Frikyrkans utveckling i framtiden

Det finns många saker som gör att man kan känna en viss undran inför den svenska frikyrklighetens utveckling i framtiden. Bara det faktum att man måste hålla en omröstning i frågan om församlingarna själva ska besluta om huruvida de vill viga homosexuella par eller inte, eller om samfundet ska ha en gemensam linje i frågan, är ett nederlag. En sådan självklar fråga borde man inte ens behöva rösta om eller ens debattera.

Det är självklart utifrån Bibeln att det är synd att leva i homosexuella relationer. Därför kan man varken välsigna eller viga par som lever i sådant. Gud har inte välsignat det och kommer inte att så göra, och därmed borde frågan vara avgjord för alla som vill kalla sig Jesu lärjungar.  Att det överhuvudtaget debatteras och röstas om detta inom etablerade delar av svensk frikyrklighet visar på att många för länge sedan har avfallit från den traditionella kristna trons höga syn på Bibeln som Guds ord och högsta auktoritet för vårt liv och för vår tro. Sedan må man gärna hänvisa till att Bibeln kan tolkas olika, men det torde stå rätt så klart för alla med ett sunt förnuft, att detta inte handlar om tolkning av bibeltexter, utan snarare om tillrättalägganden av och förvrängningar av bibeltexter i syfte att få dem att godkänna en mer politiskt korrekt anpassning till tidsandan. Det är de fega kristna ledarna som står för denna linje! Och fegheten har väl i och för sig ett visst fog för sig – nu senast blev Livets ordsmedlemmar som serverade pannkaka på allmän gata där en s k regnbågsparad gick förbi attackerade med våld av en del av dem som gick i tåget.

Jag vet inte om det är bra eller dåligt att EFK har beslutat sig för att avsäga sig vigselrätten, däremot. Jag förstår både dem som vill avsäga sig vigselrätten och dem som inte vill det. Kanske, lutar jag mer åt att man trots allt borde ha behållit den så länge man kan. Att frivilligt avstå är lite grann som att bidra till sekulariseringen, eftersom det klipper av en del av det inflytande som kyrkan historiskt sett haft i landet. I denna nya situtation inom samfundet EFK, är det dock väldigt viktigt att man inte ger efter för en inre sekularisering i och med detta, genom att hålla kyrkliga välsignelser över dem som bara lever i samboskap och inte har gift sig enligt lagen.

Till slut, är det en sexfixering som gör att många av oss frikyrkliga skriver och uttalar oss ungefär som jag gjort här ovan? Nej! Vi är inte mer sexfixerade än dem som har motsatt åsikt, till att börja med. Sedan, är det också så att många av oss, däribland undertecknad, egentligen inte är så intresserade överhuvudtaget att yttra oss i ämnen som detta, men tyvärr är det inte alltid vi som sätter agendan för samhällsutvecklingen och därmed bestämmer vilka frågor som ständigt dyker upp i samhällsutvecklingen och därmed i den allmänna debatten. Så, helst hade jag inte yttrat mig om detta alls, det finns trevligare saker att skriva om. Men, det ingår i min pastorala skyldighet att varna för synd som får allvarliga andliga konsekvenser. Det som är allvarligt i detta fall är inte i första hand om några homosexuella människor lever i samborelationer och vill gifta sig, utan snarare att kristna ledare och församlingar så till synes aningslöst vill välsigna och godkänna detta. Jag, och de som tror likt mig, inser att vi lever i en pluralistisk värld och, att vi varken kan eller vill tvinga någon att tro och leva i enlighet med det vi anser vara rätt. Men att våra egna syskon i tron så kallsinnigt avfaller från det som Gud en gång har anförtrott oss – det känns desto mer som ett sorgligt svek. I det här fallet tror jag faktiskt att Gud ser betydligt allvarligare på s k kristna som bedrar, än på vanliga icke troende människor som lever i någon viss synd. Synd som synd, alla måste omvända sig, det är ingen skillnad på person. Men, att ”förföra dessa mina minsta”, det är värre!

Övriga länkar:

http://aletheia.se/2010/05/18/491/

http://erevna.nu/?p=1813

http://www.stefansward.se/2010/05/17/twitter-spannande-lunch-och-samfundsordforanden-som-offentlig-rost/

http://ulfekman.nu/2010/05/13/varseminariet-igang-2/

91 reaktioner på ”Frikyrkans utveckling i framtiden”

 1. LifeOnGod´s Earth

  Llle:
  Tack!

  Bra skrivet, och ord som många borde få tillgång till.
  Önskar för egen del att våga/kunna säga till om/när det barkar åt fel håll där jag hör hemma.Är inte där ännu, men hoppas ”bestå provet” om det skulle behövas.Har man aldrig, under många år, höjt sin röst i någon som helst fråga, är det inte precis lättare att ta till orda när man upplever att ett ”skarpt läge” uppstår.

  Känns dock lite som att ett sådant ”läge” är på g eller redan har inträtt…

 2. Det finns en styrka i frikyrkorna genom att medlemmarna har ett självförtroende och inte accepterar vad som helst. Pastorerna ses inte som felfria och varje medlem har lika stor rätt att tolka bibeln. MAn behöver inte vara teolog. Urkyrkan liksom de flesta pingstförsamlingarna har bildats av helt vanliga människor.

  Om en pastor börjar förkunna villfarelse så finns det alltid ett antal ”profeter” som riskerar sitt anseende och säger ifrån.

  Detta beteende skiljer sig mycket från ämbetskyrkor som Sv Kyrkan där några höjdare, biskopar och teologer, bestämmer hur alla skall tro eller åtminstone vad kyrkan skall tro. (Sista ordet har visserligen medlemmarna, men det blir inte bättre eftersom de flesta är inte troende).

  När det gäller Niklas P så hoppas jag innerligt att han likt Sten-Gunnar Hedin bara predikat att homosexuella givetvis inte är utestängda vare sig från församlingen eller från Gud, under förutsättning att man med HS bara menar en läggning åt det hållet mot sin egen vilja.

  Men utlevd HS kan givetvis inte accepteras. Tyvärr finns idag en vind inom Pingst stödd av NP och ibland även av C-H Jaktlund och ev även Pelle H, även om de säkert förnekar det, där man börjar fundera över om inte anpassning till vad människor gillar eller inte gillar, är vägen för att vinna mämnniskor. Vi ses som fariséer pga vår strikta bibeltro, säger de.

  Men det har det aldrig varit, hur skulle det annars finnas 500-600 miljoner karismatiker idag och bara en tiondel lutheraner? I så fall skulle Sv kyrkans gudtjänster vara fullsatta.

  Nej, vi behöver väckelse, återgång till orubblig bibeltro och till den Helige Andes ledning. Det är framgångsreceptet. Den dag förkunnare börjar halta på båda sidor, kanske godtar HS och barndop, Mariadyrkan etc så kommer de bibeltroende att byta kyrka eller bilda ny kyrka. Organisationerna är inte heliga för frikyrkliga.

  Och så kommer den nya kyrkan att växa. Så har det varit ständigt och jämnt under hela historien.

  Men även OM antalet pingstvänner skulle minska, finns det ingen som helst anledning att anpassa sig till världens tänkande. Guds ord är viktigare än allt annat och kan aldrig stå i motsats till den Helige Ande. Jesus har inte lovat oss ständig framgång utan tvärtom förföljelse, vilket vi skall glädja oss över, inte försöka slippa undan (Matt 6).

 3. Pingback: Riktig bra artikel av Edward Sköllerfalk « Erevna – Blogg & Tankesmedja

 4. Elisabeth Hammarlund-Lorenzsonn

  Frikyrkans avkristning a la Isebels vs.
  Frikyrkans utveckling a la Guds ande.

  Frikyrkans utveckling/sjalvutplanande(?!) i framtiden kommer att sta i direkt relation till om frikyrkan valjer att anpassa sig efter varldens synsatt eller valjer det enda ratta, namligen att folja de riktlinjer som finns angivna i Guds Ord.

  Manniskan kommer aldrig att kunna lyckas att valsigna det Gud inte valsignar.
  Gors forsok dartill uteblir Guds valsignelse och
  frikyrkan kommer att ”utvecklas” till ett andligt U-land,
  helt i avsaknad av andlig kraft, substans och innehall.

  Om inte Gud bygger huset arbetar byggarna forgaves darpa.

  Valet mellan rebelliskhet och lydnad kommer att vara avgorande for frikyrkans framtid.

  Nu ska vi ga till formiddagsgudtjanst i Guds Hus/verkstad dar HERREN arbetar pa oss var och en for att bli mer lika Honom.

 5. Karlendal, kan du inte moderera iaf lite i inläggen när det bär iväg väldigt offtopic och bara gäller tjaffs mellan några. Man ögnar gärna inte igenom 86 inlägg bara för att hitta de som behandlar vad saken gäller. Att det kan bli lite offtopic kan man förstå men det måste ju finnas gränser. Och ja, nu var jag själv offtopic här….

 6. P-O.S: Håller med Ditt sista resonemang, var inne på det själv att kristen livsstil inte får bli lagisk, så att nåd inte finns och undantag från regeln är omöjlig. Det handlar alltid i Bibeln om mitt uppsåt, det är oftast nåt som bara Gud och vederbörande vet om. Det är svårt för andra människor att bedöma. Vi kan aldrig skapa millimeterrättvisa. Undervisningen ska vara knivskarp och klar men tillämpningen måste ske med nåd!

  När det gäller exemplet med min moster ovan (jag lovar att detta engagerar hela släkten på ett inte alltid så snyggt vis!) så handlar det just om ett giftermål i Guds ögon i kyrkan som dock inte motsvarar ett lagligt giftermål i landet ifråga. Det finns dock ingen kyrka som går med på detta, varken i Tyskland eller här i landet. Och jag vet inte helt vad jag ska tro är rätt och bra.

 7. michael Häggqvist

  Wildwest:

  Frågan är: är det SÅ viktigt för dig att säga din åsikt så borde du kunna göra den utan att vara anonym….

  Mailbombing osv är en annan sak… mailet kan naturligtvis vara osynligt…

  Men om man inte är bered att stå till svars för sin åsikt, vad är den då värd?

  Jag står fast vid detta, tjatigt eller ej. Speciellt ni som har ”radikala” åsikter borde absolut INTE vara anonyma… Det är lätt att ”slå på trumman” om man inte måste stå till svars för sin åsikt….

  FEGT tycker jag… om man inte kan stå för det man tycker bör man vara tyst…

  Nej man kan inte veta att jag te x verkligen heter vad jag heter, men som kristna så tror jag vi kan lita p varandra….

  Vad har du som kristen att dölja?

  MEN ÅTERIGEN: det är bloggskaparens åsikt som gäller, jag hade bara en liten privat åsikt…..

  1. Mikael Karlendal

   Jag tycker att det är en onödig diskussion här huruvida man som kommentator ska vara anonym eller inte. Jag tillåter anonymitet, liksom jag tror att de flesta andra bloggare gör. Ibland kan jag naturligtvis undra över varför det är så viktigt för en del att vara anonyma; jag har ännu inte riktigt sett något bra argument för det, men, jag accepterar det. Så, jag tycker att den diskussionen kan avslutas härmed.

 8. Eftersom vi tycks tala förbi varandra lite grand, så vill jag förklara att jag är för äktenskapet. Det är bara det att jag ser lika allvarligt på ett samlag som på ett äktenskap. Man ska inte ligga med någon som man sedan inte tänker leva sitt liv tillsammans med. Det är alltså inte mer okej att lämna någon för en annan bara för att man inte är juridiskt gifta, än det är om man är gifta.
  Många anser ju att det finns en skala av ansvarstagande gentemot sin sexpartner:
  Engångsligg – inte så allvarligt.
  Samboskap – lite allvarligare.
  Äktenskap – ändå mer allvarligt.

  Det är alltså denna gradering jag går emot.

  När det gäller om kyrkan skall tillåta/välsigna sambor så anser jag att man måste ta varje särskilt fall i beaktande och ta reda på motiveringen. Man kan alltså inte kategoriskt säga att äktenskap är rätt och samboskap är fel.
  Jag tycker att alla som vill ha en sexualpartner skall gifta sig juridiskt, så länge som lagen inte tvingar paret att gå emot Guds vilja. Annars kan man gifta sig även i en kyrka som inte har vigselrätt. Då blir man visserligen ”bara” gift i Guds och sina kristna syskons ögon och inte i lagens ögon. Detta innebär att man i lagens ögon bara är sambo, men enligt den församling man har gift sig i så är man gifta och syndar inte då man ligger med varandra.

 9. Det är en tjatig diskussion om alias eller inte! Vi lever i ett fritt land, fortfarande, och då får jag välja hur jag vill skriva, ingen annan har med det att göra!

  Om det bara fanns vettiga människor på bloggar som inte mailbombar, uppsöker en hemma, ringer och sprider dumheter bland vänner och bekanta om vad jag sagt eller inte sagt så funnes en vits att vara offentlig med namn, adress, skonummer, söndagsporslinsmärke och färg på strumporna. Nu är inte samhället, och särskilt inte bloggosfären, beskaffad på detta vis.

  Är man annars en offentlig person, t ex pastor, företrädare för en församlings styrelse eller något liknande, då kan det vara en annan sak. Men är man vanlig gräsrot vars åsikter inte ska misskreditera vare sej övrig familj eller företaget jag jobbar på så tänker jag inte vara nåt annat än anonym. Hur ska man veta att den som kallar sej Michael Häggqvist egentligen inte heter Anders Karlsson? Jag kan ju ändra mitt alias till Ove Pettersson om det passar herrarna bättre…

 10. Br. Roger
  Håller med om att ordväxlingen ovan är tämligen meningslös men du verkar ta dig själv på lite för stort allvar. Har du ingen humor alls?

 11. michael Häggqvist

  Ja jag tycker att man som kristen ska stå för sina åsikter, också om det kan bli obekvämt senare. Vi är ljusets barn inte mörkrets.

  kanske blir samtalet mera sansat och mer kärleksfullt om man får stå för sina åsikter?

  Jag har alltid uppträtt under eget namn trots att jag bor i en diktatur, Kina.

  Men jag respekterar naturligtvis din åsikt och önskar dig Guds välsignelse.

  Det är Mikael Karlendals blog och han bestämmer.

 12. Michael Häggqvist!

  Om Karlendal vill att alla kommentatorer ska uppträda under eget namn kommer jag att anpassa mig till en sådan regel. I annat fall tycker jag att du bör acceptera att reglerna i bloggosfären är något helt annat än livet mitt ute i verkligheten. Anser du att åsikterna blir bättre och mer trovärdiga för att kommentatorn framträder med eget namn? Jag kan inte inse att det kan vara fallet. Jag försöker bedöma bl.a. logik, relevans och sanning (överensstämmelse med Bibeln) oavsett vem som skriver. Till och med kan det vara en fördel emellanåt att inte veta vem personen är. Då blir fokus på argumentation och innehåll i stället för personfixering.

  Mikael Karlendal!

  Vad anser du om namnfrågan? Är det viktigt att alla framträder på din blogg under eget namn? Vad är i så fall styrkan med det?

 13. michael Häggqvist

  Broder Roger: tills du slutar leva anonymt så tar jag iaf inte dig på allvar. Jag är seriös: det är ovärdigt och märkligt att kristna måste gömma sig!

  Heder till Hannu som vågar tala om vad han anser vara fel och gör så under eget namn.

  Det blir mer trovärdigt så.

  Man kan ha vilka kontroversiella åsikter som helst om man inte behöver stå till svars för dem…

 14. Anders, Christian och vissa andra kommentatorer!

  Nu verkar det som om ni bestämt er för att sabotera även Karlendals fina och kunskapsförmedlande blogg. Verkligen trist!

  Hannu Ruokala skriver på en nivå som i varje fall gör bloggkommentarerna meningsfulla att läsa. Att han inte alltid tycker som pastor Karlendal höjer debattemperaturen åtminstone några grader. Han verkar både strukturerad och påläst. Jag vill gärna ha en sådan skribent som ett av mina föredömen. Om jag inte kan hålla en viss klass på mina kommentarer kan jag lika gärna låta bli att skriva. Kanske borde fler ägna sig åt viss självprövning och inte alltför snabbt trycka på Enter-tangenten.

 15. Anders Gunnarsson

  Christian

  Citatet finns på alitheia. Har letat länge nu, men hittar inte det. Du skrev först i en kommentar till en person att tagga ner, för det finns kristna i katolicismen. Jag replikerade och tackade för komlimangen, du replikerade och sa att de bara var ytterst få… 🙂
  Jag förlåter löftesbrotten om de var seriöst urskuldande…
  Nu sätter jag punkt på denna meningslösa debatt.

 16. Elisabeth Hammarlund-Lorenzsonn

  michel Haggqvist skrev: ”Själv tycker jag det är tragiskt att kristna inte kan stå för sina åsikter med sitt riktiga namn…”
  …..

  Haller fullstandigt med dig, michael.

  Personligen tycker jag att det inte ar enbart ”tragiskt” att kristna inte kan stå för sina åsikter med sitt riktiga namn… utan att
  det ar rent av ”fegt” och ”omanligt” att gomma sig bakom nagon alias och man undrar i sitt stilla sinne vad det ar for ”ynkliga figurer” som har behov av att gomma sig bakom nagon ”krummellilur-signatur”!?

  Savida det inte ar for att obehindrat kunna fortsatta att huta at hoger och vanster med pekpinne (med eller utan bibelord) mot meningsmotstandare, komma med falska anklagelser om ”hat” eller tycka att andra ska skammas for att de har en avvikande asikt eller valjer att annat handlingssatt an en sjalv i en sakfraga, medans vederborande kan sitta trygg och saker i sitt aliasgomstalle… inte ens grannarna vet ju vem man ar…inga reprissalier…ingen forfoljelse…inget han och forakt…medans dessa ”hemlissar” kan fortsatta att manipulativt idiotforklara verkliga identiteter infor hela bloggvarlden.

  Arlighet och trovardighet gar hand i hand.

  En eloge till de manligt och andligt mogna som oppet och frimodigt trader fram i ljuset med sina asikter utan religios ”burqa”.

  Guds forsta ord lod: ”Varde ljus”
  Guds forsta ord till Adam: ”Var ar du?”
  JESUS presenterade sig som ”Varldens ljus”

  Men den som vill och har nagot slags inneboende behov av att gomma sig bakom signatur och stora ord om arlighet har naturligtvis ratt att gora sa aven om det liksom minimerar trovardigheten.

  Nog om menloshet, mesighet, omanlighet och hemlighetsmakeri.
  ….

  Angaende frikyrkans utveckling i framtiden kommer den att sta i direkt relation till om frikyrkan valjer att anpassa sig till varldens synsatt eller valjer det enda ratta, namligen att folja de riktlinjer som finns angivna i Guds Ord.

  Manniskan kommer aldrig att kunna lyckas att valsigna det Gud inte valsignar.
  Gors forsok dartill uteblir Guds valsignelse och
  frikyrkan kommer att ”utvecklas” till ett andligt U-land,
  helt i avsaknad av andlig kraft, substans och innehall.

  Om inte Gud bygger huset arbetar byggarna forgaves darpa.

 17. AG
  Glömde skriva, att jag självklart förlåter, om det nu skulle ha varit seriöst menat… 🙂

  För resten, är den här kommentaren då löftesbrott…? 🙂

 18. Anders G
  OK jag bryr mig inte om att fråga dig var du hittar det citatet och avstår från vidare kommentarer. Lovar alltså att du har fått sista ordet om vi sätter punkt här… ;-);-)

 19. Anders Gunnarsson

  Christian

  Att du orkar. Ja, du tror säkert att det finns några få stackare som är kristna (så beskrev du det innan). FÖRLÅT, Jag har ljugit inför hela bloggsverige. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Ska jag ta på mig tagelskjortan nu efter min offentliga bikt (eller det behövs inte, för offentlig bikt är tillräckligt förnedrande i frikyrklig praxis)…

 20. Hannu Ruokola

  Frikyrkans framtid! Har frikyrkan någon framtid och vilket slags framtid? Som en liten fingervisning är den gångna helgen och de epokgörande beslut, som öppnar vägen för olika slags liberalism och liberalteologi inom frikyrkan och man suddar ut den traditionella teologin och man kommer kastas in i liberalteologins virrvarr.

  Som en konkret påminnelse om detta upplevde jag igår, när jag och frugan besökte Gislaveds Frikyrkoförsamling i ett gideonit-sammanhang. Vi samlades i den kyrka, som tidigare hette Pingstkyrkan, men nu heter den Sofiakyrkan och f.d. Missionskyrkan heter Centrumkyrkan och f.d. Allianskyrkan heter väl Sörgårdskyrkan. Man suddar ut allt, som påminner om sina rötter, den tro, som man har haft. Under tiden samlades ungdomar till att dansa på övervåningen. Och vi fick höra, att denna sammanslagning KÄNNS bra och han f.d. pingstvän konstaterade, att det kändes såsom att han aldrig varit pingstvän!

  Baptisterna, missionare och metodisterna kommer att försvinna och så bildas ”Samfundskyrkan” och samtidigt SAM, EFK och Pingst kommer att få GEMENSAM pastorsutbildning. Detta är det första steget till det definitiva slutet på SAM, EFK och Pingst. Så har man två frikyrkor i Sverige och under tiden kommer det att arbetas för att förena dessa två och så har Sverige fått En öppen och teologiskt fri frikyrka, som kan innehålla alla smak och inriktningar.

  Man har förlorat tron, teologin har blivit sådan, som alla kan mer eller mindre acceptera. Församlingarna har blivit trivsamma platser, som ger tröst till stressade människor. Människans behov står i centrum och Gud blir den, som tillfredsställer människans behov.

  Vi, som letar efter fast grund att stå på, kastas ut ur frikyrkan dit, där vi finner trons bestående värde i skrivna och tydliga dokument, som inte kan ekumeniseras bort, såsom det sker inför våra ögon IDAG!

  Jag tror, att kampen om frikyrkans framtid är redan förlorad och utvecklingen bara rullar på. Det är bättre, att vi satsar på det, som är bekännelsetroget och välgrundat i bibeln och kyrkans historia. Vi kommer aldrig att lyckas hejda liberalismens framfart i frikyrkan. Vi har ingenting att falla tillbaka i frikyrkan, det har vi diskuterat färdigt. Om vi vill ha något fast i teologisk mening, då får vi gå utanför frikyrkan.

  Det är en stor sorg, men det är bara att konstatera, att frikyrkan verkade för några decennier sedan stå stabilt och expansivt, men idag går utvecklingen mot rejäl minskning och till slut undergång. Detta är resultat av ”upplevelsekristendomen”, ”det känns bra”.

  Man har skällt på SvK och kritiserat den för liberalteologin, men sanningen är dock det, att SvK har skrivna bekännelser, som de flesta i SvK struntar i, men det finns dock de, som sätter sin tro på det, som står skrivet och som har bestått många århundraden och de andas det liv, som den kristna kyrkan har burit ända sedan urkyrkans tid till våra dagar.

 21. @Anders G
  Hur var det nu med katoliker och åttonde budet…? Förutom div andra anklagelser säger du ovan: du ser oss inte ens som kristna V g bevisa detta uttalande med något citat! Eftersom du inte kan det kan vi åter konstatera brott mot detta bud från din sida. Det finns givetvis även kristna katoliker… 🙂

 22. wildwest
  🙂

  F ö kan jag dementera att AG har hamnat i särskild moderering. Alla kommentarer godkänns först hos oss och till skillnad mot AG, som verkar ha all tid i världen, har vi inte det och kan inte på heltid sitta och bevaka alla kommentarer, utan de godkänns när vi är inläggade på sidan.

 23. Anders Gunnarsson

  Christian

  Det tog så hårt att du är tvungen att censurera mig på Erevna. 🙂
  Där argumenten tar slut, tar nävarna vid… Jag tackar och bockar och bugar.

 24. Eftersom jag bott många år i Schweiz, men är halvtysk så säger jag: no no, stor skillnad på allt utom viss mat.

 25. Christian: Haha, Du kan ju försöka. Men jag har aldrig tillhört någon kyrkas innegäng, det är isåfall min släkts efternamn Du kan ha hört. För övrigt bor bara en dotter i Tyskland, den andra bor i Schweiz, dom övriga bor i Sverige.

  Michael Häggqvist: Jag har inga problem med att bli avanonymiserad. En blogg är dock något annat än insändartiklar som jag skrivit ett antal av. Då kunde det hända att man blev kommenterad från talarstolen i kyrkan eller fick försvara sej för det man skrivit på kyrktorget. Kanske inte alltid har lust med det en söndag! På en blogg är man snabbare med formuleringarna, ibland blir man arg och skriver rätt i sak men fel i ordval, ibland är jag också frågande och vill lära mej och har då ingen lust att väcka diskussioner hos dom som ev vet vem jag är av typen: se hur han nu resonerar, han ser ut att börja avfalla från tron, vi måste nog uttrycka vår bestörtning hos hans föräldrar… (som lär säja qué?)

 26. Anders Gunnarsson

  Christian

  Jag antar att sandlådenivån stämde då…
  Hur nedsättande har du inte varit/är mot all katolsk tro (du ser oss inte ens som kristna); gode man. Om man inte kan få vara rolig/sarkastisk utan du ska klampa in med all din skit, då är det synd om frikyrkosverigebloggeriet.

  Jag gråter mig inte till sömns för att du sätter punkt i att kommentera mig. 🙂

  Det jag möjligen kan begråta är din nivå (nu och i att försvara Sola Scriptura).

 27. Anders Gunnarsson

  Christian
  Får jag inte anspela på Sola Scriptura. Det är ju eran dogm. Då kan jag väl knappast anklagas för katolikdebatt… (att det skulle vara en anspelan på ett annat forum och därmed katolikdebatt är rätt långsökt).

  Du introducerade dina favorritobjekt; pedofila präster och antikatolicism (på tal om Sola Scriptura). Då anser jag att man börjar en katolikdebatt. Det förra handlade väl om en protestantdebatt… Så en katolik får inte vara med i en protestantdebatt för då debaterar han katolicismen. Snygg logik!

  Din anklagelse säger ju något om din världsbild…

 28. wildwest
  Tack för svar! Ja, det var han och god vän med mina svärföräldrar. Flera av hans döttrar bodde i Tyskland, därav min fråga. Hmm, undrar om jag vet vem du är…

  Broder Roger
  Hajar du inte poängen, va? Du skulle bara veta… 🙂

 29. michael Häggqvist

  Själv tycker jag det är tragiskt att kristna inte kan stå för sina åsikter med sitt riktiga namn…

 30. Broder Roger: Absolut kan jag lyssna på predikan hemifrån! Denna vecka brakade dock teleledningen, förra veckan brakade modemet, i lördags brakade digitalboxen till tv:n, i måndags brakade tv:n… O, ljuvliga värld!

  Jag har inte alls tagit ställning till mosters frågor, det är knappast nåt hon diskuterar med mej. Min utgångspunkt är att sambo är fel och äktenskap rätt. Att frikyrkan förflackats nåt oerhört senare år, att allt är okay och allt är tillåtet, att det inte är nån större skillnad på frikyrkofolks liv och vanligt hederligt svenssonfolk.

  Christian: nej inte släkt med Alvar Lindskog men han var en god vän till vår familj och en aktad andlig auktoritet. Han barnvälsignade mej, sen dog han under min barndom.

 31. Pastor Mikael Karlendal!

  Om du ända ska drista dig till att säga sanningen om äktenskapet kan du visa din djärvhet genom att också ta upp de kristna singlarnas livssituation och vilken undervisning du anser är tillämpbar för alla dem som frivilligt eller ofrivilligt står utanför ett äktenskap.

  Hur den kristna kyrkan bättre ska motivera ett stort antal – inom många yrkesområden högt kvalificerade – singlar till mer aktivt deltagande i lokalt församlingsliv är sannerligen en framtidsfråga. Knappast någon pastor eller annan andlig ledare talar om den potential som ligger i att få med singlarna i församlingslivet på ett mer aktivt sätt. Du är ju orädd som bibellärare och vet litet om vad singellivet har för utmaningar och frestelser. Vad har du att säga?

  Om du kommer på något radikalt att säga om alla singlarna i församlingslivet är du en hjälte i mina ögon. Då har du kommit längre än i stort sett alla andra predikanter som jag känner till.

 32. Wildwest!

  Du kan väl lyssna till Piensoho på din hemdator – helt säkert har du minst en – och sedan gå in i debatten om frikyrkans framtid utifrån den undervisning du då tar del av. Diskussionen här gäller ju inte sexualmoral, arvsrätt, senioräktenskap eller liknande. Dock ger undervisning i samlevnad en tydlig indikation – mer än mycket annat – på hur andliga ledare vänder kappan efter vinden. Jag tror den problematiken är synnerligen intressant både för Karlendal som pingstpastor och oss andra som läser hans blogg; både i nutid och framtid.

  Christian!

  Vad har du för poäng med din senaste kommentar? Helt ointressant vem som är släkt med vem. De flesta av oss skriver ju under aliasnamn även om vi är verkliga personer med verkliga namn. Man behöver inte veta allt om alla.

 33. michael Häggqvist

  ”Mostern till wildwest i Tyskland och hennes samliv är rätt långt från framtidsfrågorna för den kristna kyrkan i Sverige.”

  Är du helt säker på det? ;.)

 34. Broder Roger: lite av charmen med bloggar är dom kan sticka iväg åt alla möjliga håll…

  Mitt exempel från verkliga livet handlar om två saker: 1) man kan vara ganska kategorisk så länge inte en fråga kryper en själv inpå livet. Dom stora dragen är alltid lätta, sambo är fel, äktenskap är rätt. Men alla gråzoner?

  2) Har inte lyssnat på vad Piensoho har sagt, jag bör inte spela webbtv på jobbdatorn, men förlängningen av det som predikas kan inte vara enbart storslagna doktriner utan har effekt på vanligt folks försök att leva rätt. Därför tyckte jag att ett praktiskt exempel från min släkt var intressant att kasta in här.

  1. Mikael Karlendal

   Jag återkommer senare idag eller under helgen med ett inlägg angående Niklas Piensohos predikningar. Jag har nu lyssnat på dem och ser det som ett utmärkt tillfälle att skriva om äktenskapet.

 35. Broder Roger
  Håller med dig helt hur fort en bra Blogg-post spårar ur. Jag kan tyvärr inte se webb-TV på min dator. Det behövs högre hastighet på bredbandet.

  Det jag vill ha sagt är att bibeln hade inte varit trovärdig utan släktregistren och ett folk, som var villiga att lyda och följa Herrens undervisning. När de svek finns även noterat (se Matt kap 1). Alltså är det skillnad på äktenskap och sambo och Herrens förbund med Abraham, Isak och Jakob förnyades till Jakobs alla söners familjer via Moses. Trots obegripligheter med Jakobs Lea, Rakel och de andra tidigare i historien.

  En brudgum är en brudgum i bibeln och en brud är en brud ända till Uppenbarelsebokens framtidsvision. En kyrka och församling har samma ord på grek. språket och Guds tabernakel är Guds tabernakel/ORDET från Gud ända in i framtiden byggt enligt ritning från Herren själv.

  Guds välsignelse!
  önskar
  Gunnel Bergstrand

 36. Ag (tala är silver…)

  Ursäkta men viss anständighet kan väl även förväntas av en katolsk debattörer. Det här börjar likna sandlådenivå men du skrev Det var inte jag som började,…, viklet föranleder mig att undra om katolsk tradition har upphävt åttonde budet: du ska inte ljuga.. För det är faktiskt vad du gör.

  Du skrev nämligen följande i detta inlägg: Det är ju bara att läsa skriften och sen rätta sig efter vad som alla tolkar är rätt, för alla är väl andedöpta och då måste de tolka rätt, eller? Dum som jag var svarade jag på detta 3 timmar senare. Var och en kan alltså bilda sig en egen uppfattning om vem som introducerade RKK-debatten på denna tråd genom att följa tråden ovan och hu sanningsenlig vår katolske vän är. Om någon inte begrep det så anspelar hannämligen på Sola scriptura, som katoliker inte omfattar, och en debatt om denna Erevna.

 37. Tänk att en välskriven bloggpost så snabbt får flera kommentatorer in på sidospår eller OFF TOPIC, som det brukar heta. Mostern till wildwest i Tyskland och hennes samliv är rätt långt från framtidsfrågorna för den kristna kyrkan i Sverige.

  De predikningar som Niklas Piensoho höll den 2, 9 och 16 maj i Filadelfiakyrkan Stockholm – predikan den 2 maj var inte särskilt kontroversiell – uttrycker för mig vart Pingst kan vara på väg i tolkningen av Bibelns budskap. Det är en framtidsfråga, men att diskutera detaljer kring andras samliv var absolut inte mitt syfte med min första kommentar på denna bloggpost. Lyssna och se hellre Niklas Piensoho predika via http://www.filadelfia.nu och bedöm om han är tydlig i sin undervisning. Dra sedan slutsatsen om vart Filadelfiakyrkan och Pingst kan vara på väg i tolkningen av Den heliga skrift. Då är vi inne på framtidsspåret igen. ON TOPIC!

 38. P-O.S: Tyvärr kommer jag inte ihåg bibelställena som citerades, men det står på sina ställen i Bibeln om ”den lagvigda hustrun”, dvs att det ingåtts nån form av juridiskt avtal inför vittnen. Och när Paulus säger till människor som inte klarar av att leva i celibat att det är bättre att dom gifter sej, så menar han väl knappast att det är bättre att ni går ut och ligger med nån. Det känns bara för slarvigt. Ett äktenskap har också med juridik att göra, med två släkter som binds samman, med barn som föds. Det är alltså lite mera än bara ett ligg. Straffet för att ligga med varann var att gifta sig med vederbörande, där är också en vinkling, det betydde inte att man var gift när man legat med tjejen. Däremot håller jag med om att ett äktenskap i all sin juridiska form inte är ett äktenskap om ett samlag inte förekommer. Jag borde hitta länken till den debatten, antingen var den här hos Mikael eller hos Stefan Swärd.

  På tal om min moster ovan så lär jag ju aldrig fråga henne om dom har haft sex och därmed är ”gifta” i den betydelsen! Med tanke på den stränga pingströrelse dom båda kommer ifrån så tror jag inte det har förekommit. Besöker dom oss i Sverige så är det självklart att dom sover i olika sovrum.

  Jag tror på en klar predikan om att samboskap inte är rätt. Men eftersom kristendom inte är lag och straff finns där också nåd, det finns undantag. Utan en klar linje går det dock inte heller att diskutera undantag, då blir det en allmän soppa.

 39. Jag kanske har läst bibeln slarvigt, men var står det att sex mellan man och kvinna är otukt?
  Jag kan inte se att jag kompromissar.
  Antag att det bara finns två personer på jorden, en man och en kvinna. Får de ligga med varann? Hur ska de gifta sig?

  Wildwest, vad fick dig att ändra ståndpunkt, har jag missat något?

 40. P-O.S: ”Michael Häggqvist, om man låg med någon för trettio år sedan och varken man själv eller den personen sedan har legat med någon annan så är man gifta enligt mitt synsätt ja.”

  – Nej, så är det inte alls! Ett äktenskap skall också deklareras offentligt och öppet och registreras av den myndighet som finns. Myndighetsutövningen som sådan är tillsatt av Gud och skall respekteras. Den uppluckring som sker på detta område, där tydligen också ledande pastorer är med och underblåser, är en allvarlig varningsklocka för Guds folk.
  Mvh

 41. michael Häggqvist

  Pos: SÅ du kompromissar i en så viktig fråga? Märkligt…. Man kan inte kräva att unga ska minsann gifta sig men äldre slipper… Ditt ja ska vara ja och ditt nej ett nej…

  Antingen följer vi bibeln eller inte…

 42. michael Häggqvist

  POS: Bok, kapitel och vers där det står att man är gift om man har samlag…. Bibeln talar om otukt, dvs de som har sex utan att vara gifta… hur kommer det sig? Om man är gift iom att man har samlag, då kan det ju inte räknas som synd eller hur?

  Men nu är vi OT.

 43. Wildwest, för mig är det som du förstår inga problem eftersom jag redan ser din moster och hennes nya man som herr och fru särbo.

  Men för att visa hur jag tänker:
  Om samhällets regler är onda, vilket jag anser att de är i det här fallet, så behöver man inte lyda sådana regler. Frågan är vad som är gott och kärleksfullt. Jag anser att de genom att inte gifta sig enligt lagen gör något gott mot sina anhöriga och varandra i det här fallet. Sedan tycker jag att församlingen bör vara flexibel och förstå detta. Jag tycker alltså att församlingen bör lyda Gud mer än människor och välsigna dem.

  Eftersom de tillhör den ’gamla stammen’ så kanske de inte törs ta till sig det jag säger men du kan hälsa att i alla fall jag tror att de är gifta och välsignade i Guds ögon.

 44. Anders Gunnarsson och Christian!

  Om Aletheia har stängt debattmöjligheten om Ulf Ekmans förändrade syn på RKK efter 654 inlägg behöver ni väl inte flytta debatten om RKK kontra andra trossamfund till den seriösa Mikael Karlendals blogg. Kan det inte vara slutjafsat om RKK? Vi får leva sida vid sida på den här jorden oavsett våra teologiska preferenser. Den här bloggposten behandlar ju inte Pingst eller något annat trossamfund kontra RKK. Kanske har ni sett fel vad gäller EFK och tolkat det som RKK. Ha ha!

 45. Michael Häggqvist, om man låg med någon för trettio år sedan och varken man själv eller den personen sedan har legat med någon annan så är man gifta enligt mitt synsätt ja.
  Så fort endera parten ligger med någon annan så bryts äktenskapet.
  Det är därför det heter äktenskapsbrott.
  Äktenskapet bryts alltså genom samlag med någon annan.
  Det ingås genom samlag och bryts genom samlag eftersom man då i Guds ögon gifter om sig med den man ligger med.

  Kan du säga när Adam och Eva gifte sig?
  Kan du säga när och hur Kain gifte sig med sin hustru?
  Kan du visa vilket bibelord som talar om vilken ritual som ska genomgås för att man ska anses som gifta?

 46. Anders Gunnarsson

  Va, är katolska kyrkan också i gungning!
  Men de är väl inte andedöpta och läser inte skriften (det förbjöds ju som alla vet på 1200-talet i sydfrankrike) men ett är klart och det är att katolsk tro är att ha förvriden sexualsyn. Det måste det vara, för nåt är snett att gå i mässa en massa och inte få ha en massa skiljsmässa. 🙂

 47. Tja i så fall beror det väl snarare på att man inte håller sig till Skriften. Däremot är det väl din katolska kyrka som håller på att skakas i grundvalarna av alla skandaler med sexövergrepp. Är det inte bara att hålla sig till traditionen, eller är det det man gör…? 😉

 48. Anders Gunnarsson

  Va, är pingstkyrkan i gungning!
  Det är ju bara att läsa skriften och sen rätta sig efter vad som alla tolkar är rätt, för alla är väl andedöpta och då måste de tolka rätt, eller?

 49. michael Häggqvist

  Att man är gift när man legat med någon är naturligtvis rent nonsens. Däremot är det synd om det sker utanför eller innan ett äktenskap, det är klart!

  Så vad säger man till den som nyss blivit frälst? Gå tillbaka till din hustru! Dvs den som han/hon låg med för kanske 30 år sedan…? Nej, nej. Äktenskap ingås efter de traditioner som finns i landet inte genom samlag.

 50. LifeOnGod´sEarth

  Wildwest:

  Det blir svårt det där…

  Ett försök:

  Hennes lgh var ju ”nästan betald”.

  Kan inte mannen ifråga ge bort sin lgh till barnen redan när han är i livet, eftersom han har hittat en kvinna att gifta sej med (dom vill ju det men pengarna krånglar till det som jag uppfattat det hela?)
  Så kan han flytta till din mosters lgh och de betalar på den tillsammans, då det ju i det fallet är DERAS bostad…på så vis är den väl ännu mera ”snart betald”?

  Ja inte är det lätt, men att flytta ihop pga att tex spara en lägenhetshyra det är ju en standard(bort)förklaring av unga församlingsmedlemmar som inte (av för mej obegriplig anledning) vill gifta sej.
  När det handlar om fattiga äldre kan jag mkt mer förstå de resonemangen, par som VILL gifta sej (oavsett kyrklig eller sekulär ceremoni) & få sitt sammanboende väsignat av kyrkan, men får inte, på sätt och vis, enl. din beskrivning.

  Lite annat än när unga par helt frankt skiter i att gifta sej när dom önskar leva tillsammans…trots att inga som helst hinder stoppar dom…

  (trasslade till det med signaturen och skrev en förklaring innan denna post kom iväg…oj)

 51. P-OS. Fast i den senaste debatten (var den nu var) framkom att det inte är ett äktenskap att ligga med varann, det är möjligen otukt. För att äktenskap ska deklareras krävs dels ett samlag, dels en laglig registrering hos myndighet. Jag trodde som Du förut, men jag inser att jag inte tänkt helt rätt.

  Jag håller egentligen helt med alla er som skriver om att samboskap är lika fel hos 18åringar som hos 78åringar. Att se detta på avstånd är enkelt, när det kommer en nära så blir bilden en smula mer komplicerad.

  Min moster i Tyskland är 68, änka, och har träffat en trevlig änkeman som är 77. Båda är medlemmar i den lokala pingstförsamlingen, i Tyskland finns registrerat partnerskap precis som här. Om moster gifter sej legalt sätt tappar hon hela sin änkepension från sin exman som tjänade mycket bra och dessutom uppskattade att hon inte jobbade fulltid. Därmed är hennes egen pension liten. Hon har en nästan betald lägenhet sedan många år. Gifter hon sig med nuvarande vän och tappar änkepensionen så har hon inte råd att betala av på sin lägenhet, den måste säljas. Dör hennes nuvarande vän efter ett äktenskap har hon inte råd att ta över hans bostad (vilken dessutom är bortlovad till hans barn) och hon har inte råd att ha kvar sin. Vid 70+ nånting sitter hon där och har ingenstans att bo, får kanske en statssubventionerad lägenhet i ett dåligt område. Hur gör man då? Vem av oss avstår vår ganska normala boendestandard sedan 40 år tillbaka och riskerar att på ålderns höst behöva flytta från den invanda miljön till ett miljonprogramsområde? Detta är vad som står på spel. När moster o hennes vän vill få det registerade samboskapet välsignat i en kyrka (finns ingen vigselrätt för kyrkor i Tyskland) så är det förstås omöjligt, dom riskerar istället att bli uteslutna så fort det blir känt att dom registrerat partnerskapet. Red ut det ni…

 52. Gunnel, jag anser inte att det egentligen finns något sambo i Guds ögon ifall man ligger med varann.
  Så fort ett par har legat med varandra så är de gifta i Guds ögon och skall inte skilja sig. Men att inte vilja offentliggöra detta genom giftermål kan ju bero på att man inte vill binda sig så hårt.
  Och i så fall har man fel tankar (tankebyggnader) som bör brytas ner och bekännas som synd.

  Att jag håller så hårt på det här med att samlag är lika med giftermål i Guds ögon beror (förutom på att jag tror på det) på att det faktiskt finns människor idag som fortfarande lider av att ha blivit kallade oäktingar.

  MVH P-O

 53. LifeOnGod´sEarth

  Gunnel:

  Ok, förstår! (ang pensionärssambo)

  Lyssna till NPs två senaste predikningar så vet du vad som diskuteras, och hur det resoneras numera i Filla Estockholmo…

  ”Mkt väldigt fint, en del är samtidigt MKT tveksamt”, det är min summering.

  mvh

 54. LifeOnGod´sEarth

  Med sambo för änkman eller änka menar jag att rikedomen, som ”barnen” skall ärva kan vara viktigare än ett nytt äktenskap.

  Sen undrar jag hur rasande fort det gått de senaste åren om pastorer inte vågar undervisa om skillnaden mellan sambo och äktenskap enligt bibeln.
  Det har gått inflation i många bibliska begrepp och det är allas vårt ansvar, att det knappast finns någon referensram kvar till bibelns sammanlagda budskap.
  Jag är så gammal, att jag vet att sambo förr kallades för ”Stockholnsäktenskap”.
  Tråkigt om Niklas blivit så påverkad (sic)

 55. Br Roger
  Nej du har rätt och som jag skrev så kan jag mkt väl ha fel om OD. Det verkar ju så m t p vad du nu säger. Och ja, jag var tidigare medlem där. Har haft ett av hans barn i söndagsskolan…

 56. Christian!

  Spekulationer kommer vi inte långt med. Jag har personligen hört Olof Djurfeldt profetera i Filadelfiakyrkan vid mer än ett tillfälle de senaste åren; dock inte under 2010. Vad har du för fakta att grunda dina påståenden på? Är du en insider eller i varje fall har du varit medlem i Filadelfiakyrkan?

  Du kan ju i varje fall lyssna på predikningarna av Niklas Piensoho i serien Adam & Eva från den 2, 9 och 16 maj tillgängliga under ”Information och Media” på http://www.filadelfia.nu! Därefter kan det nog bli en del påståenden att diskutera.

  Nu inväntar jag synpunkter från pastor Karlendal. Hur han bedömer en pingstpastorskollegas predikoinnehåll kan vara intressant att läsa.

 57. Br Roger
  Tillåt mig att tvivla på att han har något större inflytande på församlingsledningens agerande. För mig framstår det som att de vill avlägsna sig från den uppfattning som representanterna för den generationen står för. Men åter igen, jag kan mkt väl ha fel. Hoppas det… 🙂

 58. Christian!

  Oavsett om Olof Djurfeldt fortfarande är medlem i Filadelfiakyrkans församlingsledning eller ej har han ett stort inflytande genom den profettjänst, som han står i sedan flera årtionden. Han är endast en av representanterna för den äldre generationen av andligt visa medlemmar i Filadelfiakyrkan; dock en av de mest välkända. Jag har mycket stor respekt för Djurfeldt. Inget snack om den saken.

 59. LifeOnGod´sEarth

  Gunnel:
  Vad menar du med denna meningen?
  ”Eller pensionärer som blir änkmän/änkor och sen sambo för ekonomins skull?”

  Blir det billigare för en änka/änkeman att inte gifta sej om de träffar någon, än att bli sambo?

  Ekonomiargumentet har jag hört förr, från unga som säger de ”måste” flytta ihop innan de gifter sej för att spara på en lägenhetshyra…

  Ser ju att du inte menar det är ett rätt sätt, men varför skulle det vara billogare för ett ”äldre” par att bli sambo ist för att gifta sej?
  Bara undrar.

  Kontakta Niklas P..ja.Det är klart det är mycket bra att du kommer att göra det, kan bara se det positivt.

  Själv klarar jag knappast att argumentera med en som tycks så bestämd i saken.En ”vanlig medlem i rörelsen, icke teologiskt bildad” lär ha svårt kunna övertyga Niklas P om att han gått för långt.Det jag lurar på är hur pass han påverkar andra pastorer och tex hur dessa frågor kommer tas i min egen församling.
  Om de tas upp alls vill säga…
  Tror inte jag klarar det heller, då det redan verkar vara på väg att bli så att en ”traditionell” ”konservativ” syn i samlevnadsämnet är något som ses som besvärande, bökigt och ivägen för en önskad och efterlängtad attraktionskraft hos församlingen vs människor på väg in i dess gemenskap…
  Det känns som att man tror kristen tro blir mer sann och mer attraktiv för sökare till exempel, när kyrkan inte bryr sej så värst mkt om hur människor verkligen lever.

  Hoppas din kontakt med Niklas P blir varm och även att den blir fruktbar!
  Fint att du vill vara aktiv och bry dej såpass att du tar den kontakten.

 60. Gunnel och andra kommentatorer!

  Mitt syfte med att nämna om de två senaste predikningarna av Niklas Piensoho utgår från att de är offentligt tillgängliga på Filadelfiakyrkans webbteve. Varför ska jag gå in i en privat dialog med NP då? Andligt krypskytte vill jag inte ägna mig åt, men nog har jag rätt att debattera material som är publicerat i den virtuella världen. Om hundratals kan kommentera Ulf Ekman på Aletheia kan väl ett mindre antal diskutera vad som händer med förkunnelsen inom Pingst i detta forum. Eftersom Karlendal är pingstpastor anser jag att han bör få information om vad som händer i huvudstadens ärevördiga Filadelfiakyrkan. Jag är rätt säker på att Karlendal uppfattar mig som en trovärdig källa. Min information var primärt riktad till honom för bedömning. Snarare är det ni andra som hakar på som utgör de andliga krypskyttarna. Ni har ju kanske inte ens hört de predikningar jag talar om.

  En bakgrund till de olika predikoteman i Filadelfiakyrkan, som växt fram under tiden sedan Niklas Piensoho blev församlingsföreståndare är att man vill ha en låg tröskel för att vem som helst ska kunna ha behållning av gudstjänsten. Den litet mer djupgående undervisningen – primärt för församlingens medlemmar – sker under en vardagskväll rubricerad som ”Andlig vägledning”.

  Niklas Piensoho och andra som sticker ut hakan får nog finna sig i att debatter uppstår på nätet om vad de uttalar i predikan och undervisning. Inte kan NP och andra tongivande pastorer gå in i personlig dialog med alla som inte tycker som de. Även NP kan ju rimligen svara på frågor via Karlendals blogg om han blir uppmanad till det av exempelvis Gunnel.

 61. Br Roger
  Vad jag vet står väl inte Djurfeldt, som jag f ö har stor förtroende för, kvar i församlingsledningen? Kan dock ha fel då jag inte längr är medlem.

  Känns sorgligt att behöva nämna det men du kanske minns debatten för några år sen bl a i tidningen Dagen (m. Stanley och Hedin m fl), efter att en öppet HS ”kommit ut” i ett religionsprogram el dyl på SVT. Personen i fråga är mig veterligt fortfarande medlem i en utpost och tjänar desssutom på estraden. Inga åtgärder vidtogs hursomhelst då från församlingens sida. Man hävdade i st att det var själavård etc som gällde. Jmf t ex med vad 1 Kor kap 5-6 säger.

 62. Anders Gunnarsson

  Teol Student

  ”Vad som behövs är inget mindre än en ny, riktig, reformation!”
  Eller så skippar vi hela reformationen med alla dess moderna och omoderna avarter… 🙂

 63. Vaknade med tanke på översteprästens bröstsköld och de tolv stenarna med namnen inristade på Jakobs söner. Var fanns Gud, när Jakob älskade Rakel och tjänade troget för henne under sju år? Var fanns Gud, när det skall vara en man och en hustru?

  Tolv är ett förbundstal och Gud tänker ut vad göras kan för att den förskjutne inte skall bli förskjuten….
  Är Guds löfte om förbön genom Jesus Kristus som överstepräst inte giltigt i dagens genomfördärvade samhälle? Hur skall Gud klara av att frälsa dagens människor, som haft så många sexuella relationer innan 20-årsåldern? Finns det någon frälsning att erbjuda eller är bara få utvalda? Och den stora resten går förlorad förutbestämd? Är det lönt med någon evangelisation? Finns det möjlighet till omvändelse? Finns det kraft till upprättelse i Jesu sår?

  Varför inte kontakta Niklas Piensoho och låta honom förklara allt själv? Vem tar itu med alla sambopar inom Pingströrelsen och utesluter dom? Eller pensionärer som blir änkmän/änkor och sen sambo för ekonomins skull?

  Jag försvarar inte en sekund ett obibliskt sätt att leva! Var finns bibelkunskapen och respekten för Guds ord? Vems fel är det, att det saknas bibelkunskap? Kan en pastor läsa bibeln/äta åt sina medlemmar?
  Var så säker på att jag kommer att kontakta Niklas Piensoho och fråga själv. Jag gillar inte detta andliga krypskytte på nätet.
  Vem vill ha en diktator och en sekt?

  Det finns ingen som helst ursäkt för att påstå att sambo är som äktenskap enligt bibeln.

  Hälsningar
  Gunnel Bergstrand

 64. michael Häggqvist

  Naturligvis är inte sambo likadant som äktenskap. Däremot kan formen av hur man ingår äktenskap se olika ut… tyvärr dömer en del ”radikala” ut allt osm inte sker i kyrkan. Dvs SJÄLVKLART är ett borerligt ingånget äktenskap ett äktenskap och bryter man det är det en synd. Men jag har faktiskt, från sk. ”radikala” hört att det inte är ett äktenskap… så tokigt det kan bli!

  Naturligtvis har dock Niklas rätt då han säger att Gud kan använda en i ett samboförhållande, Gud kan använda en åsna t om! Men de som lever i ett samboförhållande lever INTE i Guds plan och det borde göra en kristen bedrövad.

 65. LifeOnGod´sEarth

  Fots fr mitt förra inlägg:

  Ja, Niklas jämnställer (nästintill) samo med äktenskap, han uttrycker sej ungefär som icke troende sekulära perosner ofta brukar göra:
  Bara man är ”trogen” sin partner, ”oavsett juridiken” ”oavsett juridiska formen vi kallar äktenskap, eller juridiska formen vi kallar sambo” är man ju i guds väg då man ju har ”bestämt sej leva livslångt” och ”lovat trohet”.

  Ursäkta NP, man har inte lovat trohet livslångt om man som kristen går in i ett samboförhållande…det gör man ju i ren motsats till att gifta sej.Det kan ju inte vara obekant att äktenskapet finns, och är den väg en kristen ska gå för att leva sitt liv i trohet med vännen sin.

  Hoppas detta inte blir Pingsts officiella ”relationsteologi”.

  Det sagt måste jag säga att de två predikningar jag nu hört med temat ”Adam & Eva”, också, hade väldigt många fina, allvarsamma och vägledande ord, så helt bortåt väggarna tycker jag inte NP är!!!

  Men han är och traskar i märkliga steg angående delar av det som har med kvinna-man att göra.DET oroar mej mkt.

 66. Jag har just läst om två sorters hermeneutik: Integrationshermeneutik och rekonstruktionshermeneutik, där den förstnämnda eftersträvar dialog med ett föränderligt samhälle och ”går halva vägen” d v s förändras med sin tid, medan rekonstruktionshermeneutiken går emot tidsandan och försöker rekonstruera värdena från t ex reformationen eller urkyrkan. Luther hade enl min mening en typisk sådan. Men ändå har många i Sv K mage att påstå att det att kyrkan är Luthersk innebär en ständig reformering, d v s av integrationshermeneutiskt slag. I själva verket är det raka motsatsen till vad reformationen syftade till. re-form = återskapa. Vad som behövs är inget mindre än en ny, riktig, reformation!

 67. LifeOnGod´sEarth

  Lyssnar på Niklas P enligt tipset från broder Roger…

  Hörde honom i Pingsts avslutande möteshelg i Örebro, som avlutade en serie konferenshelger ute runt landet, ”Träning för tillväxt”.Då var det sådana tongångar jjust i ämnet samlevnad att jag faktiskt inte visste ut eller in…
  ”Vad är det som händer?” var det som kom upp och jag vet ännu inte riktigt…kanske vet mer efter dessa 2 predikningar av NP (9 & 16/5-2010)

  Om jag gläds åt hans tal återstår, men av Rogers kommentar känns det inte helt ”nice and easy” …

 68. Christian!

  Vi får se upp med Piensoho och andra skickliga retoriker. De kan byta ut en enda bokstav i ett ord och åstadkomma en totalt annan mening för ett etablerat bibliskt begrepp.

  Vad har du för fakta som styrker att Filadelfiakyrkan numera tillåter praktiserande homosexuella att bli medlemmar? Olof Djurfeldt och andra av den gamla stammen pingstvänner måste i så fall ha börjat vända kappan efter vinden rätt rejält. Det är dock inte så särskilt troligt med tanke på den kunskap i Guds Ord och den andliga vishet, som en sådan erfaren man som Djurfeldt besitter. Jag har svårt att tro dig utan bevis.

  1. Mikael Karlendal

   Du gör mig nyfiken, Broder Roger, jag ska ta och lyssna på dessa predikningar så fort jag kan.

 69. Broder Roger
  NP har inte bara avvikit från traditionell pingstsyn på Andedopet, d v s den som hans företrädare som föreståndare stod för och som m e m var det som kännetecknande för PR åtminstone fram till 90-talet, typ. Han och församlingsledningen har dessutom lämnat Bibeln som rättesnöre för lära och liv genom att tillåta praktiserande homosexuella att vara medlemmar i församlingen.

 70. I de två senaste predikningarna i Filadelfiakyrkan Stockholm har Niklas Piensoho dribblat bort åhörarna genom att inte kalla otukt för otukt utan otakt. Han har även likställt äktenskap och samboförhållanden genom att påstå att Gud verkar i människor oavsett om de väljer den ena eller den andra samlevnadsformen. Om du vill veta mer om vart Pingst – åtminstone Filadelfiakyrkan – är på väg vad gäller synen på samlevnad kan du se webbtevesändningarna från gudstjänsterna den 9 och 16 maj.

  Snart förvånar ingenting mig…

 71. Hej Mikael!
  För det första, så vill jag hälsa till dig från din bror. Jag anade att han var bror med dig men var inte helt säker så jag kollade. Roligt!

  För det andra, homosex-frågan är en vägdelare i Svensk kyrklighet. Där har SvK gått i bräschen och lyckats sätta en krok i vissa delar av frikyrkligheten. Instämmer att det inte alls handlar om bibeltolkning, utan anpassning till tidsandan och de krav som samhället ställer på kyrkan. Detta är ju en konsekvens av lång tids utveckling under 1900-talet där stat och politiker satt agendan för kyrkan och fullständigt kört över det Andliga ledarskapet i kyrkan.

 72. Icke-synd som icke-synd: antag att man gjort denna omröstning i Missionskyrkan på 1890-talet, när min farfarsfar blev medlem i Immanuelskyrkan i Stockholm. Hade det gått igenom då? Nej, ljusår därifrån. Synd blir plötsligt inte icke-synd och inte tvärtom heller. Det som betraktas som synd i en kyrka är det oavsett tidsålder, kultur eller språk. I någon sorts skräckblandad förväntan så undrar jag bara vad som kommer härnäst, jag röstar på polygamin, på rätten för kvinnor att bära mansnamn o tvärtom (där har ju kyrkan redan bidragit en del) eller varför inte nåt ursäktande av våldsverkare pga gendefekter?

  Allt sammanfattat min gamla fråga: när går gränsen när vi inte längre kan kalla ”kristna” för kristna?

 73. Pingback: HBT-parad och KD-deltagande « Mikael Karlendal

 74. Den här kommentaren är lite utanför ämnet ….Men ville förmeddela den på olika forum med tanke på ekuemnik och Jesus Manifestationnen…Har spritt den runt om i Landet….

  Bli inte sur nu på mig men jag vill vara som den lille pojken som sa till sin mamma ser ni inte att Kejsaren har inga Kläder…så min kommentar är av kärlek till sanning ,för att bli till hjälp.Och har jag fel förlåt…Men tänk om hela den nya ekumeniken är ett av ledden av det djävulen bygger upp där han kan för att vilseledda massorna och den enskilde …Ser ni inte att våra kyrkor blir och kristna blir överens om mer än tron på Gud .Och de centrala frågorna i tron som Jungfrufödelsen , Korset och uppståndelsen och frälningen av nåd igenom tron just därför, enligt Guds Ord …Att frikyrko kristna och deras kyrkor avfaller till ljumhet , eller överandlighet. Eller falska traditionner från de traditionnela kyrkorna och vice versa ??? Är det värt det, snart är Grodan Kokt ….Frid Ronny

 75. Tack Mikael att du vågar röra vid dessa frågor!Må Gud förbarma sig över varje ledare i dag, så de kan leda rätt!Icke många må uppträda som lärare säger ordet!Det kommer en räkenskapets dag!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.