Jesus är mer än en förebild

Jacob Rudolfsson, samordnare för Svenska Evangeliska Alliansen, skriver i en artikel i Dagen idag om vikten av att ha en bibliskt förankrad syn på Jesus och en förkunnelse av evangelium som inte bara är färgad av att försöka ge gensvar på det man upplever som tidens behov. Exempel på det är det ”terapeutiska evangeliet”, evangeliet utan slutlig dom, det moralistiska evangeliet, det aktivistiska evangeliet.

Jag skriver under på det. Jag tänker ofta som förkunnare att jag är kallad av Gud att predika Hans eviga evangelium och att det inte är min uppgift att lägga fram egna funderingar över livsfrågor eller att försöka skapa något anpassat budskap som ska ”möta behoven”. Jag tänker ofta på vad Paulus sade till de äldste från Efesus:

”Jag har inte varit rädd för att låta er veta det som gagnar er, utan har undervisat er om det, offentligt och i hemmen, och jag har enträget uppmanat både judar och greker att omvända sig till Gud och tro på vår herre Jesus.” (Apg 20:20-21)

Man ska alltså predika det som gagnar människor, inte vad de tror sig behöva. Han skriver också till förkunnaren Timotheos:

”Jag besvär dig vid Gud och Kristus Jesus, som skall döma levande och döda, jag besvär dig vid hans ankomst och vid hans rike: förkunna ordet, träd upp i tid och otid, vederlägg, tillrättavisa, vädja – tålmodigt och med ständig undervisning. Det kommer en tid då människorna inte längre vill lyssna till den sunda läran utan skaffar sig den ene läraren efter den andre, därför att det kliar i dem att få höra sådant som de önskar. De slår dövörat till för sanningen och vänder sig till legenderna. Men håll alltid huvudet kallt, var beredd att slita ont, gör vad som åligger en förkunnare och fullfölj din tjänst.” (2 Tim 4:1-5)

Man kan alltså inte som förkunnare utgå från vad folk vill höra, utan måste predika det som de behöver höra. Då gäller det ju för förkunnaren att han  faktiskt vinnlägger sig om att vara gediget rotad i Skrifterna, så att han verkligen förmår bära fram hela evangeliet och verkligen förstår vad folk behöver höra. Paulus säger vidare till de äldste från Efesus:

”Därför vill jag denna dag bedyra att jag är utan skuld om någon går förlorad. Ty jag har inte varit rädd för att delge er allt som hör till Guds plan.” (Apg 20:26-27)

Det är med andra ord oerhört viktigt att man predikar allt som ingår i evangeliet, annars kan människor gå förlorade! Och då betyder det inte bara att säga vackra saker om att Jesus älskar alla barnen eller vill hjälpa dig med dina vardagsproblem, utan det gäller att predika hela budskapet om människans synd, om varför Jesus måste dö på korset, att Gud uppväckte honom från de döda (att graven var tom), och att de som tror på honom och omvänder sig nu kan få syndernas förlåtelse, om den kommande domen mm. Man kan inte bara predika ”Jesus”, man måste tala om domen också! Tänk t.ex. på detta:

”Några dagar därefter infann sig Felix tillsammans med sin hustru Drusilla, som var judinna. Han lät hämta Paulus för att höra vad han hade att säga om tron på Kristus Jesus. Men när Paulus började tala om rättfärdighet och försakelser och den kommande domen blev Felix förskräckt och sade: ”Det räcker för den här gången. Men jag skall kalla på dig när jag får tid.” (Apg 24:24-25)

När den arrresterade Paulus ska tala om tron på Kristus Jesus, ingick det tydligen att tala om det liv vi kristna är skyldiga att leva och om den kommande domen då var och en ska dömas efter sina gärningar! Om man alltså vill predika ”bara Jesus”, så måste alltså detta ingå!

När Paulus i Rom 1-2 skriver om domen, så skriver han även detta:

”Det skall framgå den dag då Gud, enligt det evangelium jag har fått från Jesus Kristus, dömer vad som är fördolt hos människan.” (Rom 2:16)

Han skriver även om Guds lags betydelse i förkunnelsen när han tar upp sådant som den förkastar, i 1 Tim 1, varefter han avslutar med:

”Så är det enligt det evangelium om härligheten hos den salige Guden som jag har fått mig anförtrott.” (1 Tim 1:11)

Om man går igenom predikningarna i Apostlagärningarna kan man tydligt se att detta är ett mönster i den tidiga kristna förkunnelsen. Den handlar om hela den stora berättelse som Bibeln handlar om. Den mynnar ut i att varje människa nu måste omvända sig från sin synd och börja tjäna Jesus Kristus som Herre. Det finns ingen förkunnelse som bara handlar om Jesuspersonen som någon sorts gullig coach som stryker människor medhårs och säger att de duger som de är. Faktum är att ingen av oss duger! Vi behöver alla omvända oss. Vi får komma som vi är och det finns inga hopplösa fall. Men vi kan inte och kommer inte att kunna förbli vad vi är. Det sanna evangeliet innebär en radikal förändring. Och man kan tydligt se att det inte går att reducera ”evangeliet” till att bara handla om gulliga saker om Jesus, utan man måste inkludera hela det bibliska budskapet. Det går inte att ”bara predika Jesus” som många kristna i vår tid önskar, utan en biblisk förkunnelse om ”bara Jesus” inkluderar till exempel förkunnelsen om dom och omvändelse.

Sedan får vi (precis som t.ex. Paulus) göra vårt yttersta för att verkligen kommunicera, för att tala så att folk förstår. Man behöver ju inte använda alla gamla svårbegripliga ord. Det kanske går att översätta en del ord till lättbegripligare språk. Man kanske måste inse att alla har inte läst hela Gamla testamentet, så man kan inte utgå från att bakgrundskunskapen från det är så hög, man kanske måste förklara lite mer. Man kan inte utgå från att ens kristna har läst hela Nya testamentet osv. Man måste med andra ord idag ta hänsyn till att man talar till en publik som inte har så mycket bakgrundskunskap över huvud taget. Det påverkar förkunnelsen. Men, man får inte förväxla ett seriöst arbete med detta kommunikationsproblem med en anpassning och förvanskning av den kristna förkunnelsens innehåll.

De som verkar i t.ex. renodlade muslimska miljöer är säkert på ett annat sätt medvetna om denna problematik. Jag tror att det är vi i det sekulariserade och före detta kristna väst som har lättast för låta oss luras in i en förvanskning av budskapet.

Man ska alltså inte fråga vad människor idag kan höra och ta emot (det är ursprunget till det som kallas liberalteologi), utan man ska ställa sig den bibliska frågan: Vad behöver människor höra?

14 reaktioner på ”Jesus är mer än en förebild”

 1. ”Därför måste vi fråga oss, går det att skapa ett sådant behov?”

  Behovet av Sanningen finns, men de många vill inte veta av det. Så här skriver Paulus i texten som handlar om vår tid och om Antikrist:

  ”Sedan skall ’den Laglöse’ träda fram, och honom skall då Herren Jesus döda med sin muns anda och tillintetgöra genom sin tillkommelses uppenbarelse – honom som efter Satans tillskyndelse kommer med lögnens alla kraftgärningar och tecken och under och med orättfärdighetens alla bedrägliga konster, för att bedraga dem som gå förlorade, till straff därför att de icke gåvo kärleken till sanningen rum, så att de kunde bliva frälsta. Därför sänder ock Gud över dem villfarelsens makt, så att de sätta tro till lögnen, för att de skola bliva dömda, alla dessa som icke hava satt tro till sanningen, utan funnit behag i orättfärdigheten.”
  (2 Tess kap 2)

 2. ”Man ska alltså inte fråga vad människor idag kan höra och ta emot (det är ursprunget till det som kallas liberalteologi), utan man ska ställa sig den bibliska frågan: Vad behöver människor höra”, skriver Mikael.

  Som gammal säljare vet jag att det måste finnas ett behov om man ska kunna sälja något. Finns inte behovet säljs inte mycket och det är väl vad som händer nu. Människor har inte behov av evangeliet, och väldigt lite ”säljs” också. Eller, människorna vet inte om sitt behov. Visste man det skulle samhället se helt annorlunda ut.

  Därför måste vi fråga oss, går det att skapa ett sådant behov?
  Går det genom predikan. Tro kommer ju av predikan. Men i gudstjänsten sitter ju bara de som redan kommit till tro, genom predikan! Och det är där vi exponerar oss.

  De som gudstjänsten också angår, finns ju inte där.
  Skall vi nå dem som behöver evangeliet måste vi därför vända på steken och själva gå dit där folket är. Men, de har ju i alla fall inget behov, har vi nyss konstaterat.
  Kan vi väcka deras behov. Vilka vi? Och hur ska det gå till?

 3. ”Jag [Yeshua] är A och O, den förste och den siste, begynnelsen och änden.” (Upp. 22:13)

  Man kan gott tillägga:

  ”Jag, [Yeshua] jag är HERREN, och förutom mig finnes ingen frälsare.”
  (Jes. 43:11)

  Och även:

  ”Ty i dag har en Frälsare blivit född åt eder i Davids stad, och han är Messias, HERREN.”
  (Luk. 2:11)

 4. ”Jag [Yeshua] är A och O, den förste och den siste, begynnelsen och änden.” (Upp. 22:13)

  Man kan gott tillägga:

  ”Jag, [Yeshua] jag är HERREN, och förutom mig finnes ingen frälsare.”
  (Jes. 43:11)

 5. ”Att han dessutom är den evige Guden skulle du visa i en artikel.”

  Obegripligt att du inte nöjer dig med HERREN´s eget ord.

  ”Frukta icke. Jag är den förste och den siste”
  (Upp. 1:17)

  ”Jag [Yeshua] är A och O, den förste och den siste, begynnelsen och änden.” (Upp. 22:13)

 6. Javisst är Jesus mer än en förebild! Att han dessutom är den evige Guden skulle du visa i en artikel. Är den klar snart? Eller har du tänkt om i den frågan?
  Var välsignad!

 7. Upplever att det pågår en väldig kamp om just detta ämne i vår tid. Om Jesus-folket ska vara en övernaturlig skara pånyttfödda människor eller mer av en religiös social förening med kaffe o bullar.

  Det finns likheter mellan en förkunnare och en politiker.

  Båda ska säga till folket vad de behöver höra – inte vad de vill höra.
  Att säga det folk vill höra leder på så vis till fler röster..

  Att säga sanningen i tider av förvillelse och lögn är revolutionerande. Det kostar och är kontroversiellt.

  Ta detta med lidande i kristna livet t.ex
  Jag är övertygad om att det finns ett lidande i denna värld. Istället för att göra allt för att undvika, fly, distansera , ignorera, förakta osv bör vi söka förståelse och insikt om vad olika problem/lidande leder till, vad för syfte det tjänar till.

  Död från kött och egna vägar .Få mjukare och kärleksfullt hjärta, växa i tro, förtröstan. Låta karaktärens formas. Bli mer kristuslik helt enkelt.

  Finns väldigt många pedagogiska bilder från naturen, t.ex att ett träd blir desto stabilare om rotsystemet är djupt – och det blir det genom prövning av vind och oväder.

  Paulus hävdar att en kort tids lidande väger lätt gentemot evigheten. Jag håller med och är det inte som så att den dagen man tar första steget in i evigheten, kommer då inte tanken slå en :
  Varför gjorde jag inte mer?

 8. Vilken bra artikel! Hur många av Sveriges pastorer/förkunnare tar till sig det här? Vi behöver en reformation! Tillbaka till bibeln, tillbaka till Guds evangelium.

  Vi behöver inte mer av socialt och kulturellt välanpassad ”kristen” falsk religion i det här landet – kyrkorna är fulla med det här! Den falska religionen med kristna förtecken är något som människor behöver befrias ifrån. Vad vi behöver är Guds kraft till frälsning – som når in i människors hjärtan…så att människor blir födda på nytt!! Och den kraften finns bara i evangelium.

  I den kristna religionen framställs Gud inte som vred på människorna, utan Gud är en ledsen Gud som sitter i himlen, som vill ha kontakt med oss, men han är besviken för att han misslyckas, eftersom människor inte vill ha med honom att göra. Dessutom är det så att den kristna religionen har tagit bort tanken på dom, därför att det uppfattas som något negativt.

  Vad Sverige behöver är ett bibliskt evangelium i originalversion, det som gagnar människor, inte vad de tror sig behöva, helt rätt. Förkunnelse om människans uppror mot sin Skapare, om den kommande domen, om synd och nåd, om den kärlek som Fadern visat genom att Sonen dog för syndare. Och nåden är underbar för den som behöver syndernas förlåtelse.

 9. Vi har alla så lätt att ägna oss åt gärningslära. Oj, vad lätt det är. Vi vill alltid prestera något häftigare. Tänk om det är Guds vilja att vi ska vara rätt så naturliga och överlåta det ”tunga jobbet” till honom? I vissa sammanhang skulle jag med det resonemanget nog räknas som en lat kristen… Men kristen utbrändhet är nära förknippad med att göra något som jag inte var kallad att göra även om det verkade nog så andligt.

  Håller absolut med, en sökarvänlig gudstjänst som utgår från bibeltexter och försöker förklara sanningarna därifrån är något som jag utan tvekan tror att båda invanda bänksittare och nya intresserade får ut något av.

  Det värsta av sökarvänlighet jag kommer ihåg på rak arm var i en pingstkyrka i södra Sverige där man bjöd in helt sekulära Körslaget-artister till nån slags eftermiddagskonsert på söndagarna och man skippade förmiddagsmötet. Jag skulle gärna vilja veta hur många tusen nyomvända kristna detta strålande initiativ gav…

 10. Jag är så naiv så jag tror att om man predikar det som Gud vill att man ska predika, hela frälsningshistorien från jungfrufödelse till uppståndelse, dom och andra tillkommelse, så gör Gud resten. Som pastor har man då gjort vad på en ankommer, precis som Paulus skriver. Mer kan man inte göra, man behöver inte gå runt med dåligt samvete. Dock tror jag ingen pastor i detta lagom-land skulle våga uttrycka det som Paulus skriver: jag har ingen skuld i om någon gått förlorad. Tänk att man får vara så härligt trosviss!

  Framförallt ska man inte dela upp församlingen och ha några s k sökarvänliga gudstjänster. Det är som kallt kaffe eller surt vin. Den som är kristen länge orkar knappt med det, den som är sökare tycker det är oattraktivt. Evangeliet med övernaturliga inslag är tillräckligt attraktivt som det är, inget i övrigt behöver läggas till – så sa alltid min farfar med en bestämd ton (han förstod sej aldrig på drama, dockteater och annat som skulle modernisera budskapet).

  1. Mikael Karlendal

   Jag håller med om att man göra sitt bästa att predika allt och sedan kan man inget göra. Jag kan som pastor inte väcka tro i någons hjärta, endast Gud kan det. Endast han kan öppna människors hjärtan. Jag kan göra mitt bästa för att klart och tydligt förklara Skrifterna och inte undanhålla något. Jag tror att problem uppstår om jag som förkunnare inte vågar predika hela Guds rådslut, då lägger jag hinder i vägen för Guds verk. Då blir jag ett problem.

   Det mest sökarvänliga man kan göra är egentligen att hålla renodlade bibelstudier, där man utlägger texterna eller föreläser om den kristna trons innehåll och hur det relateras till tänkande idag. Föreläsning/bibelstudium med efterföljande fråge- och samtalsstund – det är sökarvänligt!

 11. Jätteviktig artikel. Jag tror att det finns två diken. Det ena är att kyrkokristna utifrån sin önskan om att vara snälla och goda medmänniskor, tycker att allt är OK, och att kyrkans uppgift enbart är att vara en alternativ socialtjänst. Det leder inte till någon förändring av människohjärtat som är orsak till mycket av det lidande som man vill avhjälpa. Man ansar grenarna men gräver inte upp roten som är rutten.
  Det andra diket är att hela tiden predika om att omvända sig från synden, som blir abstrakt och obegripligt eftersom man gör så gott man kan även som kyrkokristen. Kraven på vad som kan anses som rätt kristet handlande kan ibland bli oändlig, varför många mycket aktiva kristna i ungdomsåren har blivit så utmattade och ”utbrända” att man inte orkar med någon kyrklig gemenskap som medelålders. Antingen kan gemenskapen upplevas som ointresserad av andliga ting och därför meningslös, eller så kan gemenskapen vara fylld av oändliga krav på vad som anses som rätt kristet handlande.
  Jag tror att mycket visdom finns att hämta i Första Johannesbrev för att hamna rätt på vägen. Då blir fokus rätt.

  Sedan tror jag att det är viktigt att förklara de begrepp och ord som används, eftersom människor förknippar ord med egna tolkningar utifrån tidigare erfarenheter.

  1. Mikael Karlendal

   Ja, det är ju onekligen ett litet dilemma hur man ska predika för en åhörarskara som till viss del består av gamla frikyrkokristna i 40-årsåldern och uppåt som har en hel hög med diverse bråte från sin frikyrkliga uppväxt, med alla de olika sätt att uppfatta det man hör, och till viss del består av människor i alla åldrar som är nykristna och inte har det här religiösa bagaget.

   1. Mikael Karlendal

    PS – Jag menar att det är ett pedagogiskt dilemma. Innehållet i förkunnelsen bör ju vara detsamma över tid. Men, hur kan man ”rikta sig” till båda dessa målgrupper samtidigt?

    Över tid bör det kunna fungera, om man t.ex. regelbundet predikar igenom hela bibelböcker och utlägger det som texterna handlar om. Eller om man väljer att predika igenom hela den kristna trosläran systematiskt i en serie. Det finns säkert andra sätt också. Men, det visar att uppgiften som förkunnare kan ge en del huvudbry till predikanten.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.