du rationaliserar en uppmärksammad, tragisk företeelse med avledande resonemang med nonsensfrågan om det över huvud förekommer i konkurrerande sammanhang.

   4. Anders Gunnarsson

    Hans

    Har jag någonsin sagt att pedofilskandalen var bra?

    Är jag bunden att säga att min hierarki är bra(rent moraliskt)? Var St Birgitta det?

    Du gör halmgubbar, som du avrättar.

    SLUTA MED DET!

 5. ”…katolska kyrkan är som bekant en mycket stor organisation. I det ljuset är det inte alls särskilt framträdande procentuellt av de brott som förekommit.”

  Intressant det du säger: Katolska kyrkans sexuella övergrepp är inte större i procent än andras. Hur skulle folk i gemen reagerar på rubriken ”Pingstkyrkans företrädare begår inte fler sexuella övergrepp än andra”. Skulle det uppfattas som ett positivt besked?

  1. Anders Gunnarsson

   Hans

   Min fråga är då, begår pingstledare övergrepp?

   Eller är de upphöjda över sånt?

   Och i vilken frekvens förekommer det?

   Allt tyder på att just Kyrkan har färre frekvens, inte minst p g a celibatet.

   Det gör inte den kris Kyrkan genomgår mindre, eller förtar allvaret i de tusentals tonårspojkar som blivit utsatta. Det är fruktansvärt.

   Men en ytterst relevant fråga är; är ungdomsamlingen i pingst eller fotbollsklubben säkrare?

   Att de frågorna inte ställs är ytterst symptomatiskt! Tycker du det vittnar om sans o balans i Svedala? Tar man tag i övergrepp i vårat samhälle? Diskuteras de tusentals övergrepp som skett i fosterhem etc i Svedala?

   Om inte, vad signalerar det?

 6. Det vore välgörande om någon kunde göra upp med alla felaktigheter som tillskrivs den kristna kyrkan! En del är unikt dåligt, som inkvisitionen i Spanien, men mycket har tillskrivits kyrkan och tillskrivs den ännu, som inte ens är sant!

  Någonstans läste jag om katolska kyrkans sexuella övergrepp. Det ska sättas i relation till samhället i övrigt, katolska kyrkan är som bekant en mycket stor organisation. I det ljuset är det inte alls särskilt framträdande procentuellt av de brott som förekommit. Vill inte på något vis förringa brotten, de är minst sagt avskyvärda, men allt måste sättas i relation.

  Och hur är det t ex med det muslimska vetenskapsarvet från Orienten? Jag läste för några år sedan en bok om den första kristna kyrkans göranden och låtanden och det var ju den gamla östkyrkan som satt inne med ”modern” vetenskap, det är från den gamla östkyrkan moskeéerna har hämtat sin inspiration. Kanske vore klädsamt att upplysa allmänheten om detta? Kristna är inte mörkermän och bakåtsträvare och har aldrig varit,

  1. Anders Gunnarsson

   Wildwest

   Spanska inkvisitionen var just spansk (efter 700 års inbördeskrig).

   Kyrkan var knappast härförare.

   Den var verkligen hemsk, men ohedern bör drabba den som ohedras bör.

   Allt Gott

  2. Torbjörn S Larsson

   Hej Wild West
   Håller helt med dig då du ställer frågan:
   ”hur är det t ex med det muslimska vetenskapsarvet från Orienten?”

   Dom senaste åren har det varit en massiv opinion från SVT i främst två ting: HBTQ och positiv propaganda även för muslimer, särskilt då ur vetenskaplig synvinkel. Om dom var så framstående vetenskapligt från 800-talet och framåt 1300-talet som sägs. Var är då frukterna de senaste 500 åren?
   Ingenstans, utom där de erövrat med våld kristna områden har det funnits någon kreativitet. Varför? Helt enkelt att Hagar föder sina barn i tvång och ofrihet.
   Hur var det då med byggnadskonsten som dom lovprisats så mycket för? Efterbildare kan alla vara. När den erövrade kyrkan Haga Sofias kupol rasade i en jordbävning nån gång före år 1000.
   Vem anlitade man då? Egna krafter? Nej, man skickade efter en arkitekt från det kristna Armenien med ett kristet namn.

   Min tro är att det funnits intelligenta personer bland muslimer som överallt, men att dom banbrytande saker som muslimerna tillskrivs har varit idéer som övertagits av kristna tänkare.
   Varför skulle annars utvecklingen stått helt stilla i århundraden då kristendomen blev marginaliserad på dessa platser?

   Den här propagandan i SVT kommer från helvetet…

 7. Anders Gunnarsson

  Om nu Kyrkan – även här – lyckats hålla en intellektuellt hederlig balans, måste det ju finnas områden hon totalt havererat inom; gällande tro- o moralfrågor?

  Annars går det ju inte att upprätthålla en protestrik, levande o riktigt supersann tro (läs min egen protestantism).

  Så vart gick Kyrkan vilse?

  Abort, äktenskap, celibat, ämbetssyn, ekklesiologi, trinitarianism, biktpraxis, avlat, dop, eutanisi…

  Kanske p-pillret. Där är vi katoliker i a f uppenbarligen ute o cyklar. O i mariologin förstås. Eller!

  Någonstans har det gått galet om män i kulörta kjolar, nere i Italien; skulle ha rätt.

  Gud bevare oss. 🙂

 8. Birgit Hedström

  Mikael! Jag skriver nedanstående nödupprop på flera kristna bloggar. Är medveten om att detta inlägg inte är kopplat till ditt inlägg. Men nöden för våra trossyskon är så oerhörd!!

  AKUT UPPROP FÖR VÅRA LIDANDE FÖRFÖLJDA TROSSYSKON I IRAK!!

  https://www.open-doors.se/irak

  Vänner! Låt oss gemensamt hjälpa våra lidande trossyskon i deras oerhörda nöd!

  Det hade kunnat vara dig.

  Det hade kunnat vara mig.

  Må Herren röra allas våra hjärtan!

  Låt oss även BE!

  Birgit Hedström

 9. Intressant nog så hänvisar katekesen till ”du skall icke stjäla” (2 Mos. 20:15) när slaveri kommer på tal.
  Även om du behandlar en slav ”bra” och i enlighet med Paulus kommentar i Filemon 16 ser dem som bröder, så är det ändå stöld av deras arbetsförmåga.
  I GT handlade det ofta (men inte alltid, märk väl) om skulder som skulle arbetas av inom formen av ett slaverisystem.
  Nästan som vi gör än idag. Dvs arbetar av skulder till diverse långivare.
  Och det kan ju vara en synd, men behöver inte vara det om villkoren är rimliga.
  //Tj

  1. Precis! Det är Torahn som visar på vad som är synd och slaveri i den form som praktiserades av Israel är inte synd. Det står också att när slaven blivit fri och att han då väljer att stanna kvar hos sin herre, så skall hans herre ta en syl och pierca honom genom örat in i dörrposten, så blir han sin herren slav för hela livet. Det är biblisk piercing. 🙂

 10. Slavar i den form som skedde då man köpte afrikaner och fraktade dem till USA är omänskligt och ett syndigt beteende som med rätta fördömdes. Men slaveri i den form man praktiserade det i Israel, är inte synd. Det är Torahn som visar på vad som är synd och inte synd och Torahn ger anvisningar angående slavar och slavars herrar. Så gör också aposteln Paulus.
  SÅ (det så)

 11. ”…men det var faktiskt också kristna som såg till att slaveriet i världen försvann…” En viktig påminnelse om något som inte tycks vara allmänt känt.

  Det är också så, att kolonialismen ofta förs på tal utan att något sägs om den positiva betydelse den kristna missionen haft i tidigare kolonier.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: