Helvetet – en förbränningsplats för avfall?

Många av oss predikanter har ofta förklarat var det nytestamentliga begreppet Gehenna, som ofta översätts med vårt ord helvete kommer ifrån. Vi har då sagt att symboliken med det brinnande gehenna, den brinnande elden, kommer ifrån det faktum att den dalen, dvs Hinnoms dal utanför Jerusalem (på hebreiska: gä hinnom) under biblisk tid användes som en sorts sopstation där man brände stadens avfall.

Detta verkar var en ren vandringslegend! I alla fall om man får tro en professor som heter Todd Bolen. Han skriver i två intressanta blogginlägg (1 och 2) att själva idén om att Hinnoms dal var en sådan sopstation där man brände sopor inte är äldre än från 1200-talet e.Kr! Det var en judisk rabbin som då lade fram den tesen. Men, det finns inget arkeologiskt eller annat stöd för den idén. I profetord från Jeremia och Jesaja framkommer däremot att man under GT:s tid offrade sina barn till guden Molok där. Så många barn offrades, att Herren hotar att dalen i framtiden då Gud har utmätt sitt straff mot folket för detta ska kallas slaktdalen. Enligt de forskare som Bolen citerar, så är detta den troligaste bakgrunden till varför Hinnoms dal har fått bilda namn och begrepp för det yttersta straffet. Men, att det har att göra med förbränning av sopor är alltså en tanke som dök upp på 1200-talet, och som förmodligen lät bra redan då och som därför har citerats och förts vidare utan att kontrolleras – en vandringssägen.

 

17 reaktioner på ”Helvetet – en förbränningsplats för avfall?”

  1. Vad innebär ”klassisk pingstteologi”? Den pingströrelse jag växte upp i i är fundamentalt annorlunda än dagens pingstsamfund.

  2. Jag tror på tre kategorier i världsdomen; de frälsta, de förtappade och de förintade. Vi vet att tre personer kommer att kastas i den brinnande sjön där de plågas dag och natt i evigheters evigheter. Vi vet inte hur många fler det blir som drabbas av samma öde. Vi vet att en skara som ingen kan räkna blir frälsta. Vi vet också att somliga går under ”såsom djuren”. Så mycket mer vet vi inte. om detta.

 1. Josef:

  Frågan handlar inte om hurvida helvetet existerar eller inte, utan vad helvetet/eldsjön/Gehenna (och inte hades/dödsriket) faktiskt innebär.

  Jesaja 34:9
  Då blir Edoms bäckar förvandlade till tjära och dess jord
  till svavel, dess land blir till brinnande tjära.

  Varken natt eller dag skall den branden slockna, ständigt skall
  röken av den stiga upp. Från släkte till släkte skall
  landet ligga öde, aldrig i evighet skall någon vandra där.

  Pelikaner och hägrar skall ta det i besittning, uvar
  och korpar bo där. Han skall spänna linor och lod
  över det till förödelse och ödeläggelse.

  Av dess ädlingar skall ingen finnas kvar som kan utropa
  någon till kung. Alla dess furstar blir till intet.

  1. Det finns andra indikationer på att ”den brinnande sjön” kommer att tillredas i Edom, sydväst om Döda havet. De första ”badarna” i sjön blir de två ”vilddjuren” som nämns i Uppenbarelseboken kapitel 13 och framöver. Drygt 1000 år senare tillkommer en tredje.

   ”Vem är han som kommer från Edom, från Bosra i högröda kläder, så präktig i sin dräkt, så stolt i sin stora kraft? »Det är jag, som talar i rättfärdighet, jag, som är en mästare till att frälsa.»

   Varför är din dräkt så röd? Varför likna dina kläder en vintrampares?

   »Jo, en vinpress har jag trampat, jag själv allena, och ingen i folken bistod mig. Jag trampade dem i min vrede, trampade sönder dem i min förtörnelse. Då stänkte deras blod på mina kläder, och så fick jag hela min dräkt nedfläckad.

   Ty en hämndedag hade jag beslutit, och mitt förlossningsår hade kommit.

   Och jag skådade omkring mig, men ingen hjälpare fanns; jag stod där i förundran, men ingen fanns, som understödde mig. Då hjälpte mig min egen arm, och min förtörnelse understödde mig.

   Jag trampade ned folken i min vrede och gjorde dem druckna i min förtörnelse, och jag lät deras blod rinna ned på jorden.» ”

   Jesaja kapitel 63

   Symboliken i Uppenbarelseboken kap 19, där de två ”vilddjuren” får sin dom syftar på just denne Vintrampare.

 2. Bästa Rolf och Joachim, visst är det så att det fanns en avskrädesplats utanför Jerusalem, med all den funktion som du Joachim skriver om. Men om vi vill påstå att Helvetet i Jordens innandömen för de som går förlorade inte skulle finnas, får vi samtidigt säga att Jesus Kristus Guds Son är en lögnare !!! Vi vet att Skriften berättar att ingen lögnare kommer in i Himmelen, viket betyder att Jesu färd ner i dödsriket inte skulle ha slutat med uppståndelse för Honom. Det står skrivet att ”Han var utan synd” därför hade dödsriket ingen makt över Honom och Gud kunde uppväcka Honom till liv sedan Jesus avväpnat djävulen och hans styrkor i underjorden. Minns att Jesus förlät alla dem som som hade medverkat till Hans korsfästelse och alla de som smädat honom. Han sade på korset. ”Fader förlåt dem ty de vet inte vad de gör”. Han behövde dö med fullständig förlåtelse i sitt hjärta för att undvika att bli anklagad av Satan och komma under hans våld. Det var våra synder Han bar.
  Varför lär oss Jesus att be bönen Fader vår… där orden finns ”och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro; och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo.’ Ty om I förlåter människorna deras försyndelser, så skall ock eder himmelske Fader förlåta er; men om ni icke förlåter människorna, så skall ej heller er Fader förlåta era försyndelser”.
  Får vi inte våra synder förlåtna så går vi evigt förlorade!

  Tror man inte detta, så måste man ånyo säga att Jesus är en lögnare.
  Du Rolf tycker inte att man skall berätta för andra människor utanför kyrkan om Helvetets fasor. Käre vän varför skall vi varna våra barn att stiga ut i gatan när det kommer bilar farande, om vi inte hyser kärlek och omsorg om dem. Självklart måste vi visa samma kärlek och omsorg om våra ofrälsta medmänniskor.
  Vi är tvungna att berätta för dem om detta. Skall vi vara fegare än Jesus. Han vågar säga att ”det är bättre att du hugger av dig handen än att den får förföra mig, så att jag går evigt förlorad och kastas i det brinnande Gehenna”. Det är till och med så att vi får skuld inför Gud om vi undanhåller sanningen, så att någon går förlorad som Gud sänt dig till. Vi får ”dennes blod på våra händer” och Gud kan avkräva mig mitt liv för detta !’
  Varje dag fylls Helvetet med nya själar, ja det är lika många som sandkornen på stranden som och kastas ner i Helvetet varje dag !
  Är det någon av er som tror att Jesus skojar med oss, när Han berättar om Lasarus och den rike mannen?

 3. Bästa Rolf och Joachim, visst är det så att det fanns en avskrädesplats utanför Jerusalem, med all den funktion som du Joachim skriver om. Men om vi vill påstå att Helvetet i Jordens innandömen för de som går förlorade inte skulle finnas, får vi samtidigt säga att Jesus Kristus Guds Son är en lögnare !!! Vi vet att Skriften berättar att ingen lögnare kommer in i Himmelen, viket betyder att Jesu färd ner i dödsriket inte skulle ha slutat med uppståndelse för Honom. Det står skrivet att ”Han var utan synd” därför hade dödsriket ingen makt över Honom och Gud kunde uppväcka Honom till liv sedan Jesus avväpnat djävulen och hans styrkor i underjorden. Minns att Jesus förlät alla dem som som hade medverkat till Hans korsfästelse och alla de som smädat honom. Han sade på korset. ”Fader förlåt dem ty de vet inte vad de gör”. Han behövde dö med fullständig förlåtelse i sitt hjärta för att undvika att bli anklagad av Satan och komma under hans våld. Det var våra synder Han bar.
  Varför lär oss Jesus att be bönen Fader vår… där orden finns ”och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro; och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo.’ Ty om I förlåter människorna deras försyndelser, så skall ock eder himmelske Fader förlåta er; men om ni icke förlåter människorna, så skall ej heller er Fader förlåta era försyndelser.
  Får vi inte våra synder förlåtna så går vi evigt förlorade!

  Tror man inte detta, så måste man ånyo säga att Jesus är en lögnare.
  Du Rolf tycker inte att man skall berätta för andra människor utanför kyrkan om Helvetets fasor. Käre vän varför skall vi varna våra barn att stiga ut i gatan när det kommer bilar farande, om vi inte hyser kärlek och omsorg om dem. Självklart måste vi visa samma kärlek och omsorg om våra ofrälsta medmänniskor.
  Vi är tvungna att berätta för dem om detta. Skall vi vara fegare än Jesus. Han vågar säga att ”det är bättre att du hugger av dig handen än att den får förföra mig, så att jag går evigt förlorad och kastas i det brinnande Gehenna”. Det är till och med så att vi får skuld inför Gud om vi undanhåller sanningen, så att någon går förlorad som Gud sänt dig till. Vi får ”dennes blod på våra händer” och Gud kan avkräva mig mitt liv för detta !’
  Varje dag fylls Helvetet med nya själar, ja det är lika många som sandkornen på stranden som och kastas ner i Helvetet varje dag !
  Är det någon av er som tror att Jesus skojar med oss, när Han berättar om Lasarus och den rike mannen?

 4. Spännande fråga som jag också ställt. Det som gör att jag inte helt förkastat sopstations teorin är tempelkulten i Jerusalem.

  När vi var i Jerusalem så visade Håkan Bengtsson från STI oss templet och beskrev dikena där blodet från offren rann ner i Hinnoms dal där de brändes tillsammans med offerresterna. (allt gick ju inte åt till offren) Det var ju en rätt stor aktivitet i templet när det begav sig och det blev en del spill.

  Därav maskar (som fanns kvar i köttresterna) och eld (från kremeringen av det som var kvar), att det sen också var en allmän sopplats känns inte helt långsökt. (min slutsats) På plats i Jerusalem verkade det vara en trovärdig förklaring.

  Min fråga blir då, om det inte fanns någon sopstation där, var gjorde man då av med resterna från tempelkulten och soporna med för den delen?

 5. ”Mary besökte helvetet flera gånger tillsammans med Jesus ” finns det över huvud taget något som helst bevis för detta påstående? En fantasifull beskrivning av denna plats kan väl knappast vara godtagbar. Jag tror att dylika berättelser är kontraproduktivt. Det gör väl inte någon större skada om dylika tankar dryftas i ett slutet sällskap av redan frälsta men för allt smör i Småland sprid inte dessa historier till folk utanför kretsen….

 6. Helvetet är en levande verklighet som i allt överensstämmer med Jesu vittnesbörd om den rike mannen och Lasarus. Bibeltexterna innehåller flera påståenden från Jesu mun om att kastas i det brinnande Gehenna. Den eviga elden talas det också om som aldrig utsläckes. Ofta talas det om en riktning neråt i underjorden.
  Allt detta stämmer också överens med många av de de vittnesbörd där personer runt om i världen beskriver sina upplevelser av besök i Helvetet. det finns även pastorer som fått göra liknande upplevelser som Paulus fick då han blev upptagen till Himmelen. En del har besökt både Helvetet och Himmelen. Deras berättelser är samstämmiga trots att de kommer från olika världsdelar. Jag rekommenderar läsning av Mary Katrin Baxters bok som också finns på nätet. Det är en synnerligen detaljerad bok som innehåller många aspekter på vad som krävs av oss kristna för att inte hamna i den slutstationen. Mary besökte Helvetet åtskilliga gånger tillsammans med Jesus och någon mer avskyvärd plats finns inte någonstans i Världen. Helvetet är en verklighet !

 7. Mikael

  Jag har läst din blogg till och från och det brukar vara mycket givande. Detta var mycket intressant och något jag inte kände till, vilket jag borde. Det är tydligen fortfarande viktigt att kolla källor och inte ta något för givet.

 8. Bästa Gunnel
  Vi är kallade att vara andliga fäder och mödrar. En moders undervisning är minst lika värdefull som en faders. Visst vill jag som bokstavstroende följa Paulus men jag tror att det finns tolkningar av hans undervisning som blivit felaktiga. Börja i huvudpunkten i Paulus undervisning ”Här är inte man eller kvinna …”

 9. Mikael Karlendal

  Skriv gärna lite utförligare om ordval, som blivit fel i King James översättning och styrt tolkningen i fel riktning. Nu ordar jag om det jag inte kan! Skriv gärna innan Stefan Swärds bok kommer ut om helvetet!

  Jag kan inga andra språk än svenska och ”Kanaans tungomål”. Mina enkla tankar är att fruktträden hemma skulle beskäras på vårvintern och det torra grenarna eldas upp innan det blev farligt att elda ute. Den elden är positiv och bör talas positivt om!
  Min fader är vingårdsmannen. Han vet vad han vill och gör.

  Guds välsignelse
  önskar
  en luttrad syster, som inte får undervisa

 10. Mikael, som jag förstått det är det riktigt att det från allra första början grundar sig i offren av barn till Molok i dalen i kungarna Ahab och Manasses tid, men att man senare eventuellt också kom att använda den som den ”sopstation” som refererats till mången gång på många håll. Den referensen känns ju rimlig när man läser Jesus ord i Mark 9:48 där han i sin tur refererar till Jes 66:24. Men hur det nu är med Hinnom dalen som sopstation låter iaf jag vara osagt. Men det är på intet sätt så att Todd Bolen är ensam i sin uppfattning eller unik i den heller. Sådana uppfattningar gav även t ex Thoralf Gilbrandt uttryck för, dvs att det enbart var referensen till offren till Molok snarare än sopstations teorin som gällde.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.