Några kloka ord av J I Packer

När man börjar studera teologi på universitet eller teologiska seminarier blir man snabbt varse att ämnesområdet delas in i en mängd separata discipliner. Bl.a:

Bibelvetenskap/exegetik – som är det historiskt-språkliga studiet av Bibeln. Detta uppdelas av naturliga skäl i Gamla respektive Nya testamentets exegetik. Det innebär att man studerar bibeltexterna i deras ursprungliga historiska kontext och på grundspråken.

Kristendomens historia – från NT:s tid fram till idag. Ett studium av historisk utveckling av kyrkor, idéer, traditioner, samfund osv.

Systematisk teologi – som är det systematiska studiet av kristen lära i nutid och dåtid och i relation till övrig idéhistoria och samhälle, mm. I amerikans litteratur kallas detta ofta i regel bara ”teologi”, medan bibelvetenskapen/exegetiken i regel kallas just exegetik.

För de flesta kristna är det tämligen enkelt att förstå varför man ska studera bibelvetenskap och kristendomens historia, men den systematiska teologins varför är ibland lite svårare att inse. En som ger ett bra sammanfattande svar på detta är den anglikanske/evangelikale teologen J I Packer, som sedan många år varit verksam i Kanada, även om han kommer från England.

I förordet till boken Know the Truth – A handbook of Christian belief, av Bruce Milne, skriver Packer följande tänkvärda ord (boken finns i svensk översättning, men obegriplig och klåfingrigt nog utan Packers förord):

”Det har sagts att vanan att studera Bibeln på egen hand gör studiet av teologi onödigt. Men i själva verket straffar man sig själv som bibelstuderande om man inte studerar teologi, eftersom teologi (dvs en övergripande förståelse av Bibelns undervisning) berikar bibelstudiet enormt. Hur då? Genom att sätta en i stånd att se mer av vad som finns i varje bibelställe. På samma sätt som effekten av att kunna botanik gör att man lägger märke till mer flora och fauna när man promenerar på landet, och effekten av att kunna elektronik är man man fattar mer vad man ser när man plockar isär sin TV, så är effekten av att man kan teologi, om man gör en jämförelse, att man ser längre och djupare vad innebörden och slutsatserna av olika bibelställen är, än vad man annars skulle ha gjort. Den yttersta kontexten för varje mening i Bibeln är hela Bibeln,  och då menar jag inte bara 66 böcker utan också Bibelns lära; och ju mer man känner sin Bibel i denna dubbla betydelse, desto djupare insikt kommer man att ha i vad olika enskilda bibelord har för betydelse. Att god teologi växer fram ur goda slutsatser från bibelstudier och alltid måste läras ut med hänvisning till dess bibliska grund är en välkänd sanning. Mindre känt, men icke desto mindre sant är motsatsen, att bibelstudiet blir bättre av att man kan teologin.” (Min grovt tillyxade svenska översättning från engelskan – det är mycket bättre formulerat på engelska)

Det är alltså nödvändigt med en övergripande förståelse av hela bibelns undervisning. Vill man veta något om Gud, måste man studera hela Bibeln och se helheten. När man har detta övergripande perspektiv blir också studiet av de enskilda bibelböckerna och texterna desto mer givande. Vill man förstå hur en människa kan komma i en rätt relation till Gud och bli frälst, måste man t.ex. både studera Paulus ord om man människan ”blir rättfärdig genom tro och inte genom laggärningar”, och Jakobs ord om att människan ”blir rättfärdig inte bara genom tro, utan också genom gärningar”, bland annat. Det är när vi ser helheten av Bibelns undervisning som vi också kan se nyanserna i vad Paulus respektive Jakob i detta fallet faktiskt skriver.

Det är nog ingen tillfällighet att just kristna inom den pingst-karismatiska familjen, som av tradition velat hålla viss distans till tidigare kristen teologi och tradition och därför har ringaktat studiet av systematisk teologi och i huvudsak tror att det bara är att ”läsa som det står”, att de har lätt att låta sig övertygas av karismatiska Al Capones.

Länkar:

a, b

11 reaktioner på ”Några kloka ord av J I Packer”

 1. Pingback: Are Mormons and Catholics Christians? – Tim Conway | Erevna - Blogg & Tankesmedja

 2. Gunnel skrev: ”Igår kväll var det ett underbart bönemöte i Smyrnaförsamlingen, där en kvinna från Kongo förkunnade Guds ord som inledning. Det fanns ingen av mina unga bröder med i samlingen tyvärr.”

  Låter härligt Gunnel! Anledningen till att jag inte fanns där är för att jag inte bara studerar dagtid utan även kvällstid. Igår var det kvällskurs på annat håll. Dessutom är det ju när det är bönemöte i regel inte någon utförligare förkunnelse eller undervisning.

 3. Wildwest

  Håller med. Kicken är idag termometern på andligt liv i kristen subkultur! Dock kan man falla i andra diket. Katolsk kristenhet i Svedala är överintellektualiserad. Det behövs bondförnuftiga katoliker också, inte bara författare och professorer och läkare och annat löst folk… Faktiskt!

 4. Jag tror vi alla kan vara överens om att en av de största orsakerna till dagens kyrkliga stagnation är bristen på relevant bibelkunskap, normalt förmedlad av pastorer, normalt studerad vidare hemma på kammaren. Ingetdera verkar vara ”inne” just nu. Jag har förvånats, ja chockerats, när jag ibland pratat teologi med jämnåriga som är regelbundna (nåja) kyrkobesökare och kristna sedan tonåren – dom vet ju ingenting! Dom går bara på om ”det känns bra”. Tron kommer av predikan och predikan av Guds ord! Tron kommer inte av att lovsånger upprepas i det oändliga, tron kommer inte ens av gemensam livaktig bön.

 5. Teologi är intressant. Eftersom det hunnit bli många olika tolkningar på 2000 år kan ett studium av dessa vara berikande. Samtidigt tycker jag att liknelsen med värdet av att plocka isär TV´n för att få ett grepp om hur den är uppbyggd med teologistudier är bestickande. Om du klåfingrigt plockar isär en fungerande TV kan resultatet bli en svart ruta. Den fungerande helheten är långt viktigare än att veta hur kretsar och motstånd är hopkopplade. Den gamla pingsttanken att för mycket mänskligt disikerande av ordet inte är fuktbärande hade sina poänger. Jag tycker att teologistudier har ett värde men dessa får aldrig skymma den egna andliga upplevelsen i form av bibelläsning och bön.

 6. Som jag ser det kan ingen pastor äta brödet från himlen åt någon annan i resesällskapet.
  På Erevna tar en ung kille åter upp en stridsyxa med en annan medresenär. Hur länge skall detta fortsätta? ”Jag har rätt! Du har fel!”

  Vi skall inte överge vår församlingsgemenskap står det också. Jag kan varken göra om Svenska Missionskyrkan eller Pingströrelsen bara gå till korset varje dag och tacka för att Jesu Guds sons blod renar från min synd.

  Igår kväll var det ett underbart bönemöte i Smyrnaförsamlingen, där en kvinna från Kongo förkunnade Guds ord som inledning. Det fanns ingen av mina unga bröder med i samlingen tyvärr.

 7. Karl,

  pingst. Här kan ju finnas stora skillnader mellan olika församlingar, men det verkar som andra beskriver liknande situationer på andra håll i både pingst och andra samfund.

 8. Alla som tar emot frälsningen blir per automatik någon form av teolog eftersom han måste komma vidare på ”den vägen” som beskrivs i bibeln. Missar han den delen blir han lätt offer för dikena som omger vägen och jag är rädd att många f.d. kristna finns där.

  Frågan är hur mycket teolog man måste bli, hur mycket teologi man behöver bli. För lite teologi leder alltför lätt till det du beskrev som Al Capones, dvs man sväljer allt som påstås komma från Gud. Därför, ju mer man kan om bibeln, ju lättare kan man undvika den fällan. Som ju bara är en av många.

  Jag tror att kristenhetens problem med minskande framgång beror på brist i bibelundervisning. En brist som lätt kunde fyllas, om inte så mycket annat pockade på uppmärksamheten. Både för församlingar och i privatlivet.
  Kanske det är därför vi inte förmår evangelisera, vi kan för lite om vår ”produkt”. Vi är rädda att inte kunna svara för oss.
  Om kristna inte på nytt blir intresserade att bli teologer, fortsätter det att gå utför.
  Därför behövs en förnyelse att på nytt hitta Jesus – i hans ord, en förnyad kärlek mao. Om kyrka börjar skämmas för Jesus/Ordet, beror det på avsaknad av den insikt man kan få genom att umgås med bibeln.
  Därför, Bli teologistuderande.

 9. Jag håller med om att det i många församlingar tycks saknas (t ex i min egen) djuplodande studier av hela ovanstående register, i syfte att öka kunskapen om och förståelsen för hela Guds rådslut och vilja. Okunskapen är många gånger stor för annat än det allra mest uppenbara i Skriften och således är skyddet mot villoläror och falska profeter mycket litet eftersom man inte förmår pröva det som sägs/skrivs.

  Jag är mycket orolig när man måste söka annorstädes efter denna kunskap då den inte återfinns som en av församlingens grundpelare. Denna oro delas endast av ett fåtal som inte tycks finna gehör hos de andra för detta basala behov i församlingen. Ytterst är det ju dock individens ansvar för sig själv att komma vidare bortom mjölken till fast föda, varför man får söka den på annat håll. Här kan en bra blogg bidra på många sätt – tack Mikael för en sådan.

 10. Ok jag håller med dig att det liger stort värde i Teologi numera, skulle kanske inte gjort det för …

  Men nåt man bör tänka på också, är ju att alla människor har inte tillgång till så djupgående studier och inte heller föruttsätningar för det ,eller att kunna få det…Pågrund av sociala skäl och ekonomi och hälsa och handikap och psykist mentalt handikap .Medfött eller som tillkommit under livet .Och ibland som man tillfogat sig själv ,eller tillfogats …En del igenom droger och alkhol och ett asocialt liv och skadligt liv …Och dålig kost näring etz…

  Och då finns inte föruttsätningarna för en vigad bibelsyn igenom teologi eller kanske aldrig kommer att finnas heller ….

  Utom möjligen igenom Goda och lärda människors närvarao och stödd tex i tredje världen …Och bland socialt utslagna och sjuka och handikapde människor , även här i de rikare delarna av världen med …

  Så man bör nog inte begränsa trons och Guds möjligheter till att ge nåd och frälsa och välsigna människor och ledda rätt…Utan så djupgående och omfattande teologiska bildning och föruttsätning till med …

  Men vill man ha ett klarlägande om teologi lära och struktur som blir pedagogisk begriplig ,för alla som kan ta till sig det …Och sätta sig in mer i i Kristendomen …Och om olika uppfattningar och för att kunna särskilja vad som är Biblisk tro på Gud och inte etc …Då är ju förstås telogisk bildning en hjälp där så behövs och kanske mer på ledarnivå än lekmana nivå och för den intresserade .För att kunna förstå helheter och enskildheter…

  Annars tror jag tron blir för avancerad och mer för experter än vanliga människor … Och det är Ju Gud som uppenbarar sig och sin vilja och nåd och sitt Ord enligt Bibeln…

  Och det finns mängder av sociala strukturer och kulturer vi människor lever i i hela världen …Och skulle det bli för strikt teologiskt i en eller annan riktning skulle en del inte kunna tro på Gud och få nåd och bli frälst och välsignad och led av Gud …

  Gud nåde ju även Helen Kellers isolerade tillvaro så hon blev frälst …Fast hon var blind och döv och stum hela livet…Men då fick hon förstås en utbildad barnflika som hjälpte henne till kontakt med omgivningen …Igenom att känna och beröra och till sist lärde henne blindskrift så hon även kunnde läsa bibeln och blev frälst… Så för Gud är inget omöjligt…

  Men jag tror kodderna och den socialstrukturen och förutsätningen och klasskilnaderna ibland , kan var så olika för olika människor ibland …Så man kan inte slaviskt hålla sig till särskild teologi och teologisk bildning och teologiskt mönster och hävda att alla behöver på samma vis …

  För en del skulle inte kunna förstå och lära det och för en del skulle det inte ens finnas förutsättning för det heller …

  Och då tror jag inte vem som helst skulle kunna bli frälst av Gud igenom tro på Gud av bara Guds nåd heller … Så jag tror att evangeliet och tron på Gud och Guds Ord för att bli frälst med evigt liv i Gud ,och få komma till Gud i himlen med evigt liv med Gud …Är främst en nådes handlig i kärlek Gud utför och använder även den ena människan också till hjälp för den andre och vad han vill .Och sin församling och sinna Tjännare …Och då är det förstås biblisk tro på Gud på riktigt jag åsyftar och inget annat…

  Och det som vi kallar klasisk Kristen tro …Och där blir kyrkan och teologi och Kyrkohistioria en värdefull tillgång…För människor som kan tillgodogöra sig församlingens gemmenskap och telogi som ju inte alltid är felfri …Och där Gud och hans Ord bör vara överordnat eller bli i allt…

  Jag har inget bibelställe på det men jag blir inte förvånnad om vi, när vi kommer till himlen kommer att mötta massor av människor .Som är där som kan vittna för oss då…Att de alla inte kände till Jesus Herren och den kristna tron .Eller väldigt vagt och tom. villfaret …Men att de fick komma ditt därför deras hjärta var rätt inför Gud när han ebjöd dem nåd i Kristus Jesus Vår Herre …Jag kan ha fel och då får Gud överbevisa mig om det ,och den som kan, som är ledd av Gud enligt Guds Ord som Gud vill…

  Det är därför jag mennar at vi inte får sätta för stor tro till Teologi och Kyrkohistioria …Och jag tror att vi kan missa en hel del fint tillsammans med Gud och människor då med…

  Men jag har inget emot teologi och kyrkohistioria mer, som jag kunnde ha för, pågrund av fördommar och okunnighet…Jag tycker facktist det är mycket intressant och bildande …

  Och jag är mycket glad och tacksam för att du delar med dig av din Teologi och Teologiska bildning .Som hjälper andra och mig till en mer fördjupad och sund telogi och tro på Gud och Guds Ord …

  Sånt har inte hört till allmänhetens kännedom eller varit tillgängligt, eller ens apceptabelt för …Så tusen tack för det och jag mennar det verkligen och ber om mer och tackar Gud för det och internett som gjort det möjligt, och det moderna samhället …

  Men mennar samtidigt att vi får akta oss för att låsa in Gud och Guds Ord och tron och människor och kyrkan och kristna och livet i för snäva fack… För människan spår och Gud råder…Brukar morsan säga … Guds frid och Gud välsigne dig och er alla!!! Och tack för din undervisning !!! Frid Ronny

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.