Visionen om troendeförsamlingen och församlingstukt

Det har ju debatterats en hel del om ”församlingstukt” på sistone. Framförallt på Stefan Swärds blogg, eftersom han tog initiativ till debatten och själv slog ett slag för just församlingstukt.  Men även på denna blogg har saken dryftats och en av kommentatorerna uttrycker sin stora förskräckelse över att man överhuvud taget talar i termer som dessa, ”vem ska tukta vem”, frågar hon. Och det kan jag verkligen förstå. Själva ordet ”församlingstukt” skulle ju kunna sända kalla kårar ner längst ryggraden på de flesta. Ännu värre blir det när man kopplar ihop det med talet om ”den rena församlingen” eller längtan efter en perfekt och helig församling där alla är riktigt kristna och fromma och tar sin tro på största allvar och älskar Gud över allt annat, osv. Man kan riktigt se framför sig ordet SEKT med stora bokstäver och få stora skälvan.

Jag vill då direkt säga, att jag inte ser 1950-talets svenska pingströrelse som något ideal i den här frågan. Jag vill under inga omständigheter vrida klockan tillbaka och åter ha församlingstukt såsom den tillämpades på den tiden. Men, jag anser inte att det dike vi befinner oss i just nu är så bra det heller. Jag skulle vilja föreslå en väg framåt till mer sundhet i både lära och praktik.

Fortsätt läsa ”Visionen om troendeförsamlingen och församlingstukt”