Är det kanske dags för en kristen regnbågsparad?

Det diskuteras nu en del om det bristfälliga massmediala inflytandet som den s k Jesusmanifestationen har haft, även denna gång. Ett sätt att lyckas bättre nästa gång kunde vara att omvandla det till en kristen regnbågsparad!

Första gången i mänsklighetens historia som regnbågen används som symbol kan vi nämligen läsa om i Bibeln, 1 Mos 9. Det är berättelsen om hur Gud sluter ett förbund med hela mänskligheten genom Noa, efter syndafloden. Detta förbund innebar att Gud lovade att inte förgöra mänskligheten på det sätt han gjort nu. Mänskligheten skulle å sin sida hålla en viss etik och upprätta ett rättssystem. Regnbågen var tecknet på detta förbund. När Gud såg  regnbågen skulle han tänka på att inte förgöra mänskligheten, som i sin tur kan tänka på sin del av förbundet och förtrösta på Guds nåd.

Denna utläggning av texten som jag gör här i detta inlägg,  bygger jag på en lång judisk tolkningstradition av denna text, som till sina äldsta delar åtminstone kan beläggas så långt tillbaka som till andra århundradet f.Kr. För en en längre förklaring och utläggning av allt som berör judisk utläggning om detta, se http://en.wikipedia.org/wiki/Noahide_Laws.

Kortfattat innebär detta, att förbundet med Noa innbär att mänskligheten är skyldig att hålla vissa grundläggande bud som Gud har gett till alla människor och därtill skapa ett fungerande rättssystem. Enligt den judiska rabbinska tradition som finns i Tosefta (ca 200-talet e.Kr) och Talmud (ca 500 e.Kr.), så omfattar dessa bud följande: Förbud mot avgudadyrkan, mord, stöld, otukt, hädelse och att äta kött från levande djur plus budet att upprätta ett fungerande rättssystem. En icke-jude som håller detta räknas som rättfärdig inför Gud, enligt rabbinerna.

Avgudadyrkan är enligt Bibeln all gudsdyrkan som innebär en dyrkan av någon av människor skapad/uttänkt gud (Se Rom 1:18-32).

Otukt innebär alla förbjudna sexuella relationer, bl.a. incest, äktenskapsbrott, sex med djur, homosexuella relationer (Se 3 Mos 18)

Många menar att det är detta förbund med Noa som åsyftas i Apg 15, där apostlarna och de äldste i församlingen i Jerusalem möts för att besluta om vilka regler som ska gälla för de icke-judar som kommit till tro på Jesus Kristus. I 15:20 och 15:29 nämns några bud som tolkats som att de syftar på detta förbund med Noa. För icke-judiska Jesustroende skulle det då räcka att hålla dessa bud, de behöver inte omskäras och hålla hela Mose lag för att kunna förbli medlemmar i församlingen.

Om vi skulle tillämpa detta på vår situation i Sverige idag, då skulle vi alltså ha en flagga i regnbågens alla färger som en symbol för det förbund som Gud slutit med alla människor och som symbol för de bud som Gud vill att alla människor ska hålla. Budet mot avgudadyrkan (mot all mänskligt konstruerad gudsdyrkan) innebär då ett bud mot all annan gudsdyrkan än dyrkan av den ende sanne Guden och hans son Jesus Kristus. Budet mot otukt innebär då bl.a. att otrohet och homosexuella relationer är förbjudna.

Om vi alltså samlar till ett kristet demonstrationståg och vi vill samla människor från alla kristna kyrkor, från alla nationaliteter och vi vill demonstrera för det vi har gemensamt, det vill säga inte minsta gemensamma nämnare utan det som Gud givit till alla människor, inte bara till oss, då borde vi faktiskt använda en regnbågsflagga, gå en regnbågspromenad! Och vi skulle marschera för tron på Jesus och för hållandet av de bud som Gud gett hela mänskligheten att hålla. Det tåget skulle manifestera en synlig kallelse från den levande Guden till alla människor överallt att omvända sig från all annan gudsdyrkan (från alla andra religioner och livsåskådningar), från otukten (alla sexuella relationer som inte är tillåtna), från mord och ohederlighet och hädelse till den levande Guden.

Jag tror att ett sådant demonstrationståg under sådan flaggor skulle ha möjlighet att väcka viss massmedial uppmärksamhet! Det är dags att återta regnbågen som symbol!

Klara fördelar med detta upplägg är också, att de s k  kristna som inte vill hålla dessa bud själva och som inte erkänner dessa av Gud givna bud, de kommer inte att ha någon större lust att delta (vi behöver m a o inte diskutera huruvida någon viss kyrkoherde eller biskop ska delta eller inte) – de kommer för den delen heller inte att våga att bryta mot den politiska korrektheten. Det kommer med andra ord också att fungera som en mer tydlig vattendelare inom kristenheten och visa mer klart vilka som vill vara med och inte. Om man säger att man bara demonstrerar ”för Jesus”, kan det lätt bli lite innehållslöst, eftersom människor tenderar att läsa in lite vadsomhelst och vad de vill i begreppet ”Jesus”. En kristen regnbågsparad för det noakidiska förbundet och för Jesus, i linje med Apg 15, skulle skaka om det lite mer.

Sedan är det ju en annan fråga om vi verkligen ska demonstrera på det sättet eller inte. De nytestamentliga kristna gjorde inga sådan jippon för att bli kända och sprida evangeliet. Jag tar inte ställning här till om vi ska genomföra demonstrationståg eller inte. Jag ger bara några tips till dem som gillar demonstrationer.

Länkar:

http://www.stefansward.se/2010/05/24/jesusmanifestationen-och-massmedia-forslag-till-atgarder/

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=213418

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=213436

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=213440

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=213385

http://aletheia.se/2010/05/25/denna-dokumentar-bor-alla-kristna-se/

http://erevna.nu/?p=1970

21 reaktioner på ”Är det kanske dags för en kristen regnbågsparad?”

 1. Jo, jag förstod att det var skrivet med en glimt i ögat, jag har läst mycket av det du skrivit och känner igen stilen. Dock blir jag betänksam för det du publiserar här kan andra snappa upp utan att tänka på konsekvenserna.

  Vem som har den mesta historiska rätten till en regnbåge kan säkert mången lärd tvista om länge. HBTQ är kanske yngst men de är allra mest förknippade med regnbågsflaggan. Det sekulära Sverige har förmodligen liten eller ingen kunskap om att regnbågen även är en kristen symbol. Däremot vet majoriteten svenskar hur HBTQ flagga ser ut.

  Godnatt nu!

 2. Om den tilltänkta kristna regnbågsparaden får som syfte att rakt av försöka plagiera pride och/eller vara ett PR-jippo blir det visserligen fel och jag skulle hålla med Anna-Karin.

  Om det däremot är något vi kristna vill göra främst för oss själva och med en vackrare regnbåge så tvekar jag inte om att delta.

  1. Mikael Karlendal

   Min tanke bakom inlägget var ju inte att vi skulle bara göra någon sorts antiparad mot HBT-rörelsen. Utan det jag åsyftade var en parad som är för tron på Jesus och för hållandet av det Gud befallt oss alla att hålla. Alltså en klassisk manifestation för en kristen tro med ett innehåll. Då skulle en regnbågsflagga vara en god symbol för detta, eftersom regnbågen enligt 1 Mos 9 var en symbol för det förbund Gud slöt med hela mänskligheten. Jag menar att vi kunde göra detta utan att tänka på HBT-rörelsen och utan att tänka att vi är emot den osv. Jag menar alltså inte ett barnsligt ”vi hade den flaggan först, ni får inte ha den”. Men, vi har ju faktiskt ännu mer historisk rätt att använda den symbolen, så varför inte?

   Men, personligen har jag aldrig varit någon ”demonstrationsmänniska”, så jag vill inte strida angående detta. Jag kämpar bara för kristen tro, inte för specifika metoder att offentligt uttrycka detta. Inlägget var skrivet delvis med ”glimten i ögat”, vilket det verkar som om Hannu R av alla människor har fattat, även om han inte uppskattar den humorn. 😉

 3. Gunnel skriver i sin blogg om regnbågen och flaggan och där säger hon att hon inte vet när Regnbågsflaggan skapades. Wikipedia vet svaret.Den skapade i början av 1970-talet i USA och syntes offentligt i San Fransisco 1978. Den hade från början 8 föreger, de sedan tidigare inlägg samt även rosa. Nu har den 6 färger, rosa och indigo har utgått.

  Regnbågens kristna symbolik minskar inte i värde pga Regnbågsflaggan,lika lite som den kristna symboliken gör detsamma gentemot flaggan. Däremot kan det bli lite förvirrande för den sekuläre svensken om ”frikyrkan” kmmer knallande med en regnbågsflagga….

  Ursäkta Mikael Karlendal för att jag på detta sätt brett ut mig på din blogg. Nu ska jag pröva på att visa lite behärskning 🙂 !

 4. Nämen hej wildwest! Nu är det så att Regnbågsflaggan är en internationell symbol för HBTQ-personer. Att använda ord som ”maffia” tycker jag är smaklöst, det handlar om en grupp personer som har fått lida svårt för sin sexuella läggning, vare sig man nu tror att Gud ogillar den eller ej. En maffia är något helt annat och jag tror att vi alla, oavsett om vi är ense eller ej tjänar på att vara artiga.

  Regnbågens färger är rött, orange, gult, grönt, blått och violett. Ibland nämns även indigo då man ansett att siffran 7 är magisk och speciell, allt enligt Wikipedia.

  Regnbågen förekommer i olika religioner och mytologi, läs mer i Wikipedia. Regnbågsflaggan symboliserar stolthet och mångfald hos HBTQ-personer samt respekt och tolerans för medmänniskor.

  Dessutom vet vi ju alla att vid regnbågens fot har trollen en kittel med guld…….

  Ha en trevlig kväll!

 5. Anna-Karin skriver: ”Symbolen är så väl inarbetad som symbol för HBTQ-personer och skulle ni då komma och försöka ”sno tillbaks” den skulle nog den sekulära världen tycka att ni var bra fjantiga. Löje skulle nog bli följden….”
  Ja du har så rätt och vissa av kommentarerna har ju just ett löjets skimmer över sig.

  Tack Anna-Karin för en bra motiverad kommentar!

 6. Elisabeth Hammarlund-Lorenzsonn

  @wildwest skrev: ”Trodde att själva vitsen med en regbåge var att den innehöll samtliga färger…”

  – samtliga farger…hett vatten – ’regnbagen’ i LOs logo innehaller endast 3 farger (slump eller signifiativ symbolik?)

 7. Elisabeth Hammarlund-Lorenzsonn

  Anm. re: REGNBAGEN

  HBTQ-personernas regnbagsflagga ar DEFEKT:
  innehallande endast 6 farger

  Guds loftesbage i skyn ar PERFEKT:
  innehallande 7 farger

  7 – 1 = 6

  Bakom forsok till att kopiera, plagiera eller minimera
  Gud och Hans verk
  doljer sig alltid falskhetens och lognens ande.

  Gud = fullkomlig
  Manniskan = ofullkomlig

  Guds eviga loften behover man inte paradera med.
  De bor omsattas i at HERREN heloverlatna liv.

  Utan dod ingen seger.
  JESUS dog for en hel varlds synder.
  Vi som Jesu efterfoljare uppmanas att do till oss sjalva pa daglig basis.

  KORSETS vag.

 8. Anna-Karin skriver: ”Jag skulle avråda. Hitta på något som höjer trovärdigheten, inte sänker den. Kristen tro är värd bättre.”
  Instämmer helt med henne. Tack Anna-Karin för genomtänkt inlägg!

 9. Jag hör till dom som retat mej på att regnbågsflaggan först adopterades av New Age-folket i början på 90talet och sen av homosexmaffian. För en någotsånär gammaldags allmänbildad svensk så refererar regnbågen till Noas förbund. Skulle vara intressant att reda ut hur homorörelsen fick idén till regnbågsflaggan. Men jag undrar hur detta skulle tas emot. Jag tror dessvärre att homorörelsen skulle se det som en attack mot ”sin” symbol och att hela demonstrationen inkl eftersnack o försnack och tidningsartiklar bara rör sej om homosexfrågor, det blir inte det fokus vi vill ha. Rättare sagt: vi skulle gjort nåt sånt här för länge sen, nu är denna väg nog stängd.

 10. Det är inte de kristna som ska bli kända, det är Jesus som ska bli känd, det är evangelium som ska förkunnas.

  Jag tror att den Helige Ande kan få till det bättre själv, Det blev tillräckligt med uppmärksamhet enligt Apg 2:5 i alla fall, men på bekostnad av att en del drev gäck med de kristna. Klämkäck kristen eller Jesu efterföljare är inte alltid samma sak.

 11. Idag har jag skrivit min Blogg med anledning av Anna-Karins kommentar.
  Jag tror heller inte, att det går med motdemonstration typ att regnbågen är vårt tolkningsföreträde.

  Beckers färg hade symbolen med lite regnbåge långt innnan HBTQ. Vad har dom för tolkningsföreträde?

 12. Mikael Karlendal: ”..så jag tror att det kan vara en poäng med att påvisa att Gud inte bara ger ”kristna” en ”kristen etik”, utan han ger hela världen en etik.”

  – Precis! Sheva mitzvot (de sju noakitiska buden) är mycket bra och utgör i stort sett grunden för all västerländsk lag.

  Inom trad. judendom ser man ickejudens lydnad för sheva mitzvot som tillräcklig för att få del av den kommande tidsåldern. Med den insikt som vi fått genom Skriften och Jesu apostlar, vet vi att det inte räcker med Noas sju bud om man inte förtröstar på Israels Messias gärning.

  Du uttryckte det mycket bra när du visade på den automatiska sovringen som skulle bli följden av att marschera under dessa sju bud. Det är alltså laglösheten eller nonchalansen mot Guds bud som förenar alla som kallar sig kristna.

  Hur kan du skriva så bra på din blogg och så dumt på Aletheia? 🙂

 13. Jag tror att ett försök till ”återerövring” av regnbågsflaggan skulle slå tillbaks på er. Symbolen är så väl inarbetad som symbol för HBTQ-personer och skulle ni då komma och försöka ”sno tillbaks” den skulle nog den sekulära världen tycka att ni var bra fjantiga. Löje skulle nog bli följden….men uppmärksamhet skulle ni nog få, samma typ av uppmärksamhet som bokbål, Åke Green och Phelps kyrka i USA…..men all massmedial uppmärksamhet kanske anses vara bra uppmärksamhet….

  Jag skulle avråda. Hitta på något som höjer trovärdigheten, inte sänker den. Kristen tro är värd bättre.

 14. En genial idé! Skulle du betrakta mig som kosher skulle vi kunna gå tillsammans. Jag dyrkar den ende sanne Guden och tror på hans son Jesus. 🙂

  Utan att vilja förstöra din fina artikel, så finns det andra tolkningar av de fyra buden i Apg 15. FFOZ, en messiansk organisation i USA är inne på tanken att buden riktar sig mot den avgudadyrkan som bedrevs i Romarriket. Otukt praktiserades t ex där genom tempelprostituerade. Man menade att de troende judarna skulle vara övertygade om att de nyfrälsta hedningarna lämnat all avgudadyrkan så att de kunde ha (bords)gemenskap med dem.
  Mvh

  1. Mikael Karlendal

   SÅ, jag vill väl inte i detta blogginlägg slå fast vad jag anser vara den bästa tolkningen av Apg 15. Men, jag anser att den judiska tolkningen av 1 Mos 9 och talet om det noakidiska förbundet på många sätt kan vara väldigt upplysande, även om man inte skulle acceptera det i alla dess detaljer och såsom jag har beskrivit det. Som du vet, så finns det trots allt en hel del texter i GT som handlar om moraliska bud som Gud ger alla människor – 3 Mos 18 är exempel, liksom 1 Mos 9 – och många profettexter visar också tydligt att Gud dömer över hednafolken för vad de gör… så jag tror att det kan vara en poäng med att påvisa att Gud inte bara ger ”kristna” en ”kristen etik”, utan han ger hela världen en etik.

   Och regnbågen, som trots allt är mitt huvudärende i detta lite speciella inlägg, är definitivt något som Gud givit som en symbol för hans förbund, och på inga vägar en rättmätig symbol för otukt (som det definieras i 3 Mos 18). Men, det är alltså inga större exegetiska tolkningar jag försöker bevisa med just detta inlägg.

 15. Media visar sällan intresse över vad vi kristna gör för Gud, men visar däremot intrese över vad Gud gör. Detta är den erfarenhet jag fått under hela mitt verksamma yrkesliv som pressfotograf och journalist. Denna sanning gäller inte bara i Sverige utan även i andra länder.

 16. Man kan skoja om många ting, men detta låter väldigt dumt. Att göra den kristna tron till cirkusteri är väl att gå för långt. Har vi inte sett nog av olika slags spektakel i Guds namn?

  Jesus-manifestation och -demonstration kan ha sin betydelse för oss kristna som mötesplats, men när man börjar inbilla sej att ”väckelsen är här”, ”se på oss, vi är många”, ”ni icke-kristna bör uppmärksamma oss” och likadant, då är det helt fel och cirkusteri. Det påminner om rödingarnas första maj.

  Den kristna tron har ALDRIG fått genomslagskraft genom såna här evenemang. Stora ord betyder så lite i Guds Rike. Som ett exempel på detta, minns vi ett kristet samfund ”Världsvida Väckelse”, som tydligen har slocknat. Och kristenheten, åtminstone den del, som har lutat åt det karismatiska hållet, har gått genom alla möjliga ”väckelser”, framgångs-, skratt-, fallande-, Toronto, Pensacola, Lakeland för att nu nämna några.

  Ska vi inte återvända till verkligheten från demonstrations stämning?

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: