Vart är EFK på väg?

Det pågår en intressant debatt i bloggosfären om huruvida en kristen människa kan delta i muslimsk religionsutövning – i detta fallet i fastemånaden Ramadan på muslimska villkor. Mina föregående två inlägg handlar om detta. Min personliga uppfattning är den klassiskt kristna uppfattningen som säger att detta är fullständigt uteslutet. En kristen människa kan inte delta i någon främmande religionsutövning, det vore att bryta mot budet ”Du skall inga andra gudar hava jämte mig…”, det vore att förfalla till felaktig gudsdyrkan. Detta gäller även om det handlar om en religion som islam, som säger sig tro på samma Gud som Jesus och de bibliska profeterna. Orsaken till denna stränghet eller tydlighet är att Bibeln också tydligt säger att det inte finns något annat namn genom vilket vi kan bli  frälsta (Apg4:12) och att Jesus är Vägen, ingen kommer till Fadern utom genom honom (Joh 14:6). Gud befaller alla människor att omvända sig och bli Jesu lärjungar (Apg 17:30 f; Matt 28:18-20). En muslimsk gudstillbedjan är därför inte tillräcklig utifrån Bibeln, även om muslimerna själva anser sig vara de sanna tillbedjarna av Bibelns religion. Detta är varken nytt eller kontroversiellt inom den kristna tron, det är klassisk kristen lära och väl grundat i hela Bibelns undervisning, dvs inte bara de enstaka bibelord jag refererar till, utan till allt. Mina argument till varför deltagande i något för sekulariserade västerlänningar så till synes icke-religiöst som Ramadanfirande är uteslutet för en kristen finns i mitt tidigare blogginlägg Brian Mclaren firar Ramadan.

Nu har något märkligt inträffat, en amerikansk kristen ledare har bestämt sig för att fira Ramadan i syfte att lära känna muslimer bättre, inte för att bli muslim själv. Jag, en del andra bloggare, och Stefan Swärd, ordförande för EFK (Evangeliska Frikyrkan), har riktat skarp kritik mot detta(se ovan) , eftersom vi anser att det är fel enligt Bibeln, fel enligt klassisk kristen tro och i största allmänhet väldigt oförnuftigt och dumt. Men det märkligaste av allt är, att nu har rektorn för Örebro teologiska högskola (EFK), Pekka Mellergård, offentligt riktat kritik mot Stefan Swärd för att denne på sin blogg offentligt företräder klassisk kristen tro och skriver detta, dels på Stefan Swärds blogg, dels i Dagen!

Pekka Mellergård anser att Swärd blandar ihop sina roller som EFK:s ordförande och som privatperson. Han anser inte att ordförande har rätt att företräda samfundet offentligt i teologiska frågor! Pekka Mellergård ser inga som helst problem att delta i Ramadan, vad klassisk kristen tro säger, vad Bibeln säger i denna fråga, tycks honom helt främmande! Det Mellergård vill ha, är en ordförande som är en lydig toffel som bara hostar ur sig någon sorts allmän minsta gemensamma nämnarens konsensus, dvs en icke-ledare. Därför vill han nu tysta Stefan Swärd.

Nu är Pekka Mellergård inte någon teolog. Han är läkare. Det märkliga är att han ändå är rektor för en teologisk utbildning, för en pastorsutbildning. Det i sig är ganska märkligt, och speciellt nu. Frågan är vad teologerna på Örebro teologiska högskola har att säga om detta, frågan är om de tycker som sin icke-teologiskt skolade rektor eller om de vågar uttrycka en annan mening. Frågan är, kort sagt, vart är EFK på väg? Dit pastorsutbildningen går, kan man nämligen förvänta sig att samfundet går. Jag har själv länge haft en väldigt positiv bild av EFK rent generellt och har också varit medlem i flera år i en starkt växande EFK-församling. Jag har uppfattat samfundet som ett evangelikalt samfund med högt till tak. Ett samfund som står för klassisk kristen teologi, men som vågar pröva nya vägar att kommunicera evangeliet in i vår samtid. Ett samfund som på ett förnuftigt sätt kan ompröva sig och sin kultur utifrån Bibeln och den tid vi lever i, utan att för den skull kompromissa med evangeliet. Frågan är nu om den bilden längre är sann.

Det EFK egentligen behöver i en tid som denna är en ledare som Stefan Swärd, som vågar ta bladet ur munnen och peka med hela handen! Pekka Mellergård borde återgå till läkarjobbet, där gör han förmodligen mer nytta.

Tillägg: Missa inte mitt nya inlägg som förtydligar vad detta handlar om…

19 reaktioner på ”Vart är EFK på väg?”

 1. Pingback: Ord har makt - bloggande kan få oanade konsekvenser. - Bengts Blogg

 2. Så har vi en debatt om religionssynkretism i både Svenska kyrkan och frikyrkorna. Läs domprostens inlägg och kommentarerna från mig och andra debattörer på hans blogg. Vilket samarbete kan vi ha med muslimer, och har vi rentav något att lära av muslimerna (utan att svika vår kristna tro)? Läs vad jag själv skrivit utifrån ett aktuellt exempel på stark tro hos en muslim! Muslimerna säger ofta: Det värsta felet är inte att ni är kristna, utan att ni inte ens tror på er egen religion!

  http://akebonnier.blogspot.com/2009/08/gud-ar-trofast.html
  http://akebonnier.blogspot.com/2009/08/spelar-tron-nagon-roll.html
  http://larsflemstroms.blogg.se/2009/july/herren-gav-och-herren-tog-1.html

 3. Laurens Källman,Wen Zhou, China

  Älska muslimen. Avslöja Islam!

  En av de vackraste bönerna till JHWH, den Gud som ÄR, bad kung Salomo i sin tidiga ungdom. ”Skapa i mig Gud ett rent hjärta”.

  Som gammal, med sorgligt självupplevda erfarenheter av ett långt liv i avgudadyrkan, (han hade villigt följt de hustrur från främmande land han tagit sig, till deras ”tempel” och lovsjungit avgudarna som tillbads där), skrev Salomo Predikaren och uttryckte fåfängligheten i allt han upplevt.
  Men så sammanfattar han med, (fritt översatt), ”att ett liv utan den Gud som Är, JHWH,(den ende Gud som funnits, finns och kommer att finnas), saknar värde. Pred. 12:13,14.

  Mohammed föddes faderlös och uppfostrades av sin morfar i vars hem man dyrkade omkring 360 olika avgudar. Boende vid en allfarväg fick han höra många berättelser av passerande handelsmän.
  Då Mohammed aldrig kunde (få tillfälle att)lära sig läsa, fick han hålla de berättelser ur Bibeln samt de historier och vackra sagor från andra kulturer som han hört, i minnet.

  Sammanblandning och förväxling av allt kamelförare Mohammed ”lärde sig” gjorde att han blev både hånad och utskrattad då han återberättade vad han hört. I vrede tog han därför avstånd från både kristendom och mosaisk tro.
  Denna vrede har därmed fått oöverskådliga, tragiska följder för hela mänskligheten! Vi ser och hör i massmedia om dess följder varje dag!

  Senare i livet kom Mohamed att hävda att då ”Bokens” berättelser skiljde sig ifrån hans egna, så hade ”boken feltolkats” av både Jude och kristen.

  Allah var en av de minst framgångsrika avgudarna i fosterhemmet, men (kanske) av sentimentala skäl blev denne obetydlige figur Mohammeds favorit. Faderns namn hade varit Abdallah.

  Islam har således inte något som helst att göra med den Gud som ÄR, JHWH! Eller ens med Bibelns budskap. (Trots Ismael).

  Allah är inte bara steril. I stora delar av vår värld, där denne figur regerar i människors hjärta och hjärna, är det bara en het ofruktbar Öken.

  Vi Troende kristna ska vara noga med var vi sätter våra fötter och var vi tar av oss våra skor.

  Det är lätt att både snubbla och falla även i sammanhang som är avgörande för hur och var vi kommer att tillbringa Evigheten.

  ”Morgondagen har vi inget löfte om. Endast Evigheten är oss garanterad”.
  Ta väl vara på bådadera!

 4. Skrev för några dagar sen ett blogginlägg med titeln ”Vart är Svenska kyrkan på väg?” (http://helapingsten.wordpress.com/2009/08/19/vart-ar-svenska-kyrkan-pa-vag/). Jag tillhörde själv EFK innan jag gick över till Pingst, och min erfarenhet är att det är en kyrka som, precis som Svenska kyrkan, är väldigt bred. Nästan alla sorters teologier, läror och uppfattningar ryms under samma tak. Då blir konflikter som den mellan Pekka och Stefan oundvikliga.

 5. Detta är Karlendals Blogg och två slår den tredje, tycker nog jag. I Stefan Swärds Blogg borde man tillhöra EFK för att yttra sig enligt en irriterad debattör. Mikael, Michael, Micael….Joachim, Monica,Haggaj
  Välkommen Marget!
  ”Allah är precis samme Gud som de kristnas,” proklamerade en konvertit från Sverige i Bibelsajten för många år sen. Hon kunde verkligen göra reklam för islam som religion! ”Det är bara olika språk Allah eller Gud,” skrev hon övertygande.

  Allah har ingen Jesus Kristus Guds son, som kom ner från himlen och tog på sig våra synder in i döden på ett kors. Skillnaden på religioner är inte ens hårfin!

  Och att äta tillsammans med New Age:are t.ex. och höra ”jag är kristen men inte på ditt sätt” påminner om problemet vad man delar för att vinna andra för sin tro. När sitter jag bland förnekare? Tror jag på reinkarnationen? Tror jag på en gränslös kärlek utan Jesu korsdöd?

 6. Haggaj, vi ska kanske inte spåra ut här. Jag vet att man i Mecca dyrkade en slags Baalgud innan islam uppstod. Som kallades Allah.

  Åandrasidan är Allah ett allmänt namn för Gud, som även arabisktalade kristna använder.

 7. Monica,
  Det är ju inte så att jag har dålig koll på att Muhammed levde 570-632 e.Kr. Däremot så är ju den typiska avgudadyrkan ofta riktad till Baal. Enligt Walid Shoebat http://aletheia.se/2009/08/08/4785/
  som själv varit muslim och med i PLO så finns det klara kopplingar mellan Allah och Baal. Baalsdyrkan är inte alls så avlägsen från sann Gudsdyrkan. Endast detaljer skiljer.

  Eftersom detta är Karlendals blogg, så kanske han själv kan säga något i just den frågan. Jag hörde nämligen ett bibelstudie för så där 15 år sedan av honom om just Baal.

 8. Haggaj, om det är Bibelns syn på islam, då skiljer den sig ju inte så mycket från Talibanerna och Al Quaida. Läskigt!

  Som tur är har det ju hänt en del i Bibeln efter Psaltaren och Domarboken skrevs.

 9. Johan S,

  Läs Ps 83! Titta extra mycket på vers 12! Lägg märke till vilka länder som bibeln nämner och vilken religion som är viktig där.

  Läs sedan Dom 8:21:

  ”Sevach och Salmunna sade: ’Kom själv och hugg ner oss! Sådan man, sådan styrka!’ Då gick Gideon fram och dödade Sevach och Salmunna. Han tog också månsmyckena som hängde om halsen på deras kameler.”

  Om du ser att det finns kopplingar mellen Ps 83 och Dom 8 och att den kopplingen heter Islam, så har du förstått vad jag menar.

  Då vet du också bibelns syn på Islam. Trots Ismael.

 10. Jag är EFK-pastor och har sett Stefan Svärd ändra sin inställning till EC-kyrkor under senaste tid, jag är glad för det! Han lovordade dessa tidigare och skrev ner karismatiska pastorer i allmänhet och karismatik i synnerhet. Jag är glad för denna kursändring hos SS men förstår att det inte ses med blida ögon och kanske pastorer inom EFK skräms av debatten….. Det hoppas jag verkligen inte!! Det kommer att se ut så här framåt, vi kommer att få fajtas för Guds Ord och för att hålla kursen. Synkretism är vad det kallas det som vill tränga på just nu -förresten har det varit så ett ganska långt tag. Det kanske är därför som det slipper igenom så lätt.
  Kalle Spetz du är kallad att vara en väktare på muren, att förkunna Guds Ord och vaka över det så inga villoläror eller synkretism smyger sig in, det är pastorns uppdrag. Du är ju utvald och kallad av Honom inte av ett samfund!
  Ängelholmspastorn behövs i vårt Skåne liksom alla vi andra frikyrkopastorer. Skåne har inte alltför många frikyrkor som döper på grund av tro och omvändelse eller församlingar som vågar stå fast och ta debatt om det är nödvändigt. Det kristna livet är en strid med de onda andemakterna som hatar att vi predikar Guds Ord.
  Jag har läst vid ÖTH, jag gillar diskussionerna men jag lever i en ständig dialog med min Frälsare och inget kan få mig ur denna realitet. Ingen teologisk utbildning. Urskillningsförmåga är en gåva som måste vara i funktion och då kan man samtala och reflektera men inte rubbas ur det som talar i det inre. Ja är ja och nej är nej. Liberalteologi och synkretism är hårfint, den Helige Ande avslöjar för oss.
  Först kommer samhället med förskjutning av värden, sedan följer Svenska kyrkan och sedan kommer också Frikyrkan det blev min slutsats i en uppsats för några år sedan. Frikyrkans folk måste leva nära Herrens Ande och hör Hans röst. Vaka och be oavlåtligen.
  Margret Sundin
  pastor och teolog Citykyrkan Örkelljunga

 11. Mikael, jag är själv konservativ katolik – så långt ifrån liberalevangelikal du kan komma (var pingstvän tidigare dock). Som du vet har vi en väldigt tydlig teologi som vissa tycker är snäv och exklusiv, men som vi naturligtvis anser vara den normativa klassiskt kristna tron.

  Ditt resonemang är visserligen inte helt främmande för mig. Det var ju inte länge sedan vi katoliker var förbjudna att fira gudstjänst med er protestanter – man argumenterade att vi skulle ta skada av den heretiska protestantismen.

  Vad jag inte förstår är att du kan anse att muslimerna (och judarna?) har en annan Gud än den ende Guden, Abrahams Gud. Det finns naturligtvis ingen frälsning utan dopet i Kristus, och ingen så hög tillbedjan som nattvarden. Men att tala om avgudadyrkan tycker jag inte är tillämpbart när målet för dyrkan är Abrahams Gud. Om du har något stöd i den kristna traditionen för att muslimer ägnar sig åt avgudadyrkan så får du gärna hänvisa till det – att de är heretiker vet vi ju redan, men det är ju en annan diskussion.

  Som du säkert vet så har påven haft bönestunder tillsammans med muslimska företrädare. Och även om många anklagar påven för allt möjligt så torde ”liberal vindflöjel” vara en dåligt passande etikett på honom. Han håller lika hårt på det katolska monopolet som Petri efterföljare alltid har gjort. Utanför Kyrkan finns ingen frälsning – det är klassisk kristen tro. Att utifrån det påstå att Ramadanfastande är avgudadyrkan som den kristne måste passa sig för är inte helt självklart.

 12. Finns det inte viktigare saker för dig som pastor att göra en att skriva långa utläggningar på denna blogg? Jag arbetar själv som pastor och tycker detta som pågår mer verkar vara på sandlådenivå. Så internt. Vem vinner på att vi ödslar tid på detta i stället för att på olika sätt, utifrån våra gåvor och talanger, mana människor att leva med Jesus?

  1. Mikael Karlendal

   Kalle Spetz, rent kortfattat. En pastors viktigaste uppgift är att förkunna ordet. Det innebär också att försvara evangelium när det är nödvändigt. Det innebär inte bara att säga att Jesus älskar alla barnen, att vi ska vara snälla mot varandra, osv. Det innebär också att man ibland måste sätta ner foten gentemot villoläror. Om du läser igenom breven i NT så ska du finna att apostlarna ägnar rätt så mycket tid till det. Att du inte anser det vara en allvarlig och stor sak att vissa kristna ledare inte har något bekymmer med att kristna deltar i främmande religionsutövning, säger mer om dig än om mig.

  1. Mikael Karlendal

   Johan S, jag tror du vet exakt vad jag menar. Det är bara det att somliga som kommer med den typen av motkommentar endast vill vara liberala vindflöjlar i sin teologi men fortfarande maskera det under skenet av en evangelikal yta, i någon sorts pubertal upproriskhet mot sin kristna bakgrund.

   Klassisk kristen teologi har alltid sagt, att frälsningen bara finns genom tro på Jesus. (Dvs, efter Jesu tid – jag tar inte detaljdiskussionen om vad som hände på GT:s tid, om de som aldrig hört, osv, nu). Klassisk kristen teologi har alltid sagt att det är bara Bibelns Gud som skall tillbedjas, och inga andra religioners gudar (jag tar inte diskussionen om helgondyrkan nu, vilket jag anser vara fel). Jag tror du redan vet detta.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.