Myten om det religiösa våldet och försvaret av Konstantin

Joel Halldorf skriver i en artikel i Dagen idag om ”myten om det religiösa våldet”. Artikeln är i huvudsak en recension av boken The Myth of Religious Violence (Oxford University Press, 2009) av William T Cavanaugh. Mot slutet av artikeln ger Halldorf en kort och avfärdande kritik mot den kände islamologen Bernard Lewis. Cavanughs bok verkar onekligen intressant och värd ett inköp, men jag ställer mig lite frågande till Halldorfs lättvindiga sätt att avfärda B Lewis. Jag tror att man måste skilja på olika religiösa tankesystems eventuella inverkan på våldsanvändning. Det är t.ex. viss skillnad mellan kristen tro och islam, om man går tillbaka till respektive religions rötter, till grundarna. Samtidigt, håller jag med om att den definition av religion som ofta är underförstådd när man kommer med svepande uttalanden om religion och krig måste ifrågasättas.

En historisk händelse som för alltid satt en outplånlig prägel på just kristendomens förhållande till staten och till våldet är omvändelsen av den romerske kejsaren Konstantin till kristen tro i början av 300-talet. Många har ifrågasatt att det var frågan om en äkta omvändelse och djupt beklagat dess konsekvenser för den kristna kyrkans räkning, bl.a. att kyrkan under 300-talets lopp utvecklas till en statskyrka och med kejserlig inblandning i kyrkans teologiska diskussioner. Andra har dock sett detta som en stor händelse av bibliskt format och sett det som ett stort framsteg för Guds rike. Till de positiva hör t.ex. kyrkofadern Eusebios av Caesarea som var rosigt positiv, kyrkofadern Augustinus som utvecklade ett helt teologiskt system för att förhålla sig till denna för kyrkan så nya situation. Resten av den kristna kyrkan har sedan dess haft en i grunden mer positiv syn på detta ända fram till 1500-talet, då delar av reformationen, den radikala eller anabaptistiska grenen, utvecklade en skarp kritik mot detta. En modern företrädare för denna starkt negativa uppfattning kring detta är den amerikanske teologen John Howard Yoder, som i åtskilliga skrifter drivit sin ”politics of Jesus” och talat för kristen pacifism, bl.a. Fortsätt läsa ”Myten om det religiösa våldet och försvaret av Konstantin”

Livsåskådningarnas kamp

Tidningen Dagen skriver idag om en diskussion som säger att man inte bör köpa de religiösa extremisternas budskap. Artikeln refererar bl a vad den socialdemokratiska riksdagsledamoten Nalin Pekgul skriver i DN och vad skolminister Jan Björklund sagt. Även följande artikeln om att religion inte är farlig är relevant i sammanhanget. Världen Idag har också några relevanta artiklar, en nyhetsartikel, och en som vanligt orädd ledare av Mats Tunehag. Även Bitte Assarmos artikel i Dagen är intressant. Jag vill här ge några osystematiska reflektioner med anledning av detta mycket stora och intressanta ämne. Fortsätt läsa ”Livsåskådningarnas kamp”

Kristen tro, politik och sharia – ska vi engagera oss?

Med anledning av att jag uttryckt synpunkter i en annan blogg (Stefan Swärds) om kristna församlingar och politiskt engagemang, vill jag gärna komma med några tankar och synpunkter (rätt så löst sammanhållet):

  1. Att kristna engagerar sig i politik, bör eller skall göra det, är rätt så självklart. Vi är också medborgare i de samhällen vi lever i. Allt som händer i samhället angår oss lika mycket som andra. Det står ingenstans i Bibeln att vi frivilligt ska isolera oss från samhället i avskilda små ”öar”.
  2. Det finns ingen kristen motsvarighet till sharia, den islamiska lagen som bygger på Koranen, sunna, hadither mm. Det finns alltid människor som tror det. Som har läst ett eller annat i deras tycke udda stycke i Mose lag och undrar om inte vi kristna måste driva den eller den frågan, vi som säger oss tro på hela Bibeln som Guds ord. Till det vill jag som pastor säga, att om man skulle hålla sig till en något så när bokstavlig tolkning av Bibeln (i det här fallet så bokstavlig som möjligt), så framstår det som väldigt tydligt, nästintill övertydligt, att vi kristna inte är skyldiga att hålla Mose lag. Fortsätt läsa ”Kristen tro, politik och sharia – ska vi engagera oss?”