Jean Calvin – Sveriges nye reformator?

Det är i år exakt 500 år sedan 1500-talets kanske störste kristne reformator, fransmannen Jean Calvin, föddes. Han är inte direkt upphöjd till skyarna i Sverige, men utomlands är han synnerligen uppskattad, och de som ser honom som sin teologiska lärofader verkar bli allt fler. Som uppvuxen i pingströrelsen har jag inte direkt fått Calvin serverad med morgongröten, men efter att som tonåring och sedermera vuxen ha upptäckt den reformerta teologins många fördelar, dess systematiska klarhet och tydlighet, dess starka exegetiska grund i ett studium av hela Bibeln, dess frihetsskapande potential och Calvins mycket tydliga betoning på Andens roll, så tycker jag det skulle vara önskvärt i dessa tider av förberedelse för världspingstkonferensen, att vi i den svenska pingströrelsen och inom den övriga svenska frikyrkligheten kunde återupptäcka och anknyta till det starka teologiska arv som Calvins teologi innebär.

I septembernumret av Christianity Today är Calvin cover story. (Se även CT:s specialsida om Calvin med flera länkar till artiklar och artikeln Young, Restless, Reformed.) Artikeln heter John Calvin: Comeback Kid – Why the 500-year-old Reformer retains an enthusiastic following today, skriven av Timothy George. Artikeln är en mycket intressant redogörelse för Calvins liv och verksamhet, samt varför hans teologi har fått så stor betydelse världen över och varför den fortfarande entusiasmerar så stora skaror, varför den verkar nå mer och mer inflytande idag.

Eftersom Sverige redan på 1600-talet blev ett lutherskt ortodoxt land och calvinsk teologi blev portförbjuden, blev Calvin tidigt svartmålad här. De flesta svenskar vet därför inte så mycket om Calvin, annat att han verkade i Genève, hade en sträng predestinationslära, och att kättaren Michael Servetus blev avrättad under hans tid. Detta är naturligtvis lite orättvist och rätt så vinklat. Calvins predestinationslära skilde sig inte mycket från Martin Luthers, konsekvensen av den är densamma. Och Servetus var redan dömd till döden av katolsk domstol, men råkade åka fast i Calvins stad Genève, där de domare som dömde honom till döden där och lät avrätta honom, faktiskt hörde till Calvins motståndare. Men, Calvin hade inget emot just detta agerande, och många har påpekat att det faktiskt var inkonsekvent mot hans teologi för övrigt, men han var ett barn av sin tid i detta avseende och bör inte bedömas efter  vår tids måttstockar. Konsekvensen av den calvinska teologin är annars en stark drivkraft i riktning mot religions- och samvetsfrihet, betydligt mer så än den lutherska. Calvins agerande i Servetusaffären gör inte honom till värre än någon annan samtida på 1500-talet, därför är det helt enkelt bara en dålig undanflykt att avfärda hans teologi på grundval av det, i synnerhet som hans teologi i övrigt går emot hans agerande i denna fråga.

I svensk frikyrklighet har vi kanske inte direkt några starka teologiska kopplingar bakåt överhuvud taget, men i den s k ”väckelsehistoria” vi anser oss vara en del av, så finns det flera starka reformerta teologer, bl.a. Jonathan Edwards och C H  Spurgeon. . En del vill ju idag anknyta till anabaptisterna, men jag skulle hellre vilja föreslå att vi anknyter till Calvin, som har en bättre teologi om världen. Timothy George skriver (enligt min översättning):

”Med endast liten överdrift kan vi säga, att medan anabaptisterna förkastade världen som ett mörkrets rike som man ska försöka undfly, och Luther accepterad världen som ett nödvändigt ont, försökte Calvin övervinna världen, för att transformera och reformera världen på grundval av Guds ord.”

Över hela Europa har de grenar av reformationen som påverkats mest av Calvin, starkt präglat olika frihetsriktningar som ofta inneburit att man satt sig upp mot en tyranniska överhet. Calvins teologi predikar nämligen att kyrkan ska styras enligt Bibeln, och inte av kungar och världslig myndighet.

Till artikeln av Timothy George, finns också tre kortare artiklar av tre olika personer som inte räknar sig som calvinister, men som ändå förklarar varför de uppskattar Calvin mycket. Den intressantaste av dessa är kanske den av Ben Witherington III, professor i Nya testamentet. Han betonar vilken oerhört stor roll Calvin haft för hans egen teologiska utveckling även om han alltså inte är calvinist. Två saker han betonar är att det enligt Calvin är omöjligt att bedriva biblisk teologi utan att först ha gjort en mycket noggrann biblisk exeges av hela Bibeln, och han betonar Calvins framhävande av Andens roll.

Kan man möjligen våga hoppas på en renässans för Calvin i Sverige idag?

Tillägg:

För dem som fortfarande lever kvar i den s k Emergent Church, och fortfarande tror att det är det senaste och bästa, kan jag rekommendera intervjun med Todd Hunter… en som gått via Vineyard över Emergent till att nu ha blivit anglikansk biskop.

59 reaktioner på ”Jean Calvin – Sveriges nye reformator?”

 1. Pingback: Kalvinismen besegrad! « Erevna – Blogg & Tankesmedja

 2. Pingback: GA: Holger Nilsson- Reformationen var profetiskt förutsagd « Erevna – Blogg & Tankesmedja

 3. Det är ett tag sedan Calvin gick på jorden. Det har hänt en hel del sen dess. Det som gör att Calvins läror kommer i den såkallade ny calvinismen är en reaktion på dagens materialism, ytlighet, bristande konsekvenser av tron (mm) och människors behova att möta Gud som Gud fadern.

  För 2 år sedan upptäckte jag själv ny calvinismen och har fängslats av dess överlåtelse till Gud. Att man vågar lyfta blicken och se på Gud. Inte vara rädd för Gud och se Jesus som räddare från Gud. Dess överlåtelse till bibelundervisning är makalös. I dessa församlingar hålls det inga kort 15-20 min predikningar. Man ger inte några betraktelser utan man vill att åhöraren skall fina glädjen i Gud, oavsett om man är sjuk eller frisk. Att försoningen utgår inte från materialismen och framgångsteologin.

  Jag ser ny calvinismen som ett komplement till den karismatiska undervisningen. Den karistmatiska undervisningen har byggs på alldeles för ”lösa” grunder och ”andlighet” de senaste 15 åren.

  Jag rekommenderar till att lyssna och titta på John Piper som är förestånadre i Betlehem baptist churh, Minneapolis. All hans undervisning finns på http://www.desiringgod.org Även många av hans böcker går att ladda ner i pdf format. Finns även en del bra klipp på youtube.

  Ny calvinismen är inget för ”andliga” och framgångstroende utan för människor som vill påverka. Pga detta kan man uppleva undervisningen som stötande.

  Jag är inte ny calvinist men den ger svar som den lutherska läran i vissa frågor lyckas ge på ett bra sätt och den utmanar de kristna i vår tid.

 4. ”Gud är inte som du tänker begränsad av något. Vår kunskap om Gud är inte den kompletta, utan vår tro grundar sej på den uppenbarelse, som Gud själv har UTVALT att uppenbara för människor. Denna uppenbarelse är inte resultat av vår strävan efter att förstå Gud. Det betyder i klartext, att vi inte kan genom logiskt tänkande förstå Gud och Hans avsikter.”

  Som katolik kan jag instämma i allt detta. Det är en sorts grundläggande agnosticism som är sund. Men samtidigt – alltså samtidigt – är vi medskapare och Jesus förutsätter det hela tiden. Hans undervsning blir meningslös om vi inte ska vara aktiva i detta medskapande. Det blir också ett sätt att fly undan verklig omvändelse om vi inte erkänner denna aktiva roll och avgörelse dag för dag, minut för minut. Den kritiska intentionen emot världens gudlöshet, som vi finner redan i GT och som Jesus själv starkt betonar, blir svår att utföra med vissa former av kalvinism.

 5. Andreas! Du resonerar precis så mänskligt som människan gör! Du har den typiskt arminianska syn, som förkastades rätt så tidigt av kalvinisterna. Gud är inte som du tänker begränsad av något. Vår kunskap om Gud är inte den kompletta, utan vår tro grundar sej på den uppenbarelse, som Gud själv har UTVALT att uppenbara för människor. Denna uppenbarelse är inte resultat av vår strävan efter att förstå Gud. Det betyder i klartext, att vi inte kan genom logiskt tänkande förstå Gud och Hans avsikter.

  Vad gör man? Jag tror på Guds SUVERÄNA utkorelse till frälsning samtidigt som jag tror, att Gud vill, att alla människor ska bli frälsta. Hur ska detta förklaras? Åtminstone INTE så att man förnekar det ena eller det andra, som du, Andreas, verkar göra. Jag har själv varit i detta dike, som är syvene och sist mänsklig teologi, där en människa ska tränga sej in i områden, där du aldrig här i tiden kan få fullständiga svar. Läs Rom 9:19 -23 och vidare. Var är den fria viljan här? Den fria viljan är Guds och inte människans! Detta är hårresande läsning för den, som tror på människans möjligheter. Tidigare kunde jag inte läsa sådana texter. Men nu läser jag det med glädje, att Gud finns i sin allmakt och jag – en liten människa – får lita på Hans kärleksfulla nåd!

  Människans vilja är INTE fri vad som gäller frälsningen. Detta slog reformatorerna fast. Att göra teologi utav människans beslut att bli kristen är totalt dålig teologi. Bibeln känner inte någon ”beslut”-frälsning även om det har förekommit mycket sådant i frikyrkligheten. Det är hederligt för Mikael Karlendal att ta upp detta, när man vet, att PR är så långt från dessa tankegångar, fast de är grundläggande i den protestantiska kristenheten.

  Jag tror, att Gud lever idag och Han bestämmer aktivt även i vår tid, så att nya människor kommer till levande tro på Jesus Kristus.

 6. Jag kunde inte låta bli att kommentera Hagajs inlägg om predestinationen och att han liknade det med en linjal. Du sa att det inte påverkar vår fria vilja och jag håller med dig. Vi har en fri vilja även om Gud vet om saker i förväg. Men det är inte det som kalivnism lär. Den lär att Gud aktivt har bestämt vad jag skall tycka, känna, göra, tro och så vidare. Alltså inte vad jag väljer att tycka, känna, tro och så vidare.

  Problemet med kalvinismen och det som jag finner obibliskt är inte att Gud i förväg vet om saker. Så klart han gör det Han är alltvetande. Han har alltid vetat vilka som kommer till tro på honom, redan innan han skapade världen. Men detta är inte samma sak som att aktivt bestämma, att aktivt besluta vilka som kommer till himlen eller inte. Människan i fråga har inte ens bett om att få bli skapad. Hur kan man då utkräva ett ansvar för denne om allt den gjort varit förutbestämt? Gud kunde lika gärna skapa en person direkt i helvetet då.

  Det finns ett flertal verser som talar om att Gud vill att alla människor skall bli frälsta. Till exempel 1 Tim 2:4. Om hans vilja är att alla människor skall bli frälsta så går Gud emot sig självt något oerhört om han nu bara predestinerar några människor till himlen. Mig veterligen så är det enda Gud begränsas av sitt eget ord och sin egen vilja. Om Gud vill att alla skall bli frälsta borde ju således alla bli det om han nu dubbelt predestinerar allt som sker.

 7. Christian:

  ”Ja om man förkunnar lagen i st f nåden och evangelium så kanske det kanske inte är så konstigt. Det baserer jag då på den lagförkunnelse som jag menar att Aletheia står för.”

  Vi har ingen gemensam hållning vg Lag & Nåd. Däremot tror jag inte vi har någon som direkt attraheras av Åges laglösa nådesförkunnelse. Vi är en hög skribenter med olika bakgrund och uppfattningar. Hur som helst känner jag ingen i detta land som förkunnar ”lagen i st f nåden” som du skriver. Däremot finns det inget behov av nåd om vi sätter lagen ur spel.

  Grunden för Martin Luthers reformation angavs med orden Nåden allena, Tron allena och Skriften allena. Dessa tre principer har sedan fortsatt att utgöra själva grunden i de olika väckelserörelserna och frikyrkorna. Det en del nu vill göra är att köra nåd och tro men, skippa det sista benet i den grund Luther gav oss, nämligen skriften.

  Jag sätter punkt här eftersom du dels envisas med att försöka sätta etiketter på den blogg jag representerar, vilket en sista gång, inte är möjligt. Dels för att det blir tröttsamt för både denna posts författare och läsare och höra vårt käbbel.

  Jag önskar dig Guds välsignelse och hoppas Karlendal kan hjälpa dig ta bort din rädsla för att Gud ”kräver” ett och annat av sina lärjungar.

  mvh
  Daniel

 8. Mikael K
  Ja, jag rekommenderade ju Luthers företal till Romarbrevet i mitt inlägg ovan på denna tråd, daterat 3/9 20:35. Bra att du följde mitt råd… 🙂

  Trots att John Wesley redan var både präst och missionär var det alltså först vid läsning just av detta Luthers företal, som han blev frälst. Till de stora väckelser som kan härledas till den uppenbarelse Gud gav Luther, kan alltså även metodismen nämnas, som skakade England i grunden på 1700-talet.

  Här är en länk till hela Luthers företal http://www.logosmappen.net/uppbyggelse/luther/foretalbibeln/foretalrom.htm

 9. Gunnel,
  Du får ursäkta mig men de trevliga grabbarna på Aletheia har IP-spärrat mig på deras site, så jag har ingen möjlighet att där föra debatten, där den rimligtvis borde föras. Men om nu MTC tar upp denna tråd här måste jag väl ändå ha rätt att få svara honom?

  Mikael K,
  Frågan tycker jag ändå har en viss bäring på ditt inlägg, eftersom vi diskuterar, låt vara ej Calvin i första rummet, men väl den store reformatorn Luther och tolkningen av honom, vilket även kan sägas ha viss betydelse för synen på Calvin. De stod väl ändå inte så långt ifrån varandra, åtminstone inte just i dessa frågor, eller har jag fel? Du kanske i så fall kan redogöra för skillnaden?

  MTC
  Hann ej till din punkt 2 igår kväll. Som sagt Luther kan väl inte beskyllas för att de som skulle stå upp för hans lära om man nu kan säga så, inte har gjort det. Inga liknelser i övrigt men det är ungefär som, hur hädiskt det än kan låta, att säga att Jesu eller apostlarnas lära var felaktig, eftersom stora delar av svensk kristenhet är avfällig…

  Du säger vidare att det inte blev så mycket kvar av Luthers lära, antar jag då att du menar? Tja, du och jag är i v f inte katoliker idag, vilket vi med all sannolikhet hade varit om inte Gud hade gett honom uppnebarelsen om rättfärdiggörelsen genom tro (allena) vid läsningen av Rom 1:17. Han såg då att uttrycket Guds rättfärdighet inte är den som Gud kräver utan den han giver som en gåva genom tro.

  F ö är det ganska orättvist att säga så. Låt vara att all väckelse och sann uppenbarelse eller snarare illumination kommer från Gud och hans Ande men nu var det faktiskt så att Luther blev det redskap som Gud använde för att återföra, reformera kyrkan/församlingen till den urkristna apostoliska läran om t ex rättfärdiggörelsen genom tro.

  Utan denna hade vi knappast sett de väckelser som sedan 1500-talet svept över jordens yta. Grunden för dessa är faktiskt denna evangeliets sanning, som Luther åter fick ljus över. Ta bara de stora väckelserna i Sverige på 1800-talet med Rosenius i spetsen, som räddade vårt land från att bl a supa ihjäl sig och lade grunden för Guds välsignelse över vårt land i över 100 år. Denna var i mångt och mycket en Luthersk väckelse. Den tidiga pingströrelsen i vårt land stod i nära förbondelse till denna. Även Azusa Street-predikanten Willima Seymore var e u (MGH) m e m Lutheran.

  Att alltså som du säga att det inte blev så mycket kvar av Luther och att hans lära inte bar frukt tycker jag får sägas vara grovt felaktigt.

  1. Mikael Karlendal

   Christian, MTC och andra, jag ska snart komma med ett inlägg om lagen, förbunden, evangeliet osv. Eftersom det är stora ämnen kommer jag förmodligen att få dela upp det i flera inlägg. Det tar dock lite tid ibland att skriva, så hav tålamod! Kort kan sägas, att Calvin stod rätt nära Luther när det gäller rättfärdiggörelse genom tro, tror faktiskt inte att det finns någon skillnad där. Men i sättet att skriva och tala om GT och förbunden, så tror jag att Calvin hade en mer genomtänkt syn. Åtminstone, om man tänker på Luthers senare efterföljare. Ska återkomma till detta. Men läran om rättfärdiggörelse genom tro är inte en specifikt luthersk lära, utan snarare protestantiskt allmängods, om man nu inte får säga att den är bibliskt allmängods, förstås.

   Jag kommer också snart med ett inlägg om predestinationen.

 10. Mikael Karlendal, Webmaster
  Detta är din Blogg och du undervisar bra. Sen kommer ordstriderna mellan oliktänkande, som borde debattera på sina egna Bloggar.
  Det går inte att stå på Lagens grund eller på Nådens grund men det går att bli upprättad i Kristus på ORDETS grund det vill säga Gamla Testamentet och Nya Testamentet, som enligt mönsterbilden är två fotstycken av silver och Guds ord är renare än silver till och med.

  Jag är så innerligt trött på de, som plockar ur några ord ur någons inlägg och kör iväg åt ett annat håll.

  Om det gäller vad bibeln lär, så skulle ju även jag som kvinna kunna få vara med i ett samtal.

  Tycker jag, Gunnel Bergstrand

 11. Haggaj:

  Gott poäng.

  Själv är jag inte klar med dessa frågor, tycker calvinisterna har mycket starkare biblisk grund när det kommer till predestinationsläran, men samtidigt tycker jag Luther’s perspektiv stämmer mycket bättre överens med Bibeln som helhet bild på Gud, så jag brottas helt enkelt.

  Men att inte tro på predestinationsläran, att tro människan har fri vilja allà Pelle Hörnmark är ju som att dumförklara alla människor, det blir som att säga ”jag var smart nog att välja bli frälst, medan du är korkad som inte väljer detta”.
  Vad kan få en att tro att man själv är klok nog att välja frälsningen, medan din närmaste granne inte är klok nog? Sen blir inte fokuset fel också? Är det inte skillnad på ”Jesus frälste mig” och ”Jag valde och bekände Jesus som Herre och blev på sådan sätt frälst”?

  Om man tittar några dagar tillbaks på min blogg så hittar man en video ”genuin väckelse i Kina”, se och hör deras bekännelser- de valde inte Gud, utan Gud valde dem. Hur skulle dem själv ha vald Gud och samtidigt (logisk och rationellt) vilja stå ut med tortyr, förföljelse, mord och fängelse? Ingen människa med sina sinnen i behåll väljer ju denna väg att gå. Utan det måste vara något annat som driver dem.

  Sen, hör på hur människor blir frälsta. Vad gjorde dem för att få denna frälsningen?
  Kan ta mig själv som exempel, uppväxt i ateistisk hem, som dessutom var extrem profant.
  Närmaste kristna släkting var min gammal mormor som var radikal frälsnings soldat- som dock dog innan jag blev fött. Jag trodde jag var ateist, tyckte det var totalt ologisk och orationalistisk med Gud överhuvudtaget (inte så mycket utifrån vetenskapen- men logik- vem skapade Gud i så fall?). Blev utmanad att inte uttala mig negativt om den kristna tron om jag själv inte hade läst Bibeln…läste Bibeln (NT), och kom fram till att om det finns en Gud, och om människan ska ha någon form av möjlighet att bli frälst- så måste det i så fall vara genom Kristi förosningsvärk på Golgata, började bedja- fick starka andliga upplevelser, blev frälst.
  Flyttade till Oslo, efter lite här och där- hamnade jag på OKS bibelskola, efter ett år där förlorade jag min tro helt och hållet, och kom fram till att kristendom är en ond religion för människor som gillar utnyttja andra.
  Var utan någon form av andlighet i 4-5 år, började läsa new-age och buddhistisk litteratur och började använda deras retorik för att ”bevisa” kristna hur ologisk och korkad deras tro var (utan att förneka Jesus, utan pekade på ”kärlekens lag”). En dag skrev en präst en kort emajl: ”Omvänd dig du är på väg till helvete!”. Samma kväll öppnade jag min bibel för första gången på många år, läste lite, ba till Gud och fick en frälsningsupplevelse.
  Tittar man på mitt liv finns det absolut ingenting som skulle tyda på att jag skulle bli kristen, varken miljö, familj, sen negativa upplever som ny i kristenheten som fick mig att förlora allt hopp på religion, absolut inget talade om att jag skulle bli frälst, och inte hade jag önskan om det själv häller- utan Gud hittade mig.

  Börjar man diskutera vad som är rättvist eller orättvist, vad som är kärlek eller inte kärlek när det kommer till predestinationsläran/utkorelsen- så hamnar man fel, då Guds perspektiv är inte alltid det samma som det vi själva kan tänka ut med våran intellekt eller känslor. Nej, man måste börja med den enkla frågan: Hur blir en människa frälst?

 12. Om Mikael tillåter tar jag mig friheten att besvara MTC

  Ful taktik från din sida att försöka med guilt-by-association eftersom Åge Åleskjaer tydligen av någon för mig okänd anledning betraktas som persona non grata (ursäkta min ofrivilliga ordvits…) i era sammanhang. Ja om man förkunnar lagen i st f nåden och evangelium så kanske det kanske inte är så konstigt. Det baserer jag då på den lagförkunnelse som jag menar att Aletheia står för.

  Jag har nämligen varken hört någon predikan eller läst något av honom sen mitten av 80-talet, då jag hörde honom en gång predika om helande i en onämnbar församling i Uppsala, tills i söndags, då jag av en tillfällighet fick in en predikan av honom från Evangelicenter i Oslo på VisjonNorge. Att försöka associera mig med honom och hans förkunnelse är alltså dömt att misslyckas eftersom jag inte känner till något om den, mer än vad jag nämnt ovan.

  F ö noterar jag att du försöker sätta mig i någon slags motsatsställning till Karlendal. Även där tror jag att du är fel ute. Vi kanske tolkar en del uttryck olika men som jag förstod det stod vi inte särskilt långt ifrån varandra även om vi inte tycker exakt lika i alla frågor. Om jag säger något som inte stämmer med evangeliet och vad Luther lärde är jag beredd att ändra på mig, dock inte annars.

  Frågan är dock vem av mig och er på Aletheia som Karlendal står närmast. Är även han inne på att vi ska fira sabbat, hålla judiska matregler, iaktaga judiska högtider och nymånader etc som ni på Aletheia? Skulle inte tro det.

  Min tolkning av Luther har som sagt ingenting med Åleskjears att göra, som jag redan sagt. Om Karlendal håller sig till Luther känner jag mig lugn för hans del. Frågan är hur ni på Aletheia tolkar Luther och hans syn på lag och nåd? Jag känner inte riktigt igen er tolkning av Luther, inte alls om jag ska vara ärlig. Se t ex Luthers utläggning av Gal 4:10 http://www.logosmappen.net/uppbyggelse/luther/sgal/gal4/gal4_10.htm

 13. För er som har svårt med predestinationsläran!

  Tänk så här! När jag reser framåt i tiden så ser jag tiden som på en linjal. Jag förflyttar mig längs med linjalen och får därmed ett linjärt tidsperspektiv.

  Gud däremot, kan se hela linjalen hela tiden. Han begränsas därmed inte av ett linjärt tidsperspektiv.

  Att Gud vet något i förväg behöver inte innebära några som helst inskränkningar på min fria vilja. Vi har helt enkelt så olika tidsperspektiv att vi inte kan dra några meningsfulla slutsatser av att tänka att Gud vet allt redan från början.

 14. Hej.

  Mycket intressant att reformert teologi diskuteras så här. Jag kan hålla med om att det finns mycket man vid första anblick tycker är negativt angående vissa av Calvins läror, som t ex predestinationen, men för mig har det alltid varit viktigt att inte stanna vid nidbilderna utan söka djupare förståelse. Läran om den eviga utkorelsen tas inte alls upp i Bibeln för att förolämpa utan för att uppmuntra kristna som är i behov av tröst. Paulus beskriver den så i Efesierbrevet 1 (jag predikade om detta i söndags så det är färskt i minnet).

  Visst kan man komma med många verser som motbevis, men är inte det också möjligt att göra till dem som förnekar att Bibeln förespråkar utkorelse enligt Calvins tappning? Det är knivigt att harmoniera Guds vilja att frälsa alla då nu alla inte blir frälsta. Är det fel på Guds vilja eller Guds makt att frälsa? Min poäng är att alla kristna behöver brottas med dessa frågor och ingen position är utan svagheter.

  Hur som helst är predestinationen inte den centrala läran för Calvin utan att hela världen är skapad till Guds ära. Gud har insatt sin Son Jesus Kristus för att framhäva Guds lov i och genom sin församling. För mig är det en lovvärd inriktning!

 15. Christian: 1.) ”Intressant att höra en representant för den lagförkunnelse, som Aletheia (MTC) utan tvivel får sägas stå för, uttala sig om förvrängningen av Luther med hänvisning till den s k nådesförkunnelsen (vad nu detta är). Vad ska man då säga om denna lagförkunnelse jämfört med vad Luther lärde? Den s k lagfärkunnelsen står väl ungefär lika långt från vad han lärde som RKK gör. Att då höra någon från denna sida uttala sig om förvrängning av Luther och huruvida vi i Sverige tappat kontakten med reformationen m t p Aletheias lagivrande blir bara lite för mycket…

  Christian 2.) Att som MTC påstå att “Luther inte höll hela vägen i vårt land” har väl inget med Luthers lära att göra utan snarare på att de som skulle stå för denna inom t ex SvK inte har gjort det. Som jag nämnde ovan har dock aldrig SvK varit en helt igenom Luthersk kyrka utan man vågade inte vara lika radikal som han egentligen var.”

  1.) Vore fel att diskutera Aletheia-frågor på Karlendals blogg men, kan bara konstatera att jag skriver på det mesta av vår käre Ängelholmspastors syn på Lag & Nåd. Ser ut som om de flesta som bloggar hos oss varit inne och sagt ::amen:: här också. Frågan blir således vem som tolkar Luthers syn på Lag & Nåd rätt. Du och Åge Åleskjaer eller Karlendal? Personligen sätter jag mina pengar på Karlendals tolkning.

  2.) Point taken. Min erfarenhet av Luthers frukter är främst från USA & Skandinavien. På båda sidor av atlanten blev det inte så mycket kvar. Men, både du och Karlendal har en poäng med att vi inte kan skylla Luther för vad dagens efterföljare gör och säger.

  Hur som helst är både det Calvinistiska spåret och även den Anabaptistiska spåret som någon nämnt här intressant.

  Enda kruxet med Calvin är ju den eviga diskussionen om predestinationsläran som sedan länge står mig upp i halsen.

  Men vi kanske inte skall bygga allt för många dogmer kring någon av reformatorerna som alla levde efter det ljus de hade.

  mvh
  Daniel

 16. Dock tror jag att man bör vara litet utförligare vad det gäller den Calvinistiska doktrinen om ”dubbel predestination”.

  Visst, inte alla Calvinister skriver under på denna gruvliga lära, men det finns faktiskt en hel del som fortfarande gör det.

  Den ”dubbla” predestinationen går ut på att Gud skulle förutbestämma människor till himmel eller helvete redan innan de fötts.

  Det finns naturligtvis massor av citat man skulle kunnan använda som motbevis. Jag tar bara:

  Matt. 18:14 Så är det ej heller eder himmelske Faders vilja att någon av dessa små skall gå förlorad.

  Likaväl som Luthers antisemitism kastar en mörk skugga över hans teologi, anser jag att den dubbla predestinationen kastar en minst lika mörk skugga över Calvins teologi.

  /Kjell

 17. Daniel: tack för att du delar med dig, vi är nog rätt lika här :)…själv har jag dock först börjat att upptäcka.

  http://www.youtube.com/watch?v=ec5dJHtMTSg – själv önskar jag att greppa vad dessa herrar har greppat. Förstår det i mitt sinne- men kan ärligt inte säga att det har hamnat i mitt hjärta, men en dag…en dag- det är mitt hopp.

  Halleluja! Tacka HERREN, ty han är god, ty hans nåd varar i evighet. Ps 106:1

 18. En väl intressant sak att ta upp, och att läsa kommentarerna. Jag vill också säga något.

  Motvilligt har jag märkt att jag landat nära, eller i reformert teologi. Det är det som stämmer bäst överens med Bibeln och, en mycket viktig sak, som Fuji är inne på i den första kommentaren, den ärar/förhärligar Gud mest.

  Första gången jag hörde om kalvinismen och predestinationsläran så tyckte jag mest det var något man inte kunde/borde veta och att det var onödig kunskap som inte påverkar något då vi har våra befallningar tydliga i Bibeln att lyda utan att behöva grubbla över oväsentligheter. Jag har fått ompröva detta och mycket annat. (T ex missionsbefallningen. Innan tänkte jag att vi ska ju likväl gå ut och predika evangelium och vi vet inte vilka som är utvalda. Men nu så märker jag att det har positiv inverkan eftersom jag förtröstar mycket mer på Gud och inte mig själv när jag vittnar.)

  Det tog mycket att inse att man har haft så mycket fel men man får inte lura sig själv heller. Fastän man är övertygad så vill man ändå inte ibland. Jag vill faktiskt uppriktigt se om det finns några bra motargument men har sett inga hittills, utan det var det man tidigare haft men lämnat och mest fördomar och oärlig argumentation. På kalvinistsidan har jag bara sett ärliga argument och sann uppriktighet. Jag tror att vissa behöver höra detta och vissa behöver verkligen läsa Rom 9:19-23

  Frid

 19. Michael G Helders,

  Tror att du berör en oerhört viktig punkt i förståelsen för predestination.
  Nämligen vad det är eller vad det innebär att vara född på nytt.

  Alla är födda efter köttet (adam) och alla har syndat. Således får alla samma konsekvens : döden. Om nu inte Gud aktivt valt och handlat och föder på dem på nytt. Om inte Gud gör det så kommer alla till elden.
  Gud har inte ”valt” att alla ska till elden, utan vi själva av naturen har valt en annan väg än Guds väg.

  Blir våra namn skrivna i livets bok när vi börjar tro på Jesus, eller är de skrivna innan vi ens blev till?

  Upp 17:8 …De invånare på jorden som inte har sina namn skrivna i livets bok från världens grundläggning…”

  Jag tycker det lutar åt det senare 🙂

  Ni som är främmande för predestinationsläran kan läsa Rom 9, vore intressant att höra era reflektion kring det kapitlet.

  Var välsignade!

 20. Tack Mikael. När jag varit ute 2 år på nätet beställde jag tid hos Jack-Tommy Ardenfors och fick en timmas samtal. Jag frågade vad som skiljer alla dessa åt särskilt Pingst och ÖM. I Dagen hade jag läst att (f.d.) ÖM hämtade sin teologi från Europa mer och Pingst från sydstaterna i USA. Hur skall jag som bibelläsare få respekt för sådana olikheter?

  Så frågade jag honom, om han kunde veta, att hans över 2000 medlemmar stod på ORDETS grund enligt ritningen i tabernaklet.(Se Wilhelm Berglings bok: ”Tabernaklet i öknen”).Jesus sa, att han är templet. Varje enskild bekännande kristen är ju ett tempel åt den helige ande med sin kropp 1 Kor 6:19 och tillsammans är vi templet 1 Kor 3:16

  Med det menar jag, att jag varken står på Luthers eller Calvins grund utan på två fotstycken GT och NT. Och ingen kan sortera dessa ”bräder” av acasieträ, som är upprättade tillsammans sida vid sida i Kristus. Jag får inte breda ut mig på en annans bekostnad och inte bli högre och inte förminska mig.

  En teolog påstår, att detta inte står i texten. Och vem har rätt att utesluta det allegoriska? Jesus är överallt i GT:s texter.

 21. Mikael
  Det gäller nog alla kyrkor eftersom jag varit med i en stor Pingstförsamling över 35 år och inte ser någon skillnad på den bibelundervisning jag fick inom SMF eller nu. Jag känner Sarons pastorer personligt och lyssnar gärna på Seth Erlandsson (LBK) eller Roland Hellsten, Niklas Piensoho eller KG Larsson.

  Ta inte åt dig personligt utan försök förstå, att jag läser alla kommentarer, som spretar åt olika håll på Bloggar och bibelns budskap är, att Kristus är huvudet för församlingen. Pingströrelsen har blivit sågad av en partikularbaptist i en kristen sajt t.ex. I Sverige finns tydligen ingen han kan ha gemenskap med som tolkar bibeln rätt.

  Hus skall någon kunna komma till tro genom motstridiga predikningar? Det är bara det jag undrar.

  1. Mikael Karlendal

   Gunnel, jag förstår. Och du har rätt i att bibelkunskapen både behöver bli större och det idag inte är så stora skillnader mellan samfund. Kanske mer skillnad mellan olika församlingar/pastorer? Vågar inte vara kategorisk här. Och det är ett problem om förkunnelsen blir alltför motstridig inom ett och samma samfund, i synnerhet om det beror på en smygande förtunning av det teologiska innehållet.

 22. Mikael Karlendahl
  Så här menar jag, att om det knappast finns någon bibelkunskap kvar i Sverige, så behövs det undervisning från början i det mest elementära. Du är pingstpastor i Ängelholm och har ställt frågan ”Vart är EFK på väg”. Den debatten accelererade obehagligt i Stefan Swärds Blogg. Jag har varit ute i 10 år i kristna IT-debatter och vet, att ”missionare” blir totalt sågade av just teoretiker, som kan allt om anabaptism och predestinationslära, Calvin och Luther.

  Kan Gud inte frälsa någon utan dessa enorma kunskaper i kyrkohistoria, undrar jag.
  Jag fick en kallelse, när jag var 16 år att dela med mig av vad jag fått men har bara mött ”nej” från människor. Bibeln säger, att man skall göra sig kallelse och utkorelse fast. Gud vill, att alla människor skall bli frälsta och komma till kunskap om sanningen. Gud har gjort allt, som behöver göras men inte förutbestämt någon till helvetet (dubbla predestinationen).

  Jag menar, att det är skillnad på att kunna teologi och exegetik teoretiskt mot att leva i försoningen av Jesu blod varje dag. Det har inte gått på en dag att fatta försoningens gåva genom blodet.

  Detta är din Blogg och du undervisar bra men jag är trött på andras länkar hit och dit till okända pastorer. Det finns bra bibellärare i alla samfund i Sverige också.

  (Så klart jag rekommenderar min egen Blogg i morse
  http://gunnelsplats.spaces.live.com/)

  1. Mikael Karlendal

   Gunnel, eftersom jag känner till Svenska Missionskyrkans något minimalistiska trosbekännelse, så inser jag att man måste behandla varje missionare som en individ och inte bedöma vederbörande utifrån samfundet.

   Jag kan inte minnas att jag någonstans ska ha skrivit att Gud kräver kyrkohistoriska kunskaper av någon för att frälsa. Det skriveriet av dig finner jag obegripligt. Att det däremot finns olika tolkningar när det gäller vissa läror är ju inte konstigt. Du har dina, andra har sina.

   Jonas Melin, intressant kommentar av dig. Jag kommer att fortsätta att presentera mer av Calvin och reformert teologi. Men jag ska också titta på vad du skrivit. Man blir ju sällan färdig med någonting och det är jag inte heller när det gäller läror av detta slag. Just Packers inställning tycker jag annars är bra, att erkänna att man inte kan förstå hur förutbestämmelse kan gå ihop med allt som talar för fri vilja, men ändå acceptera och leva med både ock.

 23. Tack Mikael för denna introduktion av Calvin. Jag håller med dig om att Calvin och den reformerta teologin behöver bli mer läst och förstådd i Sverige. Själv anser jag dock att Anabaptismen har mer att ge oss än den reformerta teologin och jag önskar att anabaptistiska profiler från 1500-talet som Conrad Grebel, Balthasar Hubmaier, Pilgram Marpeck och Menno Simons skulle bli mer kända och lästa i Sverige. Jag har skrivit flera inlägg på Barnabasbloggen för att presentera dem för en svensk publik.
  Jag håller med dig om att Calvins syn på att transformera samhället är ett bra komplement till Anabaptismens starka betoning på separation. Även jag tycker att den gick lite väl långt i vissa kretsar.
  När det gäller utkorelsen och förutbestämmelsen tror jag dock att Calvin och den reformerta teologin leder vilse. Jag var själv starkt påverkad av calvinismen efter att ha läst James Packers bok Evangelism and the Sovereignty of God, men övergav den helt några år senare då jag läst Roger Forsters bok God’s Strategy in Human History. Den gör grundlig exegetik av relevanta bibeltexter och diskuterar teologiska och bibliska begrepp på ett övertygande sätt. Jag rekommenderar alla som attraheras av calvinismen att åtminstone överväga Forsters argument.
  För den som är intresserad av anabaptismen finns det numera ett anabaptistiskt nätverk i Skandinavien. Kontakta mig om du vill ha mer information om det.

 24. Gunnel:
  ”Som jag ser det kan kärleken aldrig tvinga en människa att följa och lyda. En chef anställer aldrig någon, som inte tror på hans företag. Att någon skulle vara förutbestämd till att vara olämplig, det tror inte jag på.”

  Jag är lite yr-vaken just nu efter ha vilat lite….Så vet inte om jag kan formulera mig så bra.

  Men predestinationsläran (om man så talar om den dubbla eller enkla) handlar inte om hur Gud tvingar någon.
  Utan den handlar om hur människan blir frälst, och hur kärleken inte är att vi har älskat Gud utan att Han har älskat oss först, och om hur Gud frälste oss medan vi ännu var syndare.
  Den handlar om hur Gud gör mirakel, precis som Jesus sa:
  Jesus svarade: ”Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född på nytt* kan inte se Guds rike.” 4 Nikodemus sade: ”Hur kan en människa födas när hon är gammal? Inte kan hon väl komma in i moderlivet och födas en gång till?” 5 Jesus svarade: ”Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike. 6 Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av Anden är ande. 7 Var inte förvånad över att jag sade att ni måste födas på nytt…”

  Det är ju Gud som föder oss på nytt, det är ju inget vi kan åstadkomma (eller medverka i) själv, utan det är ju ett mirakel på lik linje som skapelsen.

  Med andra ord, det handlar om hur vi av nåden är frälsta genom tron (se Joh 3:18 och framåt), inte av oss själva (vi kan inte medverka i våran egen födsel), Guds gåva är det (Gud som föder oss på nytt), alltså läran om hur vi är skapade i Kristus Jesus.

  Vänligen

 25. Gunnel skrev: ”En av er skall inte bara studera den enkla predestinationsläran utan också den dubbla. -:)”

  Eftersom jag har bott 30 år i Holland och där sett Calvinismen just hos de Reformerta är detta en mycket viktig uppmaning.

  Vad gäller just predestinationen tycker jag nog att det verkar som om Luther ligger närmare Skriften än Calvin.

  Men det kanske är nyttigt att läsa båda eftersom Calvins efterföljare tenderar till den dubbla predestinationsläran medans Luthers efterföljare tenderar att skippa temat helt och hållet.

  Det finns en bok jag kan rekommendera. Skriven av en Dansk Luthersk Präst. ”Gud varför sover du?” av Leif Andersen

  http://w3.falun.se/opac/opac/show_holdings.aspx?bokid=7&wichpage=10&NumberOfHits=33&Paging=True&RadioDisplayResult=1&host_nr=

  Om länken inte funkar, googla på ”Gud varför sover du”.

  För den som vill ha förklaringar på Luthers teologi är boken fantastisk.

  /Kjell

 26. Så duktiga ni män är och vilken gedigen kunskap! En av er skall inte bara studera den enkla predestinationsläran utan också den dubbla. -:)
  Så Gud har redan sorterat färdigt och några få är utvalda? Vilka och varför?

  Som jag ser det kan kärleken aldrig tvinga en människa att följa och lyda. En chef anställer aldrig någon, som inte tror på hans företag. Att någon skulle vara förutbestämd till att vara olämplig, det tror inte jag på.

  Som utbildad inom sjukvården och kvinna, så studerar jag blodomloppet igenom hela bibeln och Herrens hjärta och pulsen som är försonad, förlåten. Jesu Guds sons blod renar från all synd.
  Huvudet är ett men har två hjärnhalvor och en s.k. lillhjärna där koordinationscentrat finns. Svårare än så är inte treenigheten för mig. Den helige Ande koordinerar kroppens rörelse i harmoni och inte i stridigheter åt olika håll.

  En sekt är för mig lika med när en man styr med sin exakta lära och inte längre är en del av kroppen, som är församlingen. Om Herren får vara huvudet och ha ORDET som utgår från hans mun, så klarar vi oss i Sverige också utan läror från USA genom alla länkar.

  Som jag ser det.

  1. Mikael Karlendal

   Gunnel, jag vet inte riktigt vem du vänder dig till i din kommentar, men jag får väl svara. Att tala om predestination eller förutbestämmelse är bibliskt, se t.ex. Rom 9, Ef 1. Det är varken amerikanskt, europeiskt, afrikanskt eller något annat. Hur man ska förstå detta svåra ämne är en fråga för exegetik, teologi och filosofi. Det är alltså något både kvinnor och män kan studera om de så önskar, och om de inte väljer att stoppa huvudet ner i sanden. Luther och Calvin var tysk respektive fransman och talade båda om predestination, ingen av dem var aktiv på internet!

   En sekt är för mig när en grupp religiösa människor, ibland även med kvinnliga ledare, ignorerar eller förvränger Bibelns budskap och/eller lyssnar enbart till sina ledares direktiv som dessa tror sig fått genom uppenbarelse av ett eller annat slag. Sekt blir det också när man tror sig kunna ignorera Bibelns undervisning på grund av att man inte förstår den och av olika skäl inte anser sig ha behov av att söka förståelse.

 27. Mikael K
  Jag skulle vilja påstå att inte heller Luther är tillräckligt läst i vårt land nu för tiden. Vad han lärde är i stort sett okänt inom svensk kristenhet, inte minst i våra kretsar inom frikyrkan. Vi skulle behöva återupptäcka vad reformationen stod för vare sig vi läser Luther eller Calvin. SvK har egentligen aldrig variit fullt ut Luthersk till skillnad från i andra länder som Danmark, Tyskland.

  Intressant att höra en representant för den lagförkunnelse, som Aletheia (MTC) utan tvivel får sägas stå för, uttala sig om förvrängningen av Luther med hänvisning till den s k nådesförkunnelsen (vad nu detta är). Vad ska man då säga om denna lagförkunnelse jämfört med vad Luther lärde? Den s k lagfärkunnelsen står väl ungefär lika långt från vad han lärde som RKK gör. Att då höra någon från denna sida uttala sig om förvrängning av Luther och huruvida vi i Sverige tappat kontakten med reformationen m t p Aletheias lagivrande blir bara lite för mycket…

  Att som MTC påstå att ”Luther inte höll hela vägen i vårt land” har väl inget med Luthers lära att göra utan snarare på att de som skulle stå för denna inom t ex SvK inte har gjort det. Som jag nämnde ovan har dock aldrig SvK varit en helt igenom Luthersk kyrka utan man vågade inte vara lika radikal som han egentligen var.

  Däremot kan jag instämma med MTC att ”jag tackar Gud att vi under 500 år sluppit katolicismens bojor och dess konsekvenser i detta land”.

  MGH
  M e m Lutheran skriver du om mig. Det visste jag inte men, tja, varför inte. Den blinde och färgade prediaknten William Seymore på Azusa Street ska ju enligt dig också ha varit det….

 28. Mikael: Tack för bok tips, min kommentar var egentligen till ”Helapingsten” 🙂 …Men ska se om jag för tatt en titt på J I Packer och hans bok “Evangelism and the Sovereignity of God”.

  Men vist är det här calvinismen/reformert teologi är som starkast- Gud som allsmäktig? Inget har varit så utmanande för mig som deras perspektiv på Guds allmakt, försökte för en liten stund tillbaks att läsa Uppenbarelseboken utifrån det perspektivet, och det blev ju märkligt- hur det egentligen inte var en kamp mellan gott och ont, utan ondskan egentligen i grund och botten var endast redskap för en allsmäktig Gud- jag var sömnlös flera nätter efter den läsningen…stämde inte precis överens med min bild av en kärleksfull Gud…Men oj, blir det inte lite lättare att förtrösta på en Gud som har all makt i sin hand?…brottas fortfarande med dessa frågor.

  Delar med mig en liten smakbit av en av mina favorit predikanter Voddie Baucham: http://www.youtube.com/watch?v=59i3SdsFvgw – tänk om vi kunde greppa detta i Svensk kristenhet? – Oj det var en farlig tanke…

  1. Mikael Karlendal

   Michael, jag ser definitivt en stark utkorelselära i Skriften. Mitt eget tänkande i denna fråga är starkt påverkat av J I Packer och hans utmärkta bok ”Evangelism and the Sovereignity of God”.

   Helapingsten – (först trodde jag det stod ”hjälp sten”) – Calvin lär ut en sträng predestinationslära, ja. Men det gjorde Luther också. Luther sade, att endast de som Gud har utvalt kan bli frälsta, och Gud har inte utvalt alla till frälsning. Detta menar jag är i princip lika strängt som Calvin.

   Man kan säkert hämta inspiration från anabaptister också, men jag anser reformert teologi vara långt vassare som helhet, och jag anser att vi inom pingströrelsen skulle må betydligt bättre om blev lite djupare rent teologiskt.

   MyTwoCents, Sverige är förvisso ett land som skurit av sina rötter på mer än ett sätt. Jag förstår din uppgivenhet. Det är säkert bättre att vara from katolik, än att vara sådan som en stor del av Svenska kyrkans ledning är. Och då ska detta inte uppfattas som ett försvar för den katolska kyrkan, utan bara som ett konstaterande. Är det värre att tro att man kan be om Marias förböner, än att att förneka dem grundläggande kristna trons sanning?

 29. Nåja, saxad från wikipedia: ”I den svenska reformationen blev övergången från katolicism till luthersk statskyrka en utdragen process med bakslag både under Karl IX, som tilltalades av kalvinismen, och Johan III som föredrog reformkatolicismen. Det ansågs att den så kallade kryptokalvinismen hade en mäktig förkämpe och gynnare i Karl IX. Kryptokalvinismen var en inom den lutherska kyrkan framträdande riktning, som, under sken av äkta lutherdom, sökte bana väg för den kalvinska nattvardsläran. För denna bedrevs vid denna tid runt om i Tyskland ivrig propaganda och enskilda tidigare lutherska områden, såsom Bremen och Pfalz, övergick småningom helt till kalvinismen. Den svenska reformationen anses inte som avslutad förrän vid Uppsala möte 1593, då augsburgska bekännelsen antogs som rikets lära och man beslutade sig för att återgå till Laurentius Petris kyrkoordning från 1571. Den enda kyrkliga lära som skulle tillåtas var lutherdom – kalvinism, katolicism och zwinglism förbjöds. Det fanns alltså under reformationen svensk kalvinism som under luthersk renlärighetsiver lagstiftades bort.”

 30. MK: ”MyTwoCents, där tror jag du har rätt. Jag har läst en siffra som säger att ca 30 % av de som utbildas till pastor inom sydstatsbaptisterna nu anser sig vara calvinister.”

  MTC: Är det fel att säga att övriga 70% ändå har vissa influenser/ även dem är påverkade av Calvin?

  Jag vet bara att jag ofta undrar vad som ö.h.t. blev kvar av reformationen i Skandinavien. Jag har under ca 2 års tid nu stångats med en ”from” katolik på nätet (Tuve – http://avemarisstella.blogspot.com/)

  Jag är så uppgiven över läget att jag för ca 1 vecka sedan kom fram till att jag inte längre ser någon poäng med att se honom ”konvertera” till protestant. Varför skulle han göra det? Vad har svenska protestanter att erbjuda honom annat än förvirring, förvirring och åter förvirring?

  Trons Världs grundare, Krister Holmström tog upp den viktiga frågan innan han dog om huruvida vi i Sverige börjat ”tappa kontakten med reformationen”…
  http://aletheia.se/2009/05/26/valet-mellan-jesu-kors-och-andliga-ovningar/

  Ursäkta min pessimism men, ibland känns det faktiskt så . . .

  /D

 31. Mikael: Jag tror vi har mycket att lära av både Luther och Calvin men jag tycker du avspisar anabaptisterna lite väl fort. Personligen så utmanar de mig mer än de båda andra.
  Läs gärna Jonas Melins samanfattninga av ”The Anabaptist Vision:
  http://barnabasbloggen.blogspot.com/2009/07/anabaptist-vision.html

  Skrev själv lite om det här:
  http://www.kolportoren.com/2008/01/drfr-r-jag-mer-anabaptist-n-lutheran.html

  För mig handlar anabaptism om att leva ut efterföljelsen i vardagen. Verkligen inte att avskärma sig från världen. Tvärs om.

  1. Mikael Karlendal

   Joachim, välkommen till bloggen! Det var nog mitt citat av artikelförfattaren som avspisade anabaptisterna på ett snabbt eller svepande sätt. Men jag ska förvisso ta upp det här ämnet och behandla det mer utförligt. Delvis kanske denna olikartade syn i uppfattningen av anabaptism och calvinism bero på att vi lever i ett helt annat samhälle än de på 15-1600-talen. Vi som lever i ett rätt så genomsekulariserat samhälle delvis kanske måste vara som anabaptister och skapa motkulturer, även om vi rent teologiskt är calvinister och gärna vill reformera samhället i stort. Men jag återkommer till ämnet.

 32. ”Personligen får jag lite obehagskänslor av tanken på kalvinism – antagligen för att Karl IX i praktiken var den som gav dödsstöten åt katolicismen i Sverige.”

  Hann inte läsa Johans kommentar innan jag publicerade min men, den gör mig ju inte mindre positiv till Calvin. Som f.d. missionär i Romerska Katolska Mexiko tillhör jag dem som tackar Gud att vi under 500 år sluppit katolicismens bojor och dess konsekvenser i detta land.

  mvh
  D

 33. Håller definitivt med om att Calvin är okänd i Sverige. Jag letade förra året efter böcker om Calvin och fann ingenting. Brukar ofta introducera mej själv till ett nytt ämne genom att läsa en biografi. Med tanke på vilken stor roll Calvin ändå har i den världsvida kyrkan. Har även letat efter böcker om/med Huldrych Zwingli och inte hittat nånting. För att inte tala om Guillaume Farel, samtida vän med både Calvin och Zwingli, en betydande personlighet i staden Neuchatel i Schweiz, där jag bott i några år.

 34. Tillhör dem som tidigt fått i mig en ganska negativ syn på Calvin. Intressant att höra att han inte var direkt ansvarig för mordet på Michael Servetus, vars stora ”synd” var att ifrågasätta treenighetsläran(?).

  Vi kan ju konstatera att Luther, åtminstone i detta land, inte riktigt höll hela vägen. D.v.s. jämför vi evangelikaler på Luthersk grund med Evangelikaler med Calvin i bagaget så verkar den Lutherska grenen numera ganska tandlös.

  Som gammal pingstvän har jag fått i mig en ganska stor dos förakt mot bl.a. Amerikanska sydstatsbaptisterna. Om jag inte misstagit mig är de väl kraftigt influerade av Calvin?.

  Nu på ”äldre dagar” skulle önska att vi hade lite fler sydstatsbaptister (Läs Calvinister) även i detta land. Jag har fått för mig att de skulle göra större motstånd mot både smygkatoliceringen och förvrängningen av Luther (nådesförkunnelsen) som nu sker.

  mvh
  D

  1. Mikael Karlendal

   MyTwoCents, där tror jag du har rätt. Jag har läst en siffra som säger att ca 30 % av de som utbildas till pastor inom sydstatsbaptisterna nu anser sig vara calvinister. Och Calvinister i allmänhet ger i alla fall på mig intrycket av att vara starkare teologer än vd lutheranerna är. (Betyder ju inte att det är Luthers fel, utan hans efterföljares).

 35. Om jag inte missminner mig så var usurpatorn Karl IX kalvinst och motarbetade aktivt lutheranerna i Sverige. Personligen får jag lite obehagskänslor av tanken på kalvinism – antagligen för att Karl IX i praktiken var den som gav dödsstöten åt katolicismen i Sverige.

  Utan att bli alltför propagerande så kanske jag kan rekommendera en bok av fd kalvinistiske teologen Scott Hahn: ”Rome Sweet Home”. 🙂

  1. Mikael Karlendal

   Johan S, på 1500-1600-talen var man ju ömsesidigt rätt så omilda i behandlingen av varandra, så du kanske får tänka på moderna calvinister i stället, liksom jag försöker att inte tänka på inkvisitionen och Torquemada! 😉

 36. Tack för att du lyfter fram detta.

  Jag som nyfrälst var en ”vanlig” efk kille, sen öppnade jag ögonen för Luther, och blev väl mer eller mindre lutheran- lik Christian här över.
  Sen hörde Paul Washer, och blev bara chockerad över denna heltäckande teologi som han har, jag hade inte ens nån aning vad reformert teologi var- enda jag hade hört var en genomgång av CF Wislöff.
  Sen öppnade jag ögonen för andra såsom John Piper, Matt Chandler, John MacArthur, och jag bara tycker det är häpnadsväckande hur heltäckande deras teologi är, och jag kan verkligen förstå ”Med endast liten överdrift kan vi säga, att medan anabaptisterna förkastade världen som ett mörkrets rike som man ska försöka undfly, och Luther accepterad världen som ett nödvändigt ont, försökte Calvin övervinna världen, för att transformera och reformera världen på grundval av Guds ord”- det är just den känslan jag också sitter med.

  I Danmark har det ju blivit en liten väckelse av reformert teologi, även om årets ”summer camp” (pingst) valde att dra tillbaks sin inbjudan (??) till Paul Washer och bjuda in en LO pastor istället.
  Delar med mig här en youtube klipp av en församlings planterar i Danmark: http://www.youtube.com/watch?v=iqWaCvAPwXA – ung, radikal, och sund teologi, en person som jag tror kommer att bli mäktigt använd av Gud inom snar framtid.

  Hade frikyrkorna i Sverige haft lite större influenser av Calvin och andra, så hade de inte brottas så mycket med sekualisering den dag i dag. Tror häller inte det hade varit så stora problem med moral kristendom, vilket vi faktiskt har…utan folk hade slutat predika religion och börjar predika om en man- Jesus Kristus.

  För de som är intresserad av att lära sig mer om Calvinism, och vad det innebär att vara frälst av nåd allena- kan gärna se denna: http://vimeo.com/4004943

 37. Calvin i all ära men vad är det för fel på Martin Luther. En liten introduktion till hans teologi, för den som är intresserad, kan vara företalet till Romarbrevet. John Wesley, metodistkyrkans ”upphovsman” blev frälst vid läsning av detta. Betänk att han då att han var uppväxt i Engelska kyrkan och både var präst och missionerade bland indianerna i Noradmerika.

  Dittills hade han strävat i egen kraft för att göra sig behaglig inför Gud, få Guds godkännande av sitt liv. Nu förstod han att det handlade om att ta emot det Gud gjort för honom genom Kristus. Den 24 maj 1738 gick han, som han själv skriver:

  ”… mycket ovilligt till ett möte vid Aldersgate Street (i London) där en person läste Luthers företal till Romarbrevet högt. Omkring en kvart före nio, när han läste beskrivningen av den förändring, som Gud verkar i hjärtat genom tron på Kristus, kände jag mitt hjärta förunderligt värmt. Jag kände att jag förtröstade på Kristus och endast på Kristus till frälsning. Jag fick också en förvissning om att han hade tagit bort mina, just mina synder och frälst mig från syndens och dödens lag.”

  1. Mikael Karlendal

   Christian, Luther var en mycket god och betydelsefull reformator som är väl värd att läsa. Calvin hade såvitt jag vet mycket höga tankar om honom. Så det handlar inte om att racka ner på Luther, utan jag vill endast lyfta fram Calvin. Han är nämligen inte tillräckligt läst i detta land. I vissa avseenden anser jag att Calvin var betydligt vassare som teolog och bibelutläggare än Luther och hans efterföljare. Men både Luther och Wesley var också bra.

 38. Intressant.

  Personligen uppskattar jag mycket av den reforma(calvinism) teologin.

  I svepande ordalag tycker jag att verklighetsbilden tenderar att göra Gud så stor som möjligt och människan i motsatt rikting, dvs mindre.
  Den skapar b.la Gudsfruktan, frälsningsvisshet. (Verkligen något som behövs i dagens läge.)

  Tycker f.ö att den reforma teologin lyser med sin frånvaro i den kristna median. (bloggar som tidningar) Hoppas på förändring 🙂

  Intressant som sagt, vore mer intressant att höra dig i teologiska analyser inom detta ämne.

  Guds frid önskar jag dig Mikael & alla er andra!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.