Finns det heliga lokaler?

Det är idag relativt vanligt att olika frikyrkoförsamlingar hyr ut sina gudstjänstlokaler till olika andra ändamål än gudstjänst och liknande. Exempel på det är när man t.ex. hyr ut kyrkan till någon vanlig konsert, konferens eller skolavslutning. Ibland uppstår en diskussion kring detta, då somliga upplever att kyrkan hyrts ut till någon form av tveksam aktivitet. Ett nyligt exempel på detta är den uppmärksamhet som uppstått på grund av att Filadelfiaförsamlingen i Stockholm var på väg att hyra ut sin kyrka till en konsert med ett rockband som står för någon form av ockultism. Detta stoppades i sista sekund, när man blev uppmärksammad på vad som var på gång.

Församlingens föreståndare kommenterar nu saken i Dagen och menar att byggnaden i sig inte är helig, utan att det är de kristna människorna som är Guds boning, inte kyrkolokalen. Därför kan kyrkan även i fortsättningen hyras ut till andra saker än rent kristen verksamhet. Han menar att detta har förankring och stöd även i Lewi Pethrus tänkande.

Jag känner mig inte helt tillfreds med detta sätt att tänka. Jag förstår det och kan i vissa delar sympatisera med det, men jag ser samtidigt stora brister i det. Frågan är ju vad man lägger in i ord som heligt rum och helig plats eller hur man ser på kyrkolokalen som sådan. Ibland undrar jag om inte vi frikyrkliga har en nästan ”gnostisk” syn på våra byggnader. Här delger jag några tankar och funderingar – jag kan inte påstå att jag har en till hundra procent  genomtänkt teologi i denna fråga. Men, jag tänker högt:

Det är sant att Jesus sade till den samariska kvinnan, att den tid kommer då man inte ska tillbe varken på detta berg (Gerissim) eller i Jerusalem, utan att Gud vill ha sanna tillbedjare i ande och sanning. Men är det inte att övertolka det, om man tolkar honom som att t.ex. Jerusalem inte längre är en speciell plats i Guds ögon? Talar inte Jesus själv om  tempelplatsen i Jerusalem som en helig plats även i framtiden:

”När ni ser den vanhelgande skändlighet som profeten Daniel har talat om stå på helig plats (må den som läser fatta det rätt), då måste de som bor i Judeen fly upp i bergen…” (Matt 24:15-16)

Nu är det vanligt att antingen tolka detta såsom syftande på det som hände vid Jerusalems förstörelse år 70 e.Kr eller på något som ska ske i framtiden strax innan Jesu återkomst. Oavsett vilket, så syftar det på en för Jesus och den första kristna församlingen (den i Apg) framtida händelse. Slutsats: Tempelplatsen i Jerusalem är en helig plats.

Jerusalem är också en helig stad, men ska vanhelgas under en längre tid, enligt vad Jesus sade:

”…vrede skall drabba detta folk. De skall falla för svärdshugg och föras bort som fångar till hednafolken, och Jerusalem skall trampas ner av hedningar tills hedningarnas tid är förbi.” (Luk 21:23-24)

En vanlig tolkning är att det syftar på tiden från Jerusalems förstörelse år 70 fram till 1967, då Jerusalem blev befriat av Israels armé och åter en stad styrd av judar. Kanske är det inte helt uppfyllt ännu, kanske måste även den heligaste platsen, tempelberget, bli befriat? Oavsett hur man tolkar, så tycker jag mig ändå ana en viss förblivande syn på Jerusalems helighet här. Profeten Obadja skriver:

”Men på Sions berg skall en räddad skara bo.
Det skall vara en helig plats.
Och Jakobs folk skall ta arv
efter dem som tog deras arv.” (Ob 17)

En annan sak som får mig att fundera över uthyrningen av kyrkor är: Även om en kyrkobyggnad i sig inte skulle äga någon sorts inneboende nästan fysisk helighet som många människor i andra religioner menar att deras heliga platser har, kan man då  av det dra den slutsatsen att man ska hoppa i andra diket och hävda att det spelar ingen roll vad lokalen används till?

Kortfattat, tänker jag så här om kyrkobyggnader:

Byggnaden i sig, dess utformning (om den är genomtänkt), dess symboler som kors, bibelord på väggen, dopgrav/dopfunt, nattvardsbord/altarbord, predikstol (beroende på hur den ser ut), med mera representerar den Högste Gudens evangelium. Det representerar genom sina symboler med allt vad det innebär att det finns en levande Guds församling på platsen, att det finns en ”ambassad” med människor som representerar Guds rike. Vad som sker med dessa symboler kan därför aldrig vara likgiltigt eller ointressant, oavsett om det finns någon särskild andlig kraft i byggnaden eller ej. Som symbol har byggnaden del i det den representerar.

Därför är det för mig en omöjlig tanke att en sådan byggnad kan hyras ut till vad som helst (obs, jag anklagar ingen för något här). Byggnaden kanske kan hyras för andra ändamål än för gudstjänster, men inte för vad som helst. Värdigheten hos det som representeras måste respekteras.

En annan aspekt för mig är den missionella aspekten. Jag tänker då på hur det ofta varit i historien. Missionärer har kommit till någon hednisk region med avgudadyrkan. De har predikat evangelium och många kommer till tro och omvänder sig. När missionen har haft tillräcklig framgång inträffar vad John Wimber skulle kallat ett power encounter – det gamla hednatemplet på kullen rivs ner och på platsen byggs i stället en kristen kyrka fullt utrustad med kors och allt! Det offentliga rummet är döpt till Kristus! Som en synlig symbol för det kommande och segrande gudsriket står där denna kyrkobyggnad på platsen för det gamla avgudatemplet eller offerlunden. Kristus, konungen, har segrat!

Alla dessa gamla kyrkor man ser när man bilar runt i Sverige eller i Europa vittnar om en tid då evangelium spreds på vår kontinent. För att se något annat, åk till Bosnien eller Turkiet eller något annat muslimskt land. Även om det inte skulle ligga någon särskild ”helig kraft” eller ”mystisk kraft” i självaste byggnaden som gör den helig, även om inte Gud bor i tempel byggda av människohand, han är ju för stor till det (Apg 7:47-50) och även om människorna som utgör församlingen är den helige Andes tempel, så står dessa byggnader ändå för något väldigt stort. De representerar något mycket större än sig själva och den arkitekt eller byggmästare som gjort dem. De representerar Guds rike eller Dar-al-islam (islams herravälde). Det kan inte vara likgiltigt vad som händer dessa mäktiga symboler!

Ibland tror jag att vi frikyrkliga på grund av någon missuppfattad teologi om Anden har blivit symbolvärldsmässiga analfabeter och blinda. Ingen frikyrklig fotbollsentusiast som hejar på Malmö FF skulle drömma om att sätta på sig HIF:s tröja någonsin eller ännu värre bära den på en fotbollsmatch. Då fattar han/hon att symboler är viktiga. Men, så fort det gäller andliga ting…

Jag har förstått att många frikyrkor idag hyr ut eller använder sina lokaler till lite av varje, men jag känner mig väldigt tveksam och frågande inför detta. Jag tror vi måste bli mer medvetna om symbolers värde och betydelse. Jag tror vi måste inse att en kyrka (byggnaden) är en sådan symbol. Och vi ska inte sätta detta i motsatsställningen till behovet av att bygga upp en levande och fungerande gemenskap mellan troende människor. Det är inte varandras motsatser. Däremot har vi väldigt mycket av folkrörelse- och föreningstänkande hos oss, som måste huggas av med roten!

Amen!

Nu har jag tänkt högt färdigt för denna gången.

 

 

Andra länkar:

http://aletheia.se/2011/08/18/har-pastor-jansson-tagit-over-filadelfia/

http://aletheia.se/2011/08/10/skarpning-niklas-piensoho/

c

31 reaktioner på ”Finns det heliga lokaler?”

 1. De verkligt Frälsta som länge har legat på knä och gråtit och bett till Gud om människors frälsning i en nybyggd Kyrkolokal, skulle bli mycket förtvivlade, om de fick veta,att deras älskade Kyrka,som de offrat till, hyrs ut till ibland rena bespottare av Jesus Kristus ! Eller hur ? Bättre att ha en enkel,”billig”, lokal istället och veta,att ingen obehörig får tillträde att bedriva sin Kristendomsfientliga verksamhet. Tyvärr kan man ofta inte bjuda in till möten eftersom man inte är säker på vilket budskap som förs fram från talarstolen..Eller hur ? Att vara medlem i Pingströrelsen innebär också,att man inte sväljer allt som ledare vill !

 2. Pingback: Aletheia — Blogg & Tankesmedja » Bloggarkiv » Jaktlund fortsätter sprida bara-en-lokal-filosofin

 3. Anders Gunnarsson

  Så som bevis anför du polska skolpojkar! Kul, men har du inte mer på fötterna är det bättre att tiga!

 4. Anders G: ”SÅ

  Som vanligt slår du in öppna dörrar (som om Kyrkans avjudifiering av Jesus)!”

  – Nej, dom dörrarna är stängda sedan länge.

  Redaktör Jackubowski på Judisk krönika, berättade om sin skolgång i Polen. Han fick stryk av sina skolkamrater på grund av att han sa att Jesus var jude. Var hade hans katolska klasskamrater fått detta ifrån?

 5. Anders Gunnarsson

  Som vanligt slår du in öppna dörrar (som om Kyrkans avjudifiering av Jesus)!

  Kyrkan tror på en super-judisk Messias och andas semitism i varje andetag! Hela läran, livet och liturgin är judisk! Som kyrklig kommer man inte ifrån detta! Men eftersom du inte vet vad vi tror, lever eller tillber är det förståligt att du ständigt angriper Kyrkan (men obegriplig att du aldrig lär dig ett iota om det du hatar)!

  Amor vincit omnia!

 6. Ursäkta Elisabeth, jag läste fel i hastigheten. 😉

  Jesusnamnet är inte så kontroversiellt för judar, så det borde inte utgöra något problem för en judisk-kristen dialog. Det finns även jesusforskning bland judar som inte tror på honom som Messias, men de vill upprätta hans judiskhet som kyrkan tagit ifrån honom.

  Ursäkta pastor Karlendal för snudd på off topic.


 7. varför skriver du om korset? Har du aldrig varit i Filadelfia. Inte undra på att du kommit snett då… 😉

  Om du hade varit där hade du nämligen vetat att det inte var något kors nedanför talarstolen på gamla gubbhyllan på den tiden, utan att namnet JESUS stod i guldskrift på svart botten. Inte nu heller antar jag men där kan jag dock ha fel…. 😉

  Det framgår ju även explicit av det EHL skriver:
  tacka over Jesus-namnet pa talarstolen

  Ja detta ivrande för lagen och det judiska leder ofta till förnekelse av Herren och korset, vilket ju är vad SÅ redan gör när han förnekar Jesu gudom.

  Alla som vill ha gott anseende genom något yttre försöker tvinga er till omskärelse, och detta bara för att de inte skall bli förföljda för Kristi kors.
  MFS andliga ledare Blad har väl även låtit göra just detta.

 8. Anders Gunnarsson. ”SÅ

  Så du har problem med korset med?”

  – Absolut inte i den mening som Paulus använder det. Nu var det nog inte ett vackert kors som användes (sådant var för dyrt för att offra på en som skulle avrättas) utan min Mästare bar förmodligen en tvärbjälke som spikades upp på ett grovt träd. Men det spelar ingen roll, det som hände på korset/trädet är mitt stora hopp. Hoppas att du kan säga samma sak? 😉

 9. Elisabeth H: ”Nar Josef Ostby ville arrangera en jude-kristen dialog i Filadelfia Stockholm och tacka over Jesus-namnet pa talarstolen for att inte vacka anstot sa Karl-Erik Heinerborg bestamt ifran med att saga att om Jesus-namnet maste skylas over med ett tackelse tankte inte han vara med.”

  – Du som har sådan insikt i judendom borde väl förstå att korset som symbol inte är detsamma som han som hängde där. Det finns ingen uppmaning att älska en symbol, däremot den som hängde där. Med korset som symbol har judiskt blod spillts under historien så att det skulle kunna bilda en sjö. Att Heinerborg är okunnig om historien är ursäktligt, men du borde veta bättre.

 10. Eftersom Gud själv inte bryr sig om våra helgade hyddor, han bor ju inte i tempel byggda med händer, handlar utsmyckningen i en kyrka om människorna som samlas där. I tider och trakter där läskunnigheten är låg underlättar dessutom bilderna förståelsen av Guds ord.
  Att ett rum kan bli så helgat att en människa normalt inte överlever där vet vi. Det Allra Heligaste i det judiska templet var en sådan plats. Att Guds kraft besegrar det onda även i avgudatempel vet vi också. Dagonstatyn ramlade i närvaron av arken. Att det finns krafter som förorenar templet framgår av berättelsen om förödelsens styggelse.
  Den traditionella pingstlinjen är att själva lokalen inte är väsentlig för gudstjänsten annat än att den ska vara ljus och trevlig och lagom varm. Att det är absolut otänkbart att upplåta lokalen för krafter som förleder folk säger sig själv. Det är förstås uteslutet att en bilhandlare upplåter sin lokal till någon som hävdar att man absolut inte ska köpa bil och speciellt ska man inte köpa just det märke bilhandlaren saluför.

 11. Elisabeth Hammarlund-Lorenzsonn

  RE: Helighet och Symboler

  AG fragar: ”Vad ger helighet?”

  Skriften: ”Kadosh, kadosh, kadosh Adonai Sebaot”

  ”Helig, helig, helig ar Herren Sebaot”

  EHL: Gudsnarvaro ger helighet.

  I den heliga Gudsnarvaron blottlaggs vara synder (savida inte en hjartats forhardelse agt rum) och leder till syndanod, forkrosselse, bekannelse och omvandelse fran synden.

  Den Helige Ande ar kanslig och blir bedrovad av syndens narvaro.

  Som panyttfodda ar vi tempel for den Helige Ande och
  i Skriften uppmanas vi att lata oss uppfyllas av Ande.

  Symboler i sig ar inte heliga men de kan peka pa och paminna oss om den som ar helig.

  En f.d. muslim som min man och jag horde tala pa ett seminarium sa att muslimer har forstatt vikten av att vara synliga bade i kladsel och symboler och uppmanade faktiskt de kristna att bli mer visuellt synliga.

  Da jag for nagra ar sedan hade formanen att vara i Seoul i Syd-Korea var det underbart att se den morka vinternatten lysas upp av tusentals kors – en standig paminnelse om vad Jesus gjort for oss.

  Nar Josef Ostby ville arrangera en jude-kristen dialog i Filadelfia Stockholm och tacka over Jesus-namnet pa talarstolen for att inte vacka anstot sa Karl-Erik Heinerborg bestamt ifran med att saga att om Jesus-namnet maste skylas over med ett tackelse tankte inte han vara med.

  ”Jag skams inte for evangelium for det ar en kraft till fralsning, forst och framst for juden sa ock for greken”.

  ”Lift Jesus higher!”

 12. Anders Gunnarsson

  Stig

  Din beskrivning av urKyrkan liknar en 1900-tals frikyrka i Svedala! Det är anakroniskt och en tillbakaprojecering som heter duga!

  Tillbaka till skolböckerna!

 13. De första kristna byggde inga kyrkor, man använde de lokaler som var tillgängliga. Så småningom uppstod behov av samlingslokaler och kyrkor byggdes och därmed också behov av att inreda dem, Oftast var inredningen hållen stram, med ett kors, Jesusnamnet på något sätt, predikstol, musikinstrument i form av orgel och flygel. Bild på en uppslagen bibel förekommer också. (Det finns ju exempel på överdåd också.)
  Kan då en sådan kyrka upplåtas för evenemang som inte på något sätt harmonierar med detta?

  Man kan tänka sig att publiken blir positivt medveten om vilken lokal man befinner sig i, om kyrkans rekvisita står kvar. Man kan uppleva att kyrkan varär inbjudande och i bästa fall kan tänka sig besöka kyrkan igen. Man kan uppleva att det är lokal som lokal.
  Omvända förhållandet förekommer ju också. Kyrkan hyr en profan lokal.

  Om jag skulle avkrävas en åsikt så blir den nog, frånvaron av Helig Ande i ett världsligt evenemang gör kyrkan neutral, liksom hans närvaro i en gudstjänst gör det till en kyrka.

  Förstår ni inte att ni är Guds tempel och att Guds Ande bor i er, skriver Paulus i 1 Kor 3:16.

  Jag tycker att mycket talar för att vi kan serva vår omvärld genom att upplåta våra lokaler, på anständiga villkor. Men inte till vad som helst.

  http://stig-melin.blogspot.com/

 14. Hur definieras sakralitet? Vi får i denna diskussion inte hamna i andra diket där ting är så förandligade att de inte får röras!

  I min värld är inte dopet, nattvarden, predikstolen eller något annat inom kyrkans värld förknippad med någon slags magi. Det är symboler, likaväl som kyrkorummet. Symbolen för Guds kyrka på jorden. Symboler som förvisso kan göras tydligare genom sakral konst, genom krucifix, genom stort kors på väggen eller utanför, men fortfarande bara symboler. Sammanhanget gör det till en sakral miljö, inte tingen i sej och inte människan i salen i sej.

 15. Anders Gunnarsson

  En kal (skol- sal utan fin nattvards-) vin kan väl inte vara helig, eller?

  Varför blir sånt heligt? Hur ser kalvinsk kyrkorums sakralitet ut, utan sakralitet?

 16. Tilläggas ska kanske att detta givetvis endast är egna spekulationer och att jag inte har något Skriftstöd för dem.

 17. Ursäkta om jag förefaller lite överandlig men jag misstänker att uthyrningen av Filadelfias lokaler till div profana sammanhang är en satanisk attack. Han vet att Guds Ande har varit närvarande och verksam i kyrkan. På något sätt verkar det vara en mer öppen himmel över vissa platser där DHA verkat och där människor prisat Gud och bett dig igenom och Ordet har predikats i DHAs kraft. Satan hatar sådana och vill täppa till dessa ”öppningar”. Att han nu sänder artister som öppet står i hans tjänst ser jag som ett led i detta och på så sätt ”orena helgedomen”.

 18. @Elisabeth Hammarlund-Lorenzsonn:
  Och jag ansåg mig tvungen att även formellt sett lämna samma församling för ca 5 år sen. Droppen (fanns mkt annat) var att man tillät öppet ”hs” att inte bara vara medlemmar, utan även framträda på estraden, trots att de offentligt har försvarat sin s k läggning, d v s synd enligt Guds ord. Man är alltså inte beredd att göra ”bättring”. Filla försvarar det hela med att man ska ägna sig åt själavård etc men hur meningsfullt blir det om de inte ens bekänner det som synd? Gäller inte Pauli instruktioner i 1 Kor för Filadelfia kanske…?

 19. Jag tycker att alla inlägg om detta har missat en essentiell aspekt. (Om det inte är jag som missat det i villervallan.)

  I en församling finns det många människor med mycket olika bakgrund och mognad i tron.

  För unga och/eller obefästa troende fungerar det så att de som hyr lokalen på ett eller annat sätt legitimeras av församlingens ledning.

  Det kan leda till att en av dessa Herrens minsta blir förförda.

  Knappast något att sträva efter.

  Jag tror inte att Gud väger stjärnor i kronan mot kvarnstenar om halsen och ser vad som väger tyngst.

  /Kjell

 20. Haha, Nils, jag ska inte visa mamma att Du tror hon var min farmor!

  Nej, farmor växte upp i den svenska pingströrelsen i djupaste Småland och hon har flyttat högre sedan några år, men hon är en av mina finaste förebilder på praktiskt fungerande övernaturlig kristendom. Jag är glad hon slipper uppleva dessa tider när allt som är heligt och andligt verkar betraktas som gammaldags skåpmat.

  Mammas ungdomstid var efter kriget i södra Tyskland, som då besöktes av amerikanska evangelister. Väckelsen därnere var våldsam och stor, efterdyningarna syns ännu idag, t ex är moderförsamlingen till ovanstående händelse idag Tysklands största frikyrka (i Stuttgart) med över 4000 mötesbesökare varje söndag fm. Men som väckelsehistoria betraktat är allt detta helt okänt i Sverige. Det fanns dock personella kopplingar hit, vilket är anledningen till att mamma hamnade här och jag blev till.

  Elisabeth Hammarlund: Tack för ett intressant vittnesbörd! Jag har gjort en liknande rörelse, dock ännu inte förmått mej att gå ut ur min kyrka. Den får något år till på sej. I mitt fall blev droppen att inför en förbönsstund höra pastorn säga att vi skulle tända ljus, för när vi inte längre orkar be så kan ljuset be vidare i vårt ställe. Ren hedendom alltså, likställt med lamaismens böneflaggor. Jag undrar när vi äntligen får se en vändning i det andliga läget? Jag börjar bli trött.

 21. Wildwest !
  Ursäkta jag ref. till din farmor & du angav själv din mors vittnesbörd… men de hade kanske samma vittnesbörd ? 🙂

 22. Jag uppskattar samtalet & instämmer i vad wildwest ref. till tidigare från sin farmors vittnesbörd.

  Låt mig lyfta fram ett bibelord, för ibland har vi alla tendens att tänka för allmänt & mänskligt korrekt.

  Jesus själv ger vägledning.
  När det beskrivs om honom hur upprörd han blev över templets nyttjande & då han fylldes av nitälskan till Herrens hus.

  Denna nitälskan som blev anledningen till att anklaga honom.

  * Jesu proklammation: ”Detta ska vara ett bönehus”
  … men ni har gjort det till en rövarkula.
  & han drev ut månglarna & välte ut deras bord.

  Talet om uthyrning till kulturella begivenheter, kan inte betraktas som annat än månglare i modern tappning – hyra & avgifter erläggs för en vara.

  ”Mitt hus & min faders hus” var en ”nytestamentlig” böneplats.
  Där fick Simeon skåda Guds härlighet, då han tackade Gud & sa att han därefter kunde avsluta sitt liv.
  Där begynte Jesus undervisa & ta del av Guds undervisning som 12 åring. Där samlades begynnelsen till den första kristna församlingen…

  Själv har jag erfarenhet av att ta del av en andefylld atmossfär, när en lokal präglats som bönehus – där stannar Guds Ande.

  Bilden är synonym till bönedukar, som är en speciell uppmaning att lägga på de sjuka för att böner ska förmedlas till fysisk välsignelse & hälsa.
  En predikostol beträder man inte hur som helst – ohelgad.
  En botbänk har sin respektfulla tillämpning.

  Stanley Sjöberg som av misstag satte sig på fel stol i världens största pingstkyrka fick strax senare reda på vad den platsen var ämnad för.

  Åter igen – det råder en otrolig slarvighet i Helgelsebegrepp.
  Jesus sökte själv som 12-åring plats där hans fader hade även sin fysiska boning.

  Varför negligeras det i dag ?

  Jag har full förståelse för de som tillfälligt hyr andras lokaler, där är varken lokalen invigd eller avskild.

  Märk väl att t.o.m. Svenska kyrkan har en speciell typ av Gudstjänst när överlåter eller säljer en kyrkolokal – då avhelgar man lokalen & tar ned det som betraktas som kristet.

 23. Elisabeth Hammarlund-Lorenzsonn

  Det faktum att Filadelfia i Stockholm 1995 hyrde ut sin gudstjanstlokal till en Aidsgala da en lattkladd kvinna med bikini och ett fisknat stod pa estraden och blasfemiskt sa att Gud hade sagt att hon skulle se ut sa ledde till mitt beslut att efter somnlosa natter och stor bedrovelse i min ande ga ur forsamlingen.

  Eftersom jag 1995 var bosatt i Jerusalem beslot jag att som tidigare aktiv forsamlingsmedlem, bibelskoleelev och tidigare utsand av forsamlingen i missionens arende tala med forsamlingsledningen i samband med Varldspingstkonferensen i Jerusalem.

  Sista dagen pa konferensen sprang jag fram till Olof Djurfelt och fragade om den Helige Ande hade lamnat Filadelfiaforsamlingen och undrade om Mammon numera var den avgorande faktorn i forsamlingsbesluten.

  Jag fragade ochsa under tarar om det inte langre fanns nagra profetroster som kunde hoja sin stamma och ga emot det varldsliga trycket utifran. Olof sa att man sag allvarligt pa det intraffade men forsvarade sig anda med att saga att han sjalv inte varit narvarande pa aldstemotet da beslutet om Aidsgalan fattats och hanvisade mig till Sten-Gunnar Hedin. Sten-Gunnar informerade mig att Kyrkan inte hyrts ut till Aidsgalan utan att kyrkan lanats ut gratis och att detta utlanande var forsamlingens bidrag till de Aidsdrabbade.

  Hedin sa att artisterna pa Aidsgalan inte hallit den overenskommelse man kommit overens om och att nagon fran forsamlingen hade slackt ljuset nar man tyckt att det gick for langt nar den i bikini och fisknat ”kladda” kvinnan (eller kanske var det en man?)sagt att Gud sagt att hon skulle se ut pa det viset denna kvall.

  Jag papekade att om man inte hyrde ut kyrkan till icke-kristna konserter utan anvande gudstjanslokalen till de andamal som den var avsedd for och helgad till skulle ovanstaende insident aldrig intraffa.
  ”Ja men da far man ju samma problem som i Israel dar man tillber platser” var Sten-Gunnars underliga svar. Jag sa da att det inte var fraga om att tillbe platser utan att under ansvar anvanda kyrkan for det andamal som offrade medel samlats in till.

  Jag tror inte det var for att forbereda for dessa icke-kristna evangemang som man under Gunno Nylanders ledning byggde om kyrkorummet for ett antal miljoner kronor?
  Sjalv gav jag inte en enda krona till dessa ombyggnationer i synnerhet nar jag pa ett arsmote som fick hallas i 500-salen samtidigt som en icke-kristen forestallning pagick i kyrkan fick reda pa hur mycket pengar som kom in genom uthyrningarna och efter vilka stadpersonal fick plocka upp snus fran trapporna.

  Jag ar inte intresserad av att valsigna det som inte Guds valbehag och valsignelse vilar over.

  Att som forsamlingsmedlem forvisas ut ur kyrkorummet efter nagon gudstjanst for att det senare pa kvallen skulle hyras ut till nagot annat varldsligt evangemang upplevdes tragiskt i synnerhet nar jag kunde dra mig till minnes att motesbesokare i borjan av 80-talet gick till det angransande bonerummet efter kvallsmotenas slut.

  Jag upplyste aven Hedin att om man slapper in det som inte ar Gud valbehagligt innanfor kyrkans vaggar kan man inte rakna med Guds beskyddande hand och undrade om det inte mojligtvis kunde finnas ett samband med att det strax efter Aidsgalan intraffade ett mord i Filadelfiakyrkans kallare.

  Hedin var kyligt oforstaende…

  Innan jag slutligen fattade beslutet att overfora mitt forsamlingsmedlemskap till en annan forsamling bad jag att fa tala med en annan pastor i forsamlingen over amnet ”den sekualiserade Filadelfiaforsamlingen”. Denne pastor som senare fick sluta pgr av forsamlingens daliga ekonomi (uthyrningarna till trots) var mer forstaende. Jag berattade om mina egna andliga konfrontationer i olika sammanhang och sa att nar varldsligheten trycker pa maste man hoja Jesus-fanan annu hogre. Denne pastor sa att han beundrade min tro.

  –> Min alskade f.d Filadelfiaforsamling i Stockholm:
  Tradet vars krona i sin stolthet reste sig hogre an andra
  och vars stam blev nedhugget?

  ”PRIDE goes before a fall”.

 24. Äntligen kom ett inlägg i frågan som jag väntat på. Låt mej först säja att jag håller med till 100%.

  När debatten mellan Stanley Sjöberg och Filadelfia var som hetast för någon vecka sedan lyssnade jag på söndagens tv-predikan över ett helt annat tema, men där tabernaklet i öknen nämndes och hur utomordentligt noga Gud där var med både utformning, inredning, liturgi och uppförande. Skulle allt detta yttre nu, i nytestamentlig tid, bara försvunnit: helighet finns inte bland fysiska ting, det finns bara i hjärtat? Användes judarnas synagogor till något annat under Jesu egen tid? Och när så gjordes och när det ansågs gå emot det syfte de hade så rensade Jesus brutalt ut det som han ansåg vara hädelse. Så Jesu åtgärd var judisk och gammaltestamentlig och gäller inte längre oss?

  Om kyrkolokal och symboler inte har nån betydelse, varför kan inte kyrksalen bli tillfällig strippklubb på lördagkvällarna? Om anledningen är (som ofta sägs) att visa syndare att kyrkobyggnaden inte är farlig att vistas i får man ju mest utdelning på det viset. Det är bara att plocka bort strippstången och sen går vi in och ber klockan 11? Och bra betalt lär man också få. Om någon blir upprörd över detta internt så behöver man a) inte tala om det, b) berätta att lokalen i sej inte är heligare än nån annan byggnad utan att heligheten uppstår, pang, bom, när vi samlas där för att möta Gud, knapptryckning på väggen, typ! Varför ska denna ytterlighet principiellt betraktas på annat sätt än det som nu har hänt?

  Jag kan t o m tänka mej att en profan evenemangsarrangör tycker att nakna bröst i en kyrka är att gå över gränsen, men inte att ett delvis sataniskt budskap kan vara ett problem. En sekulär kulturpersonlighet har inte det känselsprötet, man behöver inte diskutera kultur med särskilt många för att inse detta!

  Jag är ytterst tveksam till om Lewi Pethrus hade varit med på detta! Det står också förrädiskt i Dagen-artikeln (som jag av datatekniska skäl inte lyckats kommentera) att man i Filadelfia hållit på i 30 år. Ja, det var ju efter LPs tid!

  Kommer att tänka på demokratidemonstrationerna i gamla DDR 1989. Många fyllde kyrkorna, många som var ateister, många som inte hade intresse för det religiösa. Men i de allra flesta fall, i t ex Nikolaikyrkan i Leipzig, så var varje samling i kyrkan en gudstjänst med bön, predikan och psalmsång. De som betedde sig okyrkmässigt blev utvisade. T o m under en så prekär situation så höll man på heligheten! Man hade ju enkelt kunna tycka att ett helt lands befrielse från kommunism fick gå före allt annat, även ingredienserna av gudstjänst. Icke så! (Man tänker på skolavslutningarna i kyrkan här och hur platt kyrkan lägger sej…)

  Dessutom är man ju inte konsekvent med lokalfrågan. Bränner man ner en kyrka så fördöms det på ett helt annat sätt än om det vore ett vanligt hus. Dränker man ett kors i urin och kallar ”verket” piss christ så upprörs även sekulära människor. Vaddå? Det är ju bara en symbol?

  Min mor berättar från sin ungdomstid att när deras församling ännu inte hade en egen kyrkobyggnad och istället hyrde in sej i lokala krogar på söndagsmorgnarna tog det lång tid att be rent i lokalen! Det var en tryckt och tung stämning när man kom in. Andarna hängde nästan synligt på väggarna och fick först bes därifrån. På kvällen innan satt bl a lokala satanister och höll seanser i dessa lokaler. Jag menar – har detta överhuvudtaget ingen som helst betydelse (undrar vad Kjell Sjöberg hade sagt)?

  Varför, som Mikael skriver, lät man inte hednatemplen vara kvar i Sverige och höll gudstjänsterna i dessa, utan propsade på att riva dessa för att uppföra kyrkobyggnader? Slöseri med resurser, onödig klimatpåverkan!

  Förlåt att jag brer ut mej, men detta med Filadelfias bristande andliga klarsyn har verkligen upprört mej mer denna sommar än något annat.

 25. Lennart Jacobson

  Tja, precis som Du skriver jag nu inte alltför genomtänkt.

  Men ändå tänker jag så här.

  Ang jämförelsen med fotbollslagen. Fotbollslagen kämpar mot varandra för att vinna. Vi kämpar inte mot människor, utan bara mot djävulen. Det innebär att det som motarbetar vår kamp mot ondskan bör vi naturligtvis ta avstånd från och bekämpa. Men det är aldrig människor. Vi vill helst att de som nu tjänar Satan skall komma till vår lokal och be om förbön för att de vill bli förändrade/omvända.

  Jag tror att vi snarast med uthyrning kan komma närmare människor och vinna dem än att som nästan alla andra kyrkor och religioner göra detta jordiska som lokaler, ikoner och jag vet inte vad till något andligt/heligt. Ser det snarast som en frestelse att ersätta det äkta andliga med yttre saker.
  Vill vi vara frimodiga så har vi alla chanser att demonstrera vår tro på många sätt.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.