Katolsk och evangelisk tro – del 1

Tidningen Världen idag publicerar idag den första artikeln av tre i en serie om katolsk och evangelisk tro – likheter och skillnader. Det är jag som skrivit dessa artiklar. Den första finns nu att läsa på deras hemsida och har fått rubriken: Kyrkosynen är avgörande.

Av naturliga skäl, kan jag i en sådan artikelserie och med de utrymmesbegränsningar en dagstidning har, inte gå in på djupet och redogöra för alla detaljer på det sätt jag helst skulle vilja. Men förhoppningsvis ger de tre tillsammans en någotsånär bra beskrivning av några avgörande kärnfrågor i det som skiljer katolsk från evangelisk tro. För min del anser jag att vad dessa tre artiklar tar upp är det mest avgörande för om man vill överväga att konvertera eller inte.

Det är dessa tre artiklar som är mina egna utlovade texter med anledning av paret Ekmans konvertering. Jag kommer förvisso att skriva mer och utförligare framöver om olika frågor som rör detta, men när det gäller självaste Ekman-konverteringen, så nöjer jag mig för tillfället med dessa tre artiklar i Världen idag.

36 reaktioner på ”Katolsk och evangelisk tro – del 1”

 1. Anders Gunnarsson

  Jonas

  Eller så har det med sanningssökande att göra. De hundratals historier jag läst och träffat säger exakt samma sak…

  Amor vincit omnia.

 2. MTC! Du är medveten om att personen du länkar till är Sjundedagsadventist och inte Sydstatsbaptist..

  Magnus

  1. Magnus, om något är sant, så är det sant oavsett vem som säger det. Det må vara en katolik som säger något som är sant, så är det SÅ.
   (Nu blev nog Anders glad) 🙂

   1. SÅ! Instämmer helt. Det var ingen kritik av Sjundedagsadventisterna utan jag är bara vän av ordning.
    För övrigt har jag mer gemensamt med adventisterna än jag har med RKK..

    Mvh Magnus

   2. Micael Gustavsson

    Sympatiskt! Jag kan verkligen känna igen mig i din ”vän av ordning” känsla. Rätt ska vara rätt.

   3. Anders Gunnarsson

    Den svenska vänkänslan var inte Gustav Erikssons (Vasa) drivkraft (snarastgirighet, lättja o högmod), men det var bl a den som gjorde mig till kata holicos.

    Mera såNT.

   4. Förlåt Magnus att jag inte tänkte maximalt gott om dig.
    Jag har också denna vän-av-ordning-känsla, även om det inte alltid märks.
    Även jag har mer gemensamt med Adventisterna än RKK, trots att jag är skeptisk till mycket i deras extrema läror. Den typ av sabbats-lära de har delar jag inte.

  2. Tack för klargörandet. Nej, det visste jag inte. Drog en förhastad slutsats att han var ”sydstatsbaptist” när han kommenterade tungotalet. Deras syn (Adventisterna) på tungotal förefaller besläktat med sydstatsbaptisterna.

   Brukar nog googla lite själv när jag stöter på nya namn, men i detta fall lyssnade jag till klippet och tyckte han lyfte fram flera intressanta aspekt.

   Tack

   1. Instämmer, hans analyser var bra och de blir inte sämre p g a att han var adventist.
    Och de arma hjärntvättade fåren i Copelands församling applåderade lydigt allt som sades. Inte svårt att föra dessa vilse.

   2. Adventist eller ej, skrämmande hur ogrundade ”vi” karismatiker blivit i både kyrkohistoria och Guds Ord med tanke på hur den där lite sliskiga katolska prästen Copeland plockat in står och reducerar reformationen till en enda fråga och sedan lyfter fram hur någon liberalteologisk del av Lutheranerna nu ”kommit överrens” med katolska kyrkan och ”protesten är över”.

    Det allt pekar på nu är att karismatiker blir Kyrkans stora brygga in i evangelikala kretsar då ”vi” är så påverkbara med hjälp av känslor och atmosfär.

    Nya påven är den mest karismatiska påven under mitt liv, men applicerar de profetiska bibelorden om Josef och bröderna i fel sammanhang.

    Detta kommer skaror av karismatiker köpa i all okunskap.

   3. Anders Gunnarsson

    MTC

    Folk är klokareän du tror.

    Sjundedagsadventisters kyrkosyn kan man med all rätt ha en del att invändamot.

    Och er grandiosa självbild är bara en sak som Gud, ev din fru och du själv kan tona ner.

    Jag säger som Bengt; era spaltkilometer med anklagelser har gett rätt lite.

    Lägg ner Pravda/cenSurismen o hatet

    Vincit omnia Veritas

   4. Jonas Rosendahl

    Egentligen kan man säga att det är mystiken som kan förena olika grupper till Rom. Karismatiker har ju också ett återuppväckt intresse för mystiken och mystiker kan fungera väl i andens gåvor också.
    Att dela den enkla lokala gemenskapen, ha en enkel relation till Herren och att vara utgivande, det duger inte längre, mystiken kan samverka olika grupper att gå vägen till Rom.

  1. Anders Gunnarsson

   Omm någon vill ha som enda kriterium för sanning; att det är maximalt antikatolskt, kan jag efter LO:s kollaps rekommendera sjundedagsadventister, Jehovas och kanske någon obskyr presbyteriansk sekt i antikatolicismens mecka; amerikat.

   Du är på rätt kontinent. Och land. Och ”kultur” (ja i den plastkultur som så desperat söker bekräftelse, att nyreligionerna släpar dit Jesus för att få bekräftelse).

   Lycka till i sanningssökandet o enhetssträvandet med de kriterierna.

   PS. Och du hävdar att du INTE är antikatolsk… På vilket sätt då? DS.

   1. Anders Gunnarsson

    Eller hur. Märkliga sätt du har att visa dina kärleksförsök.

    Lycka till med sanningslidelserna med dina riggade kriterium. Umgås bara inte för mkt med katoliker; det är livsfarligt för dina fördommar…

   2. Man kan bara spekulera över hur mycket skada Anders G gjort för RKK. 🙂

   3. Anders Gunnarsson

    SÅ var du där igen.

    Lägg ner. Jag är totalt ointresserad av dina efterslängar.

 3. Det kan nog bli bra det här. Tycker inte vi ska såga Karlendal innan hela serien är publicerad. Bara hans reformerta ådra finns kvar och inget har hänt bakom kulisserna är det få som skulle göra detta bättre.

  Min enda synpunkt nu när plötsligt alla vill ”tycka till” är på inledningen:

  MK: ”Många frågor har väckts, många upplever sorg och kanske tvivel. Samtidigt finns också en positiv fördel i allt detta – nu finns chansen till samtal i viktiga bibliska och teologiska frågor. Nu kan likheter och skiljelinjer göras tydligare.”

  Denna chans har funnits hela tiden. Många gör nu uttalanden de likaväl kunnat gjort för 3 år sedan, men ok….

  1. MTC, vad är poängen med att ha en reformert kyrkosyn? Det är bara en annan variant av något som apostlarna inte lär. Jesu församling består enbart av människor. Rätta mig om jag har fel.
   Mvh
   SÅ Gerdvall

   1. Hellre en reformert trosgrund än romersk katolsk.

    Jag delar ju inte Ekman m.fl. syn på att reformationen är splittring och något som ”fragmentiserar” Kristi Kropp.

    Tvärt om ser jag många brytningar inom kristenheten som födda av Guds Ande såsom kursändringar när kristenheten i stort hamnat ur kurs.

    Ingen av oss har hittat tillbaka till Apgs församling till fullo, men alla sanna väckelserörelser har haft det som målsättning (och en och annan mindre sann också).

    Ser inget fel i att ”Kristi Kropp” ständigt dras mot sitt ursprung och att det emellanåt leder till slitningar. Dock inte alltid på det sätt antireformatorerna hävdar, och som nu många tidigare evangeliska förkunnare upprepar det.

   2. MTC, så länge som vi identifierar oss som en gren av kyrkoträdet, så kommer vi aldrig tillbaka till apostlarnas tro.

    MTC: ”Jag delar ju inte Ekman m.fl. syn på att reformationen är splittring och något som ”fragmentiserar” Kristi Kropp.”

    – Om Kristi kropp inte är detsamma som kyrkan, vad har då reformationen för påverkan på Kristi kropp?
    Att det uppstått olika protestantiska kyrkor av reformationen, innebär inte att Kristi kropp splittrats.
    Mentalt kan vi uppfatta det som att Jesu församling splittras genom olika samfund, men det beror på att man fortfarande har en kyrkosyn och inte en ”Israelsyn”. Jesu församling är hela tiden en och odelad, eftersom det bara finns en enda Herre Jeshua Messias.

    Messias Jeshua är Abrahams säd i singular och dess fullhet, han är Israel personifierad. Därför är hans församling den fortlöpande kvarlevan av Israel som fått del av Anden och utgör den skara av förstfödda söner som har del i den första uppståndelsen. Allt tal om kyrkan förleder tankarna bort från apostlarnas undervisning. Jag tillhör alla som tillhör Jeshua, liksom du. 🙂

   3. Vi säger ju ungefär samma sak. Förstår inte riktigt vad du ifrågasätter SÅ.

    Alltså – Att sätta likhetstecken mellan Katolska Kyrkan och Kristi Kropp är felaktig teologi och den kommer jag strida mot. Kristi Kropp är så mycket större än så!

    Vi vare sig köper eller accepterar Ekmans struntprat om att vi är en del av dem som ”fragmentiserar” Kristi Kropp. Den bygger utifrån en felaktig teologisk grund.

    Jag hatar inte katoliker. Jag är inte så korkad att jag tror mig kunna omvända dem eller Vatikanen, som har några av världens främsta apologeter.

    Men jag och några av skribenterna på aletheia kommer fortsätta kampen mot den hybrid-kristendom Ekman predikat. Vi kommer fortsätta kampen mot dolda eller öppna agendor att förringa reformationen. Vi kommer fortsätta kampen mot en ohederlig ekumenik som bygger på politisk och religiös korrekthet och alla ”infiltratörer” i de egna kretsarna.

    Vi kommer hånas, förringas och kalls bakåtsträvare och enfaldiga. So be it. Bring it on. Jag bryr mig inte. Vi kommer fortsätta kämpa för det enkla evangeliet en gång för alla om så Ekman får med sig alla teologer i Sverige.

    /D

   4. Jag vill inte bråka med dig MTC (du behöver allt stöd och uppmuntran du kan få) men det jag ville säga är att det ingår inga kyrkor eller organisationer, varken katolska eller protestantiska, i Jesu ”ekklesia”.
    Vi behöver återerövra betydelsen av ordet Jesu församling till vad det är enligt apostlarna, nämligen enbart människor som är födda av Anden.

    Med andra ord RKK ingår överhuvudtaget inte i det bibliska begreppet Jesu församling.

    ”Allt lade han under hans fötter, och honom som är huvud över allting gjorde han till huvud för församlingen, som är hans kropp, fullheten av honom som helt uppfyller allt.” Ef 1:22-23

    Församlingen är ”uppfylld” av Jesus. Inga organiserade strukturer eller vatikanstater eller lutherska kyrkan får plats, eftersom allt är uppfyllt av Jesus. Enheten finns redan mellan de som är ”i Messias”, d v s är i församlingen.

    Den enhet som ekumeniken försöker skapa är falsk.. Enheten finns redan, men man kan inte acceptera den eftersom det antas vara en enhet under en organisation.
    Nu kanske jag kunnat uttrycka mig tydligare.
    Blessings!

   5. Nej du bråkar inte. Min poäng är ju att jag inte tror vår församlingssyn skiljer nämnvärt och därmed går vi runt i cirklar.

    Jag håller ju med att ”det ingår inga kyrkor eller organisationer, varken katolska eller protestantiska, i Jesu ”ekklesia” om du menar i sin helhet.

    Men i en rad olika sammanhang finner vi givetvis dem som tillhör församlingen – ”Kristi brud”. Olika sammanhang har olika tonvikt på olika frågor och olika grader av ”vaccin” mot det falska olivträdet som många nu vill få oss inympade i.

   6. Instämmer MTC. Att det finns katoliker som tillhör Jesu Församling ser vi av kallelsen ”Gå ut från henne mitt folk”. Men de skall lämna detta bygge på lösan sand för att kunna rädda sina själar.

    Det som hörs idag från vissa är: Gå in i henne så att ni blir mitt folk.

 4. Mikael, bibeln har ingen kyrkosyn. Hela detta ditt synsätt är inte förenligt med apostlarnas undervisning om Jesu församling. Däremot är det helt enligt kyrkofädernas kyrkosyn, vilket inte är intressant för den som byggt på apostlarnas grund och Messias som hörnsten.

  ”Allt lade Gud under Jesu fötter, och Gud gav Jesus åt församlingen till att vara ett huvud över allting – åt församlingen, ty den är Kristi kropp och är uppfylld av Jesus, som uppfyller allt i alla. Den som for ned, nämligen Jesus, han är också den som for upp över alla himlar, för att han skulle uppfylla allt”.” (Ef. 1:22-23. 4:10)

  Den utkallade förstlingsskörden av Israels folk är Jesu Församling. Den blev en verklighet efter Jesu uppståndelse, då ”Gud lade allt under Jesu fötter”, d v s han fick all makt av Gud. Därför var uppståndelsen och förhärligandet av Jesus en förutsättning för pingstens uppfyllelse. Det är Guds löfte till fäderna (de judiska) som uppfylldes på pingstdagen efter Jesu uppståndelse, det finns inga förbund eller löften specifikt till hedningarna.
  Det är denna förstlingsskörd ”omer reshit” som vi hedningar också genom tron på Israels Messias blivit en del av. Vi har blivit inympade ”bland de äkta grenarna”, vilka är de judar som tror på Jeshua. Församlingen (Ekklesia = de utkallade) är Jesu kropp, enligt Paulus, och den består uteslutande av människor som fötts in genom Anden. Alla organisationer av vilket slag det vara må kan inte tillhöra Jesu kropp, där finns enbart plats för människor.

  Det går alltså inte att förena Paulus undervisning om Församlingen som Jesu kropp med den kyrkosyn som de historiska kyrkorna skapat under postbiblisk tid. Därför är det djupt tragiskt att människor vill konvertera till RKK eller någon annan Kyrka. De är alla organisationer skapade av människor som avfallit från apostlarnas undervisning.
  Att Jesu Församling kan behöva en viss praktisk organisation, är naturligt, men de tjänar i bästa fall som byggnadsställning, men är i sig inte Församlingen. Om man har bibelns Församlingssyn så är enhetsfrågan redan löst. >Enheten i Messias skall bevaras genom friden band. Alla försök att skapa biblisk enhet genom samgående av kyrkor eller att ”alla böjer sin nacke för Petri stol” har inget med apostlarnas undervisning att göra, eller det som Johannes skriver i Joh 17:19-21.
  Att vilja konvertera till RKK visar bara att man antingen inte är född på nytt eller att man är vilseförd och saknar apostlarnas församlingssyn. Hårda ord kan tyckas för dem som har en kyrkosyn, men visa mig att jag har fel så konverterar jag direkt. 🙂
  Mvh
  SÅ Gerdvall

 5. Välskriven artikel, men uppenbart vinklad. Att Jesus startade en institution och att denna institution skulle vara samma som den katolska kyrkan är typisk katolsk retorik som inte har så mycket med verkligheten att göra – Jesus startade en rörelse som spridit sig i alla samfund – och kyrkan delades tidigt inte bara genom riktiga heretiker som gnostiker och arianer utan också de orinetaliskt-ortodoxa kyrkorna. Vidare var det snarare Rom som gick ur ortodoxa kyrkan än tvärtom, vilket gör katoliker till protestanter – något de inte vill erkänna förstås men eftersom det var de som ändrade trosbekännelsen utan att befästa det i ett ekumeniskt koncilium.

  Så jag tycker helt enkelt inte den katolska hållningen håller. Vidare, det som verkligen bekymrar mig är att katoliker tänker sig att deras ledarskap alltid kommer ha rätt, eftersom de inte accepterar när protestanter vägrar vara med i en kyrka som tror på skärseld, bön till helgon och sju sakrament. För den som vill ha en kyrka som ser ut som kyrkan är restorationism det enda alternativet.

  Guds välsignelse!

 6. Mem hallå !
  Du förbisåg den viktigaste skiljelinjen.
  * Den katolska kyrkan deklarerar att det finns ingen frälsning utanför den Romersk katolska kyrkan.
  * Du är inte frälst direkt med att enbart åberopa Jesus som Herre & be honom om förlåtelse.

  Ibland blir den ”akademiska” teologin dimridåer för vad verklig sanning är.
  Tro & nåd allena.
  Det behöver inte akademiseras för att förstå…
  eller enklare:
  Se dig i spegeln & säg ”Tack Jesus för att jag är frälst i dag”
  Vad annat behövs ?

   1. Men i dessa tider av ”förvirring” & brist på rotfärste i evangelisk tro, så är väl det viktigaste att inte skåda på utanverk där skatten i lerkärlet saknas ?
    Det är det som är problemet när en person som säger sig äga en skatt i sitt lerkärl överger & förkastar det för att försöka bli delaktig av ett annat större och glimrande kärl men innehåller allsköns bråte som inte har ett skattbart värde.
    Att tala om detta stora fina kärl som saknar det viktigaste – kan också förleda människor att titta & överge sitt eget.

    I denna tid av förvirring så tror jag det är viktigt att lyfta fram evangeliets enkelhet, dess kärna så att inte människor förleds.

  1. Anders Gunnarsson

   Katoliker tror inte vad du tror att vi tror.

   Det är fullt möjligt att bli frälst utan Kyrkan (men varför chansa)!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.