Israel

I söndags höll jag en predikan om Israel och det judiska folket. Jag utgick från texterna i 1 Mos 12 och 15 och 17 där Gud sluter förbund med Abraham och lovar att göra honom till ett stort folk, att ge honom ett land (Kanaan), att den som välsignar honom ska bli välsignad och att den som förbannar honom ska bli förbannad, och att alla folk ska önska sig den välsignelse som han fått. Detta förbund och dessa löften specificeras noga i Bibeln som att de gäller Abrahams avkomlingar via Isak, via Jakob – alltså Israels folk. Inte avkomlingar via bihustrun Hagar, alltså araberna. Jag konstaterade utifrån de texterna att detta förbund gäller för all framtid, att hela de områden som idag ingår i staten Israel är inkluderade, inklusive de områden som idag kallas Gazaremsan och Västbanken. Jag konstaterar också att profeten Jeremia skriver:

”Så säger Herren, han som har satt solen att lysa om dagen, månen och stjärnorna att lysa om natten, han som rör upp havet i dånande vågor, han vars namn är Herren Sebaot: När denna ordning upphör att gälla, säger Herren, först då skall Israels ätt upphöra att för alltid vara mitt folk… ” (Jer 31:35-36)

Och läser man i Nya testamentet, vad t.ex. Paulus skriver, så ser man att situationen inte har förändrats:

Jag frågar då: kanske Gud har förskjutit sitt folk? Visst inte!… Gud har inte förskjutit sitt folk, som han en gång har utvalt… Ser man till evangeliet är de Guds fiender, för er skull. Ser man till utkorelsen är de hans älskade, för fädernas skull. Gud tar inte tillbaka sina gåvor och sin kallelse.” (Rom 11:1-2, 28-29)

För Paulus var det självklart att Guds förbund med Israel fortfarande var i kraft. Hur skulle det kunna vara annat, solen lyser väl fortfarande, månen och stjärnorna likaså (se Jer ovan)! Som enskilda individer eller grupper av individer kan judar genom sitt eget sätt att leva, sina egna livsval, avfalla från den levande Guden och missa Guds plan med deras liv. Precis som vi kristna kan det. Så var det på Paulus tid. En del judar som Paulus och de övriga apostlarna och den flera tusen medlemmar stora församlingen i Jerusalem kom till tro på Jesus och följde så Guds plan med deras liv, medan många andra judar förkastade evangeliet. Men den stora gruppen judar som förkastade evangeliet gjorde inte Guds förbund med folket om intet. Förbundet med Israel är giltigt även om majoriteten av judar inte vill tro på Jesus. Och Paulus skriver i samma kapitel i Romarbrevet, att vid ett visst givet tillfälle i historien, då kommer hela Israel att bli frälst! Jag tolkar det som att vi ett visst givet tillfälle i historien, så kommer i princip alla då levande judar att inse att Jesus är Guds messias och omvända sig till tro på honom. Därför att Gud ger aldrig upp om sitt folk, hans löften och förbund gäller, han tar inte tillbaka sina gåvor och sin kallelse.

I allt vad Gud gör i världen finns det alltid ett andligt motstånd. Det finns aldrig några neutrala zoner. Därför har det alltid varit så, ända sedan den tid då Gud utvalde Abraham, att ingen kan vara neutral. Antingen är man för det Gud gör i historien eller också är man mot det Gud gör. NT talar tydligt om att det också finns en andlig värld, att det pågår något annat bakom det vi kan se med våra ögon. Det är därför det alltid är så, att det finns en sådan tydlig fokusering av världens ögon på just Israel å ena sidan, och Guds församling å den andra. Detta är en andlig strid. Låt oss aldrig glömma det! Det är också därför viktigt att vi kristna inte faller till föga för den massmediala och politiska fördömningskören gentemot Israel. Det gäller att inte vika sig för detta djävulska hyckleri och bli ett viljelöst offer för tidsandens strömningar.

Vi kan tydligt se detta just nu i omvärldens ständiga fokusering på allt vad staten Israel gör. Israel bedöms med andra måttstockar än andra folk. Ingen bryr sig om muslimska regimers folkmord på muslimer, kristna och andra (se t.ex. Sudan), ingen bryr sig om Turkiets behandling av minoritetsfolk, varken historiskt om kristna folk som armenier och folkmordet på dem eller nu senast på behandlingen av kurderna som är muslimer osv. Men allt vad Israel gör, även om det bara handlar om att den israeliska militären har dödat en handfull terroristunderstödjare, fingranskas och bedöms med andra måttstockar. Det Israel gör för att försvara sitt folk och land, och som varje annan stat skulle gjort om deras eget land var hotat på samma sätt som Israel, det blir genast fördömt i starkaste ordalag av samfällda drev av massmedia och politiker.

Som bibeltroende kristen är det självklart att man i princip alltid är för Israel och det judiska folket. Vi vill nämligen välsigna det Gud välsignar, vi vill vara för det folk som Gud är för. Om Gud har utvalt det folket och gett dem det landet, då vet vi att det inte är Gud som skjuter raketer mot israeliska civila, som sänder självmordsbombare eller som skickar fartyg med stöd till terroristregimer. Det betyder dock inte, att jag som kristen måste tycka att alla enskilda handlingar av alla enskilda judar eller israeler är bra. Jag har samma syn på dem som på andra människor – vi är alla syndare och ibland gör vi alla fel. Det finns bra judar som lever någotsånär rättfärdiga liv, det finns också judiska kriminella. Det finns judar som hjältemodigt gör allt för att försvara sitt land, det finns judar som är förrädare. Precis som hos alla andra folk. Ibland gör den svenska regeringen bra saker, ibland mindre bra. Så är det även med den likafullt demokratiskt valda israeliska regeringen. Ibland kan alltså även den israeliska regeringen fatta fel beslut och göra fel saker – men det betyder inte att de ska bedömas med andra måttstockar än andra regeringar. I det aktuella fallet med skeppen till Gaza, så är det svårt för mig att sitta här i lugnets Sverige och bedöma vad som skulle ha varit det exakt rätta handlingssättet. Jag vet ju inte exakt vad den israeliska regeringen vet om dessa gruppers terroristanknytning och vad de eventuellt kan tänkas ha försökt smuggla in, jag vet inte vilka handlingsalternativ som stod till buds. Det finns för närvarande en intern israelisk debatt om detta och hela den situation som detta är en del av, kanske hade jag varit en ivrig debattör i den debatten om jag levt i Israel och varit israel, kanske hade jag varit delvis kritisk mot regeringen, kanske inte.

Men, som kristen är jag i princip för Guds utvalda folk och deras rätt till landet. Och även om judarna är lika mycket syndare som vi svenskar är, så ger det inte mig någon anledning att ställa mig på Guds folks fienders sida. Som bibeltroende kristen är jag i princip för Israel och för att landet ska tillhöra Israels folk. Det betyder inte att jag gillar allt som alla gör – jag gillar t.ex. inte den f.d. israelen och juden Dror Feilers handlande. Men, jag ber till Gud för Israel, jag välsignar Israel, jag ber om fred för Israel och för Jerusalem, jag ber om hela Israels frälsning. Historien kan jag inte styra över, den ligger i Guds hand.

Gud har en god plan och en god vilja för alla folk, även för araberna. Men, den innefattar inte att de ska vara motståndare mot Israel och att de ska styras av en religion som predikar hat och heligt krig mot alla som inte underkastar sig. Araberna behöver höra evangelium de också, även de behöver omvända sig till tro på Jesus Kristus. De kan få sina nationella förhoppningar och identitet förverkligad på annat sätt än via en konstgjord palestinsk identitet och en konstgjord palestinsk specialstat i Israels land.

Jag delar därför även Göran Lennartssons synpunkter på debattsidan i Dagen idag. Jag tror han har helt rätt i att göra den kopplingen mellan Andes verk, väckelse och insikt om att Israel är och förblir Guds utvalda folk.

Det ska också bli intressant att följa utvecklingen i frågan om religiösa ungdomsorganistationers statliga bidrag. Jag måste säga, att det nog är dags att lägga ner den s k Ungdomsstyrelsen. Det verkar vara en myndighet med ganska inkompetenta personer, om man får göra en bedömning utifrån det som framkommit i denna härva. Bara tanken att de tolkar lagstifningen så att det skulle vara ”odemokratiskt” att ha en från majoriteten avvikande åsikt i en etiska fråga är i sig häpnadsväckande! Lägg ner Ungdomsstyrelsen och sätt dem som jobbar där på skolbänken med studiebidrag, inte lön!

17 reaktioner på ”Israel”

 1. Pingback: Israel – vems land? « Mikael Karlendal

 2. Jättebra att du försvarar Israel.

  Israel gör inte alltid som Gud vill men detta hindrar inte att Gud försvarar sitt egendomsfolk mot angrepp.

  I just det aktuella fallet är det ju övertydligt att det inte handlade om någon humanitär insats i första hand utan om att bryta blockaden. Om man börjar slåss med kommandosoldater med järnrör och knivar kanske aktivisterna borde räkna med att soldaterna besvarar överfallet med verkningseld.

  Att Gud älskar både palestinier och svenskar är en del av kristendomens grundsyn. Detta står inte i konflikt med att Gud står fast vid sina löften till sitt egendomsfolk.

 3. Pingback: Israel och kommentarer « Mikael Karlendal

 4. Tack för en bra artikel som jag kommer att läsa igen…Det som förvånar mig mycket är hur godtrogna vi kristna kan var ibland. Så vi sväljer så lätt vad som predikas från predikstolarna . Utan att pröva för att kunna behålla vad gott är …Bara för att Herr x eller syster y utalat sig …Och att det kan verka förbjudet att ha en egen åsikt , som om ingrippandet mot Shipp till Gasa av Israel kanske gick för långt…

  Man begöver ju inte dödda för att stå för sitt ideal , mer än i ytersta nödvärn, kanske Shipp to Gasa vart en sån nödvärnsitution för Israel ,när truppen gick om bord, efter som de blev överfallna …

  Och behövde Israel invadera Gasa och Libyien på ett så förödande sätt …Man skulle med sin millitära övermakt kunnat bara markerat sin position …För att visa vid fortsatta fientliga angrepp med missiler från Libyen och Gasa mot Israel vad det kunnde innebära…Och att det kunde bita ifrån sig om de ville, men att det på intet vis ville skadda civilbefolkningen.Istället gick de för hårt fram som skaddade många civila vuxna och barn och hela samhället för lång tid …Tänk om det varit våra barn och ungdommar gammla och sjuka och svaga och vårt samhälle som drabbats så .Vad skulle vi känt och gjort då…Mitt i och efter Krigskaoset skräck och sorg och smärta….Älskat vår granne som tillfogat oss det ,nej knappast, trots våra egna fel…Det skulle bara stärkt oss i vårt hat att utplåna dem ,även de fredlig sinade skulle kunnat fallit till föga för det…Sån ser jag på det…

  Och jag tycker lika lite om Israels motåtgärder mot sinna motståndare ibland och kristnas och kristna ledares påhejande för Israle då. Som när någon för sak i sakfrågor med felaktig teologi om tron och annat i övrigt med . Med i det närmaste krav att ta ställning för Israel okritiskt eller i andra sakfrågor .Och ibland utan några helt klara och säckra bevis fackta om sakfrågan ,och dåligt insatta ,och med fel teologi dessutom ibland med . Och utan att hört vad Gud säger om saken med .Om vad som är rätt eller fel i sak.Som en självklarhet att tro och respektera och böja sig för okritiskt.Därför det har Herr x och Syster y sagt…

  Och vad det än gäller ibland ,och fördömmande av de som frågar om vad som är rätt , och ifrågasätter och vill pröva vad som är rätt och fel och rätt lösning i sak …Som försvar för obiliskförkunnelse och orättvisor och kärlekslöshet,och felaktiga ideer läror och teologi och ideeal handlande …

  Detta för mig som Kristen med fel och brister som tror på Gud och Guds Ord verkar helt fel….För i mina ödmjuka stunder i tro på Guds nåd och sanning .Blir jag glad för korrigering och God vägledning och rättelse som Gud vill enligt Guds Ord..Så borde också Israel och omvärlden och Guds församling minna kristna syskon i övrigt och leddarna för vår kristna sammanhang och samhällen och länder och Israel och det Palestinska områdenna göra med…Enligt Guds Ord.Om frågan gäller Israel, Palestina frågan eller tron eller vad det än gäller…

  Jag tror vi alla skulle må bäst av det…Och det skulle säkert välsigna Gud och Gör Gud glad med och göra det lättare för Gud att ge sin nåd och välsignelse till Israel och Palestinerna och världen och församlingen och välsigna hela livet. Och för Gott som han vill . Så vi klart kunde också förstå hans vilja och ord om detta och allt och för tid och evighet .Ödmjukt och sakmodigt i hans kärlek som aldrig förgår .Och ps 136:1 Guds nåd som vara evinnerligen för kristi kors och uppståndelses skull .Så vi med förkrosselse i Guds nåd och kärlek om nästan och livet och oss själva och vårt liv kunde säga med Jesus vår Herre Fader förlåt dem de vet inte vad de gör i Jesus namn.amen ….Och komma ihåg att kärleken gör inget ont mot sin nästa… Guds Frid och Gud välsigne Israel och Palestinerna och Och Iran och Hela Världen och Sverige alla och er och mig och hela Guds församling och hela livet .Med också sitt skydd och sin frälsning Herren vår sköld och skärm, Gode Gud som du vill i Jesus namn, amen??? Frid Ronny ps 23

 5. Märkligt att jag just postat min Blogg och dessutom tror, att jag fattar vad Harry Forsgren skrivit om blodet i tidigare destruktiva debatter.
  Sätt punkt om en debatt blir destruktiv!

 6. Pingback: Utkorelsen- svar till Harry Forsgren « Erevna – Blogg & Tankesmedja

 7. Det är tragiskt att denna fråga skall bli en delare av kristenheten och att vi inte kan lära oss att det som står i Romarbrevets 9:onde till 11:e kapitel om Israel och Guds löften skulle gälla. Vi kan mycket väl erkänna att judarna är Guds egendomsfolk, eftersom många löften är knutna till dem, men Israel är likväl inte alla som kommer från Israel.

 8. Jag noterar att några ursäktar sig med att de inte är teologer. Måhända är de flesta av oss inte akademiskt utbildade teologer, men förhoppningsvis är vi trots det teologer då det handlar om läran om Gud.

 9. Även jag kommenterade i min blogg Göran Lennartssons debattartikel
  citat” Jag är ingen teolog men jag ser konsekvensen av denna bibeltolkning är att man stöder en stats brott mot folkrätten Jag tycker Göran Lennartsson, teologie doktor borde föra en dialog med sina kristna palestinska kolleger.” läs mer

 10. Ja Rolf, även bland många kristna finns en okunskap om Israel och Guds egendomsfolk och där man är oerhört kritisk mot allt vad Israel gör och ställer sig bakom mycket av den antisemitiska skitkastningen i medierna idag. Tack Mikael för ett tydligt ställningstagande i frågan!

 11. Rolf, jag har aldrig märkt av det hat du säger ska finnas bland frikyrkomedlemmar. Men självfallet kan det finnas en och annan som präglas av hat.
  Däremot finns det nog en växande kritik mot den Israeliska regeringens handlande. Den kritiken finns för övrigt också bland Israelerna själva.
  Att välsigna Israel innebär sannerligen inte att man håller allt staten gör för gott. Utan precis som vi kan älska våra barn kan vi också tillrättavisa dem.
  Jag tillhör dem som försvarar Israel, ja välsignar, men som samtidigt inser att vi som kristna också har en plikt att älska araberna. För nog har väl Kristus dött även för dem? Vad innebär det i så fall?

 12. Pingback: “Sänk flottiljen – med er ombord” : Motbilder

 13. Från djupet av mitt hjärta vill jag tacka dig för att du så klart och utan reservationer lägger fram vad som är Bibelns lära om det judiska folket och om besittningsrätten till Landet, HaAretz! Det är av yttersta vikt att man i församlingarna tar upp detta ämne och undervisar om vad Bibeln lär. Tyvärr har fiendskapen mot Israel nu trängt in i så gott som samtliga kristna samfund och rörelser. Frågan som infinner sig blir då: hur ska vi förhålla oss till medlemmar som smittats av hatet mot Guds egendomsfolk? Hur mycket av fiendskap mot Israel ska vi tolerera inom församlingarna, om vi vill vara trogna mot Bibelns ord?

 14. ”Det ska också bli intressant att följa utvecklingen i frågan om religiösa ungdomsorganistationers statliga bidrag. Jag måste säga, att det nog är dags att lägga ner den s k Ungdomsstyrelsen. Det verkar vara en myndighet med ganska inkompetenta personer, om man får göra en bedömning utifrån det som framkommit i denna härva.”
  Till Michael Häggqvist: Det var detta jag länkade till. Vad gäller Israel är jag totalt ointresserad!

 15. michael Häggqvist

  Anna: vad har detta med Israel att göra?????? Kanske du kan hitta en annan platts att trolla på?

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.