Exit Ängelholm

Jag lämnar Ängelholm. Jag har sagt upp mig. Efter en längre tids bön och begrundan har jag och min fru bestämt oss för detta. Jag tillkännagav det för församlingen tidigare i sommar. Men nu går jag även ut med det så här. Min tjänst som pastor och föreståndare i Pingstkyrkan i Ängelholm upphör vid årsskiftet, och då har jag varit här i nästan sex år. Det har varit en lärorik och välsignad tid på många sätt, men nu upplever vi båda att det är dags att gå vidare.

Vi har båda under en längre tid varit medvetna om att vi inte skulle stanna här för evigt. Successivt har vi dock kommit fram till att vi nu aktivt ska ta detta steg, utan att ha något annat klart. I skrivandets stund har jag ännu inte någon annan tjänst på gång, utan allt är öppet.

Läsarna av denna blogg känner mig säkert på olika sätt som en teologiskt tänkande pastor  som med glädje samtalar och debatterar om olika frågor. Mina predikningar låter självklart inte som innantilläsningar av blogginlägg, men givetvis är jag en teologiskt och bibliskt undervisande pastor. Om jag i blogginlägg ibland kan vara väldigt mycket ”å ena sidan-å andra-sidan” och ibland lite polemisk, så är jag mer renodlat undervisande i mina predikningar. Även om jag också i predikningar ibland måste markera och sätta ned foten gentemot villolära och flummigheter. Man kan väl säga att min förkunnelse innehåller ett starkt inslag av argumentation. Jag påstår inte bara saker. Jag ger skäl till varför man ska tro.

Jag anser att predikan och undervisning är herdens i alla kategorier viktigaste uppgift och ansvar. Man måste predika och undervisa hela den kristna läran, hela evangeliet. Det betyder att hela den bibliska berättelsen, hela den kristna läran alltifrån Gud som skapare till Jesus som återlösare och Anden som vår hjälpare, allt från skapelsen till Jesu återkomst, allt som gäller det kristna livet – allt ingår i herdens uppgift och ansvar att predika. Det betyder att det inte finns någonting i kristen tro eller lära eller etik som man inte kan eller inte ska ta upp. Däremot måste man ju givetvis fundera på hur man på bästa sätt ska kunna kommunicera allt detta till vår tids människor. Man måste begrunda hur man ska predika hela evangeliet och hela läran, så att även icke troende men intresserade kan känna, att de blir tagna på allvar med sina funderingar, även om de inte anammar allt som sägs. Därför anser jag bland annat att tydlighet i förkunnelsen är av största vikt.

Vi kristna är kallade att vara Kristi kropp, Guds församling/ kyrka i denna värld. Församlingen/kyrkan är ”sanningens pelare och grundval”. Vi ska ”kämpa för den tro som en gång för alla anförtrotts de heliga”. Vi protestantiska kristna behöver arbeta mer med vår syn på kyrkan, på vad kyrkan är och vad som är kyrkans uppdrag. Här har jag bland annat hämtat mycket inspiration från Tim Kellers bok Center Church: Doing Balanced, Gospel-Centered Ministry in Your City, som gavs ut 2012. Jag har tidigare utlovat lite bloggande från den boken, men på grund av semester har jag inte hunnit med det ännu. Men det innebär bland annat att byggandet av stora och starka församlingar  i stora städer är av största vikt för evangeliets framgång i denna värld. Så arbetade den första kristna kyrkan i Apostlagärningarnas tid (se till exempel på Paulus verksamhet) och så arbetade den kristna kyrkan under de fyra till fem första århundradena. Detta är något jag brinner för. Som samlad kristenhet i ett land som Sverige, måste vi satsa mer på de större städerna och universitetsstäderna. I alla fall om vi vill att Sverige på sikt ska bli mer stabilt påverkat av kristen tro.

Jag har alltid varit tydligt evangelikal i min teologi och i min förkunnelse. Jag är övertygad anhängare av tanken på att det finns en gemensam kristen tro med gemensamma kristna dogmer som vi alltid måste hålla fast vid och alltid måste förkunna tydligt. Och detta gäller både läran och livet. Jag har aldrig varit särskilt intresserad av att snöa in mig för mycket på samfundsspecifika särdrag och att renodla just sådant. Jag tycker att det är viktigare att betona den gemensamma och universella kristna tron. Därför tycker jag också att det är viktigt att vi grundar det vi säger och gör i historien – hela historien och inte bara i 1900-talet väckelserörelser. Jag är därför mer intresserad av hela den kristna kyrkans DNA, än bara pingströrelsens DNA. Som kristna måste vi orientera oss mer utifrån centrum än utifrån perifera särdrag. Det betyder inte att särdragen för olika samfund är oviktiga och att man inte ska studera dem, men de får inte göras till centrum.

Därför är olika trosbekännelser och katekeser från förr av stor vikt för att hitta fram till detta. Jag tror att Bibeln är högsta auktoritet för vår tro och för vårt liv. Men jag tror inte att Bibeln är ensam auktoritet. Jag tror att även gemensamma kyrkliga bekännelser och kyrkans lärare är auktoriteter som är nödvändiga för en sund bibeltolkning. Därför måste Bibeln läsas och förstås i ett kyrkligt och kristet sammanhang. Det är inte bara ”jag och min Bibel”. För dem som har läst något lite kyrkohistoria och känner till lite grann, vill jag här påpeka att det jag här skriver ligger i linje med reformatorer som Luther, Calvin och andra. Det är skillnad på sola scriptura (som jag här hävdar) och solo scriptura (dvs, ”jag och min bibel” – som väldigt mycket modern kristendom har hemfallit åt, i tron att det är detsamma som sola scriptura).

Til syvende og sidst, så anser jag att jag gör tjänst inför Gud då jag predikar och undervisar. Det är inför Honom jag en dag ska avlägga räkenskap. Därför är jag väldigt intresserad av vad Han tycker om min förkunnelse. På de premisserna är jag alltså numera tillgänglig för kallelser och ny tjänst. Eventuella kallelser och erbjudanden kan lämpligast skickas till min e-postadress, mikaelkarlendal snabel-a hotmail.com och inte som kommentarer här eller på facebook.

 

 

14 reaktioner på ”Exit Ängelholm”

 1. Ser att du lämnar din tjänst i Ängelholm och i min enkelhet vill jag bara önska allt gott från Gud och “må Han skaffa dina gränser frid och mätta dig med bästa vete”.
  I dagens upplaga av Världen idag ser vi en Karlendal som inte vänder kappan efter vinden. Det gladde mig mycket att inte gångna års berömmelse fått dig att tappa grundprinciper för ‘den Tro som en gång för alla överlämnats åt de avskilda’. Att du vågar stå för de värderingar som alla apostlarna hade.
  Utdrag ur ViD där du säger angående din undran över Piensohos ställningstagande i denna fråga :
  “Om man säger att vår syn på sexualetiken ligger fast, det vill säga hur vi tycker att människor ska leva, men samtidigt menar att vi inte ska förmana människor och säga att de lever i synd, utan lämna det till den helige Ande att göra, då har man ändrat läran. Klassisk kristen teologi är att undervisa om hur man ska leva, menar Karlendal..”
  Jag kom osökt att tänka på ett sammanhang ur Jobs bok, jag läste i morse 8:3-4,8, där Bildad från Sua talar till Job..
  “Kan Gud kränka rättvisan, kan den Allsmäktige kränka rättfärdigheten? Fråga gångna släktled,och ta vara på fädernas erfarenhet..” Det vänds och vrids på Guds uttalade Ord för att vara vän med denna Världens Furste. Jeshua sa :” I mig finns ingenting som hör honom till…” Få vågar öppet föreslå folk att läsa ur 3 Mos.18 längre…

 2. Hej Mikael! Vill bara önska dig lycka till i dina nya steg på livets resa. Det är mycket som händer i livet och tjänsten under 6år. Uppskattar dina tankar och reflektioner i centrala teologiska frågor. Visserligen är det väldigt tidskrävande men det är viktigt med teologiska samtal och djupare utbyten, i synnerhet när man står i ledarskap och möter ”verkliga” frågeställningar. Ska man gissa att man kommer hitta dig på någon teologisk institution framöver :,)

  Med vänliga hälsningar, David Johansson

 3. Ditt vittnesmål andas att du vuxit ur din kostym…

  Se bara till så att självbilden i ny kostym stämmer med inte bara självbild utana framförallt tjänarperspektivet – För större kostym kan inte erhållas än en kostym som befordrar den man tjänar – eller ?

  Några verkar supporta annat…

 4. Micael Gustavsson

  Någonstans på nätet snappade jag upp termen prima scriptura ( det var någon som sade sig trompå det i stället för sola). Jag vet att du gillar reformationens bekännelser, men undrar ändå om det är en fras som formulerar vad du avser i bloggposten ovan ommskriften.

 5. Filadelfia Stockholm skulle behöva lite mer klarhet och tydlighet? Och skulle du i någon form återgå till den kyrka jag är medlem i (och där du en gång varit, ska inte specificera det mer), så kan jag till och med tänka mej att bli regelbunden kyrkobesökare igen.

  1. Jag instämmer helt med dig, Wildvest. Fast jag vill att Mikael istället kommer till min församling i Malmö. Då blir jag nog också en trogen besökare.
   Mikael har varit här tidigare och hans undervisning är något alldeles speciellt.

 6. Vad jag tycker i denna fråga upplevs säkert inte som intressant, men faktiskt så har jag mer än en gång undrat varför du finns i det lilla Ängelholm. Jag tror att dina vyer är även större än pingstteologiska sammanhang, det vittnar inte minst detta som du skriver:

  ”Därför tycker jag också att det är viktigt att vi grundar det vi säger och gör i historien – hela historien och inte bara i 1900-talet väckelserörelser. Jag är därför mer intresserad av hela den kristna kyrkans DNA, än bara pingströrelsens DNA. Som kristna måste vi orientera oss mer utifrån centrum än utifrån perifera särdrag.”

  Jag lägger ingen värdering i detta, men Pingstsamfundet är nog en för trång kostym för de ambitioner du skissar upp här.

  Dessutom anser jag inte att bibeln skall läsas utifrån ett kyrkligt eller kristet sammanhang. Du förstår säkert varför jag anser det. 🙂

  Att uppfylla utställda löften är viktigt för alla, i synnerhet för en Guds tjänare, därför väntar jag på ett bemötande av det Pär Stenberg skrev för något år sedan. Den som väntar på något gott, väntar ofta för länge. Savlanot har jag verkligen haft. 🙂

  Må Avraham, Yitchak och Yaakovs Elohim, den som ingen har sett eller kan se, välsigna och bevara dig i Yeshua HaMashiach!

  1. SÅ, jag ger ett något begränsat svar… angående Pär Stenberg. Jag har inte glömt det. Nu kraschade ju bloggen som hans inlägg befann sig på. Jag har det dock sparat. Och jag har tänkt skriva om frågorna om treenighetsläran och Kristi gudom etc framöver. Min tanke är då att jag ska läsa det Pär skrev och försöka bemöta en del av hans argument i det nya jag skriver. Men jag måste skriva på ett sånt sätt att det blir läsbart även om ingen kan läsa hans ursprungliga inlägg. Det måste alltså vara oberoende av det. Men jag kommer alltså att skriva om ämnet treenighetslära och inkarnation framöver. 🙂

   För övrigt, så ger jag dig bara ett politikersvar… det är bra frågor du ställer. 😉

   1. Tack pastor Mikael för ditt svar och för det förnyade löftet att bemöta Per. Du gav ett politikersvar, skrev du. För att fortsätta med politikerspråket, kommer verkligen det utlovade skriveriet att kunna ta sig ur långbänken. 🙂

    Tack också för att du är orädd (du visar det i alla fall inte) och inte stänger för det som är kontroversiellt för kyrkans lära. Du är en bra pingstpastor, men bäst kommer du att bli efter pensioneringen. 😉

 7. Mikael,
  du har en unik lärargåva. Jag hoppas att Pingst i Sverige begriper det. Min uppfattning är att du verkligen skulle blomma ut i till exempel Pingst akademiska försök att göra pastorer mer ”bildade”. Men då krävs det sådana som dig. Jag kan även tänka mig att rekommendera dig som pastor till någon församling.

  Allt gott till dig och din fina familj!
  Tommy Dahlman

 8. Jaha där ser man, inte för evigt alltså… 🙂

  Vi har båda under en längre tid varit medvetna om att vi inte skulle stanna här för evigt…

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: