Bana väg för Herren

När man läser i Dagens nyhetsflöde så kommer jag osökt att tänka på det jag predikade om i söndags, då jag utgick från texten i Luk 1:57-80 om Johannes Döparens födelse. Texten handlar om hans födelse (!) och innehåller hans far Sakarias profetiska ord. Sakarias talar först om att Herren snart kommer att ingripa till frälsning och befrielse för Israel, löftena till Abraham och till fäderna ska infrias, Messias ska komma. Sedan talar han om Johannes roll att förbereda detta Herrens verk.

Vad är säger då nyhetsflödet?

Jo, Dagen berättar dels att pensionerade kyrkoherde Anders Brogren nu anmält växjöbiskopen Sven Thidevall för hans s k samtal med den stridbare prästen Dag Sandahl som vågat ifrågasatta den svenskkyrkliga politiska korrektheten i något starka ord. Anders Brogren reagerar bl a på att biskopen har ifrågasatt Sandahl förståndsförmögenheter och menar att biskopen missbrukat sin ställning. Den andra nyheten är att Svenska Missionskyrkans styrelse har beslutat sig för att backa från sitt tidigare förslag att tillåta homovigslar i samfundet, och sagt att det bör diskuteras nästa år på kyrkokonferensen. En kyrka i centrala Malmö ska bli köpcentrumPingströrelsen har dock beslutat att stå fast vid den bibliska linjen i vigselfrågan, som jag tidigare skrivit om. Detta saxat ur några av nyheterna.

Vad är kopplingen till Johannes Döparen?

Jo, Johannes skulle förbereda Herrens ankomst:

”Och du, mitt barn, skall kallas den Högstes profet, ty du skall gå före Herren och bana väg för honom. Så skall hans folk få veta att frälsningen är här med förlåtelse för deras synder genom vår Guds barmhärtighet och mildhet… Han skall styra våra fötter in på fredens väg.” (Luk 1:77-79)

Hur skulle detta förberedande ske. Jo, genom att Johannes predikade omvändelse! Överallt där vi läser om Johannes verksamhet ser vi att han predikade omvändelse och dop. Och vi ser att människor i stora skaror lät sig övertygas och kom till honom och döptes. Han predikade det för alla, inklusive kungen och för det fick han också betala det yttersta priset, han blev avrättad.

Det alla dessa nyheter på något sätt ger uttryck för, är att vi behöver en predikan om omvändelse i detta land. Till att börja med, så måste hela kristenheten i detta land omvända sig, tänka om, besinna sig, ändra livsväg. En del av oss för att vi har varit lata, slöa, liknöjda. En del av oss för att vi varit fega, undflyende och svängt i takt med tidsandan. En del av oss för att fast vi har vetat vad som är rätt, ändå inte har sagt det. En del av oss för att vi har varit villolärare. En del av oss, därför att vi inte har satt Herren främst i våra liv och lydit hans befallningar. En del av oss för att vi varit fulla av religiöst högmod och självrättfärdighet… Osv. Guds nåd, barmhärtighet, mildhet innebär att han ger oss möjligheten att omvända oss. Att han tar emot alla som kommer till honom med ett förkrossat hjärta. Våra vägar är nämligen fel. Det är vi som behöver ändra oss. Inte Gud! Nåd är att Gud förlåter syndare som omvänder sig. Inte att Gud överser med syndare som väljer att förbli syndare.

Det är vanligt när man tänker på ett ord som omvändelse, att man då enbart associerar det till speciellt klandervärda moraliska synder (stöld, ord, äktenskapsbrott osv) och förr på saker som ansågs vara synd enligt gamla frikyrkliga syndakatalogsmönster såsom t ex dans, rökning, drickande av alkohol, men som faktiskt inte har något bibliskt stöd. Men faktum är, att omvändelse är lika viktigt eller i vissa fall ännu viktigare om man lever i synder som avgudadyrkan, villolära (falsk och vilseledande lära, kätteri), lögn, högmod och självbedrägeri. Det är värre att vilseleda människor med falsk lära än att någon gång uttrycka sig för grovt. Att bli upprörd över en prästs något för grova uttryckssätt med ord, men samtidigt vara villig att viga samkönade par och välsinga sådant, är att sila mygg och svälja kameler.

Jag tror att kristenhetens synd i Sverige är stor. Och den ser olika ut på olika håll. I mer bibeltroende kretsar kanske det är feghet, brist på vishet, religiöst högmod, självgodhet och hyckleri som är det som vi behöver omvända oss ifrån. I andra sammanhang för att man är villolärare och avgudadyrkare. Jag tror inte att någon del av kristenheten kan svära sig fri, jag tror inte att jag själv kan det eller att jag själv är utan synd, utan jag tror att vi alla behöver rannsaka oss och ödmjuka oss inför Gud och som i Nehemja 9 bekänna våra synder. Precis som på Johannes Döparens tid, så behöver vi omvända oss för att förberada för Herrens ankomst.

10 reaktioner på ”Bana väg för Herren”

 1. michael Häggqvist

  ”Nog behövs det äkta omvändelse, men infinner sig sådan verkligen innan man inser att man lever i konkurs utan Jesus, och absolut inte klara saken själv?”

  Oj vad bra skrivet!

  Tack Jesus för allt!

 2. Deuteronomium14:26 ”Och du må köpa för penningarna vadhelst dig lyster fäkreatur eller småboskap, eller vin eller andra starka drycker eller vad du eljest kan åstunda; och så skall du hålla måltid där inför HERRENS, din Guds, ansikte och glädja dig med ditt husfolk.”

  Om jag inte minns fel finns det 7 olika ord för alkohol-haltiga drycker i GT’s grundtext. Det handlas om allt mellan vin-must som har mindre än 2% och destillerade drycker som vanligtvis håller mellan 30% och 40% beroende av apparaturens kvalitet.

  Det låter alltid litet ”hemmasons-avundsjuka” när absolutisterna predikar asketism-evangelium.

  Den som envisas med att läsa in helnykterism i Skriften kan i princip läsa in vad som helst.

  Den större frågan är väl varför det är så viktigt att tvinga andra att leva precis som man själv valt!

  Men för att även ge en on-topic kommentar ….

  Visst behöver vi äkta omvändelse.

  Men de flesta tror att ”vara kristen” handlar om ett slags vågskålsavtal med Gud. Bara man inte gör en massa saker man vill, och istället gör en massa saker man helst inte skulle vilja, så kan man bli acceptabel i Guds ögon.

  Och just alla dessa männsikogjorda regler skymmer sikten på det viktiga och skapar en irrlära som ligger mycket nära huvuddragen i Islam, Buddism och flera andra avgudareligioner.

  Nog behövs det äkta omvändelse, men infinner sig sådan verkligen innan man inser att man lever i konkurs utan Jesus, och absolut inte klara saken själv?

  Det enda jag vet, det är att nåden räcker … Om vi tar emot den.

  /Kjell

  1. Mikael Karlendal

   Michael, där har du en viss poäng. Eller som att säga att inga får ha sex, därför att det finns dem som missbrukar sex eller begår otukt.

 3. michael Häggqvist

  Torbjörn: Bra inlägg! Trots att jag kommer från en familj där min pappa var missbrukare. Jag har förstått en sak: SANN frihet från flaskan innebär INTE totalförbud för anda! Utan ett naturligt förhållande till allt som Gud skapat!
  Jag är själv helnykterist av hälsoskäl, men skulle aldrig drömma om att försöka tvinga andra kristna att bli det. Bibeln talar INTE om absolutism!

  Dom 9;13 ”Men vinstocken svarade dem: Skall jag sluta att ge av min saft som gör Gud och människor glada, för att istället stå och vaja högt över de andra träden?”

  Psa: 104:14-15 ”Du låter gräs växa för boskapen och örter till människans tjänst. Så frambringas ur jorden vin som gör människan glad, olja som ger hennes ansikte glans och bröd som ger henne styrka.”

  I te x Judarnas Shabbatsfirande har vinet en mycket stor plats, så var det också på Jesu tid. Därför gör Jesus MERA vin trotts att allt vin var urdrucket!

  Ett bruk, ej missbruk talar bibeln om! Inte total avhållsamhet och klosterbeteende! Lev efter bibelns ord inte efter Lp-stiftelsens ord! (Inget fel med Lp-stiftelsen men bibeln ska vara grunden inte traditionen).

 4. Torbjörn S Larsson

  TANTTEOLOGI (ursäkta uttrycket )

  Lelle har flera intressanta synvinklar. Och låt mig först säga att jag har stor repekt för dom som hyser absolutismens principer. Av tex skäl som att spriten förstör så mycket.

  Jag hyser dock inte aktning för dom som är påstår att Bibeln talar om nykterism när den inte gör det.

  Detta slarviga och ytliga bibelläsande har skapat mer farisee´r än alkolister.

  Vad får du tex följande uttryck ifrån :”De drack med all säkerhet färskt vin, dvs vinsaft, som inte gav berusning”
  Typiskt tantteologi, bara säga vad andra säger.
  Menar du att på Jesu tid av alla tider fanns det ingen jäsningsprossess ? eller vad. Är hebreiskan det enda språk som inte ordet druvsaft finns ? Bibelns författare är ju jättenoga med orden.

  Lellesevangliet ? så klart inte. Frikyrkoevangeliet- såklart.

  När pingstdagen kom med ett väldigt dån och alla var glada sa folk:
  -Dom är berusade av sött vin-
  Varför sa dom så? Har du tänkt på det.*

  Vad svarade Petrus: —”Nä, vi är nykterister”, —sa han så ?
  Nej, han svarade: ”det är ju bara tidigt på dagen så här är ingen ens påverkad”. Och då blev folk nöjda…

  Om vi går igenom bibelställen själva istället för att tro på allt som folk tutat i oss så kan vi få en riktig kristendom i det här landet.

  Varför har så många av frikyrkans ( obs. vettiga ) syndbegrepp förkastas. Och förhånats i efterhand.
  Jo, just därför att dom inte var byggda på Bibeln.
  Låt oss bygga vår tro på Gudsordet så behöver vi inte hålla på med värdeingsförskutningar.

  Det är just det som kännetecknar en farisee´ att han försöker förbättra Guds lagar och se´n känner sig bättre än andra.

  Den ogudaktige och avfällige försöker däremot att negligera och ”prata sönder” Guds heliga ord.

  Båda två är fel och syndigt.

  NEJ LÅT OSS TACKA GUD FÖR MAT OCH DRYCK.
  DET SOM ÄR EN KRISTEN LIVSSTIL ÄR ÅTERHÅLLSAMHET I ALLA STYCKEN –

  Äta mat är en Guds gåva – Frosseri är synd.
  Dricka vin är en Guds gåva – Dryckenskap är synd

  ( och inte som du säger ”man kan inte dricka alkohol utan att bli berusad” helt fel.)

  Samliv inom äktenskapet är en Guds gåva – Sambo, sex med djur eller med likkönade är synd.

  Egentligen är allt detta tillämningar av tio Guds bud, och så fort vi kommer från dessa så kommer vi fel.
  Och Lelle- lika fel kommer vi om försöker förbätta 10 Guds bud.

  För det första är det skändning av Guds kärlek och intelligens.
  Han behöver ingen hjälp av oss med att skärpa lagen.

  Det skulle var kul att även titta på de andra bibelorden i sammanhanget.

  Jag tar ett till:
  Vad sa Jesus då Maria bad om mer vin?
  ”Dom har väl druckit tillräckligt” ( Dom hade hållt på ´nå´n dag)

  Nej, han fixade så mycket så att överskottet räckte och blev över. Kanske till att betala hela bröllopsfesten. Det var säkert dyrt att bju´ Jesus och hans tolv lärjungar. Män i den åldern äter som vargar.

  DET ALLVARLIGA I SAMMANHANGET ÄR ATT MÄNNISKORNA KOMMER ATT TYCKA ATT MÄNNISKOBUD ÄR LIKA BETYDELSEFULLA SOM GUDS EGET ORD.
  MED FÖLJD AV ATT I SISTA ÄNDEN GUDS ORD FÖRAKTAS.

  (* Sött vin har den lägsta alkoholhalten ca 6 % halvsött ca 8,5 %
  vanligt 10-15 %.)

 5. Lelle: vad betyder då exakt berusning? Vad exakt är alkohol? Är det definitionen av den kemiska beteckningen för detta? Eller är det en lättölsburk, är det dyr årgångswhisky, är det nattvardsvin? Här är man oerhört slarvig i sina definitioner.

  Jag har en kusin som inte tillät sina barn att äta filmjölk, för att där, rent kemiskt, fanns alkoholgrupper.

  Vad är berusning? Är jag väldigt glad sprudlar jag över, det står till och med om den första pingstdagen. Är jag väldigt trött kan jag sluddra. Men är jag berusad för det?

  Det är verkan av alkohol som är synd, verkan som gör att jag inte längre kan ta ansvar för vad jag säger och gör. Då jag förlorat kontrollen över min kropp och min tanke. Det är ett neutralläge, ungefär som hypnos, men ett farligt neutralläge, där jag inte längre kan bestämma vem som tar mej i besittning. Denna alkoholens verkan, berusningen, är olika från människa till människa. Den går inte att fastställa i promillehalter.

 6. Mikael resp Gunilla!

  Mikael skriver mycket bra om omvändelse och mod, dock har jag en heltannan syn på alkohol. Det finns absolut på flera ställen i bibeln tydligt skrivet att berusning är en grov synd, som hindrar en att komma till himlen (ex Ef 5). Och man kan inte dricka alkohol utan att bli berusad. Och är det något som är skadligt så är det alkoholen, som rår för mycket elände i samhället, mord, annat våld och omoral. Inget talar för att lärjungarna och Jesus berusade sig. De drack med all säkerhet färskt vin, dvs vinsaft, som inte gav berusning. Och rökning behöver vi inte tala om, eftersom det är så skadlig. Och grunden för att man inte skulle dricka eller röka har alltid varit att det är skadligt. Där borde frikyrkorna sträcka på sig över sin historia.

  Jag kan sedan fundera över varför Gunilla inte förankrar sina påståenden i bibeln. Jesus säger att inte ens en prick av lagen skall förgå. Och det är ett nutida påfund bland vissa kristna att det inte finns bestämda saker som är synd eller fel. Tvärtom är bibeln radikal när det gäller till exempel homosexualitet som hon nämner. Hur kan hon påstå att det bara är tveklöst bra, att det inte kan få enorma konsekvenser för barn och samhälle? För mig är kärlek och sexualitet inte alls samma sak. Det är klart man kan älska människor av samma kön. Men SEX hör däremot bara hemma i ett äktenskap mellan en man och en kvinna, enligt bibeln (1 Kor 6 och 1 Tim 1). Och jag tänker inte sätta mig till doms över bibeln.

  Dagens människor är mest upptagen med att ha det bra. Håller just nu att läsa om martyrerna som villigt gav sitt liv för sin bekännelse av Jesus Kristus. Kristenheten i Sverige behöver vakna!

 7. Tack för tänkvärda och kloka ord, omvändelse innebär ju ett vägval. En omvändelse till Kristus får konsekvenser för hela mitt liv. I dessa tider när miljöfrågorna står högt på dagordningen så får begreppet omvändelse också konsekvenser för hur jag lever mitt liv som förvaltare av jordens resurser. Är jag beredd att ta ansvar för min konsumtion, för vad jag köper och även för hur dessa varor produceras?
  Det är allmänt känt att vi förbrukar för mycket av jordens ändliga resurser. Vi glömmer så lätt att allt hör ihop, vår konsumtion och resursanvändning nu påverkar kommande generationers möjlighet till (för oss sjäklvklara saker) ren luft, rent vatten, bra mat o.s.v.
  I-världens ständiga ”julkalas” måste på något sätt betalas. En omvändelse till ett sant och trovärdigt förvaltarskap är viktigt att ta till sig, kanske speciellt vid jul och i julklappstider

 8. Jag haller med dig om att ”ingen del av kristenheten kan svära sig fri fran synd”! Inte vi, eller jag heller!

  Men vi har olika asiker och erfarenheter om hur och var kyrkan ”silar mygg och sväljer kameler”!

  Tänk om vi kristna ”istället för att strida” i denna fraga ang. äktenskap även för homosexuella, kunde gemensamt arbeta mot det ONDA i samhället och FÖR KÄRLEKEN!
  ”We are one in the spirit, we are one in the Lord…
  and they will know we are christians by our love, by our love…”

  EN ÄKTA HOMOSEXUELL KÄRLEK, där tva av samma kön lever i kärlek och respekt med varandra är INGET ONT!
  Visst är samhället ”översexualiserat”, men det kan ju inte ”de vanliga” homosexuella hjälpa. Det finns ”sexfixerade” bade hetero och homo. Men det verkar som vissa kristna har den uppfattningen att alla homosexuella är ”översexfixerade” och ”skuld” till det ”översexualiserade samhället! VILKET NATURLIGTVIS INTE STÄMMER!

  Ang. artikeln: Jag tycker inte heller biskopen ”ska bära sig illa at” mot prästen Dag Sandahl, om han nu gjort det.

  Men jag tycker det är konstigt att Brogren endast kristiserar biskopen och inte Dag Sandahl.

  Oavsett vilken ”bibelsyn” man har i denna för kyrkan brännande fraga, maste ju ända alla kristna medge att Sandals ”urlöjliga uttryck” inte är ett uttryck fran en Präst/Herde/Själavardare!
  Sandahl verkar vara en ovanligt ”omogen präst och människa”!
  Men han tycker väl att han är ”tuff” och ”sann” da han yttrycker sig sa….

  Gud välsigne oss alla
  önskar kristen(hetero) gift kvinna, (som är trött pa att ”dela upp människor i hetero och homo”)
  Lat oss älska, respektera och acceptera varandra som vi är!
  Det behöver vi som kristna syskon. Det behöver vi även i ett äktenskap.( gar inte manga även äktenskap i kras, da den ene parten inte respekterar den andra, utan SJÄLV ALLTID TRO SIG HA RÄTT?

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.