Postmodernismen är död!

Den kristne amerikanske skribenten Collin Hansen skriver ett intressant inlägg om att postmodernismen är död, men inte helt borta. Han hänvisar bland annat till en artikel av författaren Edward Docx (av vad jag förstår en icke religiös författare) med titeln Postmodernism is dead, i tidskriften Prospect. Intressanta tankegångar, tycker jag. Påminner mig en del om de böcker av Francis Schaeffer jag läste i min ungdom – han var faktiskt lite ”profetisk”. (På sajten Rom1017 kan man hitta ett antal föreläsningar av Schaeffer tolkade till svenska). Tankesätt som de postmoderna håller i längden inte att leva med. Jag rekommenderar de intresserade att läsa dessa artiklar. Hinner inte just nu skriva utförligare om detta. En given och synnerligen intressant fråga är dock:

Fortsätt läsa ”Postmodernismen är död!”