HBT-parad och KD-deltagande

Kan inte låta bli denna notis: Bör KD-politiker delta i HBT-parader och rent av inbjuda till deltagande i dem, vilket helt nyligen skett i Göteborg?

Svaret är självklart nej!

I Sverige handlar dessa parader inte om alla människors lika värde, för då vore det ju inget problem (dvs om de verkligen handlade om bara det), utan de handlar om att HBT-livsstilar är lika bra eller bättre än att leva i, än i ett normalt äktenskap mellan en man och en kvinna. De handlar om att få människor att bejaka och tala uppskattande och i berömmande ordalag om HBT-livsstilar. Och just det kan ingen kristen människa göra, eftersom det inte stämmer med den judiskt-kristna etik som grundas på Bibeln. Och eftersom KD enligt sitt program anser sig företräda den judiskt-kristna etiken, så borde ju därmed slutsatsen vara lika självklar. Men, se det är det uppenbarligen inte hos alla. Det gör det därför svårt att veta om KD egentligen är kristdemokratiskt eller inte. Om man själv skulle vara kristdemokrat när det gäller värderingar, men i många andra frågor av t.ex ekonomisk och annan karaktär egentligen mer sympatiserar mer med ett annat partis åsikter, då blir det faktiskt allt mindre självklart vad man ska rösta på.

Den aktuella paraden i Göteborg som jag syftar till här, är samma parad som den vid vilken några livetsordsmedlemmar blev våldsamt attackerade av några deltagare i paraden, som jag skrev om i mitt tidigare inlägg. Om den paraden handlade om människors lika värde, så gäller det lika värdet tydligen inte alla. Och visst är det värt att notera att detta händer vid en parad där några av stadens ledande KD-politiker deltog. Det kanske inte är detta som KD:s väljare har tänkt sig när de röstade på KD!

20 reaktioner på ”HBT-parad och KD-deltagande”

 1. Pingback: Vad gör du med ditt liv? » Blog Archive » Åke Bonnier om polyamorositet

 2. Hej Mikael

  Det märkliga är att vi lever i ett skendemokratiskt samhälle ibland känns det som. Sverige värnar om de mänskliga rättigheterna. Men var i detta beskyddande finner vi protektionen av de värderingar som är fullt medmänskliga, men kanske inte så tidsenliga?
  Vi får utöva vår religion i fred när vi inte stör eller inkräktar på det territorium som utgör accepterandet av HBT – levernet. Varför är det så ”människohatande och diskriminerande” att inte tycka att ett sånt leverne är ok? Är det religionsfrihet när vi bara kan tycka och tänka om det passar in i den normativa fåran? Vilken sken-religionsfrihet detta är.
  Vi må se detta med blida ögon – men hur länge ska vi kristna tolerera att nedtrampas, förnedras och smutskastas så fort vi uttrycker våra värderingar?

 3. Per Landgren skriver
  ”Alla medborgare är i klassisk mening politiker och borde väl kanalisera sitt engagemang och sin kritik i ett politiskt parti under åtminstone någon längre period av sitt liv.”

  Jag har tänkt tanken många gånger, kanske borde jag engagera mig politiskt i KD. Men faktum är att det som gör att jag avstår är att jag hellre lägger energi på att vinna människor för Kristus och tron, vilket i sin tur kommer att innebära att kristna värderingar får genomslag i hur dessa människor lever och röstar. Genomslaget blir större och man angriper saken vid dess rot.

 4. Vill börja med att säga att det var kommentarerna till Mikaels första inlägg som skrämde mig, egentligen inte Mikaels egen text. KD skulle ha sålt sin själ och det var ett lågvattenmärke av KD etc. när enskilda personer i partiet har gjort något kontroversiellt. Nu skriver Michael Häggqvist om att deltagande i Göteborgsparaden är “toppen på isberget” etc. Wildwest skriver om vad han förväntat sig att KD skulle göra och hans uppräkning skapar ett intryck av att vi inte har gjort något i de frågor han skriver. Det är inte platsen att här I denna blogg ta upp den ena saken efter den andra, utan jag konstaterar bara att uppräkningen inte ger en rättvisande bild, men jag inser och beklagar att bilden, som Wildwest ger finns. Bara det är ju ett misslyckande för KD:s del. Delar för övrigt Mikaels beklämdhet över attt även partiföreträdare och medlemmar inte alltid är så välorienterade i våra egna program, motioner och bidrag till propositioner etc. Det är bekymmersamt. Ej heller ser jag deltagandet i paraden som enbart ett strategiskt misstag. Det är ett misstag i sak. Med strategiskt misstag avser jag att Carina Liljesand och David Lega med godhjärtade och ärliga intentioner vill stödja även HBT-personers mänskliga rättigheter, men hamnar i ett sammanhang, som snarare är ett uttryck för queer och allt vad det begreppet står för. Att det är ett slags kulturkamp är inte ens alla politiker varse. Så ingen bagatellisering från min sida Mikael, var så säker. Till sist, varför inte skriva blogginlägg som till slut efter den kritiska analysen uppmuntrar till politiskt engagemang och till att informera sig och medvetet kryssa listan? Alla medborgare är i klassisk mening politiker och borde väl kanalisera sitt engagemang och sin kritik i ett politiskt parti under åtminstone någon längre period av sitt liv.

  1. Mikael Karlendal

   Per Landgren, vi verkar ense. Det var bra att du förtydligade vad du menade. Ibland går det ju lite väl snabbt för oss som ofta yttrar oss och det är inte alltid det kommer fram så tydligt. Jag delar din uppfattning att fler kristna borde engagera sig politiskt och kanske skriver jag ett blogginlägg om det framöver också.

 5. Pingback: Aletheia — Blogg & Tankesmedja » Bloggarkiv » Rättigheter och friheter

 6. Hannu Ruokola

  Sverige behöver ett konservativt parti, som erkänner det normala äktenskapets unika värde och som arbetar aktivt för dess bevarande och motverkar alla sambo- och partnerskap- lagstiftning. Då är det självklart att man inte deltar i olika sjuka och konstiga grejer.

  Ett konservativt parti, som ger kristendomen dess unika ställning i samhället. Sedan får andra religioner ha sitt. Alla ska ha lika värde är tokigt, om man försvarar det, som är sjukt.

  Ett konservativt parti, som vill återinföra bekännelsetrogen kristendomsundervisning i skolorna.

  Det vore grejer, att den kommande generationen finge veta, vad den kristna tron är för något!!

 7. Pingback: Fegis ;) « Erevna – Blogg & Tankesmedja

 8. Tack Mikael !

  Jag delar din syn & dina frågetecken ang. KD.
  Det finns mycket mer att säga, men partiets KD-kultur har inte varit upplyftande de senaste åren.

  Mitt observandum började för ett antal år sedan då Uppsalas nyvalde KD-riksdagsman Michael Oscarsson blev offentligt uppläxad av tidigare partiledare Alf Svensson. KD-ledningen letade spöken från Livets Ordmedlemmen som med god marginal blivit invald i Riksdagen. Dessutom skulle han offentligt göra avbön från sitt tidigare engagemang för organisationen ”Ja till Livet”, den organisation som i själva verket var mer förknippad med KDS tidiga kärnfråga (som han startat & varit ordförande för).
  Någon avbön från Peter Altins extraknäckande som advokat har aldrig varit aktuellt, det är tydligen mer statusbetingat :-(.

  Sedan kom ett antal åtgärder för att ytterligare reducera de evangeliskas inflytande. Man tog helt sonika in flera kändisar på ledande poster.
  Kändisar som inte på något sätt förknippats med KD:s kristna profil. En partibytare Wickman, Jercy Einhorn, Per Altin är bara några som borde fått det tidigare samlingspartiet att byta namn till KänDispartiet. För att inte tala om den senaste mandatperioden i riksdagen… där utvidgningen av abortmöjligheter erbjuds.

  Chavotteringen av Lennart Sacredéus, där folkpartiledaren vittnar: ”jag har aldrig i modern tid upplevt att en partiledare, offentligt läxat upp en partikamrat som KD:s partiledare gjorde.
  Då ska man ha i åtanke att Sacrédeus har ett brett mandat för sin riksdagsplats dessutom.
  Sedan har iofs valberedningens tidigare ordförande Göran Sydhage & tidigare ordförande i Gävle pingst Lennart Sjögren, som blixtinkallades till partisekreterare åt Hägglund aktivt bistått Hägglund under denna förnedrande offentliga process.

  Ovanst. Per Landgren som uppfattas som en gedigen KD-kandidat fick se sig förbiröstad av Anneli Enochsson vid förra valet då hon med kryssröstandet fick ett starkt mandat i KD.

  Däremot har KD ånyo gjort sin ”fulgrej” med att inför kommande val sätta David Lega före Enochsson på vallistan för Gbg till riksdagen !

  Lega som hade noll erfarenhet av KD:s politik värvades i egenskap av kändis (f.d. duktig handikappidrottare). Lega var dessutom nyligen den som bistod kd:s landstingsråds uppmaning att delta i HBT-paraden i Gbg.
  Vid dessa HBT-demonstrationer, så kan man ju faktiskt undra om KD:s demonstrationsdeltagare aktivt bistod de röda & Afa-anhängarna när man häcklade Livets Ords pannkaksutdelning (att döma av KD repres. uppmaning till demonstrationsdeltagande så kan man faktiskt fråga sig detta )

  Undra inte på att väljare flyr KD !!!

 9. Michael: Menade regeringen. Gick lite fort där… I riksdagen gör dom inte så stor skada eftersom dom är få. I en rödgrön majoritetsregering får dom mycket stort inflytande eftersom S behöver ta hänsyn till dem i ett partisamarbete.

 10. Per Landgren: Jag har själv aldrig varit engagerad i KD, det ska erkännas. Men större delen av min släkt är det. För mej var KD’s biståndspolitik en hake i många år: pytsa ut 1% av BNP till fattiga länder, oavsett vad dessa används till, berikar det diktatorer – jättebra, bara vi kan säga att vi står för enprocentmålet. Och jag medger också att jag ansåg att en röst på KD innan dom nådde 4%-spärren var en bortkastad röst.

  Av KD i regeringen hade jag förväntat mej: en restriktivare syn på abort, definitivt inte ledarskap för abortturism som Hägglund administrerade, det är avskyvärt! Jag hade förväntat mej ett klart ställningstagande mot homovigslar, jag hade förväntat mej ett förbud för homosexuella att adoptera, jag hade förväntat mej ett oerhört mycket starkare stöd för kärnfamiljens villkor. Jag hade förväntat mej att man skulle tagit tag i otyget att ensamstående kvinnor kan adoptera barn (men män får inte!) – att därmed kasta barnet in i en medveten enföräldersituation. Jag hade förväntat mej mer av krav på personligt ansvarstagande, dvs man kan inte leva hur som helst och tro att staten alltid understödjer med mina skattepengar.

  Ser det inte alls som en plikt att försvara någras aviga sexuella läggning! Så länge ”krist” finns med i KD får man fundera över vad judisk-kristen etik säger om ett långsiktigt hållbart samhälle. Dit hör definitivt inte ett allmänt upphöjande av sexuella minoriteter som inte kan åstadkomma en befolkningsökning. Ska man försvara dessa rättigheter kan man också försvara rättigheten för foster att få födas. Men det gör man förstås inte.

  Jag tror inte KD hade haft färre röstandel genom att vara mer värdekonservativ. Men det hade då funnits en chans för dom som är värdekonservativa att överväga ett val på KD. Nu går troligen många värdekonservativa till SD. Vilket jag inte tycker vi ska yla allt för mycket över, när vi kan få in kommunister i riksdagen i höst…

 11. Pingback: Vad väljer du (8 snabba nyhets-inspirerade frågor)? « Stigen

 12. I dagens Göteborgsposten så publiceras på framträdande plats under ledare en motartikel till Holger Nilsson av ”de kristna socialdemokraternas företrädare”
  ”Prideflaggor och bokbål” http://www.gp.se/nyheter/ledare

  Man kan ju inte påstå att det är frekventa försvarare av klassisk evangelisk tro från frikyrkoföreträdare i den allmänna pressen…

  Attityden minner om hur företrädare distanserade sig från pastor Åke Gren.

  Nej västkustens frikyrkliga företrädare syns inte & hörs inte… möjligtvis bakom pamflett om ”oas” – som man ska ta en fika hos 🙁

 13. michael Häggqvist

  Per: Detta är ju bara toppen på isberget! KD har i så många viktiga frågor svikit sitt ursprung…. allt för att få sitta vid köttgrytorna!
  Det är naturligtvis inte enbart denna sak som gör folk så arga, utan många, många andra frågor också….. KD tycks skämmas för sitt kyrkliga ursprung, ja då skäms de kyrkliga för dem tillbaka, lycka till i valet utan oss!

 14. Om det är något som skrämmer mig så är det den flyktighet ni, som skriver, visar i er politiska analys av KD. Ett personligt initiativ av ett kommunalråd i Göteborg och ni dömer ut hela partiet. Er ytlighet att läsa av politiken gör mig långt mer bekymrad än det politiskt inte fullt så sstrategiska initiativet i Göteborg. Vad har ni läst av program, motioner, propositioner som gör att ni kan döma så? Lägg märke till Hägglunds svar. När det gäller mänskliga rättigheter är det en plikt att försvara alla oavsett sexuell läggning. När det gäller vad demonstrationen hade för budskap reserverar han sig. En möjlig och förmodligen rentav sannolik tolkning av detta är att det inte var särskilt klokt att delta, men partiledaren vill inte lyfta foten och ta ett nytt kliv i klaveret.

  1. Mikael Karlendal

   Per Landgren, jag förstår att du är bekymrad. Det borde du vara! Jag kan väl inte påstå att jag är skrämd, men jag ser med viss beklämning på hur många av KD:s företrädare själva tydligen inte läser ”program, motioner, propositioner” och därför själva gör sådana ”strategiska tabbar”, om man nu kan kalla det för ett strategiskt misstag. När ett kommunalråd i Sveriges andra stad och förstanamnet på stadens riksdagslista (varför är han förstanamn och inte den betydligt vettigare Annelie Enochsson?) gör sådana saker och detta bara är ett i raden av många liknande ”strategiska” svek mot den judiskt-kristna etiken, då är det inte konstigt om många i väljarkåren ställer sig undrande. Sedan kan man ju undra om det bara är ett ”strategiskt misstag”, när man sviker de värderingar partiet säger sig stå för. Det låter som att du försöker bagatellisera det som för oss väljare är viktiga kristna värden. Att du som en f d (?) ledande KD-politiker går på ett sådant påstående som att en regnbågsparad bara handlar om att stå upp för mänskliga rättigheter, det är nästan ”skrämmande” i all sin naivitet. En regnbågsparad i detta land står för och symboliserar en predikan/prooaganda om att HBT-livsstilar är en bra och god livsstil, det handlar inte i första hand om mänskliga rättigheter. Om du inte inser detta och i stället på allvar försöker spela martyr å KD:s vägnar, så är det desto mer bekymmersamt. Som väljare blir man synnerligen betänksam.

 15. Japp, ännu ett lågvattenmärke av KD. Jag har taktikröstat på dem flera gånger för att utan dem är det vänsteröran som får majoritet. Men nu börjar jag undra om det inte är dags att strunta i det också. Som Wildwest uttrycker det så är det bara en skrällande symbal idag vilket knappast är så överraskande med tanke på att få av politikerna i partiet tror på de specifikt kristna värderingarna i grunden.

 16. KD som politiskt alternativ har sålt sin själ genom de kompromisser man ingått genom att bli regeringsfähigt. Det är alltid faran med ett parti som stod för sanning enligt judisk-kristen etik. Det finns absolut inget existensberättigande för KD idag. Enda anledningen just nu att rösta på KD är att bevara alliansen kvar i regeringsställning för att förhindra det grönmärkta kaos som annars inträder. Att vanlig hederlig vardagsekonomi även gäller stater har väl till slut med all tydlighet visat sej, dvs man kan inte pytsa ut bidrag till kreti o pleti i all oändlighet eller ha revolutionsutopiska drömmar om ett totalt förändrat samhälle.

  Men som politiskt alternativ finns inte KD för mej, det är bara en skrällande cymbal…

 17. Michael Häggqvist

  Vad är problemet? KD har sedan en tid te x stött fri abort b l a genom att erbjuda det till icke-Svenska medborgare.

  Så varför bli upprörd när de gör såhär? KD har sedan länge lämnat den judisk-kristna profilen…tyvärr. Ingen kan längre bli överraskad….

  Men många vill ju just att kd lämnar den kristna profilen och blir ett allmänt konservativt parti, detta har pågott ett tag nu.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.