Myten om det religiösa våldet och försvaret av Konstantin

Joel Halldorf skriver i en artikel i Dagen idag om ”myten om det religiösa våldet”. Artikeln är i huvudsak en recension av boken The Myth of Religious Violence (Oxford University Press, 2009) av William T Cavanaugh. Mot slutet av artikeln ger Halldorf en kort och avfärdande kritik mot den kände islamologen Bernard Lewis. Cavanughs bok verkar onekligen intressant och värd ett inköp, men jag ställer mig lite frågande till Halldorfs lättvindiga sätt att avfärda B Lewis. Jag tror att man måste skilja på olika religiösa tankesystems eventuella inverkan på våldsanvändning. Det är t.ex. viss skillnad mellan kristen tro och islam, om man går tillbaka till respektive religions rötter, till grundarna. Samtidigt, håller jag med om att den definition av religion som ofta är underförstådd när man kommer med svepande uttalanden om religion och krig måste ifrågasättas.

En historisk händelse som för alltid satt en outplånlig prägel på just kristendomens förhållande till staten och till våldet är omvändelsen av den romerske kejsaren Konstantin till kristen tro i början av 300-talet. Många har ifrågasatt att det var frågan om en äkta omvändelse och djupt beklagat dess konsekvenser för den kristna kyrkans räkning, bl.a. att kyrkan under 300-talets lopp utvecklas till en statskyrka och med kejserlig inblandning i kyrkans teologiska diskussioner. Andra har dock sett detta som en stor händelse av bibliskt format och sett det som ett stort framsteg för Guds rike. Till de positiva hör t.ex. kyrkofadern Eusebios av Caesarea som var rosigt positiv, kyrkofadern Augustinus som utvecklade ett helt teologiskt system för att förhålla sig till denna för kyrkan så nya situation. Resten av den kristna kyrkan har sedan dess haft en i grunden mer positiv syn på detta ända fram till 1500-talet, då delar av reformationen, den radikala eller anabaptistiska grenen, utvecklade en skarp kritik mot detta. En modern företrädare för denna starkt negativa uppfattning kring detta är den amerikanske teologen John Howard Yoder, som i åtskilliga skrifter drivit sin ”politics of Jesus” och talat för kristen pacifism, bl.a. Fortsätt läsa ”Myten om det religiösa våldet och försvaret av Konstantin”