Om bloggen

Detta är en privat blogg. Jag skriver om det som intresserar mig mest, om kristen tro och teologi, historia och politik.

Jag är kristen och tillhör Katolska kyrkan. Min akademiska utbildning är huvudsakligen inom teologi, historia och hebreiska samt en ämneslärarutbildning i religion och historia.

Just nu arbetar jag som lärare i religionskunskap, historia och svenska som andra språk på det individuella programmet på en gymnasieskola.

Åren 2008-2013 arbetade jag som pingstpastor i Ängelholm. Under den tiden påbörjades den process som med tiden ledde till att jag blev katolik i juni 2016. Första steget i den utvecklingen var att jag lämnade pingströrelsen och närmade mig de historiska kyrkorna. Under drygt ett år var jag därför pastor i en samarbetsförsamling som tillhör EFS och Equmeniakyrkan.

Jag började blogga 2009 med bloggen ”Ängelholmspastorn tycker till”. Detta delvis i tjänsten. 2013 startade jag denna privata blogg. Det betyder att här återspeglas allt jag bloggat från 2009 och framåt, det vill säga både från min protestantiska och min katolska tid, vilket i sin tur innebär att jag inte håller med mig själv om allt jag skrivit tidigare.

Den som vill läsa lite mer om min teologisk utveckling kan läsa följande inlägg:

Från den 5 december 2013 Jag lämnar pingströrelsen

Från 14 september 2015 Varför jag ändrade dopsyn

Från den 11 oktober 2015 Nu går färden till Rom

Och från den 26 juni 2016 Äntligen katolik!