På pilgrimsfärd

Jag såg en notis i Dagen idag om att självaste Pilgrim (Peter Halldorf) kommer att uppträda i Kanal 10 nu på lördag (12/11) och svara på ”frågor om de historiska kyrkorna, om påvens överhöghet, helgonens plats, äkta och falsk ekumenik samt vad bibelns beskrivning av den stora skökan egentligen står för. Han beskriver också sitt intresse för sönernas sportaktiviteter, sin relation till pingströrelsen och vad som ledde fram till mötet med den ortodoxa kyrkan.” Det kan säkert bli mycket intressant. Hoppas vi får många raka svar på raka frågor!

Senare denna vecka kommer nästa inlägg om William Lane Craigs bok On Guard, som jag skrev om i mitt tidigare inlägg. Denna gång kommer jag att ta upp ett eller flera av de ”gudsbevis” han använder sig av. Man måste nog beundra ateisterna för deras starka tro!

Jag håller också på att läsa två mycket intressanta böcker: Against Calvinism av Roger Olson och For Calvinism av Michael Horton. Som framgår av titlarna, så är dessa båda teologer inte helt ense i allt. Vad de handlar om är den mest renodlade formen av kalvinism – den så kallade fempunktskalvinismen. Jag kommer att behandla ämnet i några inlägg och diskutera för och emot, genom att ställa dessa båda författare mot varandra. Jag tror det blir mycket spännande. Tilläggas kan, att dessa båda författare uttrycker stor respekt för varandra, samtidigt som de skarpt kritiserar varandras åsikter. De har skrivit förorden i varandras respektive böcker, som kom ut den 18/10 i år.

 

Övriga länkar:

a, b, c,

10 reaktioner på ”På pilgrimsfärd”

 1. Gun-Britt Johansson

  Eftersom jag såg att din blogg läses av många så dristar jag mig till att skriva en kommentar som inte relaterar till ditt ämne. Vi vill gärna ha din hjälp med att ytterligare sprida information om namninsamlingen för kongopastorn John Kabuidibuidi. Många har skrivit på och just nu pågår val i Kongo så vi hoppas att han inte avvisas just nu, men sedan behöver han en varaktig lösning i Sverige. Trebarnspappa, kristen, hotad till livet i sitt hemland.
  Hjälp till genom att skriva på namninsamlingen och genom att sprida information. Se även Stefan Swärds hemsida, där finns massor av info.
  http://namninsamling.se/index.php?Namn=Namn&sida=2&nid=6075&fnvisa=namn

 2. Har endast tagit del av några recensioner av Roger Olssons bok.

  James White del 1: http://youtu.be/KBS18ooREE8
  del 2: http://youtu.be/3-dPJCiJ09Y

  Paul Manata på bloggen ”triablogue”: http://triablogue.blogspot.com/2011/10/against-calvinism-reviewed.html (orkade inte läsa hela)

  Sammanfattningsvis så verkar Olsson avslöja sig själv att han inte är intresserad av vad Bibeln lär. Han verkar inte utgå så mycket ifrån Bibeln alls i boken, utan mest de vanliga filosofiska argumenten. Stämmer det med din uppfattning?

  Han ska även i boken berätta en anekdot där han sagt till en elev att även om han blev övertygad om att Gud i Bibeln stämde med vad kalvinismen lär så hade han ändå sett Gud som ett moralmonster och inte velat tillbe Honom. Det här avslöjar för mig ett fortfarande upproriskt hjärta som inte underkastat sig Gud.

 3. Johannes 14:6
  Jesus sade till honom: Jag är vägen, sanningen och livet.
  INGEN kommer till Fadern utom GENOM MIG.

  Romarbrevet 3:24
  och de blir rättfärdiga UTAN FÖRTJÄNST av hans nåd
  genom den förlossning, som är I KRISTUS JESUS,

  2 Korintierbrevet 5:21
  Ty den som inte visste av någon synd har han för oss gjort till
  synd, för att vi skulle bli Guds rättfärdighet I HONOM.

  Efesierbrevet 2:9
  INTE AV GÄRNINGAR, för att ingen skall berömma sig.

 4. Syndare, du skrev:

  ”Alla ska dömas efter sina gärningar, står det.”
  ”Det förefaller osannolikt att ALLA fälls i denna dom. Varför skulle den då alls behövas?…”
  ”Så troligen frikänner Jesus en del i denna dom.”

  Bibeln lär också att ingen människa kommer räknas RÄTTFÄRDIG inför Gud av (egna) gärningar (Ef 2:9). Rättfärdiggörelse är något som Gud gör (Rom 8:33).

  Endast dem som är i Herren Jesus har perfekta gärningar/rättfärdighet och är rättfärdiggjorda inför Gud genom föreningen med Kristus. ALLA som inte har fullkomliga gärningar (är utanför Kristus) kommer att fördömas (2 Kor 5:21).

  Alltså, alla kommer ”dömas efter sina gärningar”, men endast de som är i Kristus kommer förbli stående efter den domen eftersom Gud är fullkomligt Helig och kräver perfekt Rättfärdighet!

  Du skrev också:
  ”Men kan detta kallas predestination, eller är det bara omnisiens, allvetande?”

  Bibeln lär BÅDE predestination och att Gud är allvetande. Det är inte samma sak.

 5. Nja, jag är inte säker på att enkel predestination nödvändigtvis är exakt samma som dubbel. Vill inte vara tvärsäker, utan bara försöka bidra till diskussionen. Dubbel predestination innebär väl att Gud utvalt vissa till fördömelse? Men om enkel predestination gäller så betyder det att Gud inte sagt vad som ska hända med dem han inte frälser? Och, som framkommit i en utförlig diskussion på detta forum för cirka 1,5 år sedan, så finns goda argument för att vissa ofrälsta kommer att frikännas. Alla ska dömas efter sina gärningar, står det. Och den som inte står i livets bok kastas i den brinnande sjön. Det förefaller osannolikt att ALLA fälls i denna dom. Varför skulle den då alls behövas? De kristna är ju redan uppryckta. Så troligen frikänner Jesus en del i denna dom. Alla är alltså inte dömda till fördömelse som Gud inte frälser i livet.

  Å andra sidan, jag kan inte komma ifrån att Gud, som allvetande och allsmäktig, måste ha vetat från världens skapelse exakt vilka som går fria och vilka som kastas i den brinnande sjön. Men kan detta kallas predestination, eller är det bara omnisiens, allvetande?

 6. Lutheraner tror på enkel predestination. Men i min mening är det som du säger samma sak som dubbel.
  För om Gud utväljer vissa och inte andra så överlämnar han de andra att bli dömda och det blir därmed dubbel predestination.
  Enda sättet att komma undan predestinationen är att förneka utkorelsen att Gud inte väljer ut vilka som skall bli frälsta.
  Då har man alltså följande versar att fly undan.
  Ef 1:4-5, 2 Thess 2:13, Rom 8:29-30, Upp 17:8 Jer 1.5; Gal 1:15
  1 Petr 1:2, John 15:16 samt Apg 13:48

 7. Hej Andreas.

  Det är en missuppfattning att TULIP skulle vara hyper kalvinism.
  Hyper Kalvinismen är en uppfattning som drar TULIP för långt.
  De tror att eftersom allt är förutbestämt så behöver vi inte längre evangelisera.
  De tror även att Gud inte har någon som helst kärlek för syndarna och att evangelium inte bör förkunnas för syndarna.
  Hyper Kalvinister tror inte heller att det är syndarnas ansvar att omvända sig till Gud.
  De tror inte heller på ”allmän nåd”
  De tror alltså på TULIP.

  Men även mildare kalvinister tror på TULIP
  Vi har många sådana genom kyrkohistorien.
  John Owen, Jonathan Edwards, George Whitefield, John Bunyan (som skrev kristens resa), John Newton (som skrev sången amazing grace), William Carey, Adoniram Judson, David Livingstone, George Muller, Charles Spurgeon samt Dr. Martyn Lloyd Jones. Alla dessa trodde på TULIP.
  Men de var inga hyper kavlinister
  utan trodde att evangelium skall förkunnas för alla och erbjuds till alla. De trodde även att syndarna var ansvariga inför Gud att omvända sig.

  Sedan vinner nog Michael Horton debatten för det är svårt att komma bort i från många versar som talar om individuell utkorelse så som Gal 1:15 samt Jer 1:5
  Och det är svårt att komma undan vissa versar om att Gud förkastar vissa.

  ” Vad följer då av detta? Jo, vad Israel strävar efter har det inte uppnått. De utvalda har nått det, men de andra har blivit förstockade. Det står skrivet: Gud har gett dem en likgiltighetens ande, ögon som inte ser och öron som inte hör, och detta ända till denna dag” – Rom 11:7-8

  ”Till en dom har jag kommit i världen, för att de som inte ser skall se och för att de som ser skall bli blinda” – Joh 9:39

  Alltså kunde de inte tro. Jesaja har också sagt: 40 Han har förblindat deras ögon och förstockat deras hjärtan, så att de inte ser med sina ögon och förstår med sina hjärtan och vänder om och blir botade av mig – Joh 12:39-40

  ”Vid den tiden sade Jesus: ”Jag prisar dig, Fader, du himlens och jordens Herre, för att du har dolt detta för de visa och kloka och uppenbarat det för de små. Ja, Fader, detta var din goda vilja. Allt har min Fader överlämnat åt mig. Och ingen känner Sonen utom Fadern. Inte heller känner någon Fadern utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara honom för. – Matt 11:25-27

  ” Då sade han till dem: ”Ni har fått del i Guds rikes hemlighet. Men de som står utanför får allt i liknelser, för att de skall se med sina ögon och ändå inte se och höra med sina öron och ändå inte förstå och omvända sig och få förlåtelse.” – Mark 4:11-12

  ”Kämpa för att komma in genom den trånga porten. Ty många, säger jag er, skall försöka komma in men inte kunna det.” – Luk 13:24

  ” Jag talar inte om er alla. Jag vet vilka jag har utvalt.” – Joh 13:18
  -Judas var inte utvald till frälsning utan bara de andra 11 apostlarna.

  ”Alltså är han barmhärtig mot vem han vill och vem han vill förhärdar han.” – Rom 9:18

  För er som tror är den alltså dyrbar, men för dem som inte tror har den sten som byggnadsarbetarna kastade bort, blivit en hörnsten, 8 en stötesten och en klippa till fall.* De stöter emot den därför att de inte lyder ordet. Så var också bestämt om dem. – 1 Petr 2:7-8

  ”Vad skall vi då säga? Jo, att hedningarna, som inte strävade efter rättfärdighet, vann rättfärdigheten, den rättfärdighet som kommer av tro. Israel däremot, som strävade efter att uppfylla den lag som ger rättfärdighet, har inte nått fram till den lagen. Varför? Därför att de inte sökte rättfärdigheten av tro, utan tänkte sig kunna vinna rättfärdigheten genom gärningar. De har snubblat på stötestenen, så som det står skrivet: Se, jag lägger i Sion en stötesten och en klippa till fall. Men den som tror på honom skall inte stå där med skam.*” – Rom 9:30-33

  ”Ty hos er har det nästlat sig in vissa personer. Om dem är det redan för länge sedan skrivet att de skulle drabbas av domen. Gudlösa som de är förvanskar de vår Guds nåd till försvar för ett liv i utsvävningar och förnekar vår ende Härskare och Herre, Jesus Kristus.” – Jud.4

  ” HERREN har gjort var sak för sitt särskilda syfte, även den ogudaktige för olyckans dag.” – Ords 16:4

 8. Mikael !

  Härligt med allt Ditt ”skrivande” om William Lane Craig, värt att klicka fram är även James P Moreland och dennes blogg/hemsida – det finns en oerhörd vitalitet och spänst i båda dessa herrars tanke och livsföring. Bättre exempel och inspiratörer går inte att uppbringa ……….

  r.o.

 9. Nog Calvinism bli mer renodlad än att de olika varianterna bara håller fast vid alla punkterna i TULIP? Inte alla Calvinister menar sig tro på en dubbel predestination (även om jag personligen menar att det bara är hårklyveri och att enkel predestination de facto betyder samma sak) och ändå hålla fast vid alla fem punkter i TULIP. Men Calvinism i dess mest renodlade form tycks ju innebära även dubbel predestination. Eller skulle du placera det i facket Hypercalvinism?

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.