Läsning, fördjupning och bloggens framtid

Jag har bloggat sedan april 2009. Under denna tid har jag publicerat i genomsnitt 5 inlägg per månad eller 1,2 inlägg per vecka, grovt räknat. Ibland har jag gjort en del längre uppehåll. Ibland har det varit för att inspirationen tryter. Ibland för att tiden inte riktigt räckt till. Ibland blir det uppehåll av samma skäl som till exempel pastorer, präster eller lärare har när de behöver en längre tids uppehåll för vila och förnyelse. Ibland behöver man fylla på förrådet, så att det inte känns lika upprepande och enformigt. Ibland måste man ägna tid åt att läsa i stället för att skriva. Och det blir extra viktigt i min situation, då jag ju är inne i en övergång från att vara protestantisk pastor till att vara katolsk lekman. Jag läser mycket. Och här när några exempel:

The Catholic Controversy – St Francis De Sales’ Defense of the Faith.

Jag har inte läst den ännu, men ser mycket fram emot att läsa den, då jag läst mycket om den. Den är en sammanställning av ett stort antal traktat skrivna av prästen Francis De Sales (1567-1622). Han var en ung katolsk präst som skickades till staden Chablais, som 60 år tidigare hade blivit omvänd till kalvinismen av reformatorn Jean Calvin. De Sales uppdrag var att återevangelisera regionen och göra invånarna till katoliker igen. Och trots mycket hårt motstånd och förföljelse lyckades han genomföra uppgiften. IMG_2299För att kunna komma till tals med de mycket motsträviga människorna i området, skrev han en traktat i veckan och gick sedan och stoppade in den under invånarnas dörrar, så att de i hemlighet skulle kunna våga läsa argumenten för att återgå till den katolska kyrkan. Ingen ville ju visa öppet att man vågade tänka sig den tanken. Francis De Sales lyckades till slut så bra med sin uppgift, att upp till 72.000 människor till slut lämnade den reformerta kyrkan och blev katoliker, övertygade av De Sales argumentation. Detta är alltså ett stycke klassisk katolsk apologetik från slutet av reformationstiden. Fortsätt läsa ”Läsning, fördjupning och bloggens framtid”

Varför blir en teolog och kyrkohistoriker katolik?

Den som vill ha en snabb och relativt översiktlig och samtidigt djupsinnig förklaring till varför en teologiskt bildad man blir katolik, kan med fördel se denna intervju med Dr David Anders, Ph.D i teologi. Han växte upp som en typisk evangelikal presbyterian i USA. Han utbildade sig vid Wheaton College och Trinity Evangelical Divinity School, de klassiska och stora evangelikala lärosätena i USA. Och doktorerade sedan med en avhandling om Jean Calvin, den franske reformatorn verksam i Genève.

images

Intervjun är på strax under en timme och väl värd sin tid. David Anders går systematiskt igenom de frågor som var viktigast för honom, bland annat Fortsätt läsa ”Varför blir en teolog och kyrkohistoriker katolik?”

Tala mer om arvsynden!

Då var semestern slut för denna gången och jag är åter i hetluften.

Det finns vissa ord och begrepp som det inte är värt att kämpa för. Dit hör alldeles uppenbart begrepp som ”kristen höger” och fundamentalist. Men ett ord som dock förtjänar att lyftas fram ur glömskan är följande:

När stora katastrofer och saker som kan karaktäriseras som onda handlingar inträffar, är det aldrig lätt att finna de rätta orden och definitivt inte i snabba intervjusituationer. Därför kan jag inte bedöma vad den norske biskop som intervjuats i tidningen Dagen egentligen vill ha sagt. Det finns dock i sammanhanget god anledning till att lyfta fram behovet av en mer tydlig kristen förkunnelse om arvsynd och vad det innebär.

 

Fortsätt läsa ”Tala mer om arvsynden!”

Olika grenar av kristenheten eller kompletterande aspekter?

Dagen har idag en artikel om att ”svensk frikyrklighet växer åt många olika håll”.  De ”olika håll” som beskrivs i artikeln är den reformerta teologin, anabaptismen, den folkkyrkliga riktningen och den liturgiska riktningen. Jag är intervjuad som representant för den reformerta riktningen, vilket föranleder detta inlägg.

Man kan naturligtvis välja lite olika sätt att beskriva utvecklingen inom svensk frikyrklighet och detta täcker väl in några aspekter. Jag är naturligtvis glad att bli sammankopplad med den reformerta teologin av många skäl, men framför allt för att den är biblisk och enligt min uppfattning den teologi som gör mest rättvisa åt bibeltexterna som helhet. Men även om jag gärna kallar mig själv reformert, så vill jag ändå inte avfärda de andra aspekterna på kristen tro och församlingsliv som artikeln tar upp. Jag tror att dagens svenska frikyrka har något att lära av både luthersk, reformert och anabaptistisk tradition, samt även av en del andra kristna traditioner.

Fortsätt läsa ”Olika grenar av kristenheten eller kompletterande aspekter?”

Medlemskap i församlingen och dopet – ny ”utredning”

Som Dagen skriver om idag, så har det kommit en ”utredning” från Institutet för Pentekostala Studier om medlemskapsbegreppet i pingströrelsen. Den heter Medlemskap- En tvärvetenskaplig studie av medlemskap i Pingströrelsen, Jan-Åke Alvarsson, red. (Institutet för Pentekostala Studier, Uppsala, 2011). Utredningen är föranledd av att det gamla medlemskapsbegrepp vi har i många avseenden ”glappar” lite grann i förhållande till verkligheten. Studien kan laddas ner på följande hemsida: http://www.ips-uppsala.se/forskningsrapporter.html. Här följer några begränsade och enstaka reflektioner över ett alltför stort ämne:

Jag har nu ögnat igenom rapporten. Som vanligt i en bok med flera författare, så är bidragen av varierande kvalitet. Personligen anser jag att om man inte har tid att läsa allt, så kan man koncentrera sig på att läsa kap 1 (Redaktörens introduktion, sammanfattning och slutsatser), kap. 2 (Stefan Green: Församling och medlemskap ur ett bibelteologiskt perspektiv) och kap. 4 (Karl Inge Tangen: Dåp og medlemskap i Pinsebevegelsen – et forsök på klargjöre praktisk teologiske posisjoner). Det övriga kan man läsa om man har extra tid.

Fortsätt läsa ”Medlemskap i församlingen och dopet – ny ”utredning””

”Väckelse” – är det vårt ansvar?

Pastorn och bloggaren Stefan Swärd har inlett en predikoserie i Elimförsamlingen i Stockholm om ”väckelse”. Jag har inte tagit del av just den predikan, men dock läst en del av vad han skrivit tidigare i ämnet och vad många andra skriver. Därför vill jag gärna dela med mig av några enkla tankar om just detta med ”väckelse” – det är några bibliska/teologiska påpekanden och inte något ”expertutlåtande” om hur man ”får väckelse”.

Vi som kristna har onekligen utifrån Bibeln ett stort ansvar för våra liv, vi har fått ett uppdrag av Gud att predika evangelium för allt skapat och göra alla folk till lärjungar:

Fortsätt läsa ””Väckelse” – är det vårt ansvar?”