Dopet – Bibeln och teologin

Ingen kristen är motståndare till dop av troende. Det är självklart att om en vuxen odöpt människa kommer till tro på Kristus, så ska denne döpas. Och om en vuxen och odöpt människa vill döpas, så måste det självklart krävas tro av den som ska döpas. Det dopdiskussionen handlar om är i stället om huruvida baptisterna har rätt när de påstår, att dop av späda barn inte är rätt och att sådana dop inte ska räknas som dop i Bibelns eller den kristna trons bemärkelse. Den kristna kyrkan bevisligen döpt späda barn åtminstone sedan 100-talet. Vi vet det, därför att vi kan se i olika texter att det var vanligt med dop av spädbarn kring år 200. Ur historisk synvinkel kan vi varken bevisa eller motbevisa att det förekom under det första århundradet, på Nya testamentets (NT) tid.

Fortsätt läsa ”Dopet – Bibeln och teologin”