Kristet universitet

Jag har alltid varit positivt inställd till utbildning på akademisk nivå. Detta inkluderar teologiska studier. När jag under min tonårstid började intressera mig för teologi på riktigt, så insåg jag snabbt dels att pingströrelsen som jag tillhörde var utpräglat antiintellektuell och rädd för alla typer av akademisk utbildning om det hade med pastorer att göra (absolut inte om det gällde t.ex. läkare eller civilingenjörer) och dels att pingströrelsen i Sverige var unik i världen i detta avseende, i alla fall så långt jag kunde blicka då. Pingstsamfund i andra länder hade pastorsutbildningar på akademisk nivå. Och allt detta berodde på att den svenska pingströrelsens förste starke (och hittills ende sådana) ledare, Lewi Pethrus, från början varit oerhört negativ mot pastorsutbildningar. Det fostrade fram generationer av antiintellektualism inom den svenska pingstpredikantkåren, vilket jag tydligt upptäckte i min ungdom (70-80-tal).

Läs merKristet universitet

Sunt tänkande

Det är roligt att läsa debatten här på bloggen. Jag konstaterar att den ibland går livligt och ibland också i viss mån utöver vad mina inlägg handlar om. Som alla kanske förstår, så är det inte alltid möjligt för mig att svara på eller ta upp alla trådar som dyker upp i kommentarerna. Jag försöker i stället lägga krutet på mina inlägg, som sedan kan debatteras. Av vad man kan läsa i debatten och i vad som även kommer fram när man en längre tid följer kristna tidningar som Dagen, så finns det några områden där jag anser att jag borde lägga mer krut i framtiden för att därigenom kunna verka för ett sunt tänkande.

Läs merSunt tänkande

Mer om teologiutbildningar

Det blir intressant att följa debatten och framför allt utvecklingen i frågan om Högskoleverkets kritik mot flera av landets teologiutbildningar. Jag tycker att Dagens ledarartikel var bra och jag håller med i vad som sägs. Jag förstår den upprördhet som bl.a. Pekka Mellergårdh från Örebro Missionsskola och Jan-Åke Alvarsson från PTS uttrycker. Även från THS uttrycks kritiska synpunkter.

Läs merMer om teologiutbildningar

Teologiutbildningar

Jag kan inte säga att jag lusläst alla Dagenartiklar om PTS, ÖTH, mm eller de utredningsresultat som ligger till grund för sågningen av PTS eller kritiken mot ÖTH, men jag slås av några reflektioner.

En del av den kritik som gäller lärarnas utbildningsnivå eller kompetens kan vara riktig, men det har jag inte möjlighet att bedöma. Men en del av den kritik som gäller skolornas konfessionsanknytning anser jag inte självklart att man ska acceptera.

Läs merTeologiutbildningar

Teologi – vad är det och vad ska vi ha det till?

När jag växte upp i pingströrelsen på 70-talet, hade vi ingen teologi- och/eller pastorsutbildning. (Man kunde läsa kortare period på folkhögskola, men det var allt). Alla var emot sådant. Det ansågs strömlinjeforma predikanterna för mycket och det ansågs farligt för tron. Det enda man visste om teologi var, att de som innan teologistudierna var brinnande i Anden, blev efter sådana studier förtorkade tvivlare, och sådana dög inte som predikanter! Det var bättre om predikanten själv enbart läste Bibeln och den kristna bokringens böcker (från Förlaget Filadelfia) och leddes av Anden!

Jag höll väl mig själv till mönstret något så när fram till ca 14-15 års ålder. Fram till dess hade jag läst enbart Bibeln och uppbyggelselitteratur, och det med stort intresse. Men i årskurs åtta fick vi en teckningslärare i klassen som var socialist och ateist och som tyckte det var en väldigt stimulerande uppgift att försöka övertyga klassen två frikyrkopojkar att kristen tro var bluff och båg. Han lyckades inte – jag blev teolog och pastor; den andre blev bl.a. missionär. Men det han åstadkom i alla fall hos mig, var en nitälskan till försvara evangeliet! Jag vägrade gå med på hans argument, jag vägrade ge mig. Även om jag många gånger inte kunde svara på hans kritik, så började jag där och då ivrigt söka efter litteratur som skulle hjälpa mig med argumentationen, så att jag skulle kunna försvara evangelium mot dessa attacker och i stället försöka övertyga denna teckningslärare att han hade fel, så att han skulle komma till insikt om evangeliets sanning och bli frälst!

Läs merTeologi – vad är det och vad ska vi ha det till?