Konstantin – var det bra eller dåligt?

År 306 blev en man vid namn Konstantin kejsare i en del av det Romerska riket. Från 312 härskade han över hela den västliga delen av riket och han hade strax innan blivit kristen! Därför genomförde han att kristendomen från och med 313 blev en tillåten/laglig religion i hela det Romerska riket. Samma kyrka som bara ett par år innan hade fått utstå sin kanske allra värsta förföljelse. IMG_2283Nu blev samma personer som förut blev fängslade för sin tro i stället gynnade och hedrade av kejsarmakten. På den tiden sågs detta självklart som ett mirakel från himmelen. Senare i historien har man kommit att mer betona negativa aspekter av detta – att kyrkan från och med då mer och mer kom att hamna under olika furstars inflytande och med tiden blev en statskyrka. För katoliker och ortodoxa är detta en Guds goda hand i historien. Så även för många lutheraner och reformerta. Men det finns många röster – särskilt bland protestanter – som här snarare ser 300-talet som det stora avfallets tid i den kristna historien.

Jag som i barndomen blev pingstvän – nu är jag på väg att bli katolik och går regelbundet i mässan – har under större delen av mitt liv haft en ganska kluven inställning till Konstantin och hans betydelse. Under den längre tiden en mer negativ syn, men med tiden och successivt har jag oundvikligen fått ändra uppfattning. Ju mer man läser historia och inte söker väja undan för sanningen, desto mer finns det att fundera över.

Fortsätt läsa ”Konstantin – var det bra eller dåligt?”