Samfundskyrkan – nyhet!

Jag ser att många med mig har reagerat på det förslag till namn på det nya samfund som bildas, då Svenska Missionskyrkan, Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan slås ihop. De flesta tycker helt enkelt inte att namnet Samfundskyrkan är bra! Men, nu har jag ett eget förslag till nytt namn och jag tänker inte kräva betalt för det… utom att jag vill bli hedrad vid varje årsmöte för samfundet med en högljudd minuts stående ovationer…

Mitt förslag till nytt namn är:

Svenska Missionsförbundet!

Varför? Det är väl inövat, stabilt, inklusivt, tryggt och fritt från överdrifter.

Men, det är ju det gamla namnet för… Jo, det är just det som är så bra. När de tre går ihop, så försvinner metodisterna, de är så få och i den mån de är liberalteologer så har de ändå ingen teologi att bevara. De metodister som inte är liberaler kommer bara att slukas upp i den stora massan på grund av sitt ringa antal. Baptisterna försvinner också. De baptister som är liberaler har ingen specifik teologi att försvara utom troendedopet, och troendedopet finns redan som en möjlighet inom Svenska Missionskyrkan. De baptister som inte är liberala kommer säkert att känna sig lite obekväma i detta barndöparsammanhang ändå, och kan då med fördel gå med i någon annan troendedöparförsamling på orten. Alltså, det samfund som idag heter Svenska Missionskyrkan innefattar redan idag baptister och i någon mån metodiskt tänkande kristna. Eftergiften för att ändå visa att en förändring skett, att tre samfund blivit ett, är att återgå till att kalla det förbundet på slutet – det blir lite som förening av flera, liksom, typ.

Således: Svenska Missionsförbundet.

Om någon då undrar om detta inlägg ska tas på helt fullt allvar… mm, kanske, kanske inte. Men, börjar man med sånt här långt innan 1 april, så öppnar man en dammlucka…

12 reaktioner på ”Samfundskyrkan – nyhet!”

 1. Varför inte ”Liberala Frikyrkan” det kommer väl förmodligen vara ett mycket beskrivande namn, dessutom tillgodoses ju konsulternas önskemål om upprepning i namnet, precis som i ”Samfundskyrkan”. De som inte kan ställa upp på ett sådant namn gör nog klokt i att inte sätta sig i båten överhuvudtaget!

 2. Pingback: Uppåt och neråt « Mikael Karlendal

 3. Haha, Lars Flemström! Jag tänker inte ens ingå ett vad med Dej om vad gemene man kommer kalla den kyrkan, eller tidningarna – det är redan solklart, precis som Du skriver.

  Jag som sitter och ifrågasätter internt i vår koncern alla beslut som kostar pengar skulle gärna vilja veta vad alla dessa samfundssammanslagningar inkl pr-konsulters arvoden, namnbyten och nya policydokument, etc, etc har kostat! Och jämföra dessa pengar med antalet nyvunna människor för kristen tro. Jag tror iof jag inte vill veta detta…

 4. Det här är ju helt fel sätt att använda PR-konsulter. Snart börjar väl PR-konsulterna skriva en ny bekännelse för kyrkanl Det är väl redan på gång i Svk. Nej, om man nödvändigtvis ska använda PR-konsulter i namnfrågan, så borde teologer först ge förslag på tre – fyra olika namn, som säger något om kyrkas väsen. Och därefter kunde ju någon konsult yttra sig över namnförslagens användbarhet ur marknadsföringssynpunkt.

  I folkmun kommer ”Samfundskyrkan” att kallas ”Samlagskyrkan”.

 5. Namnfrågan är inte särskilt viktig för det nya samfund nu vissa vill bygga.

  Det som däremot bekymrar mig är detta:

  Saxat från DAGEN:

  ”Svenska Missionskyrkans styrelse tar nu tillbaka sitt tidigare beslut i frågan om samkönad vigsel. I ett sammanträde på söndagen beslutade styrelsen att föreslå kyrkokonferensen att låta frågan avgöras av den nya kyrka som bildas 2011.” SLUT CITAT

  Och den nya kyrka man vill bygga och som nu har arbetsnamnet Samfundskyrkan (bestående av metodistkyrkan Baptistförbundet och Missionskyrkan) kommer alltså att genast få ta ställning till frågan om man i den kyrkan ska ha en ordning för homovigslar. Det blir alltså en gigantisk splittringsfråga – det kan vi utgå ifrån.

  I den citerade artikeln från DAGEN sägs det också att kyrkostyrelsen inom Missionskyrkan inte rekommenderade homovigslar inom Missionskyrkan fram till dess att den nya kyrkan har bildats, men för det beslutet ”krävdes ordförandes utslagsröst”, vilket ju då visar att det var så gott som 50/50 i hur man inom styrelsen ser på denna sak. Jag tror det väl speglar den stora splittring som lär bli i den kyrka vissa nu vill bygga under namnet Samfundskyrkan.

  De många bibeltroende inom dessa tre samfund kommer aldrig kunna acceptera ett så bibelstridigt beslut som att inrätta s.k. homovigslar. Och de många liberalteologiskt orienterade som också finns inom dessa tre samfund kommer å´ sin sida aldrig acceptera att den nya kyrkan inte har homovigslar, precis som Svenska Kyrkan har det idag.

  Det blir med andra ord en förödande splittring som kommer sarga Kristi kropp när nu starka krafter kommer driva frågan om att inrätta homovigslar, i strid med Guds ord och i strid med kristenhetens syn på äktenskapet genom 2000 år.

  Berndt

 6. Sanslöst knasigt namn! Det finns två reaktioner man kan ha, gråta eller skratta/raljera. Jag väljer det sistnämnda eftersom det finns så mycket annat att gråta över. Vill man nu nödvändigtvis göra sej till åtlöje? Det verkar nästan så. Sen behövs väl ett antal offersamlingar för att få in pengar till byte av alla loggar, brevpapper, registreringar och skyltar. Det är verkligen sånt vi ska försöka få folk att offra till, det viktigaste som finns, typ.

 7. Metodistkyrkan borde gå in under EFS då teologin i princip är densamma, Baptisterna tillsammans med EFK då det som skiljer är prästkragen samt Missionskyrkan kan väl vara Missionskyrkan, de är fortfarande tillräckligt stora..

 8. Det var lika dåligt (om inte ännu sämre) förslag ”Svenska Missionsförbundet”. Vad skulle vara vitsen ha det gamla samfundsnamn?

 9. ”Samfundskyrkan” är rent ut sagt fånigt. En ”kyrka” för alla religioner? Ordet ”samfund” är en samlingsbenämning för alla slag av religiösa sammanslutningar, oavsett religion. Exvis är asatroende ett samfund! Man bildar ett samfund för att återuppliva en utdöd religion. Det har nu blivit allt vanligare att med ordet ”kyrkan” i kristna samfundsnamn. Men egentligen står ju ordet ”kyrkan” för alla kristna, oavsett samfundstillhörig, tillsammans.

  Sanfundsnamnet ”Svenska kyrkan” (med stort S) har en intressant historia. För bara några decennier sedan skrev man ”den svenska kyrkan” (med litet s). Med det menades att ”den svenska kyrkan” var den svenska delen av den värlsvida Kyrkan, den svenska avdelningen.

  Detta alltså långt efter att banden med påvekyrkan, som ”den svenska kyrkan” tidigare var en del av, klipptes. Men ”den svenska kyrkan” har faktiskt aldrig gått ur påvekyrkan, och ej heller blivit utesluten. Utan det var så att påvarna under 1520-talet, med ett enda undantag, vägrade utse biskopar i ”den svenska kyrkan”, trots att Gustav Vasa vädjade om detta i minst två brev till påven. Detta var påvarnas straff för avsättningen av ärkebiskop Gustav Trolle. (Se inlägg under kategorin Kyrkohistoria på min blogg http://larsflemstroms.blogg.se).

  Det enda undantaget var Petrus Magnus, som den 1 maj 1524 vigdes i Rom till biskop i Västerås stift. Sedan biskop Ingemar i Växjö, som var den sista innehavaren av den medeltida svenska grenen av de apostoliska successionen, var Petrus Magnus den enda biskopen i hela Sverige och Finland, som var biskop med apostolisk succession. I det nödläge som då uppstod, bröt Petrus Magnus med sin lojalitet med påven, och förde successionen vidare genom att viga Laurentius Petri till biskop, som i sin tur förde successionen vidare.

  Därför har Svenska kyrkan fortsatt att kalla sig ”den svenska kyrkan” under nästan 500 år efter den s.k. reformationen. Ur svenskkyrlig synpunkt är det påvekyrkan och inte Svenska kyrkan som har utträtt ur den världsvida Kyrkan, genom påvarnas vägran att göra sin plikt mot Sverige.

  Nu tycker jag (jag vet att Karlendal inte håller med) bör fortsätta att vara ”den svenska kyrkan”, genom att våra dubbelanslutna frikyrkomedlemmar fortsätter att vara dubbelanslutna.

  Att ett frikyrkosamfund kallar sig ”förbund” är en logisk konsekvens av detta resonemang. Ett ”inomkyrkligt” förbund för speciella syften, för att exempelvis hävda en annan dopteologi än den vi har ”officiellt” i Svenska kyrkan. Eller för speciella uppgifter, såsom mission och /eller lärjungaskap.

  Därför tycker jag att Svenska Missionsförbundet är ett mycket passande namn på de sammanslagna frikyrkorna. Men, ska man nödvändigtvis ha med ordet kyrka i samfundsnamnet, så varför inte Svenska Förbundskyrkan?

  Därigenom uttrycks både den kristna förbundstanken och att den nya samfundet är ett förbund av tidigare självständiga frikyrkor.

  Men ”Samfundskyrkan”? En ”kyrka” för både kristna, muslimer och nyhedningar?

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.