Hur tidigt blev kyrkan katolsk?

Hur tidigt kan man tala om en Katolsk kyrka? Av många som kommenterat har jag märkt en sorts försök att definiera bort den historiska verkligheten. Genom att definiera ordet ”den Katolska kyrkan” som något som skapats flera århundraden efter apostlarnas tid, kanske rent av efter reformationen på 1500-talet och då med det bortdefinierande uttrycket ”den romerskt-katolska kyrkan”, så försöker många bortförklara och blunda för det faktum att den Katolska kyrkan som institution och ledd av påven i Rom står i en tydlig och obruten historisk kontinuitet med den nytestamentliga församlingen.

Som katolskt troende hävdar jag att man då faktiskt gör samma sak med historien som diverse så kallade genusvetare och queer-teoretiker gör med begrepp som man och kvinna och kön. Genom att leka med ords definitioner försöker man göra gällande att verkligheten är en annan än den verkligen är. Det uppenbara är annars, att det genom hela historien, från den nytestamentliga församlingen och fram till vår tid har funnit en helig, katolsk och apostolisk kyrka, som vid vissa tidpunkter i historien har drabbats av vissa utbrytningar, schismer, men som ändå bevarat sin enhet och katolicitet och som fortsätter att ledas av det ämbete Jesus instiftade när han insatte Petrus som ledare för kyrkan.

Fortsätt läsa ”Hur tidigt blev kyrkan katolsk?”

Den Katolska kyrkan är unik

Många protestanter har svårt att förstå vissa saker som vi som katolskt troende människor skriver. Om jag skriver att det för mig är en samvetsfråga att bli katolik, att jag för min frälsnings skull inte har något annat val än att följa min övertygelse om att den katolska kyrkan är den kyrka som Jesus Kristus grundade och som är nödvändig för frälsningen, då sparkar många bakut.

church-192583__180

Någon skrev till mig och sade, att det kan verka som om jag skulle mena att alla troende kristna borde bli katoliker! Det är helt korrekt! Det menar jag av hela hjärtat! Och detta uppfattar då många som en stor arrogans och som ett andligt högmod eller som något annat negativt. Men är det verkligen så? Kan man se det på ett annat sätt?

Fortsätt läsa ”Den Katolska kyrkan är unik”