Att gnälla på Jonas Gardell

Att gnälla på Jonas Gardell kommer vi inte långt med” är rubriken på en artikel i Dagen skriven av Stefan Swärd. Jag både håller med Stefan Swärd om detta och jag vill gärna komplettera med några synpunkter.Min personliga utgångspunkt är givetvis, att jag precis som Stefan Swärd inte på något sätt anser att Gardells tankegångar kan räknas som kristen teologi, men av detta kan man dra olika praktiska slutsatser. Det är kanske inte alltid så meningsfullt att ägna sig åt kritik av dessa idéer, ibland kan det vara bättre att göra sitt bästa för att föra fram sina egna idéer i stället.

Om vi ska föra fram våra egna idéer, vår gemensamma kristna tro, i stället för att i huvudsak kritisera Gardell, då blir frågan hur vi gör detta på bästa sätt. Naturligtvis, blir det ibland nödvändigt när man talar om kristen tro att förklara att si och så menar vi inte, så tror vi inte. Det blir säkert många gånger en nödvändighet i ett kulturklimat där tankar av det slag som Jonas Gardell för fram är legio. Men, det är bra om vi inte i huvudsak ägnar oss åt en negativ kritik, utan mer kan lägga fram vad vi rent positivt tror, och samtidigt göra det på ett sådant sätt att det också förebygger och tar undan grunden för de missuppfattningar och knepiga idéer och den kritik som kan komma från de liberalteologiska tankegångar som Gardell är en så skicklig marknadsförare av. I ett kulturklimat där många pratar om Gud och Jesus, måste man själv vara tydlig med vad man tror på och varför, om man vill göra just sin tro allmänt känd.

Det är däremot inte läge att springa runt och oja sig över att Jonas Gardell sprider ett budskap om kristen tro som vi inte gillar. Det är bättre att vi ägnar vår kraft åt att frambära ett bättre budskap, sanningen, och argumentera för det.

Om man däremot vill uppröra sig och komma med skarp kritik mot personer, så borde man i så fall rikta den kritiken mot den märkliga teologi som finns i vissa kyrkor och hos vissa kyrkliga ledare. Då tänker jag på dem som faktiskt talar uppskattande om innehållet i Gardells idéer inte på grund av att det är just Gardell, utan för att de själva har en sådan teologi sedan tidigare och att de faktiskt själva anser att det är en god kristen teologi, och som själva aktivt vill sprida dessa idéer. De personerna är ett problem för Kristi kyrka, eftersom de aktivt sprider en felaktig lära bland kristna människor och därmed agerar som förförare av dessa mina minsta, som Jesus skulle ha uttryckt det. Som officiella företrädare för kristen tro ger de ju också en falsk bild av denna tro. Dessa personer är för mig en betydligt mer intressant måltavla för kritik än Jonas Gardell själv, eftersom han inte är upphovsman till de tankar han så skicklig förmedlar. Dessa tankar är sådant som florerar inom en del av modern teologi idag och som kan läsas i betydligt mer svårbegripliga och mer krångligt skrivna böcker av fackexegeter och fackteologer. Det Gardell har gjort är endast att han bemödat sig om att läsa en del av detta och anamma det och sedan popularisera det för den breda allmänheten. Och eftersom han är skicklig på att popularisera, så lyfts han fram av dessa kristna ledare som själva har den teologin och som vill verka för att den sprids. De ledarna är ett problem – inte Jonas Gardell.

Därför är det mycket riktigt som Stefan Swärd påpekar i sin artikel, att det är ett stort problem att många kristna idag är så okunniga, att de tror att så fort någon använder ord som Gud, Jesus, Bibeln och kristen tro, så är de automatiskt kristna. Det är ett problem att många kristna idag är djupt okunniga om både vad Bibeln handlar om, eftersom de inte läser den, och om vad kristen lära faktiskt säger, eftersom de inte själva läser kristna böcker och eftersom vi så sällan har läromässig och bibelutläggande förkunnelse i våra kyrkor idag. Många av dessa okunniga kanske då känner på sig att det Gardell säger inte är riktigt rätt, men de ser inte att det finns mängder av s k kristna ledare som har sagt samma saker väldigt länge, men inte varit lika duktiga på att kommunicera det som Gardell. Eftersom en kristen ledare som kallas präst eller pastor säger något, så är det säkert kristet, typ. Och nu för tiden är ju ”ekumenik”, ”kärlek”, ”ömsesidig tolerans” så viktigt, att man bara måste säga att alla är lika goda kristna, att det blir svårt att inse att alla faktiskt inte är det! All förkunnelse som finns i våra kyrkor idag är nämligen inte kristen förkunnelse. Det är ett problem.

Om alla troende kristna hade blivit ”läsare” igen och läst Bibeln gång på gång från pärm till pärm och läst kristen litteratur som undervisar i kristen tro och lära och inte bara s k uppbyggelseböcker och coaching och självhjälp, så skulle mycket av dessa ”kristna” ledares andliga dubbelspel avslöjas. Men hur vi ska komma dithän, vet jag inte. Kanske det fortsatta samtalet kan visa detta?

Övriga länkar:

http://www.stefansward.se/2010/03/17/artiklar-i-bade-dagen-och-varlden-idag-idag/

http://erevna.nu/?p=1274

http://aletheia.se/2010/03/13/hur-man-fintar-svensk-kristenhet-ii/

http://aletheia.se/2010/03/15/ar-detta-guds-ande/

29 reaktioner på ”Att gnälla på Jonas Gardell”

 1. Anders Gunnarsson

  Inledningsord i Svenska Kyrkan i Bäve 2009 i Uddevalla;

  ”Jonas Gardell säger; ”tro inte på allt jag säger”; Jesus sa; ”Tro på mig”.”

  Kul! Bra! Och koncist!
  Men grundbulten är nog Skriftens tolkning. Att läsa Skriften med sina glasögon (som Gardell och SvKy biskopar eller Luther gör) leder till ett träsk. Vem har rätt? Du, jag eller ingen. Hittade en bra länk igår;
  http://www.enhetensvanner.se/index.php?kind=text&smn=news_field&key_id=66

 2. Konvertering är en sak. Överlåtelse och tro på Jesus en annan.
  Konvertering har med religioner att göra: kristen såväl som muslimsk. Och i det sistnämndas fall är också kulturen intimt och symbiotiskt knuten till religionen.
  Konvertering innebär därmed också en konvertering till kulturen, den kristna (inkl porr, våld, fri sex, omoral, bombningar etc).
  Dock tycks det oss som att Jesus är på gång att ”invadera” den muslimska världen. Rapporterna om imamer som tror på Jesus, predikar frälsning, döper och blir döpta i den Helige Ande börjar strömma in.
  Jag tror det ligger på Guds hjärta att muslimerna får veta vem Jesus är. Inte nödvändigtvis konvertering i politisk mening.

 3. Jag vill bara fråga: vem avgör vad som är rätt eller fel när det gäller tolkningen av en människas tro?

 4. Pingback: Vad är frälsande tro?- Av A.W. Pink: « Erevna – Blogg & Tankesmedja

 5. Bengt Johansson: Nejdå, lär inte gå till en moské, det var mest en ironisk och bitsk kommentar. Det sker ju rätt många övernaturliga uppenbarelser av Jesus själv hos muslimer i världen. Nånstans läste jag, dumt nog sparade jag inte klippet, om en muslimsk imam som visserligen höll fast vid islams dogmer men som hade upplevt Jesus i en syn och predikade om honom så det lät närmast som i en kyrka. Hur han mår idag vet jag inte…

 6. Bengt Johansson, vi ska försöka omvända övertygande muslimer till en tro på Jesus. Annars går vi emot Jesu missionsbefallning. Han sa att vi skulle gå till HELA världen, detta innebär som sagt var också de övertygande muslimerna.

  Kanske det blir ett högt pris att betala men det finns de som är villiga att betala det priset. En vän till mig är på väg i dagarna att åka till Iran för att predika evangelium.

 7. Bengt Johansson

  @Wildwest:

  Jag instämmer helt i din kommentar! Samtidigt vill jag rikta en liten varning till dig angående ditt eventuella besök i en moské i framtiden: Försök för allt i världen inte omvända en övertygad muslim till kristen tro – särskilt inte i en moské. I så fall riskerar du livet. Koranen och islam förbjuder konvertering från islam till andra religioner.

  Detta sagt med glimten i ögat.

 8. Och det är denna lära som många frikyrkopastorer tycker att man måste ta på allvar, beakta i undervisningen, behandla som ett nytt och kanske inte alldeles fel sätt att se på händelserna. Det är så hårresande att jag mår dåligt! Jag tror muslimer har mera respekt för Kristus än vad många frikyrkoteologer har. I framtiden kanske man ska gå till moskén för att få lite om Jesus till livs…

 9. I kvällens program med Jonas Gardell överträffade han sig själv i sina antikristliga angrepp på Jesus och Hans verk. Först så intervjuas några kändispastorer som ger en klassisk biblisk syn på hur Jesus dog för våra synder skull. Men på det säger då Jonas Gardell:

  ”Varför dödades Jesus? För att han skulle försona världens brott och synd? För att han var en del av Guds märkliga plan att rädda mänskligheten? För att han skulle befria de döda ur dödsriket? Allt, allt, det där är bara efterkonstruktioner . Ett försök av oss att skapa en mening med Jesu död. Vårt mänskliga behov att skapa en mening… där sanningen är att det bara händer.” SLUT CITAT

  Med det förnekar och förkastar Gardell vår älskade Jesu offerdöd i vårt ställe – alltså det som HELA vår kristna tro bygger på – försoningsdöden på korset.

  Men inte nog med det – på ett försåtligt sätt låter sedan Jonas Gardell indirekt oss förstå att den tomma graven inte handlade om att Jesus uppstått, utan det bortförklarar han indirekt (för att inte säga direkt) med att säga så här:

  ”En del av korsfästelsestraffet var att det inte skulle finnas någon kropp att begrava. Och av alla de tusentals människor i Palestina som man vet korsfästes av romarna har man bara funnit ett enda skelett. Ett enda. Vågar vi ens tänka tanken; vår Herre Jesus som lämnades att ruttna på korset som föda åt vildhundar och kråkor.” SLUT CITAT

  Alltså den tomma grav som kvinnorna fann berodde på att Jesus aldrig legat där utan blivit uppäten av vildhundar och kråkor. Därmed så angriper Jonas Gardell även tron och bekännelsen av Jesus som den uppståndne, och han gör det på ett mycket försåtligt sätt – genom att inte säga det rent ut, utan mera indirekt som en rimlig förklaring till den tomma graven.

  Om inte Gardells angrepp ska klassas som antikristliga så vet inte jag vad som ska kunna klassa som just antikristligt.

  Berndt

 10. Pingback: Stefan Swärd » Blog Archive » Reflektioner sen torsdag kväll - Allt mellan himmel och jord

 11. Anders: Ja, visst är det galla och åter galla. ”Men det finns inga skäl att möta Jonas hånande och föraktfulla stil med samma mynt.” – Är inte det galla så säg…

 12. Pingback: Detta är varför jag är protestant (Trafikplats frälsning Del 3): « Erevna – Blogg & Tankesmedja

 13. Anders: Blir alldeles oerhört förvånad! Var ser Du gallan? Knappt nån kritiserar Gardells rätt att säga vad han tycker. Vad många av oss här kritiserar är den s k bibelsyn Gardell har som applåderas av kristna teologer, pastorer o präster i alla möjliga kyrkor o samfund. Det är allvarligt eftersom Gardell bara har kristna uttryck i sin ”förkunnelse”, det är ingen kristendom.

 14. Ni slår huvudet på spiken. Stefan Svärd skriver tydligt och klart och väldigt bra. Han skriver om just det jag efterlyst: kunskap och klokskap i bemötandet och att sluta spy galla över de som läser annorlunda. Och vad ser jag på den här sidan: galla, galla och åter galla.
  För övrigt anser jag att det finns rätt många andra program som säkerligen är betydligt ”farligare” än Jonas Gardells. Om man nu har en helhetssyn på samhället, förstås!

 15. En sidodiskussion vore ju varför det inte finns kristna ledare, kristna mediepersonligheter etc som skriver lika klart o tydligt som Birro gör. Någon skrev nånstans att folkligheten hos Gardell gör att han blir populär. Folklighet brukar oftast sammanknippas med klarspråk och det kör även Birro med. Varför kan inte kristna vara skarpa i tonen, ironiska och säga som man tänker? Jesus var sannerligen ingen försiktig talare. Elia gycklade med Baalsprofeterna som inte fick fyr på sitt offer. Ser inte alls att klarspråk och viss ironi inte vore bibliskt.

 16. Vill bara hänvisa till Marcus Birros brönika idag i Expressen ang Gardell, och vill som någon skrev på Swärds blogg bara hålla med om att när vi troende tystnar skall stenarna ropa. Ursäkta Birro men i detta fall blev du en sten men jag håller dig mycket högre än många av våra kristna ledare.

  Tack för en mycket stark krönika som verkligen borde skrivas under av alla kristna ledare idag.

 17. Tack Mikael för ditt inlägg, som jag delar rakt av. Tycker nog Stefan Swärd vacklar lite, känns lite opportunistisk. Men som min fru sa, efter att vi sett det tredje programmet – ”Jonas är en fantastisk komiker – men jag skulle inte för en sekund anlita honom i andliga frågor”. Men det finns inga skäl att möta Jonas hånande och föraktfulla stil med ”samma mynt”. Utan som du skriver – Det är bättre att vi ägnar vår kraft åt att frambära ett bättre budskap, sanningen, och argumentera för det.
  F ö var Jonas tredje program betydligt mer sansat än tidigare – och där i Jonas återblickar till sin barndom, fick vi nycklar till den Jonas vi möter idag. Och varför hans program egentligen inte handlar om kristen tro, utan om Jonas behov av att bli sedd. Som också en oförmåga att vara seriös och respektfull. Kanske en rädsla, och ett behov av att förekomma istället för att förekommas. Får man skattarna på sina sida blir man kanske tryggare.

 18. Pingback: Gardells ”Åh [hädelse]” isärplockning av avsnitt 2 « Erevna – Blogg & Tankesmedja

 19. Visst är det befogat att fråga sig varför inte pastorer och andra kristna opinionsbildare engagerar sig i mer i debatten i kristna frågor och andra viktiga frågor. Det verkar finnas en feghet eller kanske en rädsla hos många.

  De få som debatterar blir ofta nonchalerade, i en reaktion på att det inte är nödvändigt att föra fram sin mening i profana media. Eller ännu värre,kritiseras för språket.

  Det händer att folk kommenterar ens inlägg med att det var bra att du skrev men att de inte förstår varför inte fler skriver, då främst pastorer och präster. Jag skriver därför att så få andra skriver..

  Vissa präster anser att ”vi inte behöver försvara Gud”, utan att förstå att vi måste tala om vad vi tror, om inte missfattningar som framförs av trons motståndare skall bli sanningar.

  När det gäller det faktum att Gardell får vilketutrymme som helst i media, så tror jag dock det är fel att ge honom obegränsdad kredit för det. vem av oss kan komma och begära samma uppmärksamhe av media? Då måste vi provocera och göra sådant vi inte vill.

  Många kristna förkunnare skulle dessutom i sin kristna försynthet skämnnas för att ”ta plats” och puffa fram sig själva. Framför allt, media är ointresserade av vanliga människor. Jag tycker dock det är skrämmande att Gardell därtill ges så mycket utrymme i Dagen….

  Men nog kunde vi kristna försöka få mer utrymme i media.

 20. Pingback: Jonas Gardell: TRAFIKPLATS FRÄLSNINGEN « Erevna – Blogg & Tankesmedja

 21. Först skall vi lyssna, skriver Stefan Swärd. Hur många år skall det ta innan präster och pastorer läser Gamla Testamentet och jämför med vad Jonas Gardell skrev år 2003 ”Om Gud”?

  Redan då slog jag larm lite överallt utan att få gehör. Detta är från 5 sept. 2003 i Skutan/Träffpunkten. I bibelsajten skulle det vara K G Hammars teologi, som Gardell marknadsförde så skickligt. Är det ”gnäll” att vädja om teologisk hjälp?
  Jag skrev:
  ”Eva Moberg och Jonas Gardell har samma system att visa på grymheterna i GT utan att belysa bibelns poäng: Frälsning genom ett oskyldigt offers blod – frälsning genom Jesus Kristus.

  Den allra grymmaste förnedringen av en dotter som finns i GT är alltså en kontext!

  2 Mos 12:1-13 om den första påsken är en kontext. Vad säger den texten?
  Om Jonas Gardell har en stor kunskap om myter, magi och monster, så kan väl inte det kallas för exegetik?

  När hans bok ”Om Gud” kommit ut frågade jag här (SMK/Baptist) efter alla fina recensioner:
  Är det viktigare med utombiblisk kunskap än inombiblisk?”
  Slut citat

  Teol.dr.Seth Erlandsson och teologen Stefan Gustavsson hade en bra bok/artikel redan då.

  Det gäller inte en debatt om homosexuell läggning utan borde handla om sund bibelkunskap om hela bibelns budskap. Jesus kommer inte tillbaka till vilken stad som helst utan till Jerusalem. Det kan aldrig bli politiskt korrekt.

  1. Mikael Karlendal

   Gunnel, jag vill då förtydliga att jag också anser att vi måste komma med en sund bibelundervisning om hur det egentligen ligger till med Gud i Gamla testamentet, Jesus i Nya testamentet, osv. Jag anser alltså att vi måste fylla människors kunskapsluckor med sund kunskap, så att det inte blir de liberalteologiska osundheterna som stoppas in där.

 22. Nu blir det lite stereo eftersom jag redan engagerat mej på Stefans blogg om samma ämne – men då bloggvalet är detsamma här så…

  Har inget problem med Gardell som medmänniska i ett demokratiskt samhälle. Tycker man inte om det han säger så ska det bemötas med medmänsklig respekt för yttrandefriheten och andras åsikter, hur konstiga de än må vara. Att SvT ger utrymme åt Gardell är knappast en fjäder i hatten för ”fri television” försåvitt inte en ny serie sänds i anslutning som handlar om traditionell kristen tro. Det lär inte hända. Och det har vi kristna oss själva att skylla för eftersom ingen kristen ledare har vågat eller velat bli en obekväm sanningssägare i dagens kultur, pastor Green undantagen.

  Precis som Stefans andra del av artikeln och Mikael härovan så har jag dock extrema problem med de kristna ledare, teologer osv, som försvarar Gardells teologi! De går utöver min fattningsförmåga och gör mej djupt orolig inför framtiden. Hur länge kommer Gud tillåta att hans ord förvanskas av de som påstår sej vara hans barn? Inte i detaljer, utan i dess absoluta grundvalar?

  Paulus yttrar sej hårt om dessa, förmodligen för hårt för att klara bloggetikett, detsamma gör Jesus om dåtidens teologer, fariséerna. Likaväl som kristna ska predika den rätta vägen måste man ju även varna för den felaktiga. Allt annat är ologiskt. Det blir konfrontation, det blir uppdelning, myspys med vem som helst till vilket pris som helst kan inte fungera. Inget svenskar är bra på till mans eftersom vi gillar att ha konsensus och vara politiskt korrekta och inte sticka ut.

  En reflektion jag gjorde under förmiddagen är att det idag finns fler bibelskolor, seminarier och teologiutbildningar än nånsin förr och aldrig förr har det varit så dåligt med bibelkunskapen. Här kan alla pingstpionjärer, med viss aversion mot bibelskolor, få vatten på sin kvarn… Och trots allt detta så har vi 0,5% kyrkobesök i Mälardalen, det är nog högre i Nordkorea.

 23. ”Om alla troende kristna hade blivit ”läsare” igen och läst Bibeln gång på gång från pärm till pärm och läst kristen litteratur som undervisar i kristen tro och lära och inte bara s k uppbyggelseböcker och coaching och självhjälp, så skulle mycket av dessa ”kristna” ledares andliga dubbelspel avslöjas.”

  Väl sagt. Anledningen till att Gardell och alla andra falska villolärare får så mycket plats är på grund av vår lathet (samt att det är Guds dom över oss i väst). Om vi faktiskt hade tagit oss tiden att öppna Bibeln för att läsa Guds egna Ord (!!!) med öron som är beredda att höra, så hur mycket mindre inflytande skulle då inte den här mannen ha fått?

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: