Jonas Gardell som söndagsskollärare

Det verkar som att det kommer att bli en intressant vårtermin nästa år! Jonas Gardell håller på att göra en programserie om kristen tro som ska sändas på SVT från och med den 2 mars. Gardell har ju tidigare kommit ut med två böcker i ämnet, en om Gud och en om Jesus. Med sina ibland kontroversiella och från normal kristen tro avvikande tankegångar har han vållat en hel del diskussioner bland kyrkans folk, och det lär han väl förmodligen göra nu också. Men samtidigt lär han skapa ett förnyat intresse för att samtala om kristen tro bland helt vanliga sekulariserade svenskar, på ett sätt som få eller ens någon svensk frikyrkopredikant skulle kunna göra i dagsläget.

Detta kan därför, enligt min mening, ses som en mycket positiv utmaning till oss lite halvt försoffade frikyrkopredikanter att ta tillfället i akt att tala evangelium. Även om vi inte skulle hålla med Gardell i allt han kommer att säga, så gör det ju egentligen ingenting. Om vi tycker att han säger en del felaktiga saker… vad gör det? Det får stå för honom. Men hans popularitet som komiker och författare, hans genomslag i media, kommer att göra att alla kommer att prata om Jesus och kristen tro. Vi har här ett gyllene tillfälle att predika Bibelns Jesus som vi har lärt känna honom, givetvis genom att göra det på traditionellt sätt i predikningar, men kanske framför allt genom att på olika sätt delta i de samtal som förs.

Man kan givetvis ha olika åsikter om hur exakt man ska förhålla sig till och agera gentemot de idéer som man anser vara felaktiga i en sådan programserie. Jag, personligen, skulle inte vilja att någon stod i predikstolen i den församling jag arbetar i och predikade Gardells Gud eller Jesus, eftersom jag anser att det budskapet inte stämmer överens med Bibeln eller kristen tro, och jag vill att budskapet från predikstolen ska vara evangelium och inget annat. (Här tänker jag på hans böcker och inte på TV-serien som ännu inte är klar.) Men, det betyder inte nödvändigtvis att jag måste gå in i en hård antitetisk debatt mot Gardell eller TV-serien, utan snarare att jag rent positivt vill lyfta fram vad Bibeln och kristen tro står för, och ge de sakliga motiveringarna för det.

En programserie av det här slaget kommer att aktualisera de centrala lärofrågorna i den kristna tron, i Bibelns lära. Detta är ett unikt tillfälle som det vore dumt att missa. Jag vet inte mer om serien än vad jag läst i Dagenartikeln, men det ser ut som att det kommer att innebära ett gyllene tillfälle att, i ett samhällsklimat med nyväckt intresse för Jesus och kristen tro, tala om evangelium och den kristna lärans grunder. Det kommer givetvis innebära, att jag i kristna sammanhang måste tydliggöra vad som är kristen lära och inte, vad Bibeln lär och inte, vilket kan innebära att man säger att Gardell har fel på vissa punkter, men inte i syfte att strida mot Gardell, utan snarare med tacksamhet till Gud för att han öppnar denna möjlighet. Låt oss i de samtal som kommer se till att vi blir kända för den Jesus vi predikar och inte för att vi är emot Jonas Gardell (även om vi rent faktiskt skulle anse att han har fel lära).

För övrigt, anser jag att vi ska be för Jonas Gardell, att Gud leder honom på rätt väg, och tacka Gud för att han kommer använda denna TV-serie för sitt förhärligande – inte på grund av innehållet, utan för det samtal den väcker.

15 reaktioner på ”Jonas Gardell som söndagsskollärare”

 1. Jonas Gardell är ett språkrör som Herren vill använda i sin tjänst. Han når de människor som aldrig annars har nämnt namnet ”Jesus” Dem som inte har ett färdigt svar på frågan om vem Gud är. Gud har gått förbi dem som säger sig ha svaret. Jag önskar att Jonas skall få bli till stor välsignelse och önskar att vi alla kärleksfullt skall innesluta honom i våra förböner, i stället för att uttala så mycket hatiska ord som i ovanstående kommentarer.

 2. Jag tycker inte att jag ser mycket av gnostiska tankar hos Gardell. Men att hans tankar är heretiska på andra sätt är tydligt.

 3. Tänk att Jonas Gardell har större genomslagskraft hos svensken, än alla sveriges frikyrkor ihop.

  Tänk att att så många pastorer och ledare blir så rädda för denne Gardells böcker att de måste göra allt för att hindra gräsrotstroende att läsa dessa fasansfulla böcker.

  Tänka att Gud är så liten och svag, medans Jonas Gardell är så stor och stark.

  Tänk vilken dålig Gud vi har, som inte kan göra vad han vill, genom vem han vill, utan att frikyrkan måste sätta sin OK stämpel på den som Gud får använda!

  Tänk att den Gud som upprätthåller allt med sitt makts ord, inte har förmågan att leda sina barn till hela sanningen och bort från lögnen, utan att han måste använda pastorers och ledares kontroll för att hindra människor att läsa och lyssna till allas vår Jonas Gardell!

  Bj

 4. Tack, Gunnel.
  Jag blir alltmer övertygad om att det behövs en trycksak, som på ena sidfan radar upp hela den gemensamma bekännelsen, som alla kristna tror på, och på andra sidan tar upp de viktigaste samfundsskiljande frågorna. Det vore väl ett bra sätt att utnyttja det intresse, som Gardells TV-serie kanske väcker.

  Men det vore också bra för er i frikyrkorna, när ni träffar Svk-medlemmar som tydligen har blivit desinformerade om vad Svk egentligen tror på enligt sina egna bekännelseskrifter. Exempelvis förnekas jungfrufödseln både av biskopen i Skara och den nya biskopen i Stockholm, trots att detta sägs i trosbekännelsen, som läses varje söndag i varenda Svk-kyrka. Tror inte biskoparna på sina egna ord? Kan man då begära att församlingen ska göra det?

  ”Vi tror ock på Jesus Kristus,
  hans enfödde Son, vår Herre,
  vilken är avlad av den Helige Ande,
  född av jungfrun Maria”

  Denna trosbekännelse är en av Svenska kyrkans bekännelseskrifter (enligt Kyrkoordningen 1 kap 1 §), som definerar Svenska kyrkans tro. Nu har ju någon av politikerna i kyrkomötet föreslagit en nyöversättning av bekännelseskrifterna, Skulle inte förvåna om den Helige Ande kommer att bytas ut mot något romerskt soldatnamn. Men än så länge är det alltså den Helige Ande, som gäller – även i Svenska kyrkan!

  Det du skriver om att Bibeln är en sammanhållen helhet, är precis vad jag har fått lära mig i skolan (som Svenska kyrkan var huvudman för när jag var barn) samt i Svenska kyrkans konfirmandundervisning. Men denna helhet har man ju förstört genom den förrädiska nyöversättningen Bibel 2000. Och det är ju den översättningen som Gardell stödjer sig på.

  Jag hoppas verkligen att ni i frikyrkorna håller fast vid översättningen 1917 eller Svenska Folkbibeln, eller någon äldre översättning. Läs vad Seth Erlandsson (huvudöversättare av GT i SFB) skriver om Bibel 2000! Vatikanen har nu förbjudit Katolska kyrkan i Sverige att använda åtskilliga texter ur Bibel 2000 i sina gudstjänster, så allvarliga felöversättningar är det.

  Om ni märker att någon frikyrkoförsamling avfaller från traditionell kristen tro, fråga vilken bibelöversättning de använder!

 5. Bra skrivet, Lars Flemström.
  Vi i frikyrkorna skulle må bra av att föra in trosbekännelsen och repetera vad vi tror på och hur lite som skiljer bibeltroende från motsatsen som är ”Om Gud” i Gamla Testamentet av Jonas Gardell.(”Om Jesus” har jag inte läst ännu)

  I hans teologi och exegetik finns ingenting av bibelns sammanhålling geneom alla skrifter. Bibeln är vävd i ett enda stycke uppifrån och ända ner precis som förlåten i tabernaklet och sen templet. Bibeln hör ihop från pärm till pärm och skall inte söndras!

  Shalom
  önskar
  Gunnel

 6. Du får inte glömma de bekännelsetrogna i Svenska kyrkan. Vi har visserligen ledningen mot oss, men det är stora skillnader lokalt. Gardell är en smart affärsman. Det är inget som vi kan göra något åt, och får alltså i stället utnyttja det intresse som hans tarvligheter kommer att väcka. Håller med om det!

  Men vad tycker ni om Jesusmanifestationen? Verkligen en bred och bra plattform. Kunde kanske varit ännu tydligare på en del punkter. Det viktiga är att många människor ställer upp – inte att många organisationer ställer upp.

  Trots att det inte finns en tillstymmelse till kritik mot Pride, och trots att den är på en helt annan årstid, kraxad det att Jesusmanifestationen är ”riktad mot” Pride. Jojo, sodomisterna (obs att jag inte syftar på enskilda homosexuella, utan på de präster och pastorer som tänkt upphöja synden till kultandling i kyrkan) hade väl tänkt ha ensamrätt hela året på utåtriktad opinionsbildning!

  Faktum är ju att det hålls seminarier och allsköns markeringar mot kristen tro under Pride-veckan. Och att det får stå oemotsagt, trots många tillresande (även från andra länder) till Pride-spektaklet. Låt mig spetsa till det något: Bryr vi oss så lite om de homosexuella, så att vi inte en ger dem bland dem, som själva vill stifta bekantskap med riktig kristen tro, chansen? Många missförstånd skulle kunna undanröjas.

  En sak som verkligen oroar mig, är att vi börjar skönja en tendens till lokala Jesusmanifestationer, samma dag som i Stockholm. Ska då Jesusmanifestationerna sluta som 1 maj-demonstrationerna, som hålls i varenda håla – i de större städerna med bara några hundra deltagare och på mindre orter bara en handfull?

  Det vore synd om Jesusmanifestationen i Stockholm reduceras till en Stockholms-angelägenhet. Det kan sluta med att några hundra personer, om tio år, demonstrerar för Gardells Gud. Östra Svealand är den mest avkristnade delen av Sverige, och Stockholms stift är den mest avfälliga delen av hela Svenska kyrkan.

  Låt alltså Jesus-manifestationen i Stockholm förbli en NATIONELL manifestation med deltagare från hela landet – som kommer med tiotals abonnerade tåg, med minst tio vagnar vardera, hundratals abbonnerade bussar samt chartrade flygplan från Gotland och Norrbotten. Priserna kan pressas med en smart gemensam upphandling. Satsa på detta i stället för lokala manifestationer.

  Under Pride-veckan är det däremot läge för lokala seminarer och opinonsmöten till försvar för klassisk kristen tro. Vi ska självfallet inte söka konfrontation med någon. Men Pride-arrangörerna ska inte ha ensamrätt var sig till det offentliga rummet eller till kärleksmässor i kyrkor.

  Riv dessutom programmen för den ekumeniska veckan i januari, och gå i stället ut och presentera kristen tro, och de olika samfunden, och vad de står för!

  Eftersom oenigheten mellan oss i ett fåtal frågor (dopet mm) används som argument för att man kan tro precis vad som helst och ändå vara kristen, skulle det behövas en trycksak som förklarar 1. Detta är vi eniga om (de viktigaste gemensamma lärosatserna) och 2. Detta är vi inte överens om (lista på kristna samfund, och vad som är specifikt för varje samfund.)

 7. Efter att först ha rasat (för att använda ett populärt kvällstidningsuttryck) över nyheten om Gardells predikoserie har jag plötsligt fått samma syn på saken som Mikael här ger uttryck för. Att plötsligt popularisera Jesus i svensk tv, hur fel han nu kan ha, skulle inte ha erbjudits nån nu levande bibeltroende predikant. Den del av befolkningen som tänker längre än dokusåpor och kvällstidningar kommer med all rimlighet börja fundera över och studera Gardells Jesusbild. Man kanske inte får ihop den med bibeln och börjar undra. Här har alla predikanter och alla fikarumsdebattörer (dvs jag) vår chans att rätta till dom felaktigheter vi anser att Gardell kommer med. Men Jesus blir känd och det är värt en hel del.

  Om Jesus inte fick ut nån av frikyrkopredikanterna på banan, när alla sitter skönt nedbäddade i sina ankdammsliknande kyrkor, vad ska han då hitta på för att väcka svenska dem? Han tillåter en falsk lärare att provocera sina kristna barns ledargestalter för att kanske på så sätt locka dem ur deras törnrosasömn. Egentligen en lysande strategi…

 8. Jag vill bara förtydliga en sak: Jag är den ”förste” Gunnar Johansson på den här bloggen. Kalla mig gärna ”nummer ett”. Det var jag som länkade till ett antal artiklar. Den Gunnar Johansson som skrev ett inlägg från klockan 23:15 den 12 november är INTE jag. Däremot instämmer jag till fullo i hans kommentar om Jonas Gardell som en fullfjädrad falsk profet.

  Vi, Gunnar Johansson ett och två, får kämpa på tillsammans…

 9. Jonas Gardell, en falsk profet i fårakläder! Enligt de kriterier, som apostlarna Paulus, Petrus och Johannes anger i NT, för falska profeter, lever Jonas Gardell upp till dem alla. Han förnekar, i boken ”Om Jesus”, både Jesus som Guds son,jungfrufödelsen och tron på att Jesu död på korset är grunden för att få förlåtelse för våra synder. Kan bara beklaga att Jonas Gardell får ett så stort utrymme i både media och nu i kommande Tv-program-

 10. Dessvärre kommer det nog att bli som Teija skriver: människor kommer att ta till sig Jonas Gardells tillrättalagda gnostiska funderingar men inte lyssna till den som förkunnar en klassisk kristendom om synd och nåd.
  Till Tant Gran vill jag säga: Bibelns lära i vad som gäller alla människors behov av och vägen till frälsning är uttryckt så tydligt att den kan förstås av var och en. Om man avlägsnar sig från vad Bibeln säger kommer man vilse.

 11. Tant Gran, jag vill gärna ge dig lite bättre underlag till varför Jonas Gardell är på rejäla villospår i sin tolkning av kristen tro. Det handlar inte att vissa kristna ”sitter inne med sanningen…”. Det handlar om att säga ja eller nej till de centrala och historiska beskrivningarna i Guds ord, Bibeln.

  Guds sanningar går inte att böja och töja hur långt som helst. Vid en viss gräns upphör kristen tro att vara just kristen tro. Och den gränsen har Jonas Gardell passerat med bred marginal. Hans övertramp och förvrängningar är så grova och övertydliga att de egentligen inte skulle behöva förklaras.

  För din och andra tvivlares sakkunskap vill jag här gärna ge länkar till några mycket intressanta och avslöjande artiklar och bloggar i ämnet Jonas Gardell och hans /van-)tolkning av kristen tro. Läs och begrunda:

  Jonas Gardell i Norrmalmskyrkan:

  http://www.stefansward.se/2009/03/28/jonas-gardell-i-norrmalmskyrkan/

  Kristendom a la Jonas Gardell:

  http://www.stefansward.se/2009/03/30/kristendom-a-la-jonas-gardell/

  Jesus blottar vetenskapens dilemma:

  http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=169789

  Gardells Jesus inte evangeliets:

  http://www.varldenidag.se/index.php?option=com_content&task=view&id=4007&It

  Här möts Jonas Gardell och Stefan Swärd för att syna Jesusbilderna:

  http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=169819

 12. Teija: vill du förtydliga exakt vad ”utifrån Bibeln” betyder och ”riktig”? Uppriktigt sagt börjar jag bli så trött på alla dessa rätta kristna som tydligen sitter inne med sanningen, hela sanninge och inget annat än sanningen – men som aldrig blir trodda.
  Själv tror jag mest på Gud. Inte på Teija.
  Puss&kram från tant Gran

 13. Hur många tror du kommer att lyssna till riktiga präster eller pastorer? Gardell kommer att sprida sina gnostiska påhitt om Jesus och folk kommer att tro på honom. Den präst eller pastor som talar utifrån Bibeln och kyrklig tro kommer bara att få åhörare från de redan troende. Det är ju bra med undervisning för oss också men de icke-troende kommer att lyssna på Gardell. Jag är oroad inför detta. Vi behöver Sannigen om Jesus, inte gnostiska påhitt.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: